Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж казастраница12/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3.1.4.3. Езикова социализация

Влизането на човек в обществото до голяма степен се осъществява чрез владеене на езика; по думите на Е. Сапир, "езикът е мощен фактор за социализация" [Sapir 1993: 231].

Дете при раждането все още не е съвсем човек в социалния смисъл на думата. Той е представител на човешката раса само биологически. Социални качества и личностни функции, той придобива в процеса на образование и комуникация с други хора. По думите на известния психолог Леонтиев, "всеки човек се научава да бъдеш човек., Не е достатъчно, че природата му дава при раждането си, за да живеят в общността. Той все още да се научи какво е постигнато в процеса на историческото развитие на човешкото общество "[Леонтиев 1972: 408].

Изразявайте звуци и думи и разбирайте речта около детето, която се учите в човешкото общество. Ако в най-ранна възраст тя е изолирана от хората, тогава речта не се развива. Освен това, в своето поведение и форми на движение това дете няма да прилича на човек по никакъв начин. Това е така, учените са убедени в примерите за деца, които са паднали на животните и са израснали в тяхното общество.

През 1920 г. в Индийския мисионер, намерен в джунглата, в бърлогата на вълка, две момичета на различна възраст - година и осем и половина (както е определено след обстоен преглед на деца). Всяко момиче е отвлечено от вълк, очевидно почти веднага след раждането им. Въпреки че и двете деца са имали физичните свойства на човешки същества, в много отношения те са като вълци, които се движеха на четири крака, той може да има само мляко и сурово месо, преди да вземете храна в устата, внимателно я подуши. Децата можеха да видят добре в тъмнината, страх от огъня, да усетят миризмата на прясно месо на разстояние до 70 метра. Единственият звук, който момичетата можеше да публикува, беше вълкът виене във всички разнообразни модулации. Те не можеха да се смеят, нямаха жестове и изражения на лицето, които са общи за децата от тяхната възраст.

Най-младият, на име Амала, скоро почина и не се адаптира към новите условия на съществуване. Най-големият Камала е живял до 1929 г., като постоянно е бил под ръководството на лекари и психолози. През цялото това време тя научи малко повече от 30 думи, научи се да разбере простите команди и отговори " да" и " не". Всички тези умения са толкова елементарни, че не е необходимо да се говори за асимилация на нормите на говорното поведение (както всички други видове социално поведение).

Този случай показва, че инициирането на човек на себе си със сходство започва от съвсем млада възраст. Ако се изгуби време и детето е лишено от първите години от живота си, за него е трудно - и е невъзможно и напълно невъзможно - да развие качествата, присъщи на човека като член на обществото като социална единица.

Оказва се, че нивото на култура и цивилизация на средата, в която детето е възпитан първоначално, от значение - тя е само важно, че те са хора, а не животни. Един пример, който доказва тази ситуация може да бъде историята на индийската момичето, което беше установено, френски етнограф Vellyar в Парагвай на паркинга, изоставен племе Гуаякил. Той го взе и му помогна да образова майка си. След 20 години момичето в своето развитие не се различава от интелигентните европейски жени. Започна етнография, говореше френски, испански и португалски.

Mowgli, героят на цялата известна история, разказана от английския писател Р. Киплинг, се озова в джунглата не на най-ранна възраст. Въпреки че авторът не казва директно кога е живял Mowgli сред хората, едно нещо, което самият момче е напуснал вкъщи и е стигнал до зверовете, показва, че поне една година Mowgli е възпитан от хора. Това обстоятелство би трябвало да ни обясни защо детето в поведението му до голяма степен е човек, макар че от дълго време той е сред животните и се съобщава изключително с тях.

По този начин детето прави първите стъпки в човешкото общество, дори преди да може да се изправи и да се научи да ходи. Социализацията започва буквално от момента на раждането.

Виготски посочи, че психичното развитие на човека се осъществява чрез асимилация на човешкия опит, предавани чрез обективна дейност, и най-вече чрез езика. През целия си живот на човека - и особено интензивна в ранните години - адаптиране към околните е непрекъснато. Детето научава правилата за поведение, с разширяване на набор от социални роли, които той е в състояние да изпълнява, както и вида на ситуации, в които той се чувства физически и лесен възраст, а от множество повторения отнема това, което е прието в дадена социална среда, и отхвърля чужденеца, не е характерна за общността, за която той се смята за член.

Психолозите разграничават три основни етапа на процеса на социализация: 1) първична социализация или социализация на детето; 2) междинни или псевдо-стабилни; - социализация на подрастващите; 3) устойчива, интегрална социализация, която отбелязва прехода от младост към зрялост.

В процеса на диференциране и усложняване на връзките на отглеждащия човек с околния свят броят на социалните общности, към които принадлежи един и същ индивид, едновременно се умножава. Всъщност: до една или две години детето е просто дете на родителите си и това е една от малкото му (до момента) социални роли. Тогава той е изпратен в детска градина и той става член на друга общност. On - групата връстници в задния двор, училище клас, спортни клубове, колектори, клубове и т.н. След дипломирането си, човек става член на тези социални групи, като институция, фабриката, армията ... Той не само участва в съвместната дейност на хората, които съставляват определена група, но и наблюдава как изпълняват различни роли. Следователно, като става възрастен, той формира идея за различни социални роли,

Всичко това има пряко отношение към владеенето на езика. Социализацията е невъзможна без овладяването на речта, а не речта, а с речта на тази социална среда, с нормите на говорното поведение, присъщи на тази среда. Езикът е едновременно компонент на социализацията и нейния инструмент.

Механизмът на това как едно дете изучава език и как го използва, е много сложен и не е напълно достъпен за пряко наблюдение. В края на краищата, ние само го чуя (или виж текста), но как то се появи, как идеята е въплътена в думата, ние сме дори помощта на инструментите на съвременната наука все още не може да види. И самият говорител не е в състояние да анализира като роден в нея думи и звуци - той го прави несъзнателно, подчинявайки се развива в ранна детска възраст, механизъм производство реч.

Фактът, че процесът на генериране на речта обикновено е в безсъзнание (разбира се, той е обект на съзнание в смисъл, че човек може да говори внимателно да претегля всяка дума, внимателно да я слуша, но на първо място, не е същото нещо, над поколението на речта, и второ, за нормално говорене такава ситуация е необичайна) - лесно е да бъдете убедени в примери за делириум: човек е загубил съзнание, но може да говори и в някои случаи е достатъчно съгласуван. Сравнете също говоря в сън, под хипноза и т.н.

Съществува противоречие: езикът, както знаем, е неразривно свързан с мисленето, въплъщава в думи, в изявления, какво се роди в мозъка - и се оказва, че той е независим от съзнанието. От съзнание, но не и от мислене: в сън, в делириум и под хипноза човек не губи способността си да мисли (дори и в слаба, "изчезваща" степен). Той губи само способността си да съзнателно контролира дейността си (включително речта).

Лишени от възможността да се влезе вътре в мозъка и опознаването на инструментална езикови познания и на процеса на производство на словото, лингвисти са се научили да се моделира структурата на езика и вербално поведение на базата на многото факти, които могат да бъдат получени чрез наблюдение на дейността на речта на хората. Такива факти започват да се появяват от първия вик на детето, в първия етап от неговата социализация.

Още в ранна възраст детето научава реалността чрез езика. Въпреки че самият той все още не знае как да говори, той разбира, когато възрастните му посочват: Ето куклата. Това е котка. Една дума, а не дори една дума, а изявлението като цяло на този етап е много тясно свързано с действителността. "В началните етапи - той пише AR Лу-доверието - свързан е разбираемо, само едно дете в рамките на определен ефективен ситуация, както и започване на стойността на речта, адресирана до него не е толкова много, се определя от връзката между една дума, както е посочено в фразата с определен visual- ефективна ситуация, възникваща от възприемането на определен обект "[Luria 1959: 540].

Тясното свързване на изказването с конкретна ситуация (в съзнанието на едно малко дете) се доказва и от специални експерименти. Детето разбира фразата като цяло, а не от уста на уста. Например, когато вместо често повтарящата се фраза Поставете топката на масата, детето казва: Поставете топката под леглото, той все още слага топката на масата, както и преди.

Само след две или три години тази ситуационна природа на разбирането на кохерентно слово започва да изостава на фона. Изгражда се речта на детето, която има определена структура. Сега той не само слуша, но казва, т. Е. От пасивна реч приемане отива на своето активно развитие. Този преход се извършва в пълно съгласие с умственото развитие на младите хора: както се изтъква от Виготски, в ранна възраст (две години) доминира възприятия, както и всички други психични процеси - памет, внимание, мислене, емоции - се осъществяват чрез възприятие. Паметта между децата предучилищна възраст и активното владеене на езика е невъзможно без неговото развитие. В училищна възраст мисленето е на първо място (Vygotsky 1956: 431 и следващите).

Vygotsky теоретично обосновава и потвърждава експериментално, че значенията на думите не са еднакви за деца от различни възрасти, които се променят с развитието на детето. Например, в ранна възраст детето възприема думата растение просто като комбинация от звуци, то не му причинява никакви асоциации; три-четиригодишно момче, чийто баща работи в завода, може да комуникира с изображения на тръби, металообработващи машини и т.н .; ученик от началното училище има по-ясна представа за съдържанието на думата.

В овладяването на езика са показани не само възрастовите различия на децата, но също така и на особеностите на социалната среда, в която образовани, например, син на един войник и сина на един работник, един селянин момиче и дъщерята на един град обитател. Още в най-ранния стадий на развитие, когато едно дете открие, че всяко нещо има име, съществуват условия за социално различно асимилиране на езика.

В различното професионално ориентиране и културно ниво на семействата, използването на определени (едни и същи) думи е неравно, разбирането на техния смисъл, тяхната емоционална оценка. Едно и също нещо понякога има друго име в семейството на въртящия се - и геолога, музиканта и строителя. И дори една и съща дума в различни социални среди може да бъде разбрана по различни начини. Когато пет години дъщеря на ключар, каза, че тя не обича да слуша играта на цигулката, бил попитан как инструмент тя харесва най-много, тя просто си помислих, отговори: - клещи. Езиковото детско съзнание расте в семейство на музиканти, "технически", което означава инструмент е малко вероятно да бъде на първо място: най-вероятно, инструментът за него - пиано, цигулка, и др ...

Децата, които идват на училище от социално и културно различни семейства, често имат различни езикови умения, неравностойна способност да общуват помежду си. Разликите се отнасят до активния смисъл на думите, способността за последователна комуникация и адаптирането на речта към условията на комуникация. Тези различия продължават да съществуват дори през учебните години, въпреки че съвместното обучение на деца от различен социален произход в известна степен привежда в съответствие тяхното слово, намалява различията в езиковата компетентност.

Английският психолог Б. Бърнстейн сравнява речта на две групи юноши. В първата група имаше деца от по-ниските социални слоеве, които не бяха системно обучени и работеха като пратеници; във втория - студенти и завършили висшите държавни училища (висши държавни училища). И в двете групи има равен брой тийнейджъри на същата възраст. Тяхното интелектуално ниво също беше приблизително същото (това беше установено чрез специални тестове). Всеки от членовете на тези две групи даде кратко интервю по същата тема - за това как се отнася до възможното отменяне на наказание във футбола. Интервютата бяха записани на касетофон и след това подложени на езиков анализ. Този анализ потвърждава представената от Б. Бърнщайн хипотеза, според които представителите на първата група (по-нисък социален слой) използват по-малко богат и по-малко разнообразен речник от представителите на втората група [Bernstein 1966]. Експериментите са направени за проучване на различията в синтаксиса и способностите на тийнейджъри от различни социални групи: Оказа се, че децата от бедни семейства синтаксис е по-ограничен и монотонни от студентите и завършилите частни училища. Тези експерименти служат като материал за оправдаване на т.нартеория на езиковия недостатък, автор на която е Б. Бърнстейн.

Допълнителни изследвания са направили значителни корекции на тази теория. Оказа се, че използването на повече или по-малко богат речник на някои синтактични конструкции са от решаващо значение контекст, в който се осъществява комуникацията. Проучване група тийнейджъри Негро, Уилям Лабов установено, че тяхната реч, когато че периодът различни истории за неговите приятели в словесна спаринг и шегите - накратко, в естествена за тях - много гъвкав и многофункционален. Ако те изглежда сдържан в официално интервю с неизвестен изследовател, това трябва да се посочи повече за непозната ситуация те интервю, отколкото им неразвит език. От друга страна, тийнейджърите от богатите и културни американски семейства не винаги са се обърнали към различни езикови средства: в положението на семействата,

Между юношите на двете групи разликата е, че децата от културните семейства по-успешно овладяват различни социални роли, овладяват знанията, необходими за правилното адаптиране на речта си към ситуацията. Когато променяте ситуацията, променяйки условията на говора, те могат по-добре да преминат от един език към друг, като приспособят речта си по стил, цвят, тоналност към условията на комуникация.

Като се превръща от дете в възрастен, човек се научава да адаптира речта си към целите на комуникацията, към социалните и психологическите условия на словото, към ролите, които той изпълнява по отношение на хората около него. От съвсем ранна възраст езикът не се придобива в "чиста" форма, а в разнообразни комуникативни форми, включително ситуационни и ролеви моменти. Не е нищо за това, че дори малките деца разбират добре с кого да говорят - любящо, безгрижно, капризно, грубо, императивно и т.н.

Наблюденията показват, че на възраст от три до четири години детето има елементи на поведение роля: той започва да използва диференциран език означава - в зависимост от това, с което той казва (например, баща, баба, или с връстниците) и при какви условия. Така че, изборът на лексиката и цялата структура на речта в насаме с някой от членовете на семейството на разговор са различни от използване на думи и синтактични конструкции в разговори с едно и също лице, но в присъствието на непознат. Обикновено правилата за поведението на ситуационната роля, изразени в речта, са по-трудни за овладяване и за по-дълги периоди от самите езикови.

Първоначално речта на детето не винаги е ориентирана навън, може да не е насочена към истински събеседник. Това е като реч за себе си. Швейцарската психолог Жан Пиаже е показал, че много трудности в комуникацията между по-малките деца има само по тази причина: говорителя не се интересува от това, за да каже на другия нещо, той просто казва за себе си (любопитно е, че това явление се повтаря в напреднала възраст ). Пиаже нарича тази егоцентрична реч , за разлика от речта на социализирания, говори за други, фокусирани върху събеседника. Под влиянието на социалната среда този конкретен, втори тип реч се развива в човека, а в бъдеще той е гръбнакът на речта му. Егоцентричната реч постепенно престава да се изразява извън нея, престава да звучи; но това не означава, че тя изчезва. Тя "израства" в речта вътрешна, непроницаема.

Импулсът и необходимото условие за усвояване на социализирана реч се играе. Участвайки в играта, децата могат да се преместват от една роля в друга, без да се вземат предвид каноните и логиката на възрастните. Въпреки това, в играта детето започва да научава елементите от тези роли, които възрастните играят пред очите му, предимно бащата и майката. Следователно, от гледна точка на социалното и психологическото развитие, играта е също толкова важна дейност за детето като работа и други видове социално поведение за възрастните.

Взаимодействайки в играта, децата възприемат и усвояват това, което психолозите наричат ​​модели на поведение, т.е. най-типичните и често повтарящи се форми на човешката комуникация. "Игрите са важни за социализацията, като ролята на конкретните участници, ясно заяви, че всеки играч може или не може да се направи, да се определят целите и взаимодействие е ограничено до областта на личен избор трябва да се отбележи, че децата се учат дисциплина и отговорност при равни групи <...> значително. повече отколкото у дома "- това мнение на американския социопсихолог Т. Шибутани [Shibutani 1969: 421-422] е споделено от много други изследователи.

Процесът на социализация, интензивен в детството и юношеството, продължава при възрастни. Разбира се, става по-малко интензивно, защото основните модели на поведение (включително речта) вече са усвоени. Въпреки това, точно както не можем да кажем за някой друг, той владее езика, може да не бъдат сигурни, че това е напълно овладял целия "ситуационен граматиката" действа в тази езикова общност: да не влязат в ново за самите комуникационни условия , носител на езика, не винаги е в собствената си комуникативна компетентност на тези поведения, които са най-подходящи за дадена ситуация (която може да е непозната социална роля, която е принуден да играе човек, не е ясно, за да го предназначение други communicants , психологически дискомфорт и т.н.).

Можем да кажем, че социализацията на всеки човек започва с раждането му и завършва с последната му въздишка.
3.2. Роден език в демографската структура

3.2.1. Демография като дисциплина, спомагателна за социолингвистиката

"Pure" лингвист в повечето случаи, без значение какъв е произходът на изследваните текстове ги социолингвисти съществените характеристики на много високоговорители. От предишната секция, ние знаем каква информация за говорителите на езика може да е необходима за успешното социолингвистично изследване. Но откъде да го получи? Работейки в малка група, цялата необходима екстралингвистична информация за членовете й е лесна за събиране. И проучване на езика се отличава доста голяма общност или някои от неговите социално отбелязани части sociolinguist вече да бъде принуден да изберете тези лица, които ще станат обект на неговото наблюдение. Те трябва да бъдат достатъчно типични за цялата общност. Процедурата по подбора на правилните информаторите не е лесно (това е разгледано в глава 5), но преди да изберете, е необходимо да се определи какъв тип информатори адекватно ще представлява всички избрани за анализ на Общността.

Да кажем, че създателите на рекламата искат да разберат своята ефективност. Смята се, че рекламата е ефективна, дори и да е досадна. Но има ограничения: дразнене може да се развие в отвращение към рекламирания продукт, както и чисто езикова отговор е важен компонент на спонтанно възприемане на текста на рекламата.

Ето три текста, написани на език, който още не е станал литературен: " Cool " - добре, просто хладно списание! Когато преходът към дъвка " на Wrigley " и ", а други просто не се търкалят; " RC- Cola": кой не знае - той почива!

Можете да мислите, че те са предназначени за млади хора, а авторите смятат, че тази форма на презентация ще привлече купувачи от младежката среда. В първите два случая публиката беше избрана правилно: младежкото списание - за младежи и прочетено, дъвчейки "Wrigley's". И какво да кажем за безалкохолна напитка? Можете да направите една реклама за всички възрасти, но можете да дадете за всяка възрастова група за отделна реклама. Но трябва да помним, че текстът не трябва да се превръща в анти-реклама за потенциален купувач от групата, към която тази реклама не е проектирана. Потенциален клиент на средна възраст, тълкува третата реклама по-запознати с него, тъй като езика означава "не знаят прекрасно питие RC-кола - Shut Up / вървят на майната си", заключава: "Разбира се, аз да си починете от прекрасна напитка RC-Cola,

[Баранов 1999] 52 .

Представете си, че има задача да проверите реакцията на не напълно нормативни единици, които да се търкалят, да почиват (в стойностите, свързани с рекламата) и да се разхлаждат сред младите хора, но сред всички млади хора. Ще трябва да разберете реакцията на различен пол и възраст на младите хора (изведнъж млади мъже 14-18 години, то ще бъде по-различно от при момичета на 20-24?), Живеещи в столиците, провинциални градове и областни центрове, ученици и студенти, малки търговци, банкови служители и " братя ", православни, мюсюлмани, юдаисти, Хери Кришнас и тези, които са безразлични към религията.

Какъв е делът на всяка от тези категории сред младежите на Русия? Може да се предположи, че по пол и година на раждане на младите хора е разделена на равни части (по отношение на пода не е съвсем вярно, тъй като с възрастта, както ще видим по-долу, може да се окаже напълно погрешно), а делът на други категории малко хора ще се досетите, без да знае една статистика.

Това е напълно различна задача: в едно многоезично състояние едно национално малцинство има 100 000 души, други 5 000; какъв език има по-добър шанс за оцеляване? Най-общо казано, броят на родния съдбата говорители по-често, отколкото не, зависи: ако сред 100 хиляди половина не притежава етнически език, а останалите са двуезични, а сред тях са деца в училищна възраст съставляват 5%, и деца в предучилищна възраст е почти няма (тази ситуация не е необичайно). тогава езикът е обречен на изчезване.

Съдбата на езика може да бъде определена от различни обстоятелства; дори и в случаите на статистически данни за заетостта, може да е полезно да се подготвят социолингвистични прогнози. Ако се окаже, че в областта на традиционната резиденция на един малък народ, безработицата е много по-висока, отколкото в съседните райони, е възможно да се предскаже значителна емиграция на майчин език в чуждоезикова среда на - по този начин намаляване на шансовете за всекидневна употреба с родния си език и да го прехвърля на децата.

Количественият състав на популацията се изследва по демография. Но демографията е само на суровината, която е в основата на цялостен анализ на процеса на възпроизводство на населението 53 . Тази наука се интересува както от общите модели на хода на демографските процеси, така и от характеристиките на проявлението на тези закономерности в определени популации при определени условия на място и време [DEL 1985: 118]. Последното изясняване показва, че демографията по принцип може да осигури социолингвистика с безценна информация: в края на краищата "специфичните популации" могат да бъдат носители на специфични езици или социално значими разновидности на езика. (Обърнете внимание на използването на популацията от съществителнив множествено число - ярък маркер на професионалната употреба на демографи, които като представители на всяка професионална общност заслужават специално внимание на социолингвистите.)

Демографията идва от човечеството от съвсем различна гледна точка, отколкото социологията. Ако социологът лица предимно членове на обществото, на демограф, защото те са най-елементарни звена на населението. Повечето от групите от населението, са чисто номинално, статистическата общност (градското население, заето население, хората с увреждания, жени, които са родили пет или повече деца, мъже, никога не е бил женен, лицето, което напуска района през последната календарна година, лицето, което загинаха злополуки, отравяния и наранявания; .. домакиня с едно дете на възраст под 16 години, и т.н.).

На пръв поглед всичко това няма нищо общо със социолингвистиката, тъй като са необходими само данни за езиковия състав на обществото. Но има огромно количество статистически данни, свързващи различни демографски данни с територии, чийто етнически и езиков състав е известен. По-рядко можете да намерите подобна информация, свързана с етническите групи (за състава на езика, за съжаление, почти никога) и това вече помага много в работата на социолингвист. Освен това за всякакви прогнози относно езиковата ситуация и други социолингвистични процеси на определена територия е необходимо да се познават всички демографски характеристики както на самата територия, така и на регионите, свързани с миграционните процеси. За да използва правилно тази информация, трябва да се помни, че тя е събрана за целите, не са свързани със социолингвистиката и следователно трябва да бъдат лекувани с повишено внимание. Междувременно, социолингвистите доста често пренебрегват дори данните от преброяванията относно езиковата компетентност, които ще бъдат разгледани по-подробно по-долу.

Работа с демографски данни, е необходимо да се знае точно как и с каква цел са били получени, трябва да се разбере, че най-различни демографски показатели е сложен взаимосвързан комплекс. В следващите секции ще опишем основните характеристики на демографските данни.
3.2.2. Източници на демографска информация

Най-точната демографска информация се осигурява от преброяването на населението. Те преминават през различни програми. Обикновено се записват гражданство, пол, възраст, време на пребиваване в дадена местност, ниво на образование, състояние на брака, наличие на деца. В много страни също се изясняват етническата, езиковата, религиозната принадлежност, жилищните условия, професията, равнището на доходите и т.н. Понякога се събират данни за предходната мястото на пребиваване, държава на раждане и държава на емиграция, естеството на съществуващия имот, раса, класа или социална класа, грамотност на различни езици, наличието на физическо увреждане, участието във войната и др. Въпросниците са пълни или чрез книжници (тъй като ние имаме в страна) или от самите респонденти; понякога преброяването се извършва по пощата.

Продължителните преброявания се извършват към определена дата; в повечето страни се определя не само определен ден, а дори час, на който се събират събраните данни (в СССР - полунощ в навечерието на деня на записа). С оглед на последващото развитие на получените материали изглежда, че преброяването би трябвало да се извърши или на 1 юли (и да се получат средни годишни резултати), или на 1 януари (и да получите резултати за началото на годината). Въпреки това, лятото е моментът за увеличаване на миграцията към населените места и провеждането на преброяване по време на Новогодишните празници е съобразено с организационните трудности. Първото общо преброяване в Русия е проведено от "сутринта" на 28 януари (9 февруари на новия стил) през 1897 г., преброяването на СССР през 1926 г. - от 17 декември; последвалите преброявания се проведоха всеки ден от седмицата след края на учебните празници и преди началото на студентите: през 1939, 1979, 1989. - 17 януари, в годините 1959 и 1970. -15 януари55 . TTakim, броя на лицата от определена възрастова група, разкри "ennyh преброяване на населението, в близост, но не идентичен на броя на лицата с" отговорна, роден, тези, които попадат в категорията на 30-годишните според преброяването от 1989 г., родени между 17 януари до 16 19S8 Януари 1959 г .; Предишната преброяване те изрева записано като 20-годишен, а през 1959 г. по-голямата част от д от тях са в категорията на лицата, към един е подходящ, но тези, които са родени 15 и 16 януари 1959 г., не B ^ LLI взети под внимание. По-долу, данните по отношение на възрастта, ние dlzhch простота, пренебрегнем малкото отклонение davt преброяването от началото на годината и условно да приеме 30 letnzhih на 1989 преброяването на ражданията през 1958 г. kalendadenom T ° Ay

Преброяването се извършва в продължение на няколко дни, не само в местата, където живеят хората, а в хотели, хотели, влакове за дълги разстояния, ж.п. гари, летища и други места за временно пребиваване. Според meszhtu жилище пренаписан от тези, които живеят там postoyannzo (включително липсва в момента, г-н хванат по време на работа, по време на парти, на път или в командировка в otgpuskeit. П.) или временно.

Всички временно отсъстващи (в СССР до 6 месеца.) Се дължат на постоянното население. Друга категория се формира от паричното население (тези, които към момента на преброяването действително са пребивавали на територията на съответното населено място, включително временно живеещи там). Теоретично, с точна пълна отчетност на цялото население, двете категории трябва да съвпадат, но само ако преброяването се извършва едновременно на различни места, където хората могат да бъдат. Според преброяванията наличното население по правило надвишава константата; обратната ситуация често е характерна за селските райони. През 1989 г. превишението на СССР в размер на 988 хиляди души. Man 56 .

Всяка по-нататъшна обработка на резултатите се извършва или по отношение на реалното население (в СССР са били третирани като от 1959 г. преброяване на населението и 1970.), или по отношение на постоянно (както е преработен преброяване от 1979 г. и 1989 г.).

Във всички предишни преброявания, броят на чужденците (и повечето от тях могат да бъдат приписани на местното население) е малък; Сега в Русия има голям брой строителни работници от Украйна, Беларус, Молдова, азербайджанци, занимаващи се с търговия на едро и дребно, и така нататък. н. Ако развитието на Русия следващото преброяване ще се извършва с фокус върху местното население, а след това, например, в Москва, броят на някои етнически групи ще бъдат подценени няколко пъти.

Тъй като информацията за временно отсъстват писмено слухове, всички данни (особено важни за социолингвистични изследвания на майчин език и на език, при което човек владее) може да не отразява личното мнение съответстват. Изкривяването ще бъде още по-силно, толкова повече хора ще бъдат пренаписани задочно. Естеството на традиционната заетост в някои народи е свързано с редовно временно отсъствие в местата на постоянно пребиваване; такива са народите от Севера, които се занимават с паша или със лов. Тя е за тези бързо асимилирани езиково народи е особено важно да има точни данни, като е възможно за родния език, но вероятността от изкривяване е страхотно.

Наскоро се появи друг регион, в който временно отсъства значителна част от мъжкото население, - Северен Кавказ; тук високо ниво на безработица води до трудова миграция. Въпреки това, езикът тук се поддържа добре, а информацията, получена от думите на други хора, обикновено е относително надеждна.

Отговорите на някои въпроси от преброяването са обединени според предварително подготвена програма. По този начин, в Съветския съюз се готвят речници националности и езици, които в по-нататъшното развитие на националния състав се провеждат (преброяване записано: през 1926 г. - 194 националности, през 1939 г. - 97 през 1959 г. - 126 през 1970 г. - 122, през 1979 г. - 123, през 1989 г. - 128). Това не винаги означава, че нерегистрираните народи и езици попадат в категорията "други"; често се извършва "разширяване" на някои народи за сметка на другите. По този начин, в повечето преброяване на много народи СССР Аварския-Андо-Tsez подгрупи са били включени в аварите, pamiris - на таджиките, ENets - в Ненецки, khinalug души - на азербайджанците и др ... 57 Тези различия в списъка с въпроси и методологията за провеждане и обработване на резултатите от преброяването показват, че данните им са непълни в двете страни и в една държава през различни години.

Заедно с преброяването в много европейски страни от средата на XX век са били така наречените микро преброяването - примерни демографски изследвания малък (1-10%), но представителят на населението на цялата страната. В Русия през 1994 microcensus преди анкетираните са поставяни и социолингвистични своята същност са въпроси, предназначени за определяне на степента на билингвизъм (от вида на използвания език в комуникацията в семейството, в училище, на работа). Повече подробности относно получените резултати ще бъдат разгледани в глава 6 във връзка с описанието на методологията за проучване на извадките.

В допълнение към преброяванията, важен източник на демографска информация е текущото записване на така наречените демографски събития: раждания, смърт, регистрация и прекратяване на браковете. В нашата страна тази статистика се съхранява от органите, регистриращи съответните събития (в градовете - от канцеларията на регистраторите, в селските райони от изпълнителните органи). Съществува и текуща статистика за миграцията, но за вътрешна миграция (в страната) тя не е много надеждна.

През съветския период данните от секторни статистически данни позволиха да се вземе предвид в достатъчна степен структурата на трудовото население по професия. Чрез съответните органи бяха записани данни за пенсионери, ученици, студенти и други категории от населението. Съвременните текущата статистика в Русия разпространява заетото население на предприятия и организации от различни форми на собственост (държавна и местна власт, частния сектор, неправителствените организации и фондации, съвместни предприятия, смесени дружества собственост), но това често изостава от бързо променящата се социална действителност и умишлено непълна. Регистрацията на някои социални категории (безработни, бежанци, вътрешно разселени лица и др.) Е свързана с предоставянето на някои ползи и материални облаги и следователно изкуствено подтискана.

Преброяванията и текущите статистически данни за страната като цяло и за регионите се публикуват в централните публикации. По-подробна информация може да бъде получена в регионалните публикации, като в републиканските и регионалните статистически служби има много непубликувана информация. Трябва да се отбележи, че социолингвистите не използват този вид информация много бързо, предпочитайки в много случаи свои собствени канали за получаване на подобна информация, което води до загуба на време и усилия.


3.2.3. Основни демографски показатели

3.2.3.1. Сексуална и възрастова структура

Както бе споменато в предишните глави, възраст и пол са лингвистично значителни биосоциални фактора: представители на различни поколения, характеризиращи се с неравно използване на ресурсите на езика, различни предпочитания в оценката на езиковите факти и т.н., както и различията на хората върху биологичното секс влияят върху техните говорни разпореждания и неприятни .. , Затова е ясно, че статистически данни за съотношението различни по възраст и пол групи те спазват говорят основните специфични социално-лингвистични изследвания.

Данните за възрастовата структура на населението обикновено са свързани с информация за разпределението по пол: в различните възрастови групи разликата между мъжете и жените варира. Съотношението на родените момчета и момичетата е в различни популации от 104 до 107; тази цифра се нарича съотношение броят на вторичния секс 58 . Няма надеждни данни за етническите различия в тази област, но има данни, че вероятността за раждане на момче намалява при повторни раждания. Освен това, от Първата световна война стана известно, че през първите следвоенни години има скок в раждането на момчетата 59, Биологично причинени смъртността е по-висока за мъже на всякаква възраст, но така наречения ред на изчезване (разпределение по възраст на смъртта), зависи от много балансиращи фактори, така универсални (с малки изключения) преобладаването на жените се постига само на възраст над 60 години. За страни в Европа, Северна Америка, Австралия като цяло се характеризира с преобладаването на жените (но в Ирландия и Исландия, повече мъже) 60 , жените преобладават в "черен" Африка (с изключение на Етиопия), страните от Латинска Америка са много различни (в Мексико и Венецуела, повече от мъжете, в Бразилия и Аржентина - жени), в страни от Азия и Северна Африка, с някои изключения (например Индонезия, Япония), мъжете преобладават.

Според преброяванията на СССР в Русия за 100 жени от всички възрасти през 1979 г. средно 85.2 мъже, а през 1989 г. - 87.7, но преобладаването на жените започва едва в средата на четвъртото десетилетие на живота. Смъртността сред мъжете във всички възрасти, с изключение на 15-19 години, надхвърля смъртността на жените. Във възрастовите кохорти на 61 1939-1943 г., както и в годините 1924-1928 и 1919-1923, спадът в дела на мъжете е много по-отчетлив, отколкото в кохортите, които обединяват по-младото население; и в двата случая това са последиците от Великата отечествена война.

Редът на изчезване е различен за различните народи; разгледайте няколко типични случая на съотношение между половете в различните възрастови групи в някои народи на Русия според преброяването от 1989 г. (Таблица 1):

В повечето народи на Русия в възрастната държава относителният брой мъже постепенно намалява. Вярно е, че този процес продължава с различни темпове, а кохортата, от която жените преобладават, варира от една нация в друга. Сравнението на броя на татари и Чуки дава най-контрастната картина. Сред Чукотско (и други народи на Севера, както и Tuvan и Коми) числен превес на жените над мъжете започва с юношеството. Не е показано в Таблица Udmurts заети от този индекс междинен между чуваши и Mari, Khakases якутите и - между Мари и Buriats, Altais приближава Популациите Северна и др ...

За всички народи на Северен Кавказ (а не само тези, които са представени в таблица 1.) Се характеризира с различна процедура за гасене: имало висока смъртност на жените в млада и средна възраст, причинено от тежките условия на работа и живот в планинските селските райони (градското население сред тези, представени в таблицата по- от хората е от 27 до 44%). Изключения женски смъртност през мъжкия може да бъде по-кратък (като чеченци) или повече (като Kabardians), повишена смъртност жени могат да бъдат маркирани в две кохорти (като Adighes) 62 . Позицията на Ледженс е уникална: това са единствените хора в Русия, в които мъжете преобладават във всички възрастови групи до 60-годишна възраст и изобщо в етноса; фактът, че част от лезгинеца на Русия са имигранти от Азербайджан 63 (през 1989 г. живеят 36.8% от всички съветски леженци), това може да се обясни само в малка степен и само за трудоспособна възраст.

Изглежда, какви са връзките между тези данни и социолингвистиката? Те могат да хвърлят светлина върху механизмите за притежаване на родния и втори език на различни по пол и възрастови групи на населението. Това ясно се вижда, например, в анализа на данни, показващи реда на изчезване на Мордва: този народ ясно изпада от общата картина с малки разлики в реда на изчезване на половете. Междувременно Mordvinians или социално-културни характеристики или географско положение не се открояват сред своите съседи 64 . Тя обаче е обект на силно асимилиране (предимно от руснаците). В Приложението ще видим, че забележима част от Морджа през целия живот променя етническата идентичност (и парадоксално, както може да изглежда, промяна в езика, наричани по време на преброяването от роднини): някои от онези, които в най-ранна възраст се смятали за Мордови, по-късно се отдават на руснаците. Някои доказателства показват, че мъжете са по-консервативни в това отношение, т.е. те често пазят "лоялност" към етническия и етническия език. Думата "вярност" е взета в кавички не случайно: всъщност жените са по-пазители на национални обичаи и етнически език, но мъжете често декларират съответния ангажимент.


3.2.3.2. Естествено движение на населението

Данните за възрастта и пола, получени при преброяването, показват структурата на съществуващото население, но демографите се интересуват от това как тази структура се е развила, защото на базата на динамиката на населението в миналото е възможно да се правят прогнози за бъдещето. Тези прогнози непрекъснато се подобряват, но като цяло тяхната надеждност не е висока. Най-надеждни са прогнозите на ООН, предложени в три версии (най-нисък, среден и висок). Така, според средната прогноза от 1968 г., до средата на 1980 г. населението на СССР е трябвало да компенсира 270.6 милиона души, до средата на 1990 г. - 302.0 милиона, а през 2000 г. - - 329,5 милиона души (според най-ниския вариант - 316,5 милиона). Първата от тези данни, според текущата статистика, бе постигната повече от две години след прогнозата; в началото на 1989 г. населението на СССР е 285,7 милиона души, по времето на разпадането на Съветския съюз надхвърли 290 милиона, но общото население на бившите съветски републики не достигна 300 милиона, след като започна да намалява от 1992 г. насам. По-модерни и сравнително краткосрочни прогнози също не винаги са оправдани.

За демографа най-важните елементи на прогнозата са бъдещият общ брой и възрастов състав на населението (съставът на възрастта - по-точно делът на хората в трудоспособна възраст - е важен за прогнозиране на икономическата ситуация). Предсказването на етнически, да не говорим за езиков състав е много рядък и в повечето държави е невъзможно, тъй като съответните статистически данни не се събират. Колкото по-трудно е задачата на социолингвистите, за която етнолингвистичната структура на населението е само първоначалната основа, върху която се изгражда прогнозата за функционирането на езиците в обществото. И такава прогностична дейност е абсолютно необходима, тъй като без нея държавата не може правилно да формира езикова и, в по-широк смисъл, национална политика. Сериозни пропуски в тази област в миналото на нашата страна са очевидни. Тъй като промените в етническия и зад него и в езиковия състав на населението на отделните територии са неизбежни, социолингвистът трябва да разчита далеч от идеалните демографски прогнози. Без да се впускаме в методологията на тяхното поведение, нека да разгледаме накратко параметрите, които лежат в основата им. Отбелязваме, че някои от тези параметри чрез журналистиката проникват в масовото съзнание и се тълкуват доста погрешно.

Съществуват два компонента, поради които се променя броят и съставът на населението: естественото движение на населението (съотношението на ражданията и смъртните случаи) и механичното движение (миграция и промени в границите). Обикновено раждаемостта надвишава смъртността, а след това те говорят за естествено увеличение. Тези показатели могат да се изчисляват не само в абсолютни стойности, но и под формата на коефициенти. Най-често срещаните коефициенти от този вид са общото раждане, смърт и естествен растеж (или намаляване) от населението; те се изчисляват на хиляда от всички жители. Очевидно е, че такива показатели до голяма степен зависят от възрастовата структура на населението. Фертилитетът до голяма степен се определя от това колко голям е делът на жените в детеродна възраст в общото население. Колкото по-голям е процентът на възрастните хора, толкова по-ниска е раждаемостта и колкото по-висока е смъртността. При висока раждаемост смъртността неизбежно трябва да намалее, тъй като делът на по-възрастните смъртни случаи, които са по-податливи на смъртност, ще намалее. Това сами по себе си, общата смъртност само косвено зависи от степента на развитие на медицинската помощ; в този смисъл, детската смъртност (броят на смъртните случаи през първата година от живота на 1000 раждания) е много по-разкриваща.

За да се изясни смъртността на населението, специфичните за възрастта проценти на смъртност(брой смъртни случаи годишно на 1000 представители на съответната възрастова група); смъртността през първата година от живота е особено важна, тъй като смъртността в ранна детска възраст значително надвишава смъртността при всички останали възрасти, с изключение на най-старите. Въз основа на тези фактори се изчислява средната продължителност на живота - броят на годините, които ще се раждат в дадена година, ако смъртността при всички възрастови групи съответства на сегашните възрастови проценти на смъртност. Самият метод за изчисляване на този показател показва, че това е просто удобна форма за представяне на сегашното ниво на смъртност в различни възрасти, няма прогностична сила. Идеята за това как показателите, сравнени един с друг, могат да бъдат получени от таблица. 2 където са дадени данни за СССР и отделните републики за 1989 г. За обща представа за възрастовата структура на населението са посочени акциите на по-млади и по-възрастни от трудоспособна възраст в цялото население. Републиките са подредени по естествен растеж, в курсив са дадени показатели под руски език.

Наименования : 1- тоталният коефициент на плодовитост (брой раждания годишно на 1000 жители), 2 - суров смъртност (брой смъртни случая годишно на 1000 жители), 3 - Детската смъртност (брой на смъртните случаи в рамките на първата година от живота на 1000 живородени) 4 - естествено нарастване, 5 - средна продължителност на живота на жените, 6 - средна продължителност на живота на мъжете, 7 - процент на лицата под трудоспособна възраст (%), 8 -

Таблицата ясно потвърждава редица закономерности. Ниският прираст на населението е тясно свързан с дела на населението от по-старите възрасти. Ниска смъртност (6,0-7,7), регистрирано в Република със значителна част от населението (34% или повече) под трудоспособна възраст, и където делът на тези хора е ниско (22-25%), като смъртността най-висок (10 , 1-12,1), въпреки че това е мястото, където скоростта на детската смъртност е ниска за СССР. Връзката между продължителността на живота и като смъртността не, продължителността на живота е свързана с детската смъртност, макар и не директно с него, свързан: Грузия е доста висок процент на детска смъртност (7-мо място), в продължителността на живота на мъжете в 2-ро място, а при жените - на 3-ти.

За да се предскаже нивото на плодородието, демографи обикновено имат маса от показатели в подкрепа на традиционните нагласи на различни групи от населението в областта на брака 66 и репродуктивни намерения; промяната на тези традиции е постепенна и тенденциите се разкриват без особена трудност. Друго нещо е смъртността. Заедно с обективни показатели, като например околната среда, нивото на развитие на медицината и традициите на храна и така нататък. П. На смъртност отразява трудно да се предскаже социални явления, които, от една страна, може да доведе до увеличаване на насилствена смърт (на първо място става дума за войните) от друга страна, развитието на психологически процеси, които не се контролират от хора, чието действие все още е слабо познато. В резултат на това, смъртността е много по-малко предвидима от плодородието.

В края на 1992 г., когато населението на Русия е 148,7 милиона души, Goskomstat състави десетгодишна прогноза, която предполага най-малко до 2002 г. - максимално стабилизиране на населението - увеличение на 151 милиона души. Междувременно населението продължава да намалява ежегодно. В същото време при децата и юношите, тенденцията за намаляване на смъртността е вече очертана през 1992 г .; сред младите хора на възраст 20-24 години се наблюдава леко увеличение на смъртността до 1995-1996 г. Най-голям принос за увеличаването на смъртността оказват лицата на възраст 45-59 години. Каква е причината за цялостното нарастване на смъртността? Защо смъртността в някои възрасти намалява по-бавно, отколкото в други? Защо демографите не успяват да предскажат това явление, дори когато то вече започва?

Последният въпрос е най-лесно да се отговори: записаните статистика на обективни причини за повишена смъртност не е бил, и при формулирането прогнози включват други данни не могат. Общото социално-икономическо положение не изглеждаше катастрофално. Ако цените се увеличават поради икономически причини, най-вероятно жертвите са най-младите и най-старите възрастови групи, които не е бил. Ако беше рязкото спадане на нивото на здравеопазването, а сред най-малко частта от инфекциозно заболяване причина за смъртта се е повишила, но увеличението на смъртността при 4/5 последвано от болести на кръвоносната система и така наречените външни причини (аварии, отравяния, травми, насилствена смърт) с преобладаване външни причини при мъжете. Състоянието на околната среда, дължащо се на спада в промишленото производство като цяло, се е подобрило дори. Има причини за психологическите свойства. Етнографите знаят ефекта от необяснимото изчезване на аборигенското население, когато те влязат в тесен контакт с европейската цивилизация, която се е случила в много части на земното кълбо; Причините и подробностите на този процес не са напълно проучени, но се смята, че дългосрочният стрес от "културния шок" играе важна роля. Много е вероятно главната причина за високата руска смъртност през 90-те години да е в същата равнина. Причините и подробностите на този процес не са напълно проучени, но се смята, че дългосрочният стрес от "културния шок" играе важна роля. Много е вероятно главната причина за високата руска смъртност през 90-те години да е в същата равнина. Причините и подробностите на този процес не са напълно проучени, но се смята, че дългосрочният стрес от "културния шок" играе важна роля. Много е вероятно главната причина за високата руска смъртност през 90-те години да е в същата равнина.

Подробна информация за свързването на естественото движение на населението към етнически състав не съществува, но и за груби социолингвистични прогноза за някаква стойност може да има регионални данни. В съвременна Русия, национална нехомогенни региони открояват или нисък спад на населението или дори да увеличат (в сравнение с националните хомогенни райони, където смъртността е по-висока). Така например, през 1994 г. естественият спад в централната градска част, е 10,4% с , в Централния черноземни почви - 8,1% от северозапад - 11,2% 0 (когато смъртността 17,1-18,5% 0), В същото време в Удмуртия Tatarii, Bashkiriya, Чувашия, Мари република варираше от 4.4 на 1.7% с. В републики в Северен Кавказ е почти универсално наблюдава прираст на населението, а коефициентът на смъртност е добре корелира с дела на местните хора: в Адигея, където аборигенски хора не са повече от една четвърт, процентът на смъртност е 14,5% за, в Карачаево-Черкезия, Кабардино-Балкария и Северна Осетия, където те съставляват лека мнозинство - от 10.2-12.7% от в Дагестан, където населението неместни в момента е около 10%, смъртността - 7,6% с . Същото важи и в Транс-Байкал: Buryatia (които пробиват 13%) смъртност е 13,0% 0 и ага автономна област (55% от Buryat) - 10,9% от.

Анализ на такива данни в съответствие с това на нивото на езиковите умения, често в даден регион може да доведе до социолингвистични важни изводи, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането език и езикова политика.


3.2.3.3. Градското и селското население

Той отдавна е прието в социологията и демографията очертаване на градското и селското население в лингвистиката корелира с диференциация на различните подсистеми на националните сортове езикови главно "градски" кодове (литературен език, градски Народна, професионални и социални жаргоници) и регионалните диалекти, които се намират в селските райони.

Междувременно, зад интуитивно разбираемата опозиция на градското и селското население в различните страни могат да бъдат съвсем различни субекти. Факт е, че градът се смята за население на тези населени места, които имат статут на град (или еквивалент на него), а в различните страни критериите за получаване на този статут са различни. Сравнително чести е задачата на селото на броя на градовете с определен брой на населението (население), но в Исландия е достатъчно да има 200 души, а в Холандия трябва да бъде 20 хиляди души. Жителите и в двете държави окупацията на жителите е без значение.

В пререволюционна Русия нямаше обща разпоредба, от която градът получи статут на град; Това беше дадено поотделно. Несигурността на концепцията за града за дълго време и при съветско управление. От 50-те години на миналия век в повечето републики на СССР има законодателно изясняване на понятията за град и градско селище; Минимална градски размера на населението варира от 5 хиляди души. Грузия и Азербайджан до 12 хиляди души. В СССР, както и за населените места в повечето републики не са установени 67 . В този случай, броят на градовете, които не отговарят на официалните изисквания на броя на населението в Русия е достатъчно голям, 68 .

За съжаление, най-интересните данни за социолингвистите за националния и езиковия състав на градовете бяха широко публикувани само във връзка с Москва, Ленинград и столиците на републиките на Съюза. В други страни подобна информация обикновено е още по-малко достъпна (по-специално защото етническият и / или езиковият състав често не се открива по време на преброяването). В някои страни на резултатите от преброяването на населението на големите градове (включително етнолингвистична принадлежност) се подават не само от града, като цяло, но и за отделните общински райони (и етническа и езикова структура от различни части на града може да варира значително).

Трябва да се има предвид, че урбанизацията сред различните народи на Русия е била и продължава да бъде неравномерна; Като цяло в Русия през 1970 г. градските жители са били 62.3%, през 1989 г. - 73.4%. Почти навсякъде като основен език на комуникация в градската среда е руски. Последиците от урбанизацията за неруски народи на Русия са разнообразни: при новите мигранти в градовете структурата по пол и възраст се различава значително от тази в местата на предишното им пребиваване. Градовете, в които мигрират различни народи (например Lezgins, Mari и Mansi), се различават значително в етнолингвистичната ситуация. Вследствие на това шансовете за използване на родния език (за онези, които запазват езика на своята етническа група като на родния си език) се различават значително и вероятността да се прехвърли езикът им на деца, родени в града, е различна. Без да влязат в детайлите на тези процеси,

Очертаването на градското и селското население е важно и за изучаването на функционалните характеристики на руския език. Например, ако относително големите градски центрове са повече или по-малко ясно какви разновидности на националния език, там се използват, като по-голяма яснота е по-малко, отколкото в изследването на словото, жителите на средни и малки градове 69 : речта им до голяма степен се влияят от околните тези градове местните диалекти. Като се има предвид този междинен характер на руския език, Санкт Петербург изследовател Герд А. предложи да се обадите на този вид на града го regiolektom [Gerd 1998]. Основните превозвачи в региона са местните градски интелигенции, служители на административните институции. От местен, териториално диалект regiolekt се различава по това, че се разпространява на сравнително голяма площ и е характерна за населението на един вид "лъч" географски близо една до други градове, както и от литературния формата на езика - фактът, че тя очевидно се появи следите на диалектни влияния, смесен с градски език и жаргон.
3.2.3.4. Социален състав на населението

Надеждна информация за социалния състав на населението би била изключително полезна при изучаването на функционирането на различни езикови регистри и решаването на много други социолингвистични задачи. Социолозите обаче нямат нито един поглед върху социалната стратификация на обществото, която е свързана с липсата на единен подход към този проблем в демографията. Настоящите статистически данни от този вид, разпределящи населението по отношение на доходите и професиите, събрани и проучени от икономистите, с функционирането на езиците, са много косвено свързани.

Основната задача на демографите в тази област - изучаването на икономическия потенциал на населението се определя от съотношението на икономически активното население, по-специално от активното население в трудоспособна възраст. Тези данни, в сравнение с нивото на заетост са от интерес за sociolinguist, тъй като присъствието на излишъка от икономическа гледна точка на населението - един от най-важните стимули за емиграция.

Защо мнозина Dagestani, Осетия и на практика няма сред бялата раса в централната градовете руски? Двете Северна кавказките републики са разумно големи семейства, но в Дагестан, те все още са много по-големи; Дагестан - един от малкото руски региони, където по-голямата част от населението живее в селските райони, с голяма площ на провинцията - непродуктивни планински райони. Ако Осетия през 1990 г., естественото движение на населението е практически отсъства (раждаемост и смъртност са практически същите), а след това в Дагестан е имало голяма, модерна руските стандарти, увеличение. Равнището на безработица в Южна Осетия е много малък (в някои години са били нужни на този показател последно място в Русия), а Дагестан е един от най-високите в страната. Средният доход на глава от населението тук често е по-нисък от официалния жизнен минимум, което не е характерно за преобладаващото мнозинство от субектите на Руската федерация. Повече от половината от безработните Дагестани са млади хора на възраст 16-29 години; Естествено е, че тя отива да работи в други региони.


3.2.3.5. Миграция

Демографите разграничават махалото, сезонната и постоянната миграция.

Миграцията на махалото е редовното движение на жители от различни населени места, за да работят, да учат и да се завърнат на мястото си на пребиваване. В повечето развити страни значителна част от населението е обект на миграция на махалото и неговият важен езиков ефект е изтриването на регионалните езикови различия и изравняването на териториалните диалекти.

Сезонната (временна) миграция предполага временно движение на населението, причинено от икономически и развлекателни причини. През последните десетилетия междусезонната сезонна миграция стана много важна. Налице е обмен на работнически мигранти между европейските държави, еднопосочен поток от сезонни мигранти от Мексико до Съединените щати, от редица северноафрикански страни и Турция до европейски държави; в някои случаи сезонните мигранти стават постоянни. Друг вид международна сезонна миграция са многобройните и многопосочни туристически потоци. Сезонните миграции водят до разширяване на езиковия репертоар както на мигрантите, така и на гражданите на приемащата държава. В някои случаи последствията от такива контакти са появата на специфични смесени езикови формации от пидинг тип.

СССР в сезонни миграции беше домакин, но нито трудовите мигранти (виетнамски промишлени предприятия, българите, на севернокорейците, кубинци, дърводобив) или чуждестранни туристи не са имали ефект върху състоянието език в страната: общуване с чужденци е силно ограничено. През последните години ситуацията в Русия се промени. Сезонните работници (китайски градинари в Далечния изток, турски строители и така нататък. Н.) Слабо включени в руските комуникационни процеси домашни, но китайските и виетнамските търговците, както и хотелски работници и услуги руските "совалки" търговци в Турция, Египет, ОАЕ, Кипър а в други страни пораждат нови, все още напълно неизследвани сортове опростен руски език.

Постоянните миграции са външни (междудържавни) и вътрешни; и двете могат да доведат до сериозни промени в етническата и езикова ситуация. В СССР външните миграции от края на 40-те до края на 80-те години бяха незначителни; Единственото изключение беше отпътуването на евреите. Вътрешна миграция е между републиканския и в рамките на една от републиката, винаги е била важна в много региони е довело до фундаментални промени в степента на използване на местните езици и руски език. За по-голямата част от съветската история е имало изтичане на руснаци и редица други народи на Русия към други републики. Ситуацията се промени радикално след средата на 1970 г., когато миграционно салдо (съотношението на вход и изход) на РСФСР започна да донесе механичният прираст на населението на 100-200 хил. Души годишно. Този процес се усилва с разпадането на СССР, а вътрешната миграция се превръща в външна. През 1990-1996 година. поради миграцията населението на Русия нарасна с 3,3 милиона души, а по-късно броят на хората, които се преместиха от бившия Съветски съюз, започна да намалява.

В годината на разпадането на Съветския съюз Русия имаше положителен баланс в междурепубликанските миграции на титулярните народи само по отношение на руснаците и арменците, а след това и притокът на редица други народи също се увеличи. В резултат броят на арменците и таджиките в Русия се удвои, броят на грузинците и азербайджанците се увеличи значително. Официалните данни за имиграцията се омаловажават, освен това те не отчитат онези работници, които имигрират от редица републики, които от сезонни до постоянни

Специфична категория мигранти са бежанците и вътрешно разселените лица. Ако доброволците са доминирани от хора в трудоспособна възраст, сред бежанците има много деца и стари хора. В началото на 1997 г. в Русия са официално регистрирани 999 хиляди бежанци от най-близкото чуждо. Около 70% от тях са руснаци, 7% са татари, 4,8% арменци, 3,9% украинци, 3,8% осе метци, които са много неравномерно уредени, но почти никога не са повлияли на езиковата ситуация; Северна Осетия е важно изключение, а от 1999 г. насам и Ингушетия, където тежестта на бежанците е най-висока в Русия. В Северна Осетия има 74 бежанци на 1000 местни жители, почти всички от тях са осертианци от Грузия, които познават руския език много по-зле от руснаците от Осетия 70 .

По-значими са социално-езиковите последици в страните на емиграция. Има фундаментални промени в етническата и езикова състава на много републики на руското население на Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия намалява наполовина, една четвърт от населението на Русия е намаляло през Узбекистан и Киргизстан, на 10-12% е намалял броят на руски в Казахстан и Балтийските републики. Грузия остави около 40 хиляди осетинци, повечето от гърците (като правило, в Гърция), броят на грузинци в основната територия на страната се увеличава за сметка на имигранти от Абхазия .; Азербайджанците напуснаха Армения, а арменците - Азербайджан. В резултат на това засилено през цялата титулярния етнически групи, както и Армения се превърна де факто една нация състояние, където етническите малцинства съставляват по-малко от 3% от общото население на републиката.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница