Електротехника и ЕлектроникаДата06.05.2017
Размер66.21 Kb.
ТипЛекции
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Факултет “Електротехника и Електроника”

УТВЪРДИЛ:

ДЕКАН:

/доц. д-р инж.Д.Петров/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
по факултативната дисциплина :

ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА”

включена в учебния план на специалност:

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

Професионална квалификация: компютърен инженер

Професионално направление : “КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”

Катедра: “КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ”

Габрово, 2003

І. ИзвадкИ от учебния план


Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

VII

45Лабораторни упражнения

VI I

30Изпит
I. АНОТАЦИЯ

Дисциплината "ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА" има за цел да създаде необходимата основа за изграждането на съвременни видеосистеми от аналогов и цифров тип. Разглеждат се основните принципи за предаване и приемане на информация за изображението и звуковия съпровод. Задълбочено се разглежда техническата реализация на съвременните телевизионни системи.

Лабораторните упражнения задълбочават получените знания в приложен аспект.Входни връзки:

Дисциплината се изгражда на базата на получените знания по дисциплините "Полупроводникови елементи и интегрални схеми", "Сигнали и системи" "Комуникационни вериги", "Цифрова обработка на сигналите", "Аналогова схемотехника" , "Цифрова схемотехника", Комуникационни преобразувателни устройства.Изходни връзки:

"Радиокомуникационна техника", "Компютърни системи", "Аудио и видео техника" ,Проекти по дисциплините и дипломен проект.  1. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А/ЛЕКЦИИ

МОДУЛ 1.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПАРАМЕТРИ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ. КАМЕРЕН КАНАЛ.

25 (15+0+10)Светлина и начин на възприемане. Особености на зрителното възприятие. Общи принципи на преобразуване на оптическото изображение в електрически сигнал. Функционална схема на телевизионна система. Класификация на телевизионните системи. Развивка на ТV изображението. Видове развивки. Геометрично подобие. Детайлност на изображението. Информационна оценка на изображението. Особености на телевизионния сигнал. Ширина на честотната лента. Комплексен телевизионен сигнал. Структура на спектъра на телевизионния сигнал. Функционална схема на камерния канал. Предавателни телевизионни тръби. Предавателни усилватели. Междинни усилватели. Апертурна и гама корекция. Видеоусилватели и корекция на изкривяванията.

МОДУЛ 2.

СИНХРОГЕНЕРАТОРИ И АПАРАТНО-СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦВЕТНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.

25 (15+0+10)Функционална схема на синхрогенератор. Задаващ генератор. Формирователи и усилвател-разпределители. Функционална структура на апаратно-студиен комплекс. Централна апаратна и телевизионно студио. Трикомпонентна теория за цветното зрение. Колориметрични системи. Яркостен сигнал, сигнали за цветова разлика. Принцип на постоянната яркост. Система за цветна телевизия NTSC. Система за цветна телевизия PAL. Система за цветна телевизия SEKАM.

МОДУЛ 3.

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ. РАЗВИВКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ДЕКОДИРАЩО УСТРОЙСТВО. ЗАХРАНВАНЕ.

25 (15+0+10)Функционална структура на телевизионни приемници за цветно изображение (ТПЦИ). Параметри и характеристики. Високочестотен блок в ТПЦИ. Междинно честотни усилватели на изображението. Автоматично регулиране на усилването и автоматично донастройване на честотата на хетеродина. Яркостен сигнал.Видеоусилватели. Канал на звуковия съпровод. Кинескопи. Хоризонтално отклонение на електронния лъч. Структура на схемата за хоризонтално отклонение. Изходно стъпало за хоризонтално отклонение. Високоволтов изправител. Инерционна синхронизация. Специализирани схеми за хоризонтално отклонение и синхронизация. Вертикално отклонение на електронния лъч. Структура на схемата за вертикално отклонение. Задаващи генератори. Крайни стъпала за вертикално отклонение. Специализирани схеми за вертикално отклонение. Декодиращи устройства система SEKАM. Декодиращи устройства система PAL. Специализирани интегрални схеми на декодери. Основни изисквания към захранването. Ключови захранващи устройства.Б/ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

1.

Изследване на импулсните захранващи блокове на телевизионни приемници

3 часа

2.

Изследване на синхропроцесорни системи за редова развивка


3 часа

3.

Изследване на системите за хоризонтално отклонение. на телевизионни приемници


3 часа

4.

Изследване на системите за вертикално отклонение


3 часа

5.

Изследване на високоволтови токоизправители


3 часа

6.

Изследване на междинночестотни усилватели на изображението и звука


3 часа

7.

Изследване на входни преобразувателни устройства.


3 часа

8.

Изследване на системи за управление на телевизионни приемници


3 часа

9.

Изследване на декодиращи устройства по системата SECAM


3 часа

10.

Изследване на декодиращи устройства по системата PAL


3 часаIII. ФОРМИ НА КОНТРОЛ

По време на лабораторните упражнения.

Изпитът е писмен. При оформяне на крайната оценка се отчитат резултатите от текущия контрол и реалното индивидуално участие при провеждане на лабораторните упражнения.

IV. ЛИТЕРАТУРА

1.

Немигенчев,И.Н., Телевизионна техника, Габрово, 96

2.

Филков,Е., Основи на телевизията, Техника,С.,87

3.

Самойлов,В., Б.Хромой, Основи на цветната телевизия, Техника,С.,85

4.

Шмаков,П.В., и др., Телевидение,М., Связь, 79

5.

Кривошеев, М.И., Основы телевизионных измерений,М., Связь, 76

6.

Петришки, Основи на телевизията, ВМЕИ-Варна, 87


Съставил:.. ……………………
/ доц.д-р -инж. И.Немигенчев /

Програмата е приета на КС на кат. “КТТ” с протокол № …. / ………………г.
Р-л катедра “КТТ”: .......

/ Доц. д-р инж. К. Койчев /

Програмата е приета на КС на кат. “КСТ” с протокол № 16 от 14.04.2003 г.
Р-л катедра “КТТ”: .......

/ Доц. д-р инж. Л.Цеков /

Програмата е утвърдена на заседание на ФС на факултет “Електротехника и електроника” с протокол N…../…. ……………..г.
ЗАМ.-ДЕКАН:

/ Доц.д-р инж. П. Жечев/

Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VII
Sem%20VII -> Компютърни мрежи
Sem%20VII -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 1
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VII -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 6
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница