Духовен център за католическо богословие и духовност „БЛ. Папа ронкали”страница17/18
Дата22.07.2016
Размер2.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Киприянови молитви


против магии, уроки, лоши езици и болести, която се чете само от свещеник, след препоръчаната от него подготовка.
 


Владико Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Който всичко държиш,
Святи и благословени и Вечносъществуващ Цар на царете и Господи на господарите!
Слава на Тебе седящия в светлината пред хиляди и милиони свети ангели и архангели.


Ти знаеш тайните на смирения Твой раб Киприян,
защото преди не познавах Тебе, Господи Вседържителю,
но Ти Сам Господи Иисусе Христе, повика мене недостойния
и ме благослови и удостои да живея с любов и послушание пред Твоето милосърдие
и да разпръсна силата на магията,
защото и аз, Господи, задържах облаците и те не пускаха дъжд,
връзвах земята и тя не даваше плод,
лозите не се разлистваха, стадата не даваха мляко,
правех мъжете да не се събират с жените си и те да не стават майки,
братя да се не виждат и семейства да се разделят,
правех зимата лято и лятото - зима.


Всичко лошо, което можех, правех,
затова, Господи, Боже наш, приеми моята смирена молитва
и направи така, че който страда от лош дух или бъде омагьосaн от магията,
която пречи на Твоите люде и домa им
веднага, където се прочете тази молитва с вяра пред Бога,
да се освободи в името на Отца и Сина и Светия Дух.
Амин.


И откъдето и да е изпратена тази магия, нека се разпръсне от Твоите раби
и със силата на Честния и Животворящ кръст, който прогонва всяка вражеска сила. Амин.


Ако магията е сложена в праг или в кожа, или в желязо,
или под камък, или под земя, или под дърво, да се разпръсне като дим,
или ако е написана с мастило или кръв човешка
или кръв на добитък, или на риба, или с каквото и да е направена, нека се разпръсне от Твоите раби.
И ако магията е вързана с много възли или в кости прекарана, или в гроб през иглени уши, или в бунар хвърлена,
или с каквото и друго да е направена, нека се освободят Божиите раби /имената/ от всякакво зло действие на нечестивия дух,
така щото с дръзновение да казват: "Господ е мой защитник, няма да се уплаша от никакво зло."


Защото Ти, Господи, си с мене, Твоята десница ме успокоява
и тъй моля Ти се, Господи Боже Вседържителю, по молитвите на Твоя смирен раб Киприян,
простри Твоята мощна Десница и милостиво погледни на Твоите раби /имената/
и им изпрати мирен и верен ангел пазител от всякакво зло,
за да славят Тебе, Нашия Изкупител и Избавител
сега и винаги и во веки веков.
Амин!
Молитви срещу магия

Гоподи помилуй.

Боже Господи - о, Вседържителю на вековете, всемогъ­щи и всесилни; Ти, който си направил всичко и всичко изме­няш само с Твоята воля; Ти, който във Вавилон преобразу­ва в роса огъня на седем пъти по-разпалената пещ и Който защити и спаси твоите три свети деца; Ти, лечителю и изцерителю на нашите души; Ти, който си спасението на онези, които се обръщат към Тебе - призоваваме Те, молим Те да обезсилиш, да пропъдиш и да обърнеш в бягство всяка бесовска сила, всяко сатанинско присъствие и замисли, всяко зловредно влияние и всяка магия или лошо око, които зло­намерени и зли хора може да са напратили върху този твой раб.., направи така, че вследствие на завистта и магията да получи преизобилие от блага, сила, успех и милосърдие; Ти, Господи човеколюбче, простри силните си ръце, вдигни мо­гъщите си ръце, ела и посети този твой образ, изпращайки върху него своя мирен ангел, силен страж на душата и тяло­то, който да държи надалеч и прогони всяка зла сила, всяка отрова и магия от страна на развалени и завистливи хора; така че, под Твоята закрила, молящият Ти се и защитеният от Тебе да възкликва с благодарност: „Господ е мой спаси­тел и няма да се убоя от това, което може да ми стори човек. Няма да се убоя от злото, защото ти си с мен, ти си моят Бог, моята сила, моят могъщ Господ; Господ на мира, баща на бъ­дещите векове".

Да, Господи Боже наш, смили се над твоя образ и спа­си твоя раб... от всяка вреда и заплаха, идеща от магия, и го защити, извеждайки го над всяко зло; по ходатайството на най-благословената славна Владичица наша, Майката Божия и Приснодева Мария, от бляскавите ангели и всички твои светии. Амин!
Молитва за отблъсКване гибелното влияние на лукавия
Господи Исусе Христе, Боже Спасителю мой! Дай на мене, недостойния Твой раб, съкрушение и освещение на сърце­то ми, за да Ти се моля умилено с чиста молитва, та да изтрия ръкописанието на моите грехове. Изгаси, Господи, огъня на моите страсти и ме избави от неугасващия огън! Зная, че всекидневно и всеки час безмерно Те огорчавам и разгневявам; но Твоето дълготърпение ще победи моето лукавство. Господи, Боже на добротата и милосърдието, спаси ме от лукави мисли, които врагът ми изпраща и навява, за да угнетява душата ми. Запрети му, Христе, с Твоята сила, която е заповядала и на морските вълни! Нека тя го обезсили и прогони далеч от мене, Твоя раб. Защото той всеки ден прилага към мене нови замисли на своето лукавство, за да овладее слабия ми ум, да ме отклони и отдалечи от Тебе и от Твоите спасителни заповеди. Многомилостиви Владико Господи, про­гони от мене тоя лукав дух с всичките му коварни злоумисли и намерения, за да Те възпявам и прославям с Твоя безначален Отец и с благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки-веков! Амин!

Молитва за дом, обезпокояван от злИ духове
Господи, Боже на спасението ни, Сине на живия Бог, Който се носиш на херувими и си по-горе от всяко началство, власт, сила и господство! Ти си ве­лик и страшен за всички, що са около Тебе. Ти си поставил небето като свод. Ти си сътворил земята с Твоята сила и си направил вселената с премъдростта Си. Ти тресеш земята издъно, а стълбовете й се кла­тят. Ти кажеш на слънцето, и то не изгрява, на звез­дите - и те се сковават. Запретиш на морето, и то изсъхва. Твоят гняв топи начала и власти, и скали са се събаряли пред Тебе. Ти си строшил медните порти и си сломил железните заворки. Ти си вързал силния и си изпотрошил покъщнината му, събаряйки с кръста Си мъчителя. С въдицата на Твоето въчеловечване Ти си привлякъл дракона и с вериги на тартарски мрак си го оковал. Прочее, Ти Сам, Господи, упование на ония, които се надяват на Тебе, яка стено на ония, които Ти се покоряват, отбий, пропъди и изгони всяко дяволско действие, всеки сатанински пристъп, всеки злоумисъл на противна сила от тая къща и от жи­веещите в нея, които носят знака на страшната за демоните победа на Твоя кръст и призовават светото Ти име. О Господи, Ти си прогонил легиона демони и на глухия, ням и нечист дух си заповядал да излезе безвъзвратно из обладания от него човек. Ти си погу­бил всичкото пълчище на невидимите наши врагове, а на верните и познали Тебе си рекъл: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила". Ти Сам, Владико, запази всички, които са в тоя дом, по-горе от всяка повреда и изкушение, като ги спасяващ от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне, та като се радват Твоите, раби, Твоите рабини и младенците на Твоята помощ, и защищавани от ангелско войнство, всички като един единомислено с вяра да пеят: „Господ ми е помощ­ник, не се боя - какво ще ми стори човек ?" И още: „Няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Защото Ти си, Боже, моя твърдиня, Крепък, Властелин, Княз на мира, Отец на вечността, и царството Ти е царство вечно", и на Тебе едничък е царството, и силата, и славата, с Отца и Светия Дух, сега и винаги и во-веки веков. Амин.


Заклинателни молитви от св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст над страдащи от демони.
Следващите молитви може да моли само свещеник:
Молитва първа от св. Василий Велики
Боже на боговете и Господи на господарите, Създа­телю на огнените чинове, Творче на безплътните сили и Художниче на небесното и земното, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види, и от Когото се бои и тръпне всичката твар! Ти, Който някога си повалил на земята дигналия глава и нарушил службата си чрез непокорство военачалник и си за­хвърлил в мрачната пропаст на ада отстъпилите заедно с него ангели, които станали демони! Направи, щото това заклинание, извършвано чрез Твоето страшно име, да бъде за страх на тоя водител на злината и за всички негови пълчища, паднали заедно с него от небето, дето са били носители на светлина; обърни го в бягство и запрети нему и на демоните му, та съвсем да отстъпят, за да не правят никаква вреда на запе­чатания с Твоя знак образ, а нека тези, които са запечатени, да приемат властна сила, за да настъпват на змии и скорпии и на всяка вражеска сила. Защото се възпява и величае и от всичко, що диша, се слави със страх Твоето всесвето име — на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Молитва втора от св. Василий Велики
Заклевам тебе, злопричинителя на богохулството, предводителя на бунта и виновника на злото! Заклевам тебе, изхвърления от небето, дето си бил носител на светлина, и сваления в мрака на глъбината поради гордост! Заклевам тебе и всичката паднала сила, която следва твоята воля! Кълна те, душе нечистий, в Бога Саваот и в Бога на всичкото ангелско войнство, Адонай, Елой, Бога Вседържителя: излез и отстъпи от Божия раб (или: Божията рабиня) (името) ! Заклевам те в Бога, Който е всичко създал с дума, и в Господа нашето Исуса Христа, Единородния Негов Син, Който е преди вековете неизразимо и без стра­дания роден от Него, направил видимата и невидима твар, създал човека по Свой образ, ръководил по-рано човеците чрез естествен закон и ги запазвал чрез ан­гелски надзор, потопил греха във вода отгоре и раз­творил земните бездни, та погубил нечестивите вели­кани, кулата на нечистите разтърсил, земята на содомци и гоморци обърнал на пепел чрез огън и жупел, чийто свидетел — неугасимия пушек — дими; с тояга раз­делил морето, та превел народа със сухи нозе, а мъ­чителя фараон, богоборното войнство и нечестивите врагове потопил във вълните на веки; в последно време неизказано се въплотил от чиста Дева и запазил непо­кътнати печатите на чистотата; благоволил да измие чрез кръщение старата наша сквернота, която сме си навлекли чрез престъплението. Заклевам те в Оногова, Който се е кръстил в Йордан и по благодат е дал нам знак на нетление във водата; на Когото ангелите и всички небесни сили се почудиха, виждайки въплотения Бог в смирен вид, когато безначалният Отец откри безначалното раждане на Сина, и слизането на Светия Дух засвидетелствува Троичното единство. Кълна те в Оногова, Който запретил на вятъра и укро­тил морската буря, изгонил демонското пълчище, с калчица сторил да прогледат слепите очни зеници, от майчина утроба лишени от зрение, обновил ветхото създание на нашия род, оправил неми да говорят, очистил проказни струпи, възкресил мъртви от гробо­вете, беседвал с човеците до самото Си погребение, пленил с Възкресението Си ада и направил цялото човечество непреодолимо за смъртта. Кълна те в Бога Вседържителя, Който е вдъхновявал човеците с боговдъхновеното Слово, съдейстьувал на апостолите и изпълнил цялата вселена с благочестие: убой се, бягай, махни се, отстъпи! Демоне нечист и престъпен, подзе­мен, преизподен, лъжлив, безобразен, видим по без­срамието си, невидим поради лицемерието си, дето и да си, или да отидеш, било че си самият Веелзевул, или че произвеждаш сътресение, или си змиевиден, или звероличен, или като пара, или като дим се явяваш, или като мъжко, или като женско, или като влечуго, или като птица, или нощедумник, или глух, или ням, или че плашиш с нападение, или че разкъсваш, или че зломислиш, или че в тежък сън, или в болест, или в немощ, или в смях правиш да бродят, или че причиняваш любосластни сълзи, или си блуден, или смраден, или похотлив, или прелъстяващ с наслада, или отроволюбив, или правиш да беснеят от престъпна любов, или си звездогадател, или домомагесник, или безсрамен, или препирлив, или непостоянен, или с ме­сеца променлив, или по някое време изменчив, или утрен, или пладнешки, или среднощен, или ненавреме­нен, или от светкавица, или случайно си се срещнал, или от някого си пратен, или си налетял внезапно, или в море, или в река, или изпод земя, или от кладенец, или от урва, или от щерна, или от блато, или от тръ­стика, или от пръст, или от връх, или от нечисто място, или от дъбрава, или от гора, или от дърво, или от птици, или от гръмотевица, или от бански покрив, или от водна къпалия, или от идолски гроб, или откъдето знаем или не знаем, познат или непознат, или от нена­дейно място: отстрани се и се махни! Засрами се от образа, създаден и украсен от Божията ръка! Убой се от подобието на въплотения Бог и се не крий в Божия раб (или: Божията рабиня) (името). Тебе те чака заради непокорството ти железен жезъл, огнена пещ, тартар и скърцане със зъби. Убой се, млъкни, бя­гай! Да се не върнеш, да се не скриеш с друго лукавство на нечисти духове, но иди в земя безводна, пуста, неработна, дето човек не живее, а само Бог наглежда, свързвайки всички, които клеветят и, зло-мислят срещу Неговия образ, както е и тебе, дявола, изкусителя и изнамервача на всички злини, свързал с мрачни вериги и предал на тартара за дълги нощи и дни. Защото е велик страхът Божий, и велика е славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Молитва трета от св. Василий Велики

Боже на небесата! Боже на светлините! Боже на ангелите, които са под Твоята сила! Боже на архангелите, които са под Твоето владичество! Боже на славните господства! Боже на светиите! Отче на нашия Господ Исус Христос, Който си освободил свързаните от смъртта души, просветил си чрез единородния Твой Син прикования към мрака човек, отър­вал си ни от нашите болки, всяка скръб си разпръс­нал и всяко нападение на врага си отстранил от нас! И Ти, Сине и Слово Божие, Който си ни обезсмъртил с Твоята смърт и си ни прославил с Твоята слава, дарил си ни с Твоето Възкресение, да се отдалечаваме от човеците към Бога, понесъл си с Твоя кръст всич­кия товар на греховете ни, възприел си и си излекувал съкрушението ни, Господи, отворил си ни път към небесата и тлението си изменил в нетление! Послушай ме, като съм викнал с любов и страх към Тебе, от страх пред Когото се топят планините земни с твърдта; от силата на Когото тръпнат неми душите на стихиите и пазят своите предели; от Когото се сдържа огънят на отмъщението, та не преминава положените му пре­дели, а чака замаха на Твоята воля; за Когото всич­ката твар се мъчи, като въздиша с неизказани въздишки и чака определеното време; от Когото е побяг­нало всяко противно естество, победено е войнството на врага, паднал е дяволът, стъпкана е змията, и про­клета е ламята; чрез Когото народите, като Те изпо­вядаха, се просветиха и укрепиха в Тебе, Господи; чрез Когото се яви животът, изпълни се надеждата, утвърди се вярата, проповядва се Евангелието; чрез Когото човекът се възсъздаде от земята, като повярва в Тебе. Защото — кой е като Тебе, Боже Вседържителю? Заради това молим Ти се, Боже на отците и Господи на милостта, предвечний и свръхестествений: приеми дошлия (или: дошлата) пред Тебе в Твоето свето име и в името на възлюбения Твой отрок Исус Христос и на светия, всесилен и животворящ Твой Дух. Изгони от душата му (или: й) всяка немощ, всяко неверие, всеки дух нечист, мъчителен, подземен, огнен, зловонен, похотлив, златолюбив, сребролюбив, бурен, блуден, - всеки бяс нечист, тъмен, безобразен, безсрамен. О Боже, отгони от раба (или: рабинята) Си (името) всяко дяволско въздействие, всяко вълшебство, всяка отрова, идолослужение, звездогадание, звездословие, мъртвогадание, птицегадание, сладострастие, любовно пожелание, сребролюбие, пиянство, блудство; прелюбодействие, необузданост, безсрамие, гняв, препиране, непостоянство и всяко лошо подозрение. О, Господи, Боже наш, вдъхни му (или: й) Твоя мирен Дух, та, запазван (или: запаз­вана) от Него, да стори плод на вяра, добродетел, мъдрост, непорочност, въздържание, любов, благост, надежда, кротост, дълготърпение, твърдост, цело­мъдрие, разсъдливост; защото Твоят раб е призован (или: Твоята рабиня е призована) в името на Исуса Христа, по вяра в единосъщната Троица, при засвиде­телствуването на ангели, архангели, славните господ­ства и всичкото небесно войнство. Запази с него (или: нея) и нашите сърца, защото си силен, Господи, и затова на Тебе слава отправяме - на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во-веки веков. Амин.
Молитва първа от се. Йоан Златоуст
Боже вечний, Който си изкупил човешкия род от плена на дявола, избави раба (или: рабинята) Си (името) от всяко въздействие на нечисти духове; заповядай на злите и нечисти духове и демони да отстъпят от душата и тялото на Твоя раб (или: Твоята рабиня) (името) и да не останат, нито да се скрият в него (или: нея); нека бягат чрез светото Твое и на единородния Твой Син, и на животворящия Твой Дух име от създанието на ръцете Ти, та, като се очисти от всяка дяволска злина, да заживее свято, праведно и благочестиво, удостоявайки се с пречистите тайни на единородния Твой Син и наш Бог, с Когото си благословен и препрославен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин.
Молитва втора от се. Йоан Златоуст
Ти, Който си запретил на всички нечисти духове и със силата на една дума си изгонил легиона, яви се и сега чрез единородния Твой Син върху създанието, което си сътворил по Свой образ, и го изтръгни от притеснението на противника, та, помилвано и очи­стено, да се причисли към светото Ти стадо и да се запази като одушевен храм на Светия Дух и на бо­жествените и пречисти светини, — по благодатта, щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
Молитва трета от се. Йоан Златоуст
Призоваваме Тебе, Владико, Боже Вседържителю, вишний, неизкусимий, мирний Царю! Призоваваме Тебе, Който си сътворил небето и земята! Защото от Тебе са произлязли алфа и омега, началото и краят. Ти, Който си дал да бъдат послушни на човеците четвероноги и безсловесни животни, - защото Ти си ги покорил, Господи: простри крепката Си ръка и ви­соката Си и света мишца и непременно посети това Свое създание, и му изпрати ангел мирен, ангел кре­пък, пазител на душа и тяло, който ще запрети и про­гони от него всеки зъл и нечист демон. Защото Ти си, Господи, едничък вишний, вседържител, благосло­вен вовеки веков. Амин.
Молитва четвърта от се. Йоан Златоуст
Божественото, свето, велико, страшно и непоносимо име произнасяме и призоваваме, за да те изгоним, отстъпниче, и те проклинаме за твоя погибел, дяволе. Светият, безначалният, страшният, невидимият по същество, недостъпният по сила, непостижимият по Бо­жество Бог, Цар на славата и Вседържител Владика, Който е от нищо с дума твърде добре наредил всичко да съществува и Който шествува върху ветрени криле, да ти запрети, дяволе! Запрещава ти, дяволе, Господ, Който извиква морските води и ги разлива по лицето на цялата земя: Господ на силите е името Му! Запре­щава ти, дяволе, Господ, на Когото със страх служат и Го възпяват безбройните небесни огнени чинове и на Когото с трепет се покланят и Го славят множества ангелски и архангелски ликове. Запрещава ти, дяволе, Господ, Когото почитат стоещите околовръст сили и престрашими шестокрили и многооки херувими и серафими, които покриват с двете крила лицата си, поради невидимото Му и неизследно Божество, с двете крила закриват нозете си, за да ги не изгори неизказаната Му слава и невъобразимо величие, а с двете крила летят и пълнят небето с вик: свет, свет, свет е Господ Саваот, пълни са небето и земята с Неговата слава! Запрещава ти, дяволе, Господ, Бог Слово, Който от лоното на Отца слезе от небето и чрез достойното за поклонение, неизразимо и пречисто Въплощение от света Дева, неизказано се яви в света, за да го спаси, и със самовластната Си сила те срина от небето и те показа съвсем отхвърлен. Запрещава ти, дяволе, Го­спод, Който рече на морето: млъкни! престани! — и, според заповедта, то напълно утихна. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който с пречистата плюнка направи калчица, и на слепия възстанови мъртвия от рожде­нието орган, като му дари светлина. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който оживи с дума дъщерята на началника на синагогата, изтръгна из устата на смъртта сина на вдовицата и го дари на майка му здрав и читав. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който, за очудване на мнозина, възкреси от мъртвите Лазаря четверодневен, неизтлял като че не е умирал, и невредим. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който чрез плесницата унищожи клетвата и чрез копието в пречистите Си ребра отстрани пламенния меч, що пазеше рая. Запре­щава ти, дяволе, Господ, Който чрез заплюването на честния Му лик отри всяка сълза от всяко лице. За­прещава ти, дяволе, Господ, Който поби кръста за подкрепа и спасение на света, а за твое и на всички подчинени на тебе ангели падане. Запрещава ти, дя­воле, Господ, Който на кръста си издаде глас, и хра­мовата завеса се раздра, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и от векове умрели възкръ­снаха. Запрещава ти, дяволе, Господ, Който със смърт умъртви смъртта и с възкресението Си дари на чове­ците живот. Да ти запрети, дяволе, Господ, Който слезе в ада, изпразни гробовете му, освободи всички, които бяха вързани в него, и ги повика при Себе Си; от Когото вратарите, като Го видяха, ужасиха се, а борците на ада се скриха и изчезнаха. Да ти запрети, дяволе, Господ, Христос Бог наш, Който възкръсна от мъртвите и на всички подари възкресението Си. Да ти запрети, дяволе, Господ, Който се възнесе със слава на небето при Отца Си и седна отдясно Нему на престола на славата. Да ти запрети, дяволе, Господ, Който пак ще дойде със слава на небесните облаци със све­тите Си ангели, да съди живи и мъртви. Да ти запрети дяволе, Господ, Който ти е приготвил за вечна мъка неугасимия огън, незаспиващия червей и външната тъмнина. Да ти запрети, дяволе, Господ, от Когото всичко се бои и трепери пред силата Му, защото няма зашита от гнева Му, който те заплашва. Сам Господ ти запрещава, дяволе, със страшното Си име. Ужаси се, разтрепери се, убой се, отстъпи, махни се, бягай ти, който си паднал от небето и с тебе всички зли духове: всеки зъл дух, дух на разпътство, дух на злоба, дух нощен и дневен, пладнешки и вечерен, дух полунощен, дух мечтателен, дух срещен, или сухозе­мен, или воден, или дъбравен, или който се мярка в тръстика, или в урви, или в проходи и кръстопътища, в езера и реки, в домове, в дворове и в бани, та поврежда и изменява ума на човека. Бързо отстъпете от създанието на Създателя, нашия Христос Бог, и се махнете от Божия раб (или Божията рабиня) (името) от ума, от душата, от сърцето, от утробата, от чув­ствата, от всичките му (или й) членове, за да бъде здрав и читав, и свободен (или: здрава и читава, и свободна), и да познава своя Владика и Създател на всичко — Бога, Който събира заблудените и им дава печата на спасението чрез възраждането и обновата в Божественото кръщение, да се удостои с пречистите, небесни и страшни Негови тайни н да се съедини с Неговото истинско стадо, което се настанява на злачни пасбища, на тихи води се води и с палицата на кръста пастирски и грижливо се насочва към прошка на гре­ховете и вечен живот. Защото Нему подобава всяка слава, чест, поклонение и великолепие, с безначалния Негов Отец и с пресветия, благ и животворящ Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Съдръжание
Ангелите в Свещеното Писание 2

Произход на Ангелите 3

Природата на Ангелите 4

А. Безплътност 4

Б. Отношение към пространството и времето 6

В. Съвършенство на ангелската природа 6

Брой на Ангелите 8

Ангелската йерархия 8

Архангелите 11

За Бога - промислител на духовния свят 12

А. Божият промисъл за добрите Ангели 12

Б. Божият промисъл по отношение на злите духове 13

Битие на злите духове 13

Падението на злите духове 15

Изкривяване на природата на падналите духове 16

О. Иван Винков, SI , Обсебване и екзорцизъм 20

1. Представа за злото в Стария завет 20

Протоевангелие – възвестяване на победата над Лукавия 20

Обсебване и екзорцизъм в Новия Завет 21

2. Действие на демоните 22

2.1. Богословски предпоставки и учение на Католическата Църква 22

Класификация на демоничното действие 24

Симптоми и диагноза на демоничното действие 27

Обсебване и психо-физически болести 29

Обсебване и шизофрения 30

Обсебване и истерия 30

Обсебване и епилепсия 30

Примери за различаване 31

а) Случай за екзорцисти 31

б) Случай за психиатри 31

в) Разлика в омраза към Бога 32

Жертви на демоните 33

Сфери на демонични атаки 35

Поведение на демоните 36

Имена на демоните и йерархия 37

Характер на демоните 38

СЛУЖЕНЕ НА ДЕМОНИТЕ 39

Несъзнателен вид служене на демоните 39

Съзнателно служене на демоните 40

Юноши и сатанизъм 42

ЕКЗОРЦИЗЪМ – ЛИТУРГИЯ ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМОИТЕ 43

Дефиниция 43

Екзорцизъм 43

Екзорцист 43

Разлика между екзорцизъм и молитва за освобождаване 44

Цели на екзорцизма 44

Екзорцизмът като терапия 45

Христотерапия 45

Разлика между екзорцизъм и психотерапия 46

Парапсихологически характер на обсебването и екзорцизма 47

Обучение на екзорцист 48

Модели и структури на екзорцизма 49

Rituale Romanum от 1614 г. 49

а) Структура на по-дългия обред 49

De exorcismis et supplicationibus quibusdam от 1998/99. 50

Формули на екзорцизма 51

Диспути за екзорцизма 52

Графично описание на освобождениеТО 53

Молитви на заклинане 53

Примери За освобождение 54

Екзорцизъм който е записан звуково 55

Екзорцизъм заснет с фотографски апарат 62

Послеслов 63

Учението на светител Теофан Затворник за влиянието на злите

духове върху хората Архимандрит Григорий 64

Приложения 70

1. ЕДИН ДУХОВЕН МИШ-МАШ – НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НЮ ЕЙДЖ 70

2. НЮ ЕЙДЖ – МОДНА ИЗМАМА 71

3. християнството и ню ейдж 72

4. бях в «чифлика на дявола» 76

5. НЮ ЕЙДЖ С ДЯВОЛА ПОД РЪКА 78

6. Нова епоха 80

7. Йеромонах Висарион Зографски: "Петър Дънов и Ванга

пророци и предтечи на антихриста" 81Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница