Европейска комисия Съобщение за пресатаДата10.04.2018
Размер90.13 Kb.
ТипПрограмаЕвропейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 28 юни 2012 г.Програма в областта на цифровите технологии: край от 1 юли на надутите цени за мобилен достъп до интернет; цените за телефонни разговори и SMS също спадат

От 1 юли 2012 г. мобилният достъп до интернет, необходим за ползването на онлайн карти, видеоклипове, снимки, социални мрежи и електронна поща, ще бъде много по-евтин за пътуващите в други държави — членки на ЕС. Влизането в сила на нов регламент на ЕС означава, че за пръв път ще се въведе таван за максималната такса за „роуминг на данни“, т.е. за изтеглянето на данни от интернет чрез мобилна връзка. Правилата за роуминг на данни ще доведат до спестяването на повече от 1000 евро годишно от типичен бизнесмен, пътуващ в ЕС. Семейство на годишна почивка в друга държава от ЕС може да спести поне 200 евро (подробности по тези примери за роуминг на данни се съдържат в приложение II). Новите правила също така ще намалят максималните цени за гласови повиквания и предаване на текстови съобщения (SMS).

Като цяло в резултат от промените в законодателството на ЕС (за телефонни обаждания, текстови съобщения и данни) потребителите ще спестят 75 % от разходите за гама от услуги за роуминг в сравнение с цените от 2007 г. Тази година европейците ще похарчат около 5 милиарда евро за услуги за роуминг, което означава икономия от около 15 милиарда евро в сравнение с цените преди първият регламент на ЕС относно роуминга да влезе в сила през 2007 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Чрез въвеждането на пределни цени за данните сега разполагаме с роуминг, който отговаря на нуждите на поколението на притежателите на смартфони. С това за всички в ЕС завинаги се слага край на надутите сметки за роуминг. Радвам се, че със своите действия Европейският съюз всяка година успява да спести пари на гражданите.“

От 1 юли 2012 г. новите максимални цени за мобилни потребители ще бъдат:


  • 29 евроцента на минута за изходящо обаждане, плюс ДДС;

  • 8 евроцента на минута за входящо обаждане, плюс ДДС;

  • 9 евроцента за изпращане на текстово съобщение, плюс ДДС;

  • 70 евроцента на мегабайт (MB) за изтегляне на данни или навигация в интернет при пътуване в чужбина (таксуване на използван килобайт), плюс ДДС.

През юли 2009 г. много оператори таксуваха изтеглянето на данни от интернет с повече от 4 евро за мегабайт, а сега тази цена ще спадне около шест пъти. С допълнителното намаляване на цените до 2014 г. максималната цена за изтегляне на данни ще падне на 20 евроцента за мегабайт, плюс ДДС, т.е. икономия от 90 % спрямо много от сегашните тарифи.

Операторите могат да предлагат и по-ниски тарифи. Пределните цени се максималното равнище, което действа като защитна мярка, а в резултат на конкуренцията се очаква цените още да се понижат.

Пак от 1 юли 2012 г., за да се спомогне за избягването на „шокираща сметка за данни“, пътуващите извън ЕС лица ще получават чрез SMS, електронна поща или изскачащ прозорец в своя браузър предупреждение, когато сметката им за изтегляне на данни доближи 50 евро или друго, предварително договорено с тях равнище. За да продължи роумингът на данни, потребителите ще трябва да потвърдят, че приемат да надхвърлят тази сума. Това разширява действащата понастоящем в ЕС система за предупреждение.

Мерките, които влизат в сила от 1 юли, са първите от поредица от действия за постепенното намаляване на пределните цени, водещи в крайна сметка до нова система, въвеждаща на пазара конкуренция и нови големи възможности за избор и за сключване на особено изгодни договори за роуминг, тъй като потребителите ще могат да избират отделен договор за роуминг преди пътуването си или доставчик в страната, в която ще бъдат, по същия начин както биха избрали Wi-Fi мрежа. Този вариант ще стане възможен от 1 юли 2014 г.Контекст

ЕС въведе за първи път пределни цени на роуминга през 2007 г. (IP/07/870), за да се гарантира, че мобилните телефонни абонати плащат по сходни тарифи за роуминг в целия ЕС. През юли 2009 г бяха приети преработени правила с оглед на по-нататъшно поетапно намаляване на цените на роуминга, така че от юли 2011 г. максималната такса за роуминг е 35 евроцента на минута за изходящи разговори и 11 евроцента на минута за входящи разговори при пребиваване в чужбина (виж IP/09/1064 и MEMO/09/309). Правилата от 2009 г. относно роуминга ще се прилагат до края на юни 2012 г.За повече информация

Уебсайт за роуминга на Европейската комисия:

Програма в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в TwitterЗа контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Приложение I:

Нови пределни цени на дребно в евроцентове (без ДДС)
1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на мегабайт)

70

45

20

Изходящи разговори (на минута)

29

24

19

Входящи разговори (на минута)

8

7

5

SMS (за едно съобщение)

9

8

6

Нови пределни цени на едро в евроцентове без ДДС (за цените, които операторите начисляват помежду си)
1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на мегабайт)

25

15

5

Гласова връзка (на минута)

14

10

5

SMS (за едно съобщение)

3

2

2

Предложените пределни цени на дребно служат само за защита за потребителите, като Комисията очаква предложените структурни мерки за засилване на конкуренцията да доведат до нови оферти на общоевропейско равнище и до цени, които са значително по-ниски от защитните пределни цени.

Приложение II

Икономии при ползването на данни чрез мобилна връзка

Пример 1

Семейство от 4 члена отива в Обединеното кралство за олимпиадата в Лондон и използва смартфон в продължение на една седмица. Средни цени за ЕС:
Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Икономии

1 MB

Средна цена за ЕС 3 евро + средно 19,8 % ДДС (общо 3,594 евро)

70 евроцента

+ средно 21 % ДДС (общо 0,847 евро)


Ползване на електронна пътна карта — 7 пъти (1 MB на карта)

25,16 евро

5,93 евро

19,23 евро

Ползване на социални медии всеки ден по 45 минути (+/- 7,5 MB дневно, общо 52,5 MB)

188,69 евро

44,47 евро

144,22 евро

Качване в интернет на по 2 снимки на ден (+/- 2 MB на снимка)

100,63 евро

23,72 евро

76,91 евро

Изпращане по електронна поща на 2 писма на ден (+/- 20 KB за писмо, общо 0,28 MB)

1,01 евро

0,24 евро

0,77 евро

Всичко

315,49 евро

74,36 евро

241,13 евро

Пример 2

Семейство от 4 члена от Германия или Италия отива в Обединеното кралство за олимпиадата в Лондон и използва смартфон в продължение на една седмица:
Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Икономии

1 MB

Средна цена 5,85 евро с ДДС

70 евроцента

+ средно 20 % ДДС (общо 0,84 евро)


Ползване на електронна пътна карта — 7 пъти (1 MB на карта)

40,95 евро

5,88 евро

35,07 евро

Ползване на социални медии всеки ден по 45 минути (+/- 7,5 MB дневно, общо 52,5 MB)

307,13 евро

44,1 евро

263,03 евро

Качване в интернет на по 2 снимки на ден (+/- 2 MB на снимка)

163,80 евро

23,52 евро

140,28 евро

Изпращане по електронна поща на 2 писма на ден (+/- 20 KB за писмо, общо 0,28 MB)

1,64 евро

0,24 евро

1,40 евро

Всичко

513,52 евро

73,74 евро

439,78 евро

Пример 3
Мъж/жена от Финландия или Полша отива в Обединеното кралство за олимпиадата в Лондон за 3 дни и използва своя смартфон:

Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Икономии

1 MB

Средна цена 3,5 евро с ДДС

70 евроцента + 23 % ДДС (общо 0,861 евро)
Ползване на 3 електронни пътни карти през престоя (1 MB на карта)

10,5 евро

2,58 евро

7,92 евро

Ползване на социални медии всеки ден по половин час (+/- 5 MB, общо 15 MB)

52,50 евро

12,92 евро

39,58 евро

Качване в интернет по една снимка на ден (+/- 2 MB на снимка)

21 евро

5,17 евро

15,83 евро

Всичко

84 евро

20,67 евро

63,33 евро


Пример 4

Британски бизнесмен (мъж/жена) посещава Франция или Германия 10 пъти в годината за по 3 дни и използва своя смартфон по следния начин:

Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Икономии

1 MB

Средна цена +/- 6 евро вкл. ДДС

70 евроцента

+ 20 % ДДС(0,84 евро)
Ползване на 3 електронни пътни карти през престоя (1 MB на карта)

180 евро

25,20 евро

154,80 евро

Ползване на социални медии всеки ден по половин час (+/- 5 MB)

900 евро

126 евро

774 евро

Изпращане по електронна поща на 10 писма на ден (+/- 100 KB на писмо, т.е. 1 MB на ден)

180 евро

25,20 евро

154,80 евро

Всичко

1260 евро

176,40 евро

1083,60 евроIP/12/709

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница