Държавно предприятие „транспортно строителство и възстановяване”Дата28.02.2018
Размер14.31 Kb.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия, в изпълнение на Заповед № ПД - 291/17.10.2013 г. и Решения №№ РТ – 36/17.10.2013 г. и РТ – 37/31.10.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаО Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот с № 000105 в землището на с. Иново, местност „Бановци”, област Видин, с площ от 12 000 кв.м., ведно с построените в него сгради.

Търгът ще се проведе на 18.12.2013 г., от 10,00 часа, в сградата на ДП „ТСВ”, на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” 14, при следните условия:

- Начална тръжна цена на имота в размер на 254800,00 /двеста петдесет и четири хиляди и осемстотин/ лева, без включен ДДС.

- Депозит за участие в търга в размер на 50960.00 (петдесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева, вносим в срок до 11.12.2013 год. по сметка на ДП ТСВ в ЦКБ – София - Запад, сметка: IBAN BG60CECB97901022359800, BIC CECBBGSF.

- Тръжна документация за участие в търга се закупува лично от представителя на фирмата – купувач или чрез упълномощено за целта лице, в срок до 16.00 часа на 09.12.2013 год. на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без включен ДДС, платима в касата на Главно управление на ДП ТСВ или по сметка на ДП ТСВ в ЦКБ – София - Запад, сметка: IBAN BG60CECB97901022359800, BIC CECBBGSF. Закупената тръжна документация не може да бъде върната.

- Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП ТСВ – София, в срок до 16.00 часа на 11.12.2013 год. Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако обратната разписка е с дата на подаване, не по-късно от тридесетия ден от публикуване на обявата за провеждане на търга.

- Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, в срок до 10.12.2013 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.


За допълнителна информация: Даниела Димитрова – тел. 0888670506.
Каталог: opcms -> opencms -> gallery -> content images
content images -> Приложение №2 списък на мпс, собственост на дп „тсв” – гу, и дп „тсв”-поделение софия
gallery -> Приложение №1 техническа спецификация за работно облекло
gallery -> Решение № рт 8/14. 03. 2016 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията о б я в я в а
gallery -> Приложение №1б количествена сметка
gallery -> Решение № рт 28/23. 08. 2011 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
gallery -> Д дп “транспортно строителство и възстановяване” главно управление


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница