Духовно воюване Ричард Инг Съдържание


Глава седем - Кръвта на Исусстраница6/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Глава седем - Кръвта на Исус

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт.” (Откровение 12:11). Ако християните дойдат до разбирането колко ценна и могъща е кръвта на нашия Спасител за нашето ходене, те ще бъдат на пътя да бъдат победители. Скъпоценната кръв на нашия Господ не само служи като изкупление за нашите грехове, тя напълно унищожава демоничния свят. При споменаването на кръвта на Исус демоните буквално треперят от страх. Те може да замълчат за няколко секунди, но много скоро те ще извикат: „Спри!”. Кръвта изчиства в духа и изгаря демоните. Силите на тъмнината никога не могат да устоят пред кръвта на Исус Христос.

Както много други неща в духа, вярата трябва да бъде жива съставка в изповядването на кръвта или използването й като оръжие. Вярата идва чрез слушане, а слушането от Божието Слово. Има много добри книги относно кръвта на Исус включително книгите: ”Силата на кръвта” от Х. Максуел Уайт, „Побеждаващата кръв” на Боб Лемб и Др. М.Р. Дехаан „Химия на кръвта”.

Кръвта е ценна за човека, защото е ценна за Бога. Бог ни показа в Словото още от самото начало стойността на кръвта за Него и за човечеството. Битие 3:21 казва: „И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече”. За да получат кожите трябваше да се пролее кръв. Адам и Ева се бяха прикрили със смокинови листа, но листата не траят вечно. Само кръвта може да снабди покритие за човечеството. Думата „изкупваща” означава „покриваща”. Само кръв може да покрие нашите грехове. Бог вече беше планирал да спаси човечеството. Той знаеше, че ценната кръв на Неговия Син един ден ще бъде пролята за света.

В Битие 4 глава, Бог зачете жертвата от агне на Авел, но Той отхвърли жертвата на Каин от плодове и зеленчуци. Бог показа, че единствената приемлива жертва пред Него е жертвата чрез кръв. Каин не осъзна, а и много християни също не осъзнават важността на кръвта. Покривалата от смокинови листа и жертви от зеленчуци никога няма да го направят. Църквите, които не познават силата на кръвта на Исус имат смокиневолистни и зеленчукови служения. Каин безспорно се труди усилено за неговите плодове и зеленчуци, без значение колко много плодове и зеленчуци е отгледал и събрал, те не предоставят покритие за греха. Или казано с църковни термини, няма значение колко добри дела върши човек, ако кръвта на Агнето не е в живота му – няма спасение, няма изкупление и Бог не е удовлетворен.
Кръвта отпъжда смъртта

Когато Мойсей изведе Божиите люде от Египет, Бог отново демонстрира силата на кръвта. Този път Бог ни показа, че кръвта отпъжда дори смъртта. В Изход 12:7 и 13 Бог нареди на Мойсей хората да убият по едно безупречно агне за всяко семейство от 15 човека и да напръскат с кръвта му по страните и трегера на вратата. Когато ангелът на Смъртта преминаваше, той не влизаше в никое семейство, което беше поръсило така с кръв, защото Бог не му позволи да влезе. Смъртта е враг. Библията казва, че Исус седна отдясно на Бог Отец, докато всички Негови врагове бъдат поставени под нозете му. „Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена” (1 Коринтяни 15:25-26).

Живота победи смъртта. Библията казва, че живота е в кръвта – не в сърцето, бъбреците или мозъка (Левит 17:11, 14). Животът на Исус е в Неговата кръв. Животът, който е в кръвта е този, който отпъжда смъртта.

Само Божият съвършен пасхален Агнец, Исус Христос, може да го направи. Неговата кръв е тази, която ни защитава от смъртта и ни дава вечен живот. Неговата кръв принуждава смъртта да отмине. Смокиновите листа или плодове не могат да го направят – не добрите дела – просто вярата, Божията благодат и кръвта на Агнето.


Тя изкупва

Кръвта е тази, която изкупва душата.

Защото живота на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, по силата на живота, който е в нея , прави умилостивение. (Левит 17:11)

Ето защо Бог толкова силно предупреждава хората относно яденето или пиенето на кръв. Кръвта е скъпоценна. Никой не може да се отнася към нея с неуважение или лекомислено. Бог няма да го позволи, защото един ден Неговият възлюбен Син ще пролее кръвта Си за човечеството и ще отмахне завесата между Отец и нас.

Кръвта изкупва или покрива греха. Евреи 9:22 казва: „И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение”. Без неговата пролята кръв ние щяхме да бъдем завинаги осъдени.
Тя спасява

Бог внимателно взема мерки да ни научи за спасителната кръв на Исус. Рахав, блудницата, която заедно с цялото си семейство беше спасена от унищожението, беше й наредено да завърже червена прежда на прозореца си. Когато стените на Ерихон паднаха, само къщата на Рахав беше пощадена. Нямаше агне на разположение, така че шпионите използваха червена прежда. Тази червена прежда изобразява кръвта. Тя спаси Рахав и цялото й семейство.

Разпъването на Исус Христос, Божият Син беше това, което премахна завесата между Бога и човека и донесе примиряване (Римляни 5:10; 2 Коринтяни 5:18). И сега ние можем да го наречем Авва Отче и Той да ни нарече Свои синове и дъщери. Кръвта е тази, която направи възможно блудните синове да се завърнат в къщи. Тя спасява!
Тя изцелява

В Стария Завет предписаният начин за очистване от проказата беше да се постави кръв от агне върху дясното ухо, палеца на ръката и пръста на крака. Кръвта очиства хората от всякакъв вид болести. За плътските хора, това трябва да е един от най-странните начини за изцеляване на болести, но за Бога това е единственият начин. Това беше образ и сянка за тези от нас, които вярваме в Исус Христос.

Кръвта е тази, която изцелява и тя продължава да изцелява и днес. Тя идва от Сина, който седи от дясно на Бога. Библията ни обещава, че ние се изцеляваме чрез Неговите рани (Исая 53:5, 1 Петрово 2:24). 39 рани раздираха гърба му, жестокият камшик с парчета кости по краищата раздираха плътта Му и я разкъсваха на парчета. Според римския закон, човек не може да бъде бичуван повече от 40 пъти и ако човекът изпълняващ бичуването надвиши това количество, той на свой ред ще бъде наказан по-сурово. Ето защо, за да са сигурни че не са надвишили 40-те удара инцидентно, те са спрели на 39.

Учебниците по медицина разделят всички видове болести и заболявания на 39 категории. Не е съвпадение, че броя на раните по гърба му бяха 39. Кръвта от раните е тази, която изцелява. Исус седи в слава отдясно на Отец, но Неговата кръв продължава да изцелява на земята и днес. Нейната сила никога не може да се изгуби.


Тя освещава

Свещениците по времето на Мойсей бяха ръкополагани чрез поставяне на кръв по своите десни уши, ръце и крака. Кръвта ги изчиства от греха и ги отделя за служба пред Бога. Бог определи племето на Левит да служат като свещеници. Не всички Левити бяха свещеници, но всички свещеници бяха Левити. Тези, които бяха призвани да служат в храма бяха осветени чрез кръв. Исус Христос, Божият Син седи отдясно на Отец. Той освети себе си за служба пред Отец и пред цялото човечество. Неговата кръв е тази, която освещава и отделя тези, които желаят да служат чрез кръвта.


Тя се проля на земята

Много пъти в Стария Завет, Бог демонстрира важността на кръвта. Свещениците в скинията на Мойсей изливаха кръвта на жертваните животни на земята около медния олтар, до входа на скинията, точно отвътре портата. Ако начертаете линия от медения олтар до ковчега на завета и след това от светилника до масата с присъствените хлябове, това оформя съвършен кръст. Медният олтар символизира подножието на кръста. Кръвта на жертвата беше изливана там на земята. Свещениците поръсваха малко от кръвта върху различни предмети от мебелите в Святото място и върху омилостивилището в Светая Светих, но те изливаха по-голямата част от кръвта на земята около медния олтар.

Един ден ще бъде пролята много кръв на земята в подножието на кръста на Голгота. Имаше кръв по кръста, по ръцете му, краката, гърба и главата. Кръвта се стичаше надолу по ръцете му, страните и краката му на земята.

Той беше от небето и дойде да пролее кръвта си за тези на земята. Той висеше между небето и земята. Той беше Бог и все пак беше напълно човек. Той беше наречен Божи Син, но е наречен и Човешки Син, дори в небето (Откровение 14:14). Той дойде, за да създаде една нова раса от хора, които живеят на земята, но са граждани на небето. Исус е първородния от смъртта (Колосяни1:18). Той е Алфа и Омега, началото и края (Откровение 1:8, 11; 21:6; 22:13). Няма никой като Него. Кръвта Му е пролята на земята, но никога не умира, никога не пресъхва, никога не се покварява, никога не се опорочава. Тя живее вечно. Тя е на земята за всички, тези които вярват.


Има толкова много кръв

Ако пресметнете колко животни са принесли израилтяните като жертви за грях от времето на Мойсей до идването на Исус, ще бъдете поразени. Например, повечето библейски учени заявяват, че между 2 милиона и 3 ½ милиона израилтяни са участвали в излизането от Египет. Едно семейство е било съставено от близо 15 души. Ако е така, тогава евреите са убили между 133 333 и 233 333 агнета през първата Пасха. По времето на Соломон, библейските учени изчисляват, че над 6 000 000 израилтяни живели в Израел. Това означава, че кръвта на най-малко 400 000 животни е била пролята, когато е бил освещаван Соломоновия храм. Кръвта е щяла да тече като река. Дори и ако тези цифри са преувеличени, кръвта е щяла да бъде като река. Можете ли да си представите колко много кръв от животни се е проляла от времето на Мойсей до разпъването на Исус?

Виждате ли, Бог иска ние да знаем, че кръвта на Исус покрива земята. Тя тече като река, никога не пресъхва, никога не се прекратява. Има достатъчно кръв за всички. Историците съобщават, че Уелското съживление в началото на 1900 г. Започнало когато Бог дал на жената на проповедника видение за кръвта на Исус, която течала и се изливала върху земята като Ниагарския водопад. „Има толкова много кръв”, извикала тя. Всеки път когато Божиите люде призоват „кръвта на Исус” Святият Дух пада върху събранието и започва съживлението. Оттам нататък призивите „Кръвта на Исус” и „Има сила в кръвта” се превръщат в обединяващ призив за християните по целия свят. Няма заместител на кръвта, тя продължава да вика.
Тя очиства

В Мойсеевите дни, свещениците на Бога носеха бели ленени премени (Левит 6:10). Бог показваше на човечеството небесни неща. Преди Исус да дойде на земята в плът, Бог трябваше да даде на тези, които се явяваха в Неговото небесно присъствие святи премени (Захария 3:5).

Исая 61:10 казва:

„Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, и като невеста накитена с украшенията си.”

След като Исус Христос проля Своята свята кръв за света, дрехите на праведниците могат да бъдат придобити само чрез Неговата кръв. Жертвата от животни не беше вече приемлива за Бога. В Откровение 6:11 Писанието говори за мъчениците в небето: „И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях”. Откровение 7:9 казва: „След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си”. Кои са тези светии и как техните дрехи бяха избелени е обяснено в Откровение 7:14: „И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето”. Дрехите на праведните не могат да не бъдат изпрани в Неговата ценна кръв. Исус каза:

то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. (Откровение 3:18)

Неговата кръв покрива нашите грехове. Когато Бог погледне на нас, Той не вижда греховете ни. Той вижда само белите дрехи изчистени чрез кръвта.
Има кръв в небето

Има достатъчно от Исусовата кръв, за да изгори всеки демон в царството на Сатана и да спаси всеки грешник. В небето също има кръв. В Откровение 5:6 Исус, Божият Агнец, стои пред трона като заклано. Има кръв върху агнето. Когато Отец види кръвта върху агнето, Той знае, че Исус проля Своята ценна кръв за теб и мен. Отец вижда само кръвта на Своя Син. Слава на Бога! Кръвта ни покрива (изкупва). Той ни приема без резерви. Сега ние можем с дързост да застанем в самата тронна зала на Бог поради / заради кръвта (Евреи 10:19).

Кръвта покрива всички вярващи. Кръвта изкупва нашите грехове и ни покрива. Кръвта ни прави царе и свещеници пред Бога. Като Божии свещеници, ние служим в Святото място и дори в Светая Светих пред Божия трон. Има кръв не само в небето, в Светая Светих, но също на земята където Тялото Христово му служи. Тялото трябва да служи и на вярващите и на всички грешници.
Кръвта, Словото и Духа са съгласни

Закрилата на кръвта довежда Святия Дух както нищо друго. Вижте, Духът, водата и кръвта са съгласни на земята. Водата често е преобраз на Божието Слово. Ефесяни 5:26 казва: „за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото”.

Кръвта освещава Словото.

Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и с червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше. (Евреи 9:19)

Без кръста и кръвта, Словото не носи спасение. Ето защо, Словото е в съгласие с кръвта. Святият Дух е в съгласие с кръвта. Той слиза много бързо когато призовеш кръвта на Исус с вяра. 1 Йоан 5:8 казва: „Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.”

Забележете, че кръвта или Словото и Святия Дух са в съгласие. Призови кръвта или изповядай Словото и Духът ще откликне. Бог не само обитава във хвалението на Неговите люде, Той откликва на кръвта и на Словото. Словото и кръвта са в съгласие, защото кръвта е тази, която дава сила на Словото и Словото, което изповядва кръвта.


На кратко

Призоваването на кръвта на Исус в освободителните сесии, обикновено довежда до незабавни резултати. Изповядай силата на кръвта и помоли Исус да покрие личността с Неговата ценна кръв. Пресушете всичките води на врага.

Библията не обяснява точно начина, по който кръвта трябва да бъде използвана при изгонването на демоните. Нито описва контурите за това как да разчупваме проклятия, но аз вярвам, че светиите действащи като царе и свещеници на Бог им е дадена отговорността над кръвта.

Победителите от Откровение 12:11 победиха Сатана с кръвта на Агнето, Словото на тяхната изповед и любовта им, която е по-голяма към Бога, отколкото към техния земен живот. Кръвта на Агнето е могъщо оръжие за всички християни! Слава на Исус за Неговата ценна кръв!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница