Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава седемнадесет - Духовете на смърт и Хадесстраница16/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Глава седемнадесет - Духовете на смърт и Хадес

Смъртта е дух; също и Хадес. Някои писатели за освобождение ги смесват двата духа в едно. Смърт и Хадес работят толкова тясно свързани, че някои ги разглеждат като един. Моят опит посочва, че Смърт и Хадес са два различни и отделни духа. Библията често говори за самата Смърт и понякога споменава самия Хадес.


Смъртта е враг

Бог разглежда духа на смърт като враг. Първо Коринтяни 15:25-26 казва:”Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена”. Смъртта никога не трябва да бъде разглеждана като приятел. Християните често говорят за смъртта като желан приятел, който прави възможно за тях да бъдат с Христос. Всъщност, Исус дойде така че да не е нужно ние някога да умираме.

Библията също така нарича смъртта прахосник (Исая 54:16) и разрушителят (Изход 12:23). Откровение 6:8 казва: „И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове”. И отново в Откровение 20:14 се казва: „И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт”. Вярвам, че смъртта действа като палач, който предизвиква смъртта на личността и след това Хадес или Ад се погрижват за невярващия. Вярващите отиват на небето ескортирани от ангели. Тези, които са предназначени за ада се озовават в ръцете на духа на Хадес, който контролира всички нещастни души, които не са успели да стигнат в небето.

Смъртта, бивайки враг и зъл дух попада под контрола на вярващият. Лука 10:19 казва:”Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.”

Преди няколко години, говорех за няколко седмици на една група жени относно духовното воюване и за духа на смърт. Жените, всички новородени християнки, слушаха с голям интерес. Поучавах ги как да вържат силният в небесни места и как да го смъмрят и да изгонят духа на смърт.

Няколко месеца минаха докато един ден ми се обади една от жените. Явно съпругът на една друга жена от моя клас умрял докато чистел задният двор от плевели. Не можели да намерят съпругата му, тъй като тя излязла още сутринта да пазарува. Съседите се обадили за линейка и пожарна кола с кислороден апарат. Съседите също така извикали и лекар, който обявил човека за мъртъв.

Двадесет минути по-късно съпругата се завърнала. Когато лекарят й казал за смъртта на съпруга й, тя отказала да приеме. Тя започнала да ходи около къщата връзвайки духа на смърт в небесни места и всеки силен, за който можела да се сети. Тогава тя сграбчила студеното тяло на съпруга си, смъмрила смъртта и й заповядала да напусне. Тялото му започнало отново да се затопля; той си отворил очите и се върнал към живот. Той продължава и днес да е жив и здрав. Шофьорите на линейката и пожарникарската кола, а също и лекарят приели Исус Христос като свой Спасител същия ден. Преди година и нещо една жена от нашата църква се молила за жена, която паднала мъртва на паркинга на универсалния магазин, където нашата сестра работила. Тя била разочарована когато жената не реагирала. Линейката дошла и лекарят обявил смъртта й и продължил да задава въпроси на случайните свидетели. След 20 минути те бавно потеглили. Два месеца по-късно жената се появила в универсалния магазин, за да й благодари. Оказало се, че лекарят от линейката я поставил в моргата на болницата и присъстващият лекар я прегледал и подписал смъртният акт. Когато той излязъл от стаята, тя се върнала обратно към живот. Тя имала лека загуба на паметта и парализа на дясната ръка, но след два месеца рехабилитация, тя се върнала към нормалния си живот.

Ние имаме ключовете на смъртта и на ада.


Аборти

В случаите на аборт духът на смърт и убийство се спират върху жената и я измъчват. В един случай, на който попаднах, докато се молех за една жена, която е направила аборт, имаше пристъп на студ в тялото си. Тя започна да трепери. Аз смъмрих смъртта и й заповядах да напусне. Жената започна да кашля и изведнъж отново стана топла. Духът на смърт напусна. От тогава насам, съм участвал в множество подобни случаи където смъртта изплува на повърхността/ се изявява по време на освобождение. Смъртта също така може да измъчва мъжете или други хора, които по някакъв начин са се съгласили за аборта. Това може да бъде някой, които е организирал необходимите неща за аборта, платил е за него, препоръчал го е или е дал съгласието си за него. Такива хора често чувстват върху себе си тъмен облак или наличие на лошо предчувствие.

В много случаи духът на смърт се изявява по време на изцелителни сесии. Духът на немощ и духът на смърт работят заедно. Смъртта понякога работи много дълго време, както в при продължителните боледувания или изведнъж, както е при инцидентите. Преди да може да се случи изцелението, често се налага духът на смърт да бъде вързан и изгонен. Разбира се, Святият Дух е освободителят и при много изцеления той просто се движи суверенно в областта на чудесата. Човек, който има дарбите може да изцели без дори да спомене духа на Смърт.
Водите на смъртта

Реката Йордан олицетворява образа и сянката на смъртта. Еврейският народ трябваше да прекоси Йордан, за да стигне обещаната земя. Гръцките легенди я наричат реката Стикс. Митовете твърдят, че лодкарят Харон превозва до другия бряг на реката, тези които умират до рая или каквато им е съдбата. Тези, които не са в състояние да платят за превозването с лодката трябва да се скитат безцелно по лицето на земята – една жестока съдба. От друга страна, ако някой живее живот достоен за похвала, той отива в рая; ако ли не, отива в Тартарус. Библията нарича Тартарус най-дълбоката яма на ада (бездната). Ориенталците горят книжни пари, дрехи и дори коли вярвайки, че те ще бъдат взети от мъртвия в следващия живот. Те поставят монети в устата на мъртвеца вярвайки, че той ще има пари, с които да плати на лодкаря, за да го преведе през реката на смъртта.

Божието Слово посочва, че когато ковчега на завета вървеше напред и хората гледаха на него, реката Йордан се отдръпна и народа минаха по сухо (Исус Навин 3:16; 5:1). Това беше образ и сянка на небесните неща, които ще дойдат. Един ден Божиите избрани ще влязат в обещаната земя без да вкусят смърт. Те ще държат очите си приковани на Исус Христос, Ковчега на Завета. Бог разбира се има пълната власт над водите (Йов 26:5-10).

Библията често представя смъртта като еднаква с вода или сенки. „Сянката на смъртта” е израз често срещан в Писанието. Сянката, разбира се навява мисли на мрак. Хора, които твърдят че са преживели смърт и са се върнали към живот често съобщават за пътуване през мрак или тъмен тунел. От друг страна, Бог и живота се свързват със светлината (Йов 12:22; 18:5; 30:28; Псалм 27:1; 36:9; 43:3; 56:13; Притчи 4:18; Исая 9:2). Исус е светлината на света (Матей 4:16; Лука 1:78-79; Йоан 1:4-5, 7-9; 3:19; 8:12; 9:5; Ефесяни 5:14). Библията също така споменава портите на Смъртта. Ето защо при освобождение, аз често моля Бог да пресуши водите на Смъртта, да донесе Своята светлина , която да огрее над Смъртта и да събори портите на Смъртта.


Кръвта побеждава смъртта

Когато Мойсей извеждаше еврейския народ от Египет, Бог му заповяда да накара хората да убият по едно агне без недостатък и да поръсят с нея по страните и трегера на вратата. Посред нощ унищожителят премина и уби първородните на всяко създание. Когато унищожителят видеше кръвта на входа, той отминаваше. Бог не му позволяваше да влезе в този дом. По същия начин духа на Смърт трябва да отмине, когато види кръвта на Исус на вратата.

По време на освобождение аз изповядвам кръвта на Божия Агнец на входа, на човека който бива освобождаван. „Аз поръсвам кръвта на Исус по всички врати на неговото тяло и душа.” Смъртта трябва да отмине.
Червеите

Понякога хората виждат червеи в духа.

И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа реч пред тях. А народът извика: Глас Божий, а не човешки! И понеже не въздаде слава на Бога, начаса един ангел от Господа го порази, та биде изяден от червеи и умря. (Деяния 12:21-23)

Този пасаж е странен, тъй като Ирод беше още жив когато червеите започнаха да го ядат и след това той предаде дух или умря. В духа обаче не е странно, защото червеите на Смъртта започват да ядат плътта и душата на човека дори преди физическата смърт да се случи. Такъв е случаят на човека, осъден да отиде в ада.

Един следобед един пастор се отби в офиса ми. Той точно се връщаше от посещение на един болен в близката болница. Болният беше много известен музикант, който беше получил удар. Пасторът беше объркан от нещо, което се случило в болницата. Тъй като музикантът беше популярен, пасторът не могъл да влезе в стаята. Докато седял в коридора молейки се, изведнъж той погледнал нагоре и видял поток от червеи минаващи през стените и влизащи при музиканта. Докато той разговаряше с мен за това преживяване, Святият Дух ми напомни за случката с Ирод. Отворих си Библията и бях изненадан да открия, че Писанията казват, че червеите започнаха да го ядат и след това той предаде дух.

В естествения свят човек обикновено първо умира и след това червеите изяждат плътта му. Казах на пастора, че младият музикант ще умре, защото не отдава слава на Бога. Моят приятел пастора отговори: „Това е вярно, той винаги отдава почит на своите хавайски богове.” Същият ден в 17.00 ч. младият музикант умря.

При освобождението помолете Бога да върне обратно червеите. Да ги изсуши и да изгори червеите на смърт с огън от небето.
Дух на Хадес

Духът на Хадес или Ад се занимава с душите на тези, които умират и не отиват в небето.

В книгата „Видения отвъд булото” авторите служат като мисионери в Китай в ранните години на 1900. Те открили сиропиталище за китайски деца от улицата / бездомните китайски деца. Един ден по време на сутрешната молитва Божият Дух паднал върху сиропиталището и много от децата започнали да говорят езици и видели небето във видения. Групи от деца влезли през небесните порти и видели християнски приятели и семейство, които умрели без децата да знаят и смъртта им по-късно е била потвърдена, когато те излезли от виденията. Когато се завърнали от своите небесни видения, техните известия съвпадали едно с друго по всякакъв начин.

Бог също така им позволил да видят много неща на земята и неща, които ще дойдат на земята в последните дни. Децата видели демони, които се странствали по земята и дори видели демони заобикалящи невярващите на техните смъртни легла. Когато невярващите умрат, демоните поставяли вериги около вратовете им и завличали духовете надолу към ада.

В книгата „Завръщане от утре” от Др. Ричи, братът християнин разказва как той умрял от грип на деветнадесет годишна възраст докато бил в новобрански лагер по време на Втората Световна Война. Духът му напуснал тялото и духът му се озовал ескортиран от някой, който по късно разпознал като Христос. Той свидетелства, че през това време той видял много обезплътени духове скитащи се по земята. Това време на скитане измъчва мъртвия защото похотите под чийто контрол са били когато са били живи се засилват десетократно. Ако те са обичали алкохола, нуждата им се увеличава десетократно. Ако са обичали секса, тяхната сексуална похот се засилва десетократно. Те не могат да задоволят своите похоти в духовния свят и похотите им започват да ги измъчват. Духовете пристрастени към алкохола кибичели / се навъртали около баровете опитвайки се да се нагълтат с алкохол, но без резултат. Пристрастените към секса продължавали да се опитват да задоволят свята похот, но не можели да направят нищо. В края на своето преживяване в духа, Др. Ричи се връща в болницата на лагера, влязъл отново в тялото си и се върнал отново към живот, за пълен ужас на лекаря, грижещ се за него.
Set или Seth

Служех на една млада жена, която преживяваше много страшни неща – ръце, които я сграбчват през нощта, сенки, които минават през стаята й и гласове, които й говорят и й се смеят. Ние се молехме за откровение по нейният проблем, защото нощните призрачни посетители ни озадачиха. Тогава един член на църквата ни имал сън относно Алис. В съня си той видял Алис да стои в една дълга редица заедно с много други хора със тъжни изражения на лицето. Те явно се движеха в редица, която влизала в пещера, водеща надолу в земята. Когато сънуващият влязъл в пещерата, той видял една огромна фигура на мъж с глава на животно – вълк или чакал. Вериги около техните вратове свързвали хората един за друг в една опашка. Когато хората достигали човека, те спирали и той поставял маски над главите им. Когато Алис пристъпила пред него, човекът положил също светеща тухла на раменете й. В този момент сънят свършил.

Според членът на църквата сънят му напомнял на някаква миньорска операция. Когато той ми разказа съня аз разпознах сцена от древно египетска свещена писменост, която изобразява смъртта и подземното царство. Човекът с глава на чакал всъщност олицетворява бога на мъртвите или подземното царство, Хадес. Египтяните наричат този „бог” Set или Seth. Светещата тухла ми напомни за вратата към света на скитащите се духове. В митовете, безплътните духове живеят в долния свят на полумрак, където е студено, влажно и мочуресто, където те се скитат безцелно, измъчвани от студа и самотата от духовно измерение, в което те са затворени.

На следващата неделя аз разказах съня на Алис и й дадох моето тълкувание, че духът на Сет или Хадес беше този, който я тормозеше. Докато още говорехме нещо вътре в нея започна да трепери от страх. Тази вечер Сет излезе.


Територията на Ада

Ада или Хадес също представлява една област или царство. Думите „Шеол” или „Хадес” не се намират в превода на Кинг Джеймс. Използвана е думата „Ад”. Другите преводи обаче използват думите „Шеол” или „Хадес”.

Хадес има различни нива. Второзаконие 32:22 говори за „най-дълбокия ад”. Ето защо би трябвало да има най-горни нива на ада. Това се споменава също и в Псалм 86:13. Библията обикновено говори за ада като такъв, който се намира „долу” или „под” земята (Езекиил 32:27; Матей 11:23; Лука 10:15; Йов 11:8; Притчи 9:18). Хадес означава „невидимия”, „мястото на покойните души”, „гибел” и „ад”. Смъртта също се свързва с дълбочини и слизаща надолу (Притчи 5:5). Най-дълбоката част от Хадес се нарича преизподня.

Ние знаем също така, че в Ада има огън (Матей 5:22) и че Ада има порти (Матей 16:18). Други думи свързани с ада включват „скърбите на ада”, „болките на ада”, „унищожаване” и „пъкъла”.


Освобождение от Хадес

Не е толкова освобождаване от самия Хадес, които се е заел с нас, колкото обикновени духове, които Хадес изпраща за да измъчват. Често, проследяването на някой предшественик или семейно дърво за разкриването на убийци, аборти, помятане, мъртво родени деца, ненормални форми на поведение, странни предшественици или праотци, които са практикували странни религии помага за разкриване на отворените врати, чрез които врага може да влезе.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница