Евгения вълкова началник на риоДата24.07.2016
Размер240.01 Kb.
19 СОУ “ ЕЛИН ПЕЛИН ”- СОФИЯ

ул. Яков Крайков №16; тел. 952 24 84, 952 30 16 www.19sou.bg;; e-mail: sou_19@mail.bg
ОДОБРЯВАМ:..................................
ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД

У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Нпрофил „Технологичен – Предприемачество и бизнес ”

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
прием след VІІ клас
Първи чужд език – немски език

Втори чужд език – английски език / норвежки език
от учебната 2015 / 2016 година

8в клас – 2015 / 2016 година

9в клас – 2016 / 2017 година

10в клас – 2017 / 2018 година

11в клас – 2018 / 2019 година

12в клас – 2019 / 2020 година
Профилиращи предмети 1. Технологии

 2. Информационни технологии

 3. География и икономика


София, 2015 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас ІІ срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици,
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ
КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

 

Учебни предмети

 

КЛАСОВЕ

ОБЩО

 

Класове

VIII

IX

X

XI

XII

IX-XII
Учебни седмици

36

36

36

36

31Учебна година

2015 /2016

2016

/ 2017


2017

/ 2018


2018

/ 2019


2019

/ 2020

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

 

 

4

3

3

3

3

 

2.

Чужди езици

 

 

 

 

 

1482

 

Първи чужд език - НЕМСКИ ЕЗИК

648

144

144

144

124

1204

 

 

18

4

4

4

4

 

 

Втори чужд език АНГЛИЙСКИ/НОРВЕЖКИ ЕЗИК

 

72

72

72

62

278

 

 

 

2

2

2

2

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

 

638

 

Математика

108

108

108

72

62

458

 

 

3

3

3

2

2

 

 

Информатика

 

36

36

 

 

72

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Информационни технологии

36

36

36

 

 

108

 

 

1

1

1

 

 

 

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

677

 

История и цивилизация

 

54

72

72

62

260

 

 

 

1,5

2

2

2

 

 

География и икономика

 

54

54

54

31

193

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1

 

 

Психология и логика

 

54

 

 

 

54

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

Етика и право

 

 

54

 

 

54

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

Философия

 

 

 

54

 

54

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

Свят и личност

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

 

 

2

 

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

 

643

 

Биология и здравно образование

 

72

72

72

 

216

 

 

 

2

2

2

 

 

 

Физика и астрономия

 

54

72

72

31

229

 

 

 

1,5

2

2

1

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

54

72

72

 

198

 

 

 

1,5

2

2

 

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

 

144

 

Музика

36

36

 

 

 

72

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

36

36

 

 

 

72

 

 

1

1

 

 

 

 

7.

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

350

 

Физическо възпитание и спорт

72

72

72

72

62

350

 

 

2

2

2

2

2

 

 

Общо ЗП

1080

990

972

864

589

4495

 

 

 

27,5

27

24

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Б. Профилирана подготовка общо

 

162

180

288

403

1033

 

4,5

5

8

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазарна икономика

 

126

108

 

 

234

 

 

 

3,5

3

 

 

 

 

Маркетинг и реклама

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Предприемачество

 

 

 

108

62

170

 

 

 

 

 

3

2

 

 

Счетоводство на предприятието

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Информационни технологии

 

36

72

108

124

340

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

География и икономика

 

 

 

72

93

165

 

 

 

 

 

2

3

 

 

Общо ЗП + ЗИП

1080

1152

1152

1152

992

5528

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)

СИП - общо

144

144

144

144

124

700

4

4

4

4

4

 

 

Бизнес английски

72

 

 

 

 

72

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Текстообработка (бизнес кореспонденция)

 

72

 

 

 

72

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Виртуално предприятие

 

 

72

 

 

72

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Учебна компания

 

 

 

72

 

72

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Компютърна симулация

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

 

 

2

 

 

За свободен избор

72

72

72

72

62

350

 

 

2

2

2

2

2

 

 

ОБЩО: ЗП + ЗИП + СИП

1224

1296

1296

1296

1116

6228
Съгласувал: ……………………………..

Старши експерт по организация на средното образование

ІІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ В клас през учебната 2015 / 2016 година, които следва да завършат ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 година. 1. Организация на обучението.

Раздел Б - обучението в ЗИП се извършва по учебни програми за профилирана подготовка, утвърдени от министъра на образованието и науката. Профилиращите предмети са разпределени както следва:


  • IX клас – 162 часа;

  • X клас – 180 часа;

  • XI клас – 288 часа;

  • XII клас – 403 часа.


По учебни предмети:


ЗИП - Информационни технологии-36 часа


 • X клас I профилиращ предмет – Технологии / Пазарна икономика-108 часа

II профилиращ предмет – Информационни технологии-72 часа


 • XI клас I профилиращ предмет – Технологии / Предприемачество-108 часа

II профилиращ предмет – Информационни технологии-108 часа

III профилиращ предмет – География и икономика-72 часа
 • XII клас I профилиращ предмет – Технологии / Маркетинг и реклама-62 часа

Предприемачество-62 часа

Счетоводство на

предприятието-62 часа

II профилиращ предмет – Информационни технологии-124 часа

III профилиращ предмет – География и икономика-93 часа
3. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито съгласно:


 • чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП;

 • чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;

 • заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката.

4. В изпълнение на заповед № РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІІ клас изучават в 6 (шест) часа на класа правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми (заповед № РД 09-773/ 19.09.2003 г.).


5. Изучаването на профилиращите предмети не дава право за явяване на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Обучението завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование в съответствие със Закона за народната просвета.
6. Учениците, обучаващи се по настоящия училищен учебен план придобиват основно образование след завършен девети клас.

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 от 29.06.2015 г.


Училищният учебен план е утвърден със заповед № 1255/27.08.2015 г. на директора на училището.

Директор: ………………

(Детелина Арнаудова )
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница