Ес задълбочава връзките със своите съседи и продължава да подкрепя техните реформиДата28.10.2018
Размер85.13 Kb.


IP/09/625

Брюксел, 23 април 2009 г.ЕС задълбочава връзките със своите съседи и продължава да подкрепя техните реформи

В годишните си доклади по напредъка Европейската комисия прави равносметка на постигнатите през 2008 година конкретни реформи от държавите в рамките на Европейската политика за добросъседство (ЕПД) и посочва областите, в които са необходими допълнителни усилия. В политически доклад по изпълнението на ЕПД, представен днес, Комисията прави преглед на настъпилите развития в 12-те държави, обхванати от политиката. Комисията подчертава също така влиянието, което им е оказала финансовата криза, и предлага серия от начини, по които ЕС може да допринесе за възстановяването на тези държави. Въпреки трудния контекст на 2008 година, белязана от политически и икономически предизвикателства и цялостно забавяне на темпото на реформи, особено в областта на управлението, партньорските държави регистрираха много постижения в ключови области на сътрудничеството, като много по-тесни политически контакти, повишен търговски оборот, задълбочаване на сътрудничеството в научните изследвания и иновациите, по-голям младежки обмен и т.н. Значително укрепване на връзките настъпи и посредством две нови регионални рамки, които допълват различните двустранни отношения: Съюзът за Средиземноморието и Източното партньорство. Политическият доклад се придружава от индивидуални доклади за всяка държава, допълнени от План за действие по отношение на ЕПД1, и от секторен доклад.

„2008 година ясно показа стратегическата важност на Европейската политика за добросъседство. Икономическата и финансовата криза, сериозни конфликти в съседните държави и политическата нестабилност заедно оказват влияние върху сигурността и просперитета на гражданите на ЕС. Ето защо е от ключово значение ЕС да продължи да предоставя осезаема, целенасочена и сериозна подкрепа на нашите съседи за създаването на взаимни ползи в областта на сигурността и просперитета“ каза Бенита Фереро-Валднер, комисар за външните отношения и Европейската политика на добросъседство.

Въпреки цялостния труден контекст (глобална икономическа и финансова криза, конфликт между Русия и Грузия през август 2008 г., интервенцията на Израел в ивицата Газа през декември 2008 г. — януари 2009 г.) отношенията на ЕС със съседните му държави продължиха да се задълбочават през 2008 г. С положените усилия за модернизация европейските партньори показаха напредък в реформирането на икономиките си и в предоставянето на по-добри възможности за гражданите си.

Бенита Фереро-Валднер добави: „Въпреки трудния международен контекст през 2008 г. Европейската политика за добросъседство продължи да дава резултати и бе задълбочена посредством две нови инициативи: Съюзът за Средиземноморието и Източното партньорство. Партньорите ни постигнаха значителен напредък в ключови области като търговия, данъчно облагане и по-добра бизнес среда, но трябва да положат значително повече усилия в областта на политическите реформи, доброто управление и правата на човека. Следователно ЕПД ще продължи да служи като инструмент на ЕС за окуражаване на реформите в държавите в непосредствено съседство.“Укрепено политическо сътрудничество

 • Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна се присъединиха към по-голямата част от декларациите по Общата външна политика и политика за сигурност, към които бяха приканени да се присъединят, говорейки по този начин на един глас с Европейския съюз на международната сцена.

 • Европейската комисия бе съпредседател на донорската конференция за палестинците (на която бяха обещани 440 млн. EUR през 2008 г.) и подкрепя политическата стабилизация и националното помирение (изборната реформа) в Ливан.

 • ЕС изигра ключова роля в постигането на примирие в Грузия по време на въоръжения конфликт с Русия, подкрепи териториалната цялост на страната, своевременно изпрати европейски наблюдатели на място, предостави незабавно хуманитарна помощ за вътрешно разселените лица и предостави финансови средства за женевските преговори за разрешение на конфликта. ЕС съпредседателства международна донорска конференция за Грузия и обеща да предостави до 500 млн. EUR за периода 2008—2010 г.

Бе даден тласък на икономическата интеграция и на търговския обмен

 • Украйна се присъедини към Световната търговска организация и е в процес на водене на преговори с ЕС за сключването на цялостно и широкообхватно споразумение за свободна търговия в контекста на новото Споразумение за асоцииране (първото по рода си за източните съседи).

 • Приключиха проучванията за възможността за сключване на бъдещи цялостни и широкообхватни споразумения за свободна търговия с Грузия и Армения.

 • Приключиха търговските преговори за селскостопански и рибни продукти с Египет и Израел, и продължават тези с Мароко и Тунис. Започнаха преговори с Египет, Мароко и Тунис за либерализиране на услугите и правото на установяване

 • За държавите от ЕПД ЕС е основният търговски партньор. През 2008 г. износът към ЕС нарасна с двуцифрени стойности що се отнася до Египет, Йордания, Ливан и Украйна.

Улесняване издаването на визи и борба с нелегалната имиграция

 • Споразуменията за улесняване издаването на визи и за обратно приемане с Украйна и Молдова влязоха в сила на 1 януари 2008 г.

 • През октомври 2008 г. с Украйна бе започнат диалог по визовите въпроси, с оглед на установяването на безвизов режим в дългосрочен план. Бе засилен процесът на диалог с Грузия с цел сключването на споразумения за улесняване издаването на визи и обратно приемане и за стартиране на партньорство за мобилност за улесняване на легалната миграция и борба с нелегалната миграция. Такова партньорство за мобилност започна с Молдова в средата на 2008 г.

 • С Мароко бе задълбочен политическият диалог и сътрудничеството за сигурност по въпросите на борбата с нелегалната миграция.

 • Въпреки че Тунис осъвремени оборудването и инфраструктурата си за засилване на граничния контрол и прие нови биометрични паспорти, нелегалната миграция на лица с тунизийски произход нарасна значително през 2008 г.

Сътрудничество в областта на правосъдието

 • Със създаването на финансирания от ЕС Институт за палестинско съдебно обучение бяха подобрени условията за обучение на палестински съдии и прокурори. В Ливан се подготвя специализирано обучение за съдии, адвокати и съдебни чиновници.

 • Комисията предостави превозни средства на палестинската гражданска полиция, с което значително подобри ефективността ѝ.

 • Грузия отбеляза значителен напредък в борбата с корупцията и подобри условията на задържане и борбата срещу мъченията и малтретирането.

 • Новоприетото законодателство в Армения относно бежанците и убежището цели доближаването до европейските и международните стандарти.

Сътрудничеството в областта на енергетиката навлезе в нова фаза

 • Бяха започнати преговори за присъединяването на Молдова и Украйна към Договора за създаването на Енергийна общност, който включва ангажименти за постепенното приравняване към правилата на вътрешния пазар на енергия на ЕС.

 • Европейското финансиране е от съществено значение за подобряване на сигурността на атомната енергетика на Украйна чрез модернизиране на реакторите от съветски тип. ЕО продължава да подпомага финансово Армения в осигуряването на минимални стандарти за сигурност в атомната електроцентрала Медзамор.

 • ЕС подписа меморандум за разбирателство в областта на енергийното сътрудничество с Египет, който е важен производител на енергия. Азербайджан е стратегически партньор на ЕС по отношение на ресурсите от каспийски петрол и газ, както в качеството си на производител, така и като транзитна държава.

 • Израел, Палестинската власт и Европейската комисия започнаха отново тристранно енергийно сътрудничество „Слънчева енергия за мир“, а Палестинската власт разви планове за съоръжение за производство на слънчева енергия в Йерихон.

 • Срещата на Съюза за Средиземноморието на 13 юли 2008 г. прие Средиземноморския план за слънчева енергия като приоритетна инициатива за Съюза за Средиземноморието: Процеса от Барселона.

Укрепени транспортни връзки

 • От 2007 г. насам споразумението за въздушен транспорт, подписано с Мароко, доведе до увеличение на въздушния трафик със 17 %, създаването на 52 нови въздушнотранспортни линии и навлизането на пазара на 12 нови авиокомпании. Със споразумението се намаляват цените и се подобрява изборът на туристите, като същевременно се подпомага изграждането на туристическа индустрия и създаването на работни места. Бе дадено начало на преговори по сходно споразумение с Украйна и се предвижда започването на такива с Грузия.

 • Бяха сключени хоризонтални споразумения за въздушен транспорт с Армения, Израел и Йордания, а с последните две бяха започнати преговори за евро-средиземноморски авиационни споразумения.

 • В Задкавказието бяха започнати ремонтните работи по железопътната линия Ереван—Тбилиси (АрменияГрузия).

 • Инструментът за инвестиции в рамките на ЕПД предоставя финансова помощ в подкрепа на проекти като: въвеждането на трамваи в Рабат и изграждането на пътища в селските райони в Мароко, модернизация на летището в Кишинев и пътно-ремонтни работи в Молдова.

И още …

 • ЕО подкрепя финансово неправителствените организации и местните власти в Египет, Грузия, Йордания, окупираната Палестинска територия, Тунис и Украйна.

 • Финансовата подкрепа за реформата на образователната система в Мароко цели да намали неграмотността (която достига 38 % от населението, предимно жени).

 • Ситуацията на жените и защитата на правата им продължиха да бъдат подобрявани в Йордания, Тунис и Египет.

 • Подкрепата на Европейския съюз позволи създаването на задължително здравно осигуряване в Мароко и е ключов фактор в реформата на здравния сектор в Молдова.

 • Подобряването на водоразпределението в Йордания, финансирано от ЕС, цели да задоволи нуждите на иракските бежанци в района на Зарга.

 • Средства от Общностния механизъм за гражданска защита бяха мобилизирани през 2008 г., за да подкрепят Грузия след войната с Русия и в помощ на Украйна и Молдова за справяне с последиците от трагичните наводнения.

 • Израел (като асоцииран член), Египет, Йордания и Мароко по-специално участваха успешно в първите покани за представяне на предложения за научноизследователски проекти по 7-ата рамкова програма за научни изследвания.

 • Значителен растеж отбеляза броят на младежите от страните партньорки по ЕПД, които взеха участие като доброволци в предоставяне на услуги, по програмата на ЕС „Младежта в действие“ (+87,5 %), както и обменът на младежи и на хора, работещи с младежи (+23 %).

Основавайки се на постигнатото от Процеса от Барселона, Съюзът за Средиземноморието даде нов тласък в отношенията на Европа с южните ѝ съседи. Европейската комисия предложи също така амбициозно Източно партньорство с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, което съдържа широкообхватна и амбициозна програма за задълбочаване на връзките на ЕС с тези държави.

Помощта, която ЕС оказва на страните партньорки по ЕПД, също отбеляза растеж през 2008 г.: за нея бяха зачислени 1,71 млрд. ЕUR в сравнение с 1,67 млрд. EUR, отпуснати за 2007 г.

Налични документи:

Съобщението от Комисията до Европейския парламент и Съвета по изпълнението на Европейската политика за добросъседство през 2008 г. (Брюксел, 23 април 2009 г.) и индивидуалните доклади по държави за Армения, Азербайджан, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Молдова, окупираната Палестинска територия, Тунис и Украйна, както и секторният доклад по напредъка могат да бъдат намерени на адрес:http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Резюмета за всяка държава могат да бъдат намерени на следния адрес:

Армения MEMO/09/182

Азербайджан MEMO/09/183

Египет MEMO/09/179

Грузия MEMO/09/184

Израел MEMO/09/185

Йордания MEMO/09/186

Ливан MEMO/09/187

Мароко MEMO/09/188

Молдова MEMO/09/180

окупираната Палестинска територия MEMO/09/181

Тунис MEMO/09/178

Украйна MEMO/09/189За повече информация за Европейската политика за добросъседство:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

1 Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Молдова, окупираната Палестинска територия, Тунис и Украйна.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница