Енергийно стопанствоДата21.07.2018
Размер11.07 Kb.
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя “Булмаркет ДМ” ООД инвестиционно предложение за реконструкция и преустройство на съществуващо ЖП разтоварище за мазут и светли горива, находящо се в имот с номер 000711 в землището на гр. Бяла, в разтоварище за пропан-бутан; изграждане на подземно хранилище за пропан-бутан с обем 770 куб.м. в имот с номер 000712 в землището на гр. Бяла; реконструкция на съществуващи технологични тръбопроводи и монтаж на тръбопроводи върху съществуваща естакада - от имот с номер 000711 до УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла и изграждане на два броя автоналивни устройства за пропан-бутан, монтаж на автокантар и резервоар за пропан-бутан с обем 87 куб.м. в УПИ ХХІ-148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, град Бяла, попада в обхвата на т. 3 Енергийно стопанство, буква “г” - Съоръжения за подземно складиране на горими газове от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 1989/29.04.2014 г.Копие на писмото е изпратено в община Бяла .
Каталог: images -> Resheniy PR OVOS -> YIP 2014
YIP 2014 -> Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> За инвестиционно предложение за „
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
YIP 2014 -> Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница