Допуска до интервю за длъжността ''Личен асистент''Дата28.04.2017
Размер57.97 Kb.
СПИСЪК за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността ''ЛИЧЕН АСИСТЕНТ'', във връзка с изпълнението на проект № 2014BG05м9Oр001-2.2015.001-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

СПИСЪК

 

за допускане и недопускане до интервю на кандидатите за длъжността ''Личен асистент'', във връзка с изпълнението на проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа“

Комисия назначена със Заповед № РД-06-670/09.04.2015 г. на Кмета на Община Димитровград, на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” съгласно Партньорско споразумение между Агенция за социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане” и Община Димитровград № BG05-2601-1 от 24.03.2015г. и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05М9ОР001-2.2015.001-С0001 „Нови алтернативи”

обявява допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността ''Личен асистент'', както следва:

 


 1. Комисията допуска до интервю за длъжността ''Личен асистент'' следните кандидати: 1. Славка Методиева Станкова

 2. Янко Господинов Янчев

 3. Веселина Тодорова Христозова

 4. Марийка Василева Колева

 5. Милена Иванова Влашева

 6. Георги Иванов Георгиев

 7. Руска Петрова Атанасова

 8. Вера Колева Кирчева

 9. Славея Маркова Трендафилова

 10. Петранка Желязкова Ганева

 11. Иванка Христова Динкова

 12. Татяна Тодорова Славова

 13. Панка Енчева Славчева

 14. Ангел Делчев Велев

 15. Йорданка Петрова Димова

 16. Снежинка Георгиева Илиева

 17. Павлина Кирилова Иванова

 18. Маргарита Колева Манолова

 19. Иванка Донева Господинова-Илиева

 20. Калинка Васева Тенева

 21. Койна Данчева Стоянова

 22. Милена Ванчева Делчева

 23. Диана Тодорова Тодорова

 24. Недялка Христова Делчева

 25. Кирил Вълков Кирев

 26. Грозданка Димитрова Нанева

 27. Недялка Иванова Илева

 28. Шмильо Атанасов Димитров

 29. Стоянка Иванова Иванова- Желева

 30. Минка Данюва Севова

 31. Тонка Тонева Георгиева

 32. Иван Колев Колев

 33. Лиляна Делчева Ангелова

 34. Антоанета Стойкова Иванова

 35. Ирина Димитрова Кралева

 36. Атанас Вълев Атанасов

 37. Янка Димитрова Димитрова

 38. Йордан Славов Димитров

 39. Петрана Велкова Динева

 40. Минка Иванова Димитрова

 41. Снежана Ненова Неделчева

 42. Пенка Здравкова Иванова

 43. Хава Мустафа Мустафа

 44. Таню Танев Минков

 45. Дилян Борисов Андреев

 46. Жечка Пейкова Славова

 47. Златка Вълева Каличева

 48. Катя Христова Добрева

 49. Лина Ненова Иванова

 50. Красимира Стойкова Митева

 51. Танка Станкова Пелева

 52. Веса Димитрова Динева

 53. Мария Христова Йорданова

 54. Иванка Петкова Милева

 55. Живка Димитрова Желева

 56. Анка Нанева Петрова

 57. Таня Куманова Паскалева

 58. Габриела Иванова Христова

 59. Тинка Трендафилова Нанева

 60. Антоанета Христова Асенова

 61. Ташинка Щерева Ангелова

 62. Цветозар Иванов Вълканов

 63. Янка Колева Жечева

 64. Донка Ангелова Дафова

 65. Диана Динкова Боева

 66. Райна Едрева Едрева

 67. Гергана Филипова Делчева

 68. Мария Петрова Кесаровска-Гикова,

 69. Антоанета Кръстева Андонова

 70. Добринка Филева Атанасова

 71. Ангел Станилов Николов

 72. Янка Стоянова Тонева

 73. Гита Чавдарова Павлова

 74. Иванка Георгиева Енчева

 75. Калинка Петрова Атанасова

 76. Таня Тончева Димитрова

 77. Калинка Дечкова Атанасова

 78. Гергана Янкова Войникова

 79. Иванка Христова Стоянова

 80. Добринка Митева Енчева,

 81. Георги Иванов Георгиев

 82. Димитър Петров Димитров

 83. Виктория Росенова Стефанова

 84. Димитрина Александрова Благоева

 85. Тянка Василева Митева

 86. Мария Наскова Желязкова

 87. Мария Бойкова Георгиева

 88. Наталия Начева Лозева

 89. Любен Тонев Иванов

 90. Тянка Тончева Вълкова

 91. Пламен Павлов Иванов

 92. Недялка Атанасова Жекова

 93. Тодор Кънев Тодоров

 94. Айсел Яшарова Мехмедова

 95. Гинка Георгиева Георгиева

 96. Янка Андреева Илиева

 97. Силвия Валентинова Попова

 98. Мария Димитрова Статева

 99. Минка Ангелова Кабакова

 100. Гюлсер Алиева Манахмудова

 101. Петранка Стоянова Георгиева

 102. Албена Гочева Петрова

 103. Желка Кунева Гичева

 104. Руска Тодорова Керанова

 105. Таня Христова Тодорова

 106. Татяна Иванова Димитрова

 107. Бистра Стойнева Михайловска

 108. Павлина Стоева Симеонова

 109. Мариана Минчева Вълкова

 110. Димитър Русев Василев

 111. Радка Никова Танева

 112. Наталия Георгиева Генчева

 113. Величка Димитрова Христова

 114. Светла Димова Тодева

 115. Диана Цветкова Атанасова

 116. Делка Йовчева Желязкова

 117. Христина Николова Жекова

 118. Стефка Петрова Димова

 119. Жулиета Петева Дамянова

 120. Величка Христова Орманова

 121. Яница Ангелова Тодорова

 122. Недялка Минева Славова

 123. Янка Илиева Иванова

 124. Иванка Велева Георгиева

 125. Галина Димитрова Асенова

 126. Петра Янкова Василева

 127. Добринка Генева Стоева

 128. Марияна Лозева Димитрова

 129. Елена Тонева Иванова

 130. Нели Стоянова Нанева

 131. Димо Атанасов Димов

 132. Иванка Кръстева Генева

 133. Райме Мустафа Гюлюстан

               Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 16.04.2015 г. в зала „Гросето“ на Община Димитровград, на адрес: гр.Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15 от:

 • 9,00 часа за кандидатите от №1 до №33 включително  

 • 10,30 часа за кандидатите от №34 до №66 включително

 • 12,30 часа за кандидатите от №67 до №99 включително

 • 14,00 часа за кандидатите от №100 до 133 включително

 

II. Комисията не допуска до интервю за длъжността ''Личен асистент'' следните кандидати:

                 Няма недопуснати кандидати.

 

Петя МитеваПредседател на комисията

 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница