Eвропейска комисия Съобщение за медиитеДата22.01.2019
Размер29.8 Kb.Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 септември 2014 г.Борба със злоупотребата на правото на гражданите на ЕС на свободно движение: Комисията помага на държавите членки да се справят с фиктивните бракове

Европейската комисия публикува днес Hаръчник в помощ на действията на държавите членки срещу фиктивните бракове между граждани на ЕС и граждани на държави извън ЕС в контекста на законодателството на Съюза относно свободното движение. Комисията изготви този наръчник в тясно сътрудничество с държавите членки след искания на редица от тях за помощ срещу това явление. Целта на наръчника е да се помогне на националните органи да се справят ефективно с фиктивните бракове, като същевременно се защитава правото на гражданите на ЕС на свободно движение. Публикуваните днес насоки ще спомогнат също да се гарантира, че националните органи се борят с това явление — чиято степен варира значително между държавите членки1 — въз основа на еднакви фактически и правни критерии в целия Съюз.

Правото на свободно движение е основно право и се отнася до същността на гражданството на ЕС. То не подлежи на обсъждане и ние трябва да го пазим и укрепваме“, заяви Мартин Райшертс, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Злоупотребите са заплаха за свободното движение. Поради това държавите членки трябва да бъдат добре подготвени за предприемането на действия при злоупотреба с брак с цел незаконна имиграция. Местните органи са на първа линия за успешното прилагане на правилата за свободното движение. Ето защо Европейската комисия превръща думите в дела чрез предоставянето на оперативни насоки за държавите членки за предотвратяване на подобни злоупотреби. Надявам се, че настоящият наръчник ще помогне на националните органи да се справят ефективно с това явление“.

В наръчника на Комисията се съдържа следното:

Оперативни насоки за извършването на разследване по твърдения за фиктивни бракове;

Ефективни техники за разследване, разработени от националните органи, и информация относно ролята, която Европол, Евроюст и Европейската комисия могат да играят в подпомагането на националните органи;

Съвети относно прилагането на „двоен механизъм“, посредством който да се сведе до минимум опасността от погрешно установяване на злоупотреба в случай на истински брак;

Преглед на правилата, с които националните органи трябва да се съобразяват при предприемането на действия за предотвратяване или борба със злоупотребите, както и информация за практическото значение на посочените разпоредби.Контекст

Над 14 милиона граждани на ЕС живеят в друга страна от Съюза. Правото да живееш, работиш и учиш навсякъде в ЕС – правото на свободно движение – е най-високо цененото от европейците право. Работещите в ЕС се ползват от това право още от създаването на Европейския съюз, тъй като то е заложено в първия европейски Договор от Рим от 1957 г. (вж. MEMO/13/1041).

През 2012 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие, че в стремежа за справяне с незаконната имиграция е необходим наръчник за борба с предполагаеми фиктивни бракове между граждани на ЕС и граждани на държави извън ЕС в контекста на законодателството на Съюза относно свободното движение. На 25 ноември 2013 г. Комисията представи пет действия за подпомагане на прилагането на правилата на ЕС за свободно движение в рамките на държавите членки (вж. IP/13/1151). Едно от конкретните действия в подкрепа на националните органи беше изготвянето, съвместно с държавите членки, на наръчник за справяне с предполагаеми фиктивни бракове.

Правилата на ЕС за свободното движение съдържат редица защитни механизми, които позволяват на държавите членки да предотвратяват злоупотреби.

За повече информация:

Страница на Мартин Райшертс, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reicherts/index_en.htm

Съобщение на Комисията и наръчник за борба с фиктивните бракове в контекста на свободното движение:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140725_en.htm

Европейска комисия – Право на свободно движение и пребиваване:http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Следете съобщенията на EU Justice в Twitter: @EU_JusticeЗа контакти:

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

За гражданите: Europe Direct на телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/com_2013_837_free-movement_bg.pdf

IP/14/1049


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница