Екология и Геология оодстраница8/18
Дата16.02.2017
Размер2.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

1.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Реконструкцията и новото строителство на инфраструктурни съоръжения (обекти на други ведомства, които съпътстват магистралното трасе) са свързани с отнемането на земи от селскостопанския и горски фонд, както и от урбанизирани територии с произтичащите от това отчуждителни процедури.

Засягат се обработваеми земи-основно ливади и пасища (мера), както и полски пътища, път ІV кат. и малък участък от водна площ. За целта е съставен регистър на земите и са разработени парцеларни планове за предстоящите реконструкции, обхващащи отчуждения на земеделска земя и изключване от горски фонд, според изискванията на Подробните устройствени планове, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.


В долните таблици са изброени засегнатитет територии по землища и в съответствие видовете инженерни съоръжения, които ще се реконструират или изграждат върху тях.
ЗАСЕГНАТИ ПЛОЩИ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДИ
Обобщен баланс на площите от ГОРСКИЯ ФОНД, подлежащи на промяна на предназначението по област, землище и собственост в дка

Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Държавна частна

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Мало Бучино,

ЕКАТТЕ 467210,072

-

-

-

0,036

-

0,108

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

-

-

-

-

-

-

0

Землище: Люлин, ЕКАТТЕ 44656

0,055

-

-

0,017

-

-

0,072

ОБЩО (дка)

0,127

0

0

0,017

0,036

0

0,180

Обобщен баланс на площите от ГОРСКИ ФОНД за обезщетяване по област, землище и собственост дка


Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Държавна частна

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Мало Бучино,

ЕКАТТЕ 467210,072

-

-

-

-

-

0,72

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

-

-

-

-

-

-

0

Землище: Люлин, ЕКАТТЕ 44656

0,055

-

-

-

-

-

0,055

ОБЩО (дка)

0,127

0

0

0

0

0

0,127

Обобщен баланс на площите от СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНД, подлежащи на промяна на предназначението по област, землище и собственост в дка


Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Обществени организации

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Филиповци -Суходол, , ЕКАТТЕ 68134

0,020

-

-

-

-

-

0,020

Землище: Мало Бучино,

ЕКАТТЕ 467210,113

-

-

-

-

-

0,113

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

0,147

0,096

0,014

0,022

-

0,058

0,337

Землище: Перник ЕКАТТЕ 55871

0,242

-

0,001

-

-

0,254

0,497

ОБЩО (дка)

0,522

0,096

0,015

0,022

0

0,312

0,967

Обобщен баланс на площите от СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНД за обезщетяване по област, землище и собственост дка


Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Обществени организации

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Филиповци -Суходол, , ЕКАТТЕ 68134

0,020

-

-

-

-

-

0,020

Землище: Мало Бучино,

ЕКАТТЕ 467210,113

-

-

-

-

-

0,113

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504

0,147

0,096

0,014

0,022

-

0,058

0,337

Землище: Перник ЕКАТТЕ 55871

0,242

-

0,001

-

-

0,254

0,497

ОБЩО (дка)

0,522

0,096

0,015

0,022

0

0,312

0,967

Обобщен баланс на площите Урбанизирани територии, подлежащи на промяна на предназначението по област, землище и собственост в дка


Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Държавна частна

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Филиповци-Суходол, ЕКАТТЕ 68134

0,056

-

-

-

-

-

0,056

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Перник, ЕКАТТЕ 55871

-

0,080

0,020

-

-

-

0,100

ОБЩО (дка)

0,056

0,080

0,020

0

0

0

0,156

Обобщен баланс на площите Урбанизирани територии за обезщетяване по област, землище и собственост дка


Землище


Вид собственост

Частна

Общинска частна

Общинска публична

Държавна частна

Държавна публична

Стоп. от общината

ОБЩО

ОБЛАСТ СОФИЯ


Землище: Филиповци-Суходол, ЕКАТТЕ 68134

0,056

-

-

-

-

-

0,056

ОБЛАСТ ПЕРНИК


Землище: Перник, ЕКАТТЕ 55871

-

0,080

0,020

-

-

-

0,100

ОБЩО (дка)

0,056

0,080

0,020

0

0

0

0,156


Землище Голямо Бучино ЕКАТТЕ 15504

Баланс на засегнати площи от стъпки на нови ел. стълбове по

начин на трайно ползване и категоря земя - дка

За нуждите на селското стопанствоКатегория земя

Засегната площ

Площ за промяна предназначението

Площ за обезщетяване

Естествена ливада


ІV

0,040

0,040

0,040

V

0,103

0,103

0,1030,180

0,180

0,180

Естествена ливада общо, дка

0,323

0,323
Полски път

0,014

0,014

0,014

Некатегоризирана

-

-

-

ОБЩО земеделска територия

0,337

0,337

0,337

За нуждите на транспортаКатегория земя

Засегната площ

Площ за промяна предназначението

площ за обезщетяване

Друта територия на междуселищната пътна транспортна мрежа Некатегоризирана земя

0,018

-

0,018

ОБЩО

0,018

0

0,018
Всичко за землището

0,355

0,337

0,355

Баланс по

начин на трайно ползване на засегнати площи засегнати от стъпки на електропроводи

ГОРСКИ ФОНД - дкаНачин на трайно ползване

Засегната площ


Площ за промяна на предназначението

Площ за обезщетяване

Площ за ограничено ползване

Широколистни дървесни видове

-

-

-

0,810

ОБЩО

0

0

0

0,810
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница