Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава пет - Знание и разпознаванестраница5/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Глава пет - Знание и разпознаване

Истинското разпознаване на духове е дар от Бога, според 1 Коринтяни 12:10. Молете се за него.

Някои християни виждат духове в телесни форми като черни или бели подобни на маймуни създания върху гърбовете на хората, прилепнали за главите им, излизащи от хората или ходещи наоколо. Докато биват освобождавани, някои хора виждат демони, които ги гледат злобно. Някои виждат демони вътре в телата си. Други виждат създания с различни форми и размери идващи и отиващи, но „виждането” остава сравнително рядко. Аз лично никога не съм виждал духове с отворени очи. Аз съм чел разкази на хора като Кенет Хегин, който понякога забелязва тези демони чрез своите духовни очи, като че ли ги гледа директно с естествените си очи.
Разпознаване – едно знание

Това, което е по-важно от виждането на духовете е да имаш способността да разпознаеш тези духове. Понякога, разпознаването е просто знание. Ти просто знаеш, че знаеш – като слово на знание или разбиране. Ти поглеждаш някого и веднага разбираш.


Начини на познаване

Понякога, по време на освобождение, Святия Дух просто изговаря силно името на злия дух. Често си мислиш, че говори някои от другите служители. Винаги, когато повториш името, което Святия Дух ти дава, демоните ще изкрещят гневно: „Кой ти го каза?”. Тогава те трябва да излязат. Демоните понякога отказват да излязат, докато не ги назовеш по име, въпреки че това е обикновено спокойна техника. Някои казват: „Аз не е необходимо да излизам!”. Вие ги питате: „Защо, демоне? Говори.” Те ще отговорят: „Не си назовал името ми.” Когато това стане и ти нямаш разпознаване, заповядай на демона да назове името си. Ако ти настояваш, той трябва да разкрие името си. В по-голямата част от случаите обаче назоваването на духа не е необходимо.

Понякога Святия Дух поставя мисъл или картина в ума ти и ти знаеш какъв е духа. Например, кичур коса, змия, паяк с женско лице покрито със силен грим или младо голо момиче сочат девицата, дъщерята на Вавилон – отново Езавел. Духът много често използва стихове от Библията, за да открие духовете.

Святият Дух също използва видения и сънища, за да разкрие присъствието на определен дух. Тези сънища могат да бъдат дадени на самия човек или други в църквата. Духът може да бъде видян чрез плодовете в живота на човека. Трудности в брака, проблеми с алкохола, наркотици или взаимоотношения ясно показват какви духове действат в човека.

По време на освобождение твоя ум трябва да бъде в съгласие със Святия Дух, който поставя мисли, впечатления и картини в бърз порядък в ума ти. Докато се учите как да реагирате спрямо тях, вие ще сте способни да разделяте кое е от Духа и кое е от вашия ум. Евреи 5:14 казва: „а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото”. В началото вие ще налучквате, но скоро вие ще започнете да разпознавате кое е от плътта ви и кое е от духа ви. Човекът, над когото се молите, ще възкликне: „Откъде знаеш? Щом като каза „гняв” нещо в мен просто бликна.”
Методите на демоните

Разпознаването чрез знание често се съединява с чисто знание за методите на демони и е необходимо да знаете много малко какво следва. Например, в момента в който чуете човека да започва да крещи или стене, вие можете да разпознаете духа на магьосничество. Магьосничеството обикновено излиза с пронизителни писъци и изопване на тялото. Няма значение дали духът е Кахуна, Цигански, Магьосничество, Будист, Езавел, Дева Мария или каквато и да е форма на магьосничество и окулт. Когато бъде разкрит този дух стене или крещи.

Ако човекът започне да се вкопчва в своя врат и рамене, считайте че това са Отхвърляне и Гордост. Езавел обича да се крие в ставите и костния мозък на костите, особено в гръбнака. Гордостта често причинява болка в сърцето или ниско в гърба. Ако човека започне да има главоболие най-вероятно окултен Умствен Контрол ще се прояви.

Познаването на различните духове и как те действат също помага в разпознаването. Докато аз се опитвам да предам някои прозрения за различните духове и техники на освобождение, ние не трябва да забравяме, че ние не знаем всичко, нужно е да внимаваме на Святия Дух и не трябва да го ограничаваме. Винаги търсете усърдно водителството на Святия Дух. Не го бутилирайте; вместо това, оставете Го да работи чрез вас.

Увеличаващото се знание за духовния свят включва по-дълбоко разбиране на духовното сатанинско царство, как той действа, главните духове, които той използва, имената им и характеристиките им, и как те работят в тези последни времена. Кои са техните силни и слаби страни? Какви са техните тактики и начини на действие? Как Бог разкрива техните самоличности в Словото? Как Бог ни показва оръжията на нашия дух и как да ги прилагаме? Често, знанието допълва разпознаването. Веднъж след като Святия Дух разкрие определен дух, минало знание довежда в ума всичко, което знаете за този демон. Практиката изостря духът ти, така че не бягай от битките.

Споделянето на знание относно сатанинското царство не прославя Сатана. То помага да го победим. Нищо в тази книга не прославя Сатана. Тя разкрива неговата уязвимост от Словото на Бога и кръвта на Агнето.

Докато продължавате в духовното воюване вашето разпознаване ще става все по-силно. Просто се доверете на Бога; Той познава сърцето ви и ще снабди с необходимото разпознаване. Ако вие желаете да научите повече за освобождението Бог ще ви срещне със всички необходими инструменти, стига вие да ходите в покорство на Святия Дух. Слава на Бога!


Глава шест - Връзване и развързване

В една по-предишна глава споменах, че Сатана управлява от средното небе над една добре организирана армия. Той е разделил земята на области, управлявани от принцове, наречени още силния. Те седят на тронове в средното небе и управляват над злите духове на земята. Те дават заповеди и сила на духовете под тяхното командване. Други силния действат самите те на земята. Аз вярвам, че всъщност има нива на силния. 1) управители на области или широки географски зони на земята; 2) управители над хора, църкви, семейства, общности и други специфични групи от индивиди и 3) управители, които обитават в хора.


Силния трябва да бъде вързан

Докато силния не бъде вързан, трудно е да бъдат изгонени демоните. В Матей 16:19 Исус ни учи да вържем силният. Той повтаря своето увещание в Марк 3:27 и ни предупреждава в Матей 12:29, че ние не можем да ограбим дома на силния, докато не вържем първо силният: „Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщината, ако първо не върже силния? - Тогава ще ограби къщата му”.

Това е твърде ясно. Докато не вържеш силния, ти ще преживяваш невероятна трудност в изгонването на второстепенните демони. По-малките демони ще продължават да черпят сила от силния или управляващия дух. Това е все едно като да има газопровод между силния и духовете под него. Вържете силния и прекъснете връзките му и духовете под него ще отслабнат. Всички военни стратези разбират необходимостта от прекъсване на доставките за врага.

Църквата отчаяно се нуждае да се научи как да връзва врага и тук на земята, и в небесни места. Битката е в духовния свят, така че ние действаме чрез вяра в божието Слово. Ние не можем да видим силният, но ние познаваме делата му.

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. (Ефесяни 6:12)

„Управителите на тъмнината в този свят” и „духовното безчестие в небесни места” се отнасят до силния.


Нашата власт

Властта да връзваш силният идва от самият Господ Исус.

Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. (Матей 16:19)

И отново в Матей 18:18 Той казва:

Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

Сатана е измислил план за всеки един от нас. Няколко християни заявиха, че Бог всъщност им е показал заседателната зала, където Сатана крои планове за разрушаването на всеки брак, взаимоотношения и църква. Какъв план има за теб Сатана? Кой е силният, който управлява църквата ти? Ако знаеш силният , ти знаеш планът му. За да познаеш силният – виж плодовете. Исус каза: „От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” (Матей 7:16).

Хората отхвърлят Евангелието на мир, защото богът на този свят ги заслепява, не е необходимо те съзнателно да отхвърлят Словото:

за тия, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога. (2 Коринтяни 4:4)

Вържете силният, който ги заслепява и те ще приемат Евангелието или най-малко ще дойдат до решението без външна намеса.

В един случай, пасторът на нашата църква направи всичко възможно да доведе Харолд (това не е истинското му име) при Господа. Всеки път Харолд поклащаше глава и заявяваше, че още не е готов. Най-накрая една вечер пасторът включи Харолд в разговор по някакъв тривиален въпрос. Докато Харолд говорел по темата, аз седях отстрани връзвайки заслепяващите духове и им заповядах да освободят духовните очи на Харолд. След около 10 минути Харолд направи пауза в своя разговор и тогава пасторът каза: „Между другото, Харолд готов ли си да приемеш Исус Христос в живота си тази вечер?”. Харолд го погледна, усмихна се и каза: „Защо не? Готов съм.”. Така се прибави още един към Божието царство и семейството му плачеше от радост, докато той приемаше Исус в живота си. Др. Ребека Браун в своята книга „Приготви се за война” описва това по един чудесен начин.


Нападение или отбрана?

Бъркотия в офиса, препирни между членовете на семейството или колегите, депресия, провали в живота – това намирисва на демонична опресия. Дъщеря ми се прибираше от работа почти всеки ден плачейки, относно работата и хората в офиса й. Всеки ден тя започна да връзва духовете на разногласие в офиса, тя спря да плаче. Това беше демонично.

Вие трябва да предприемете нападение. Препашете се със своето оръжие и тичайте в битката. Как да вържете силният? Просто кажете с вяра:

Връзвам управляващият дух на ________________ в Небесни места с вериги от небето.

Заставам на Божието Слово, което казва:

„Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.” (Матей 16:19)

Аз завързвам твоите ръце и крака и разкъсвам всички връзки между управляващия дух и духовете в този човек и аз ги изгонвам в името на Исус.

Изисква се известно разпознаване, за да се знае кой управляващ дух е силният. Въпреки че седем главни управляващи духа контролират областите, истинския силен над определената област или човек може да не е едни от седемте. Например: магьосничество (окулт), Отхвърляне, Бунт, Шизофрения, Страх, Немощ, Омраза, Непростителност и др. подобни могат също да действат като управляващите духове.

Помнете, че управляващи духове обитават също и в човека. Специфични управляващи духове владеят над всяко гнездо или крепост. Някои управляващи духове са явни. Например, Езавел и Хадес владеят в областта на магьосничеството. При крайните болести владеят Смърт и Немощ.
Душевна йерархия

Духовете имат йерархия, която понякога те отказват да престъпят. В един случай дух на Рак на белия дроб отказваше да напусне. При разпитването духът каза, че не може да излезе, защото Високото Кръвно Налягане го блокира. Без Високото Кръвно Налягане да напусне първо, той не може да излезе. Когато изгонихме Високото Кръвно Налягане, Ракът на белия дроб напусна. Разбира се, духовете ще се опитват да ви “будалкат”, като протакат. Обаче същото нещо се появява много пъти и ме навежда на извода, че съществува йерархия между демоните.

Езавел управлява като царица. Тя има много слуги и по-малки духове, които й служат. За да се доберете до нея вие трябва да минете през много второстепенни духове най-напред. Тя просто се оттегля в най-вътрешната стая и седи на трона, докато духовете под нея се опитват да ви объркат и спрат. Езавел ще хвърли (ези-тура) много духове като Отхвърляне, Гняв, Непростителност, Бунт, Ревнивост, Омраза, Убийство и Насилие преди да можете да я достигнете. Тези духове просто ще се изявят в човека. Това ми напомня за нахлуване в замък, където срещаш много пехотинци, блокирали пътя, докато царицата се оттегля в най-вътрешната стая скрита в най-тъмните места на замъка, където е обслужвана от своите многобройни слуги и слугини. Както и при Левиатан, така и при Езавел няма да можете да забравите скоро тази битка. За да я победите, човекът, който бива освобождаван трябва да има силно желание да постоянства, докато победата бъде спечелена.
Това не трае вечно

Библията не посочва, че управляващия дух вързан в небесни места остава вързан завинаги. Така както ние трябва да слагаме Божието всеоръжие всеки ден, така също ние се нуждаем да връзваме силния периодично, ако не и всекидневно. Както по-рано споменах пастор Йонги Чо от Южна Корея приписва своя успех на връзването на силния. Отнело е една година непрекъсната молитва – 24 часа на ден, 365 дни в годината връзване на силният над тази страна. Хората се събирали за нощна молитва като едно тяло най-малко веднъж седмично и отделно доброволци се молили така, че молитвите да стигнат пред Божия трон. Днес хората в Южна Корея се молят 24 часа на ден, за да държат силният вързан.

Ние трябва да направим разграничаване между силните в небесни места, назначени за един определен човек и тези, които контролират определена област. Силният, който е над човека може да бъде вързан от служителите без особени проблеми; обаче управляващият принц над една обширна област представлява много по-страшен противник и изисква общи молитви.
Воюване в небесни места

Ако Божиите хора възнамеряват да завземат тази земя за Божието царство, те първо трябва да завладеят небесните места. Силният над всяка област трябва да бъде вързан, за да освободи душите на мъже, жени и деца. Както споменах по-горе, когато бил попитан за причината за своя успех пастор Пол Йонги Чо, основател на най-голямата църква в света (400 000 члена според последното преброяване), отговорил много лаконично:”Ние вързахме силният над Южна Корея”.

Силният над областите контролира много хора и неговата юрисдикция се простира над обширна географска област, ако го сравняваме със силният над един единствен човек или над квартал. Силният няма да се огъне само пред няколко светии. Бог е предвидил Неговата истинска църква, Тялото Христово, да победи областите (Еремия 51:20-21). Портите на ада няма да надделеят над църквата. Църквата е тази, която Бог е предвидил да събори портите на ада. Никой отделен светия не воюва тази битка сам. Необходими са обединените усилия на Божиите люде да вържат силният над различните области. Една от задачите на Божията армия от последното време е да воюва в небесни места срещу сатанинското Върховно Командване и самия Сатана.

За да бъде изпълнена задачата на справяне с областите, Тялото Христово трябва да се събере в единството на духа и молитва. Ние не говорим за вяла, несвързана или случайна молитва. Това ще изисква съгласувано усилие на Тялото Христово, молейки се непрекъснато.

Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му, угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове; защото Господ там е заръчал благословението, - живота до века. (Псалм 133:1-3)

Има необикновена сила в единството. Сатана знае това и ето защо се опитва по всякакъв начин да държи разделено Христовото Тяло. Скъпоценното миро е маслото за помазване, което Бог обеща. Единството носи помазание върху църквата, срещу което Сатана не може да устои.

В Средния Изток през деня е сухо и горещо. Обаче през нощта става студено, така че на сутринта върху листата на растенията има роса. Без тази роса растенията ще погинат. Когато израилтяните живяха в пустинята с Мойсей, росата която се изпаряваше на сутринта, оставяше манна, която хранеше хората и им даваше живот.

Ермон и Сион са синоними. Там където има единство, там Бог ще изпрати благословение, дори живот за винаги. Истинската Божия църква в последните дни ще се движи в единство, което света никога не е виждал.

Дори днес, Бог издига едно тяло от молитвени и освободителни войни, които ще се съберат заедно един ден, за да оформят велика Божия армия. Аз нямам всички отговори, но аз мога да споделя, това което знам и се надявам, че Бог ще открие останалото по-късно.

В няколко пророчества над нашата локална църква, Бог заяви, че Той ще има вярващи, които ще използва като стрели за осветяване в небето за сваляне на началства. Напоследък мъжете се оттеглят за молитва, стоят в единство и се изправят срещу силите, които са над отстъплението. Докато те се молеха и водеха обединено духовно воюване, Бог даде видения на няколко мъже - на редици ангели, воюващи в небесни места за църквата. Снопове светкавици идваха от мъжете, които се молеха в унисон, връзващи началствата. Тези светкавици започнаха съдирайки огромни дупки в медното небе. Силните бяха поразени.

Бог говори относно Божиите осветяващи стрели (2 Царе 22:15; Псалм 144:6). Съвместните молитви на светиите ще бъдат като стрели на мълнии, които пронизват началствата. Поради тази причина местните църкви биват призовани да се върнат към молитва и ходатайство.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница