Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава две - Разкриване на Сатанинското царствостраница2/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Глава две - Разкриване на Сатанинското царство

Има определена прогресия в начина, по който Библията разкрива царството на Сатана. Вярвам, че това набляга на огромното значение и отговорност дадени на християните в тези последни времена, за да разрушат демоничните царства на този свят.

Старият Завет говори много малко за демоните в множествено число. В повечето случаи те сочат към отделни духове или самия Сатана. Например, Битие 3  и Йов 1-2 говорят за една змия или дух. Когато Саул се разбунтува срещу Божиите заповеди, един зъл дух отиде и го измъчваше (1 Царе 16:14, 23). Отново, един единствен лъжлив дух заблуди четиристотинте пророци, които съгрешиха спрямо Бога, пророкувайки в полза на Ахав - един нечестив цар (1 Царе 22:23). Няма никакво посочване на демонично царство или на орди от зли духове.

Когато Исус започна своето служение, той освободи много хора, които бяха измъчвани от демони. Той осъществяваше много от своите изцеления като изгонваше дух на Немощ (Матей 4:24, 8:16, 28; 9:33; 12:22, 15:22; Марк 1:27; 3:11; 5:13; 7:26; Лука 4:33, 36; 6:18; 7:21; 8:2; 10:0; 11:14).

Никога преди това никой пророк или Божии човек не е изгонвал демони както Исус правеше. Неговото служение представляваше значителна промяна на всичко споменато в Стария Завет. Всъщност, най-близкото нещо до освобождение в Стария Завет се появява в 1 Летописи 16:23. Давид свиреше на своята арфа и злият дух, който измъчваше Саул напускаше.

Чрез случката в Гадарин, Исус започна да ни показва, че: 1/ Сатанинските орди са почти безчислени; 2/ в едно човешко тяло могат да обитават много демони; 3/ демоните могат да бъдат причината човек да има свръхестествена физическа сила; 4/ когато човек е нападнат от нечисти духове, много често те го карат да живее в нечисти места или условия; 5/ макар и да е силно демонизиран, човек може да съзнателни и моменти на просветление; 6/ демоните могат да отговарят и да се съпротивляват на това да бъдат изгонени; 7/ демоните имат интелект; 8/ демоните желаят да бъдат в плътско тяло, дори и ако е животинско; 9/ демоните попадат под линията на власт на географските ограничения и се страхуват да бъдат в територията на друг силен; 10/ демоните познават Божието Слово.

Демоните знаят какво казва Божието Слово относно края, когато ще бъдат изпратени в ада (Откровение 20:1, 3). Също така знаят, че Исус е Сина на Бога (Марк 5:7).

Исус напълно започна да разкрива нашият истински враг – Сатана и неговите зли орди от демони. Никога преди човек не е разбирал напълно, че врагът е вътре.

В същото време Исус започна да поучава как да победим врага. Всъщност Исус по специално заяви, че Той дойде да освободи пленниците.

"Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените.” (Лука 4:18)

Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. (1 Йоан 3:8)

Исус даде сила на своите дванадесет ученика да изгонват демони. Той също така даде власт и на седемдесетте да вършат същото (Матей 10:1; Марк 6:7, Лука 10:17). Той ясно заяви, че всеки вярващи могат да изгонват духове. „И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят.” (Марк 16:17).

Исус започна да обучава своите ученици ( и по този начин и нас), как да водим духовното воюване. Той поучаваше за връзване и развързване (Матей 12:29; 16:19; 18:18; Марк 3:27). Той учеше как да нападаме врага чрез затваряне и събаряне на портите му (Матей 16:18). Той поучаваше, че злият дух отива в безводни места когато бъде изгонен и ако е възможно се връща със седем по-зли от него, за да влязат отново (Матей 12:43, Лука 11:24). Ето защо нашите домове не трябва да бъдат оставяни почистени и подредени след като демоните са били изгонени, ние трябва да бъдем изпълнени със Святия Дух и Словото. Също така той даде на всички вярващи власт и отговорност да воюват (Деяния 2:34-35; 1 Коринтяни 15:26; Евреи 10:12-13).

Пълната победа на Исус над сатанинското царство дойде чрез Кръста и Неговото възкресение. Той всъщност ограби началствата и победи Сатана заради нас, по този начин реши окончателно съдбата на Сатана (Колосяни 2:15). Оставянето на Сатана да управлява е минало време. Чрез смъртта и възкресението на Сина, ние сме предопределени да бъдем победители над царството на Сатана. Принца на този свят е осъден (Йоан 16:11). Властта и силата за побеждаване на врага са привилегия дадена на всички негови светии. „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. ” (Лука 10:19). Исус каза „Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (Значи: Канара.) и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.” (Матей 16:18). Ние сме църквата.

Книгата Деяния на апостолите представя началото на по нататъшното разкриване на сатанинското царство. В няколко от своите писма Павел обяснява началствата, властите, управителите на тъмнината на този свят, престоли и господства.

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. (Ефесяни 6:12)

Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. (Колосяни 1:16)

Апостолите и вярващите продължават битката срещу сатанинското царство. Петър, Павел, Йоан и др. апостоли нападат врага и го гонят.

Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та носеха болни и измъчваните от нечисти духове и всички се изцеляваха. (Деяния 5:16)

Спомняте ли си случката с момичето с предсказвателния дух, което следваше Павел и Сила? Те изгониха духа (Деяния 16:18). Изгонването на демони бе толкова широко практикувано от християните, че евреите започнаха да се опитват да им подражават. Синовете на Скева научиха един болезнен урок, когато се опитаха да изгонват демони без да вярват в Исус Христос (Деяния 19:13-16). Човекът с нечистия дух скочи върху тях и те побягнаха голи и наранени.

Ако има една книга, която всички християни трябва да изучават днес, това е книгата Откровение. Петдесет години след като Исус се възнесе при Отец, той даде на апостол Йоан пълно откровение относно сатанинското нечестиво намерение да победи светиите в последните дни, така че той да царува над целия свят (Откровение 12:17; 13:7, 18). Не само това, но ще има и сблъсък между Божиите люде и сатанинските орди. Много светии ще паднат и ще бъдат съборени, а други ще бъдат убити. Но накрая един остатък от Божии люде ще победи напълно силите на тъмнината (Откровение 9:4; 12:11; 14:1-5).

Сатанинските орди са добре тренирани. Няма любов сред демоните - омраза и гордост ръководят техните действия. Но когато стане въпрос за унищожаване на човечеството – те се обединяват за тази цел.

Колосяни 2:15 и Ефесяни 6:12 ни казват, че Сатана разделя своето царство на началства, власти, господства, престоли и управители на тъмнината. Тази световна организация покрива всяка област на земята. Вярвам, че най-високото сатанинско ниво на командване, наречено началства наброява най-малко 10 (Откровение 17  говори за 10 корони, представляващи 10 царства). Изглежда, че началствата и господствата се отнасят за области, докато власти и управители се отнасят до управляващи демони. Думата „престоли” може да се отнесе до източниците на властите.

Сатана е разделил земята на дори по-малки зони на контрол: държави; региони; градове; квартали; домове; църкви; семейства и личности. Не знам къде са точните граници на тези зони, но знам че те съществуват.

Ето една история на един мисионер, който раздавал брошури в един град, където главната улица била границата между Парагвай и Бразилия. Когато се намирал на Бразилската страна на улицата хората приемали брошурите и слушали Словото с готовност. Когато преминавал на Парагвайска страна, хората били враждебни и не желаели да слушат. Поразително било когато той се опитал да се приближи до една жена в Парагвай и тя напълно отказала да слуша и дори да приеме брошурата. Когато тя преминала в Бразилия, мисионерът я последвал. Тогава той и предложил същата брошура, която тя с желание приела този път и му позволила да й проповядва Словото. По-късно мисионерът разбрал, че църквата в Бразилия се молила и връзвала силния над тяхната област, а църквата в Парагвай – не. Главната улица просто се случило да бъде границата между началствата.

Библията казва, че когато Исус изгони демоните от гадаринския мъж, те го молеха да не ги изпраща извън страната (Марк 5:10). Демоните са извънредно ревниви един от друг и ще се бият и ще се ръфат един друг, ако имат тази възможност. Демон, който се намери извън своята определена област ще бъде обект на атаки от други демони.


Силния и управляващи духове

Сатана назначава управляващи духове или силния над всяко царство или контролирана област. Главните управляват от средното небе и съществува йерархия, в която другите управляващи духове контролират всяко ниво в низходящ ред. Това завършва с управляващия дух във всяка личност. Това е подобно на поредицата от командване възприето от земните армии. Генералите седят на тронове на най-високото ниво, докато сержантите на дъното контролират демоните, които обитават крепостта в човека.

Демоните от средното небе прелитат напред-назад между земята и средното небе или изпращат пратеници. Владетелите са големи и силни. Хоуърт Питман описва много от тези демони в своята книга, озаглавена „Демоните – описани от очевидец”. Сатана счита тези огромни демони за принцове на неговото царство. Най-силният представлява най-висок по чин и така нататък надолу по линията. Сатана владее над своите демони чрез страх. Те не смеят да преминат линията, за да не би Сатана да произнесе някое ужасно наказание върху тях. Те непрекъснато се карат и съревновават по между си, точно като човеците. Гордостта и омразата изобилстват. Демоните мразят напълно християните.
Свързващи връзки

Управляващите духове или силния в небесни места управляват над духовете на земята. Директни линии или връзки между силния и духовете на земята снабдяват с духовна сила, точно както електрически кабел. Когато воюваш с духовете на земята, ти се нуждаеш да вържеш силния над личността или областта и да прекъснеш и отхвърлиш връзките. Исус каза:

Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. (Матей 18:18)

Много често демоните в човека ще се държат надменно и непоколебимо преди връзването на силния в небесни места и освобождаването от всички връзки. Същите тези демони стават изключително изплашени и слаби когато бъдат отсечени от силния. В един случай, служителите забравили да вържат силния, така че демоните в жената се съпротивлявали и им се присмивали. „Вие сте твърде слаби за мен. Никога няма да ме извадите, няма начин”, се хвалил духът. Бог обаче, дал видение на единият от служещите с освобождение за един голям облак и един малък облак свързани помежду си с връзка. Служителите си спомнили, че забравили да вържат силния и да пресекат всички връзки. Веднага духът захленчил: „Защо сега трябва да правите това?” След секунди той излязъл.

Псалм 2:3 казва: „Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им.”. Псалм 129:4 казва: „Но Господ е праведен; Той разсече въжетата на нечестивите.” Служещите с освобождение често свидетелстват за връзки, които връзват човешките умове и тела в духа и връзки, които свързват човешките духове един с друг или със силния в небесни места. Понякога връзките са описвани също и като въжета или вериги около самия човек.

Управляващи духове над църквите

Управляващите духове над по-малките области на контрол са по-нисши по сила, но въпреки това огромни. Сатана поставя управляващи духове или силни над определени квартали, семейства и личности. Над църквата Сатана може да назначи страх, неверие, бунт, разцепление, гордост, духовна смърт или някой друг управител, специално обучен да разрушава църкви.

Църкви с тежки разцепления или раздори могат да бъдат контролирани от духовете на Гордост, Чародейство, Ахав, Езавел или Бунт. Освен ако не знаят как да водят духовно воюване и да вържат силния те ще бъдат обезсилени чрез битки случващи се между редиците. До известна степен Бунта съществува или има потенциала за това в повечето църкви.

Една църква, за която знам има действащи  членове по-малко от 100 семейства. Членовете преброили 32 известни на тях случаи на краен рак. Тежка опресия се била разположила над църквата и духът Смърт управлявал. За нещастие никой там не вярвал в духовното воюване, така че Смъртта продължила да убива всеки десети член.

Духът Неверие изсмуква силите на църквата. Той кара хората да стават равнодушни, така че има малко помазание. Неверието може да разруши цели нации. Народът на Израел не успя да влезе в обещаната земя поради тяхното неверие (Евреи 3:19). Въпреки многото други грехове, авторът на евреи преписва техния провал само на неверието.
Нечестие в небесни места

Откровение 17  говори за седемте глави и десетте рога на звяра на Сатана. Роговете символизират власти и управители. Глава 3 говори за седемте Божии духа. Тъй като Сатана обича да имитира почти всичко, което Бог прави или има, аз предполагам, че Сатана използва също седем или вероятно десет духа или управители.

Бог каза на израилтяните:

Когато Господ твоят Бог те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, и изгони много народи от пред тебе, хетейците, гергесейците, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и евусейците, седем народа по-големи и по-силни от тебе, и когато Господ твоят Бог ги предаде на тебе та ги поразиш, тогава ги изтреби, като на Бога обречени; да не правиш договор с тях, нито да ги пожалиш. (Второзаконие 7:1-2)

Важно е да се открие кой е управляващият дух, който контролира твоята област и тогава да бъде вързан. Много църкви съобщават, че след като са вързали силния над тяхната област, много хора са дошли при Христа. Д-р Пол Йонги Чо казва, че съживлението в Южна Корея дошло след като те вързали силния. Прочетете неговата книга „Четвъртото измерение”.
Земни демони

Демоните на земята могат да се придвижват много бързо. Ръста им е от няколко инча до 8 стъпки или повече. Някои се появяват в човешки, други в животински форми или в комбинация от животински и човешки. Други продължават да се появяват като сенки или безформени маси, а някои имат форми, които не могат да се опишат. Много от тях миришат ужасно.

Един особено силен дух приема формата на полу-козел, полу-човек. От кръста надолу той изглежда като козел с подут корем. От кръста нагоре изглежда като човек. Неговото лице обаче е комбинирано от белези на човек и козел. Той понякога носи дрехи и очила. Често не облича нищо. Гръцките легенди го наричат Фавн или Пан. Библията го нарича Sater или Развратник. На еврейски Sater означава Сатана. Този демон принадлежи на групата от окултни духове свързани с чародейство и сатанизъм. Много често той слиза по семейната линия поради окултно въвличане от страна на някой прародител. Той работи с цяло свърталище от други демони да измъчват хората достатъчно нещастни за да бъдат мишени. Той олицетворява също така и сексуална похот.

В книгите на Хауърд Питман „Демоните – Описание на очевидци” и “Placebo” (безвредно лекарство, предписвано да задоволи пациента), той описва Алчността, която управлява над земята по времето на последните времена като обикновен американски бизнесмен. Аз също съм виждал този дух да носи костюм, държейки куфарче и постоянно да поглежда към ръчния си часовник.

Духовете на сексуална перверзия приемат много гротески форми, включително форми на жаби, змии и скорпиони. Аз съм бил свидетел на много проявления на змии, които карат хората да се гърчат, да си кривят езика, да съскат и да говорят като змия – почти като змията в анимационното филмче „Книга за Джунглата”. Тези змии обичат да се увиват около гръбнака, раменете и сърцата на мъжете и жените. Една особена змия е наречена „Кундалини”. Тя се заселва в основата на гръбнака и е позната на последователите на Хиндуизма.

Духът на Хадес често се представя като огромен човек с глава на чакал, наричан Seth или Set. В египетската култура, богът на смъртта е бил наричан Set. Духовете често приемат формата на богове или богини от египетските, ориенталските, гръцките, асирийските и др. легенди. Те обичат да бъдат възхвалявани.

Земните духове непрекъснато търсят да влязат във физическо земно тяло. Тези личности или същества предпочитат да изразяват себе си/ да проявяват себе си в тяло от плът и кръв. Ако те не могат да останат в човешкото тяло, те ще потърсят животинско. Злите духове притежават интелект и емоции далеч отвъд това, което ние можем да си представим. В случката с гадариснкия мъж от гробищата Исус попита духа: „Как се казваш?”. Той отговори: „Легион, защото сме много.” (Марк 5:9). Един римски легион е съставен от 2 000 до 10 000 мъже. Ето защо демонизацията може да включва хиляди духове обитаващи в един човек.
Демоните познават Библията

Злите духове знаят неща, които другите не знаят. Те знаят кой беше Исус, докато хората около него все още не знаеха. Демоните познават Библията по-добре от вас и мен. В един случай един служител цитирал неправилно Библията. Демонът незабавно го поправил и го нарекъл „глупак”. В ранните ми опитности ние наричахме демоните глупави. Един служител почувствал, че Бог го смъмрил, казвайки: „Не наричай демоните глупави; те са далеч по-интелигентни отколкото човечеството.” Няма нужда да казвам, че аз никога повече не ги нарекох глупави. Често злите духове ще се опитат да ви подкупят, разубедят или измамят. Без Святия Дух ние не сме достойни противници на демоните.

В гадаринския случай, тези демони казаха: „И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?” (Матей 8:29). Те знаеха какво казва Библията за техния край. Те също така знаеха как да се аргументират. Когато разбраха, че не могат да останат повече, те помолиха да им бъде разрешено да влязат в стадото свине.

Земните демони скитат навсякъде където и човеците скитат. Някои обикалят около хората и се опитват да нагласят обстоятелствата така че това да накара човека да съгреши. Други непрекъснато се опитват да влязат в тялото на човека и да го измъчват отвътре, където е по-лесно да бъдат в контрол.
Крепости в хората

Веднъж получили достъп в човешкото тяло демоните установяват различни крепости. Например, една крепост може да бъде Немощ. В такива случаи жертвата е постоянно болна и накрая се разболява. Други крепости в същия човек могат да бъдат непростителност, страх или бунт (имената им обикновено съвпадат с техните функции или служба).

В един човек, верига от власт контролира всички крепости и демони. Тези управляващи духове и крепости в човека в основата си получават своите заповеди от силния в небесни места. За да бъде разрушена крепостта, силния в небесни места трябва да бъде вързан, да бъдат разчупени и отсечени всички връзки между силния и духовете вътре в човека, и тогава да продължи освобождението. Ако забравите да направите това, духът който бъде изгонен ще събере сили и подкрепление от силния.

Всяка крепост представлява гнездо от духове, не само един единствен дух. Огорчението може да включва също така непростителност, враждебност, неприязън, омраза, гняв, убийство, насилие и т.н. Омразата може да бъде по-нататък разделена на омраза към баща и омраза към мъжете. Сексуалната нечистота основно включва разврат, прелюбодейство, мастурбация, сексуални фантазии, перверзия, хомосексуалност и други свързани със секса демони.


Храмовете на врага

Павел казва, че нашите тела са храмове на Святия Дух (1 Коринтяни 6:19). В много случаи злите духове изграждат духовни олтари или храмове в човека, защото Сатана се опитва да имитира всяко добро и свято нещо, което Бог има или прави.

В един случай, с който се занимавах една жена от Ню Йорк посещавала курс в Hawaiiana и предметът изисквал учениците да прекарат една нощ в Hawaiian heiau или в района на храма. Учениците донесли касетофони и видео камери опитвайки се да запишат присъствието на Hawaiian духове. Жената нищо не видяла и единственото нещо, което можела да си спомни относно тази нощ бил здравия сън върху дълга скална плоча.

Скоро след това 26 годишната жена започнала да страда от физическа немощ / неразположения, които лекарите не можели да обяснят от медицинска гледна точка. По времето на освободителната сесия Святия Дух ми показа, че Hawaiian духове имат Heiau (Hawaiian каменен храм) в нейното тяло, завършвайки с жертвена плоча. Те планирали да я пожертват причинявайки й смърт чрез немощ. Когато разрушихме портите на храма и стените и приложихме кръвта на Исус демоните безумно започнаха да бягат. Шест човека трябваше да притискат жената към земята. Тя разкъса ризата ми, дращеше ме с нокти и се изплю върху лицето ми преди служителите да бъдат повикани. Моя грешка. Духовете се разгневиха когато разрушихме Hawaiian храм и призовахме Бог да изсипе огнени въглени, които да разрушат всеки елемент на храма.

С богове, които желаят човешки жертви, служителите понякога усещали миризмата на изгнила човешка плът. При хора въвлечени в будизъм често сме виждали духовни храмове, молитвени олтари и кутии, свитъци, тамянници и други будистки принадлежности в техните тела. Помолете Бог да разруши тези крепости на врага.

В един случай, една жена заяви, че Омраза и Гняв я измъчват. Когато започнахме да се молим, жената зае поза за медитиране. Святият Дух разкри, че жената някога през своя живот е практикувала будизъм, така че в тялото й съществуваха олтар и свитък. Когато разрушихме олтара и свитъка, демоните крещяха: „Не! Не!”

Поклонението на други демонични богове или богини водят до подобни явления. Ние сме срещали духовни храмове на китайските Куан Ийн, Куан Дай Гунг и други така наречени божества, също както и храмове на индийски и хинду богове и богини като Шива и Майката Кали. Една жена имаше олтар почитащ Диана след като ходила в Гърция, за да се поклони на тази богиня. Тези храмове и атрибути съществуват разбира се в духа.

Демоните проявяват невероятна способност да съчиняват митове и легенди, които насърчават поклонение от страна на глупавите човеци. Гръцки, римски, китайски и др. легенди от безброй култури и цивилизации показват как демоните използват завладяващи романтични истории. Винаги тези митове изобразяват хора, които изкачват стълбата на безсмъртието с помощта на доброжелателни богове или божества, убивайки или разрушавайки техните врагове. Следователно хората се покланят на специални божества с надеждата, че ще спечелят безсмъртие или поне някакъв статут на герой. Поклонението на чужди богове или богини отварят човеците за демоничен контрол.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница