Европейската асоциация на юристите в предприятията (ecla) и Академията по европейско право (era) в сътрудничество сДата19.07.2018
Размер35.76 Kb.


Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLA)

и

Академията по европейско право (ERA)

в сътрудничество с

Баварското представителство към Европейския съюз

и с подкрепата на Европейския съюз

организират

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ЮРИСКОНСУЛТИ

на 4 и 5 май 2006 г., в Брюксел

Програма
Четвъртък, 4 май 2006 г.

13.30. Регистрация на участниците;

14.00. Откриване на семинара и приветствие от Жан-Филип Рагад, Програмен директор на Академията по европейско право (ERA) и Бенгт Густафсън, Президент на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLA);
I. Европейско дружествено право

Председателстващ: Бенгт Густафсън

14.15. Мобилността на дружествата: Може ли едно дружество да се премести навсякъде в Европа?

- Практика на Съда на Европейските общности; Centros, Uberseering and Inspire Art

- Предложената 14-та дружествена директива за презграничното преместване седалищата на дружествата;

- Какви са последиците за дружествата (данъчни въпроси, въпроси относно правосубектността и трудовото законодателство)?Проф. Масимо Бенедетели

15.15. Дискусия15.30. Презграничните сливания:

- Практика на Съда на Европейските общности; SEVIC

- Новата 10-та директива за презграничните сливания на дружествата с ограничена отговорност;

- Как да се слеят дружествата, действащи в повече от една страна- членка, но все още много малки, за да формират една европейска компания?Паскал де Мойдре

16.30. Дискусия

16.45. Кафе пауза

17.15. Кръгла маса:

- Конкуренция или хармонизиране на правните системи относно дружественото право; Какви са практическите ползи?

- Какви са различните практически последици за дружествата при формално преместване на седалището или само преместване на седалищетo de facto?

- Какви са другите затруднения пред мобилността на дружествата и презграничните сливания?

- Какво се случва ако преместването или сливането води до загубване или ограничаване на права на работниците.

Председателстващи: Клаудия Шмид, Масимо Бенедети и Паскал де Мойдре

18.00. Край на първия ден от конференцията.

19.30. Вечеря, организирана от Law Europe


Петък, 5 май 2006 г.

II. Международно частно право

Председателстващ: Лейр Майсо, Kурсoв директор към Академията по европейско право (ERA);

09.00. Европеизацията на международното частно право:

- относимите разпоредби и проекторазпоредби (Брюксел I, Рим I, Рим II) и техните последици;

- При спор с дружество от друга държава- членка: Какъв е пътя за Европейските презгранични спорове? Кое е приложимото право?

Катерин Кеседиан

09.45. Дискусия

10.00. Кафе пауза

10.30. Работно занятие: Разглеждане на казуси и анализ на разпоредбите на приложимото право, компетентната юрисдикция при транзграничните казуси, арбитражни клаузи, ограничаване на договорната и / или деликтната отговорност и други въпроси.Йенс Хауболд

12.00. ОбядIII. Европейско прьво за защита на конкуренцията.
Председателстващ: Йети ван Канегем, секретер на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLA);

13.30 - Изкуствено понижаване на цените и други разследвания на Европейската комисияКристофър Кук, Ханс Питър Нел

14.15. Програми за търпимост в конкуренцията: ползи и рискове от европейската перспективаГерт Зонекен

15.00 Бъдещето:

-Преглед на позицията на Европейската комисия, свързана с нарушаване на доминантно положение;

- Зелена книга за делата относно вреди за нарушаване на антитръстовото законодателство

Жан Франсоа Белис, Андре Буке

15.45 Кафе пауза

16.15. Трансфер на технология

Майкъл Юрген Вернер

17.00. Кръгла маса: Ролята на юрисконсулта по въпросите на конкуренцията

Председателстващи: Йети ван Канегем, Жан Франсоа Белис, Ханс Питър Нел, Герт Зонекен

17.45 Край на семинара.
Такса участие EUR 500

20 % намаление от тази такса в следните случаи:

- Членове на организациите, членуващи в Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLA); За България това са членовете на Националния съюз на юрисконсултите;

- Млади юристи на възраст до 30 години (след представяне на копие от личната карта);

- Представители на Европейския съюз;

- Служители от държавите- патрони на Академията по европейско право (ERA);

- Служители на федералното правителство или на кантоните на Швейцария;- Преподавател на пълно работно време в университети или сравними академични институции.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Националния съюз на юрисконсултите, гр. София 1301, ул. “Пиротска“ № 7, тел./факс.: 983 25 18.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница