Европейска комисия — Съобщение за пресатаДата20.07.2017
Размер46.71 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Комисар Георгиева във Вашингтон: изграждане на по-тесни връзки със Световната банка и други международни институции

Брюксел, 21 септември 2011 г. — Комисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева ще посети САЩ от 21 до 25 септември, за да участва в кръг от срещи на високо равнище, на които ще насърчи диалога за спешната нужда от мерки за постигането на устойчивост при бедствия.

Това е значима възможност да обменим опит, да обсъдим огромните хуманитарни предизвикателства, пред които е изправен светът, да потърсим глобални решения на световните проблеми и, преди всичко, да укрепим връзките между Европа и останалата част от света в областта на хуманитарната помощ“, заяви комисар Георгиева.

Тези дискусии ще бъдат платформа за подчертаване на съществената роля на Европа в предоставянето на помощ при природни бедствия и конфликти. Те ще дадат допълнителен тласък за справяне с непрестанно увеличаващия се брой на горещите точки, като се акцентира върху подобряване на устойчивостта на уязвимите общности, особено на места като района на Африканския рог.“

Комисар Георгиева ще участва в групови дискусии на високо равнище в рамките на годишната програма от семинари, организирани от Европейския съюз, правителството на Япония и Световната банка в партньорство с британското министерство за международно развитие и Американската агенция за международно развитие (USAID).

Темата на дискусиите ще бъде „Затваряне на кръга: интегрирани действия за устойчивост при бедствия“, което представлява приоритетна област за Европейския съюз. На мероприятието, организирано съвместно от отдела по хуманитарна помощ и гражданска защита на Европейската комисия, ще присъстват Робърт Зелик, председател на Световната банка, Валери Амос, заместник-генерален секретар на ООН по хуманитарните въпроси и спешната помощ, Раджив Ша, администратор на USAID, Андрю Мичел, министър на Великобритания за международното развитие, Садако Огата, председател на Японската агенция за международно сътрудничество, Хелън Кларк, администратор на Програмата за развитие на ООН, и Юн Азуми, финансов министър на Япония.

Г-жа Георгиева ще се срещне също с директорите на Световната банка от държавите на ЕС и ще обсъди с тях нови стратегии за финансиране.

Комисарят ще подчертае ролята на ЕС за реакцията при бедствия и ще проучи възможностите за бъдещо хуманитарно сътрудничество и съвместна реакция между САЩ и ЕС. Посещението ще положи основите за срещата на Световната банка и МВФ през следващата година в Токио и мексиканското председателство на Г-20, когато намаляването на риска от бедствия и изграждането на устойчивост ще бъдат основните теми.

В събота г-жа Георгиева ще държи реч в Ню Йорк по време на министерската среща на ООН относно хуманитарната реакция на кризата в Африканския рог.

Контекст

Годишни срещи на Световната банка

На годишните срещи на групата на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) ежегодно присъстват ръководителите на централните банки, министрите на финансите и развитието, ръководни кадри от частния сектор и учени, които обсъждат въпроси от световно значение, сред които световната икономическа перспектива, изкореняването на бедността, икономическото развитие и ефективността на помощта. Тази година срещата ще се проведе във Вашингтон на 23—25 септември 2011 г.Сътрудничество между ЕС и Световната банка

Една от сферите на сътрудничество между институциите е в областта на устойчивостта при бедствия. Глобалният инструмент за ограничаване на бедствията и възстановяване, управляван от Световната банка, е признат поради своята водеща роля и експертен опит при въвеждането на мерки за намаляване на риска от бедствия на регионално и държавно равнище, което осигурява ефективност и хармонизиране на помощите. Създаден през 2006 г., този глобален механизъм представлява партньорство между 36 държави и шест международни организации, ангажирани в подпомагане на развиващите се страни с цел да се намали тяхната уязвимост по отношение на природните бедствия и да се адаптират към изменението на климата. Партньорството има за задача да включи намаляването на риска от бедствия и адаптирането към изменението на климата в стратегиите за развитие на страните, като окаже подкрепа на отделните държави при прилагането и управлението на рамката за действие от Хиого (10-годишен план на ООН за постигане на по-голяма безопасност от природни бедствия).

Комисията участва с 60 млн. EUR в този глобален механизъм, управляван от Световната банка. Тази сума се осигурява от програмата за сътрудничество в рамките на АКТБ към 10-ия Европейски фонд за развитие, която предвижда 180 млн. EUR за дейности за намаляване на риска от бедствия на равнище АКТБ. Вноската от 60 млн. EUR ще бъде разделена между два доверителни фонда (с един донор и с множество донори, съответно 55 млн. EUR и 5 млн. EUR).

Общата цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие и изкореняването на бедността чрез намаляване на бремето на бедствията върху бедните и най-уязвимите държави и групи от населението. Това сътрудничество позволява на Европейската комисия и Групата на държавите от АКТБ да участват в глобалния диалог за намаляване на риска от бедствия чрез осигуряването на пълноправно членство в консултативната група на Глобалния инструмент за ограничаване на бедствията и възстановяване. Консултативната група заседава два пъти годишно. Тя е органът за изготвяне на политики, който ориентира дългосрочните стратегически цели на Глобалния инструмент за ограничаване на бедствията и възстановяване, като едновременно с това наблюдава очакваните резултати.

ЕС е ангажиран да засили сътрудничеството си със Световната банка и ООН в рамките на съвместния подход за оценка на потребностите след бедствия и след конфликти.

Европейската комисия и устойчивостта при бедствия

Комисията възнамерява да обедини усилията си с други участници в процеса на развитие, хуманитарни организации, държави-членки на ЕС, нови донори, многостранни организации и местни органи на управление, за да насърчи устойчивостта на застрашените от бедствия държави.

Европейската комисия смята да подходи към този въпрос чрез:


  • ангажимент за по-голямо финансиране на целеви инвестиции за намаляване на риска от бедствия;

  • по-добри и по-координирани рамки за планиране и програмиране между участниците в хуманитарни дейности и дейности за развитие. Добър пример за това вече съществува в Югоизточна Азия, където Световната банка и служители на Комисията си сътрудничат на местно и национално равнище за увеличаване на броя на общностните стратегии за намаляване на риска от бедствия.

  • повече гъвкавост на финансирането при бедствия, което да позволява по-бързо преформулиране на приоритетите;

  • изграждане на местен капацитет и структури за устойчивост при бедствия в държавите партньори.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Хуманитарна помощ от Европейската комисия:http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)IP/11/1057


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница