Екоинженеринг” еоодДата23.11.2017
Размер140.74 Kb.

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД


Възложител:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИКСобственик:

Сдружение на собствениците на

Многофамилна жилищна сграда в гр. Белоградчик,

жилищен блок № 8, 10, ул. ”Стара планина”

Изпълнител:


Управител:

инж. Надя Петкова

..……………

СТАНОВИЩЕ
ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Обект:

„Многофамилна жилищна сграда в гр. Белоградчик, жилищен блок № 8,10, ул. ”Стара планина””

инж.Айдън Аптула …………………

Белоградчик, 08.2015г.


І. Характеристика на обекта;

 • Архитектурно решение

 • Ситуация

Сградата се намира в гр. Белгорадчик и е с административен адрес на ул. „Стара планина“ № 8,10.

Сградата е разделена на две секции, всяка с по два входа „А“ и „Б“. Поради силна денивелация на терена, двете секции имат разминаване във височина. Разликата в абсолютните коти на секциите е приблизително равна на 1,62м. В план двете секции се разминават с 1,75м.

Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразена с околните застройки.

Достъпа до нея е от прилежащата улица. Входовете са подчертани и защитени с козирка, разположени на северната фасада. Околното пространство около сградата е добре благоустроено.Приземен етаж

В приземния етаж са разположени избени помещения като за всяка жилищна единица е предвидено по едно избено помещение. Вентилацията и осветлението е директно, чрез прозорци. Външните стени са изпълнени от бетон, а вътрешните от тухли. На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните не са измазани. • Жилищни етажи

Блокът се състои от две секции, всяка от които с по два входа. Двете секции са разделени с деформационна фуга. Всеки вход се състои от 15 апартамента, по три апартамента на етаж.

Сградата се състои от 5 надземни етажа и един приземен етаж.

Входовете на сградата са решени посредством прави двураменни стълби и е на полуниво -1,38 см. спрямо котата на първия жилищен етаж. Разликата в абсолютните коти на секциите е приблизително равна на 1,62м, поради силната денивелация на терена. Те са подчертани и защитени с козирка, разположени на северната фасада. Входните пространства са добре оформени. Вратите са метални, отварящи се навън. Достъпът до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище, без асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от варо-циментова мазилка. Парапета е ажурен, метален, завършващ с дървена ръкохватка. Дограмата е оригиналната дървена, не е подменяна.

В разпределението на апартаментите има голяма повтаряемост.

Апартаментите се състоят от антре, дневна, стая, кухня, баня с wc, килер, балкон и/или лоджия.

Всички жилища са двустранно ориентирани, освен средните апартаменти, които са южно ориентирани.

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки или мозайка. Някои от лоджиите и балконите са остъклени.

Сградата е изпълнена по метода пакетоповдигани плочи. Фундаментите и сутеренния етаж са изпълнени монолитно. Външните и вътрешните стени са тухлени и имат преградна функции.

Фасадното оформление е от вароциментова мазилка. Цокъла е изпълнен от бучарда. Повечето от балконите на северната фасада са зазиждани и/или остъклени. Всички зидарски работи при усвояване на терасите са изградени с газобетонни блокове с d=10см. , като някои са останали на зидария, а други са изолирани. Дограмата, с която са усвоени терасите е от метални студено огънати профили – винкели, без апартаментите с цялостно подменена PVC дограма.

Покривът на сградата е плосък, студен, изпълнен от покривни панели. Хидроизолацията е на асфалтова основа. Бордовете са обшити с поцинкована ламарина, която на места е силно корозирала.
 • Технически показатели

Площи:

- застроена площ:

блок №8 - 471,13 кв.м

блок №10 - 471,45 кв.мОбща застроена площ: 942,58 кв.м


 • разгъната застроена площ:

блок №8 – 2956,58 кв. м.

блок №10 – 2487,60 кв. м.Обща разгъната застроена площ: 5444,18 кв.м


Застроен обем:

блок №8 – 7975,88 куб.м.

блок №10 – 7796,17 куб.м.

Общ застроен обем: 15772,05 кв.м

Съгласно Наредба № I3-1971 за СТПН сградата се класифицира по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф1, подклас Ф1.3 многофамилни жилищни сгради.

Мазетата се класифицират по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф5, подклас Ф5.2.

Сградата е въведена в експлоатация през 1988г.

По време на проектиране и въвеждане в експлоатация на сградата са в сила Противопожарни строително-технически норми – утвърдени със заповед № XVIII-1-1009/31.12.1971 г. на МАБ - Обн. ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1973 г.


II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

 1. Създадена организация на пожарната безопасност в обекта:

Няма нормативни изисквания за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност в жилищни сгради.

 1. Създадени условия за успешна евакуация:

Достъпа до сградата е от прилежащата улица. Входовете са подчертани и защитени с козирка, разположени на северната фасада..

Входните врати са двойни с размер 190/215 см. За бл.8 и с размер 180/225 см. За бл.10 отварящи се навън.

Стълбищата са двураменни с минимална ширина на рамото 1,00 м с естествено осветление.

Изходите съответстват на изискването на чл.41 от Наредба № I3-1971/2009г. Вратите по пътя на евакуация отговарят на изискването на чл.43 ал.4 от Наредба № I3-1971/2009г.

Стълбището отговаря на изискването на чл.50 ал.1 – има осигурено естествено осветление.

Създадените условия за успешна евакуация съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. 1. Създадени условия за успешно пожарогасене:

Съгласно чл.162 от Наредба № I3-1971/2009г. за обекта е осигурено водоснабдяване за пожарогасене чрез хидранти на уличната водопроводна мрежа.

Съгл. Чл.193, ал.1, т.6 за жилищната част не се изисква вътрешно противопожарно водоснабдяване. Същото не се изисква и от чл.612, т.7 от ПСТН действала по време на въвеждане на обекта в експлоатация.

Създадените условия за успешно пожарогасене съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.


 1. Наличие и изправност на ПИС и ПГС:

Съгласно Наредба № I3-1971/2009г. за обекта не се изисква Пожароизвестителна (ПИС) и пожарогасителна система(ПГС).

Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност. 1. Строителните конструкции и елементи:

Блокът се състои от две секции, всяка от които с по два входа. Двете секции са разделени с деформационна фуга.

Сградата се състои от 5 надземни етажа и един приземен етаж.

Сградата е изпълнена по метода пакетоповдигани плочи. Фундаментите и сутеренния етаж са изпълнени монолитно. Външните и вътрешните стени са тухлени и имат преградна функции.

Покривът на сградата е плосък, студен, изпълнен от покривни панели. Хидроизолацията е на асфалтова основа.Сградата е на пет етажа/височина под 28 м. и ЗП по малка от 2000 кв.м на двете секции и минималната степен е ІІ степен на огнеустойчивост по табл. 4 от Наредба Із 1971 от 2009г. и по табл.50 към чл.498 от ПСТН действала по време на въвеждане на обекта в експлоатация.

Действителни характеристики установени с обследването

Еталонни стойности от действащите нормативни актове към дата на въвеждане на сградата в експлоатация.

Извод

Стойности от действащите нормативни актове към момента на обследване на сградата.

Извод

1

2

3

4

5

6

7
R,E,IПротивопожарни строително-технически норми – утвърдени със заповед № XVIII-1-1009/31.12.1971 г. на МАБ - Обн. ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1973 г.
Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г. За СТПН за осигуряване на безопасност при пожар

-

Степен на пожароустойчивост.

-

-

ІІ


-

 1. Колони и рамки

/стоманобетон минимален размер 25/25/

120

Клас А1

Негорими 2часа

Съотв.

120

Съотв.

 1. Външни и вътрешни носещи стени

/Стоманобетон 25см/

330

Клас А1

Негорими 2часа

Съотв.

120

Съотв.

 1. Неносещи външни и вътрешни стени /тухлена зидария/

120

Клас А1

Негорими 15мин.


Съотв.

30

Съотв.

 1. Стени на евакуационни коридори и фоайета

/стоманобетон/

120

Клас А1

Негорими 45мин.

Съотв.

60

Съотв.

 1. Междуетажни преградни конструкции

Стоманобетон

180

Клас А1

Негорими 45мин.

Съотв.

60

Съотв.

 1. Стени на стълбища/стоманобетон 25 см//

330

Клас А1

Негорими 2часа

Съотв.

90

Съотв.

 1. Площадки и Рамена на стълбища

стоманобетон

90

Клас А1

Негорими 1час

Съотв.

60

Съотв.

 1. Покривна конструкция със защита съгласно колона 6Негорими 15мин.

Чл.5, ал.5 горими

Съотв.

Не се нормира

Съотв.

Строителните конструкции и елементи съответстват на изискванията на действащите нормативните актове за пожарна безопасност.
 1. Вътрешната планировка на сградата:

Няма специфични изисквания на нормативните актове за жилищна сграда.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врати ЕІ90.Вътрешната планировка на сградата несъответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.
7.Генералната планировка и състоянието на територията на обекта:

В близост до обекта няма инженерни съоръжения до които следва да се определят нормативни разстояния. Разстоянията до съседни сгради са съгласно нормите за застрояване.

Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

8. Състояние на електрическите инсталации:

Външно ел. захранване и ел. табла

Жилищната сграда се състои от четири входа, които са захранени с трифазно напрежение 400/230 V, от разпределителна касета на ЕРП, като отделните входове са захранени с кабели САВТ 3x120+70 мм2 положени в земя.


Главното Разпределително Табло/ГРТ/ е метално монтирано в полуподземния етаж.

В таблото е монтирано на входа главен прекъсвач тип ВлДК 200 А, през които се захранват етажните табла по схема TN-C.

Общи нужди на сградата се захранват през винтови предпазители 25 А.

В Главното табло е монтиран стълбищен автомат.

Приложена е TN-C система със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградата, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Захранващите линии на апартаментните табла са изпълнени по TN-C схема с проводници ПВА1 4x70 мм2.Етажни табла /Те/ са метални, монтиране на стена на междинната стълбищна площадка и се захранват от главното по схема TN-C с проводници ПВА1 4x35 мм2. В етажните табла са монтирани електромерите. През винтови предпазители със стопяема вложка 63 А се захранват апартаментите.

Апартаментните табла /Та/ се захранват от етажните по TN-C схема с проводник ПВА1 2х6 mm2.

Таблата са за вграден монтаж, метални с автоматични предпазители 10-25 А захранени през главен винтов предпазител 63 А.Осветителна инсталация

Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПВ и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка.

Осветеноста на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база. Контролните измервания в жилищните помещения показаха осветеност около 100 Lx.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки.

В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Осветлението в сутерена е изпълнено с проводници ПВ и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка.Контактна /силова/ инсталация

Контактната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПВ, ПВВМ 2х2,5 mm2 и ПВВМ 2х4 mm2. Всички контакти са тип шуко и са занулени.Слаботокови инсталации

В сградата има монтирана домофонна и звънчева инсталации.Заземителна инсталация

Главното Разпределително Табло на сградата е заземено и занулено.

Чрез нулевия захранващ проводник, нулевата шина на апартаментните табла и занулителните пластини на контактите се зануляват и отделните консуматори.

Мълниезащитна инсталация

Сградата има изградена мълниезащитна мрежа.


Ел. инсталациите са изградени съгласно нормативните изисквания за електрически инсталации с „нормална пожарна опасност”. Инсталацията е изпълнена от проводници положени скрито под мазилка и по конструкции с клас по реакция на огън не по нисък от А2, съгласно изискванията на чл. 262, т.1 и т. 2 на Наредба Iз – 1971 за Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Електрическите контакти и ключове са монтирани върху материали с клас на реакция по огън А2 съгласно чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН. Ел. таблото е в метален шкаф съответства на чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН,

Ел.инсталацията съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.
 1. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации:

Сградата е с локално отопление на електричество.

Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА

„Многофамилна жилищна сграда в гр. Белоградчик,

жилищен блок № 8, 10, ул. ”Стара планина”

За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

Задължителни мерки:

1.Няма.
Препоръчителни мерки:

1.Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата- контакти, занулявания, заземления и др.параметри.

2.Да се отдели стълбищната клетка от мазетата в сутерена чрез врати осигуряващи пожароустойчивост ЕІ 90


Забележка:При ново проектиране препоръчителните мерки следва да се предвидят за изпълнение.

Съставил:

……………………………………………………

инж.Айдън Мехмедали Аптула

(Инженер по пожарна и аварийна безопасност, с удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег №22030 на КИИП)Многофамилна жилищна сграда в гр. Белоградчик, жилищен блок 8, 10, ул. ”Стара Планина”, във връзка с изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница