Духовно воюване Ричард Инг Съдържаниестраница8/17
Дата22.07.2016
Размер2.18 Mb.
ТипСправочник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Глава девет - Портите

Силата или уязвимостта на древния ограден със стени град се намираше в неговите порти. Някои крепости са се отличавали само с една порта. А други са имали повече от една. Във време на опасност от нашествие, хората, живеещи в околността и съседните области са побягвали за защита в оградените със стени крепости или градове. Ерихон, в книгата на Исус Навин, беше такъв град.

Тези крепости или укрепени градове обикновено са били заобградени с дебели стени, подвижен мост и високи, дебели порти, направени от здрави месингови или железни лостове (2 Летописи 14:7). Ако врагът превземе портите, те печелят битката. Дори и в мирно време, портите са притежавали /имали важно значение. Стареите на града са имали своите позиции на портата и са наблюдавали всеки, който минава през портата. Те са спирали подозрителните пътници и са вземали сведения от всеки, който преминава. Често, строителите на града са построявали мястото за събиране на управляващото тяло на града до портите или върху самите тях. На всеки вход градските стареи поставяли въоръжен часовой, който да пази портата. Който властва над портата, управлява града.

Очевидно, градските мъже са правели портите колкото се може по-силни. Враговете, идващи отвън, често са се опитвали да съборят вратите чрез разбиване със стенобойни машини и огън. Разбира се, плащали са висока цена за всеки свой опит, тъй като конструкцията на кулите или на стените над портата позволява на стрелците да обсипят със стрели неканените гости пред портата. Била е изливана също така вряла горяща смола, а понякога огромни камъни са били пускани от високите кули на портата.

Адът също има порти. Исус каза, че портите на ада няма да надделеят над църквата (Матей 16:18). Всеки вярващ трябва да знае това.
Вратарят

Аз сравнявам вражеските крепости в човешките тяло, душа и дух с древните градове със високи стени, дебели порти и ровове. В духовния свят, има порти или входове към човешкото тяло и душа, които биват атакувани от врага. Веднъж победена портата, управляващият дух поставя един силен демон да действа като вратар. Вратарят контролира портата от този момент на татък. Той я отваря, за да позволи други демони да влязат. Например, ако човекът позволи на Сексуалната Похот да властва, духът скоро ще покани Прелюбодейство, Разврат, Перверзия, Хомосексуалност, Нечистота, Мастурбация и други сексуално свързани демони да влязат. Той затваря и защитава портите по време на атаки от страна на християни. Ако не вържете вратарят, очаквайте много тежка битка при портите по време на освободителната сесия. Вратарят обикновено е управляващият дух.


Стените на Вавилон

Археолозите твърдят, че градът Вавилон е бил заобиколен със най-здравите и най-подсилени двойни стени, обграждащи целия град. Стените били толкова дебели, че върху тях са се провеждали състезания с колесници между две редици от къщи. Понякога в широчините на стените са били вградени къщи – като тази на Раав от книгата Исус Навин. Реката Ефрат се извивала под външната стена и между двете стени на Вавилон. Ако някой по някакъв начин успее да премине дълбоката река отпред и под първата стена, той ще се намери изправен пред недостъпно дебели и здрави двойни порти. Историците считали Вавилон за недостъпен. Но Бог мисли по друг начин.

Така казва Господ на помазаника Си, На Кира, когото Аз държа за дясната ръка, За да покоря народи пред него, И да разпаша кръста на царе, За да отворя вратите пред него. Та да не затворят портите: Аз ще ходя пред тебе И ще изравня неравните места; И ще разбия медните врати, И ще строша железните лостове. (Исая 45:1-2)

Когато армиите на Кир достигнаха огромните порти с двойни врати, защитаващи града като по чудо, портите лежаха разтрошени, разбити на парчета. Бог ги беше строшил. Те влязоха в града без да срещнат съпротива и клането започна. След битката, Кир видя Писанията и веднага разбра, че победата беше от Бога. Той потърси веднага да изпълни Божията воля като освободи израилтяните и подкрепи техните опити да се завърнат в своята родина и да възстановят святия град.


Бог ще събори портите на врага

Бог обеща да строши портите на врага заради людете си.

Да славословят Господа за Неговата благост, и за чудесните Му дела към човешките чада; защото разби медните порти, и железните лостове сломи. (Псалм 107:15-16)

Самият Исус Христос държи ключовете на смъртта и на ада. В Откровение 1:18 Исус казва: „бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада”. Ключовете, разбира се предполагат врати или порти.

Както е пророкувано в Исая 22:22 силата на Давидовия ключ е показана в Откровение 3:7: „До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затвори; и затваря, и никой не отваря”.

Портите на врага ще бъдат превзети от Божиите люде в последните дни. Наум 2:6 казва: „Речните порти се отварят, и палата се разрушава.”освободителните работници много добре знаят как Езавел (Великият Вавилон) строи палати или крепости и се крие там.

Бог ни заповядва да разрушаваме крепостите на Сатана. В Исая 23:11 пророкът казва:

Господ простря ръката Си над морето. Потресе царствата; Господ даде заповед на Ханаан Да се съборят крепостите му.

Това пророчество се отнася и за днес.
Техники на освобождение

При освобождението ние се нуждаем да вържем вратарят, да съборим портите на врага, да строшим подпорките и стените му. Когато вървите след Езавел, портите представляват мъчно преодолима бариера. Езичниците наричат този отвратителен дух богинята на Крепостите и Оградените със стени градове (първоначално тя е била наричана Семирамида) и богинята на войната. Библията я описва като хитър и непочтен враг. Тя избягва в най-вътрешните части на нейната крепости и се крие. Тя, също така бълва много второстепенни духове, за да обърка освобождаващите служители. Вие трябва да продължите след нея докато я настигнете във вътрешната й тронна зала. Ще я откриете там в цялата й голота и грозота. Тя обитава дълбоко в сърцата на мъжете и жените.

Аз често използвам следната поредица от команди при освобождението:

Аз връзвам вратарят в името на Исус. Той е този, който държи ключа на Давид, който отваря врата или порта и никой не може да я затвори; и затваря врата и никой не може да я отвори. В името на Исус и чрез властта дадена ми от Исус, аз събарям двойните ти порти, аз строшавам подпорките ти, разбивам стените ти. Камък на камък да не остане. (Откровение 3:7; Исая 22:22; Езекиил 21:15-22).


Нашите собствени порти

Ние имаме порти в нашите духове, души и тела. Слава на Бога, че Святия Дух е запечатал духовете ни. Но ние може да продължим да бъдем потискани в духа. Бог ни предупреждава да пазим портите си в правда, мир и истина (Захария 8:16; Псалм 118:19). Когато един човек бива освобождаван, вие трябва да затворите всички отворени за врага врати. Ако дори една врата има отворена, демоните ще се опитат да се промъкнат вътре. Портите на Гордост, Огорчение, Омраза, Непростителност и т.н. трябва да бъдат затворени. След покаянието просто помолете Исус да затвори всяка отделна порта, така че никой да не може да ги отвори. Продължаването в греха ще отвори вратите на душата и духа. Друга дума за порти е „врати” и Библията казва следното за вратите:

Тогава на четиринадесетия ден от месеца, Мойсей повика всичките Израилеви старейшини и рече им: Идете та си вземете по едно агне според челядите си и заколете пасхата. После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще приемете в леген, и с кръвта, що е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната врата; и никой от вас да не излиза от къщната си врата до утринта. Защото Господ ще мине, за да порази египтяните, и когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмини вратата, и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. (Изход 12:21-23)

Когато не ходим в правда нашите врати ще бъдат отворени и нашите лостове ще бъдат погълнати от огън. Бог предупреждава израилтяните за последните времена в Наум 3:13: „Ето, людете ти всред тебе са жени; Портите на земята ти се отвориха широко на неприятелите ти; Огънят изпояде лостовете ти”.

Ние трябва да отсъдим в портите си съдбата на истина и мир (Захария 8:16). Псалм 118:19 казва: „Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях и ще прославя Господа”. Явно е, че нашето ходене с Господа и Неговата истина, мир и правда засилват нашите порти срещу врага.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница