Европейската комисия желае да въведе по-строги правила за защита на парите на данъкоплатците от измамиДата16.03.2017
Размер46.93 Kb.


IP/11/644

Брюксел, 26 май 2011 г.Европейската комисия желае да въведе по-строги правила за защита на парите на данъкоплатците от измами

В стратегически документ, приет днес, Европейската комисия предлага серия от мерки, които да позволят на прокурорите и съдиите в целия ЕС да се борят по-ефективно с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Комисията смята да постигне по-ефективно действие на материалноправните наказателни разпоредби като поясни съставите на престъпления, като присвояване или злоупотреба с власт, и като подсили капацитета на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Евроюст (органът за съдебно сътрудничество на ЕС). На равнище ЕС ще бъде обсъдено и как при наличието на специализирана Европейска прокуратура, тя би могла да прилага общи правила за измамите и другите престъпления, засягащи финансовите средства на ЕС. С влизането в сила на Договора от Лисабон, с който капацитетът за борба с измамите на ЕС беше подсилен, като му се предоставиха законодателни правомощия в сферата на наказателното право, въвеждането на такива мерки става възможно. Защитата на парите на данъкоплатците е от приоритетно значение за Комисията. Данъкоплатците трябва да бъдат уверени, че финансовите средства на Европейския съюз се използват единствено за провеждането на политики, одобрени от законодателните органи на ЕС. Понастоящем наличните инструменти за откриване и предотвратяване на злоупотреби с финансови средства на ЕС понякога са неадекватни и недостатъчни. Органите на държавите-членки все още се натъкват на редица пречки, които възпрепятстват ефективната защита на парите на ЕС срещу престъпления. Това е така поради наличието на различия в нормите, уреждащи производствата, престъпленията и наказанията, което пречи на трансграничното наказателно разследване и преследване на измамите.

Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, заяви: „Само през 2009 г. имаше подозрения за случаи на измама с финансови средства на ЕС на стойност 280 млн. EUR, което представлява по-малко от 0,2 % от целия бюджет на ЕС. Във време на икономическа дисциплина дори и един евро цент от бюджета на ЕС е от значение. ЕС няма да търпи изразходването не по предназначение дори и на малка част от парите на данъкоплатците. Престъпленията, които са насочени против хазната на ЕС, всъщност са престъпления против данъкоплатците на ЕС. Благодарение на Договора от Лисабон бяха засилени правните инструменти за противодействие на трансграничните измами.“

Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на борбата с измамите, заяви: „Престъпниците не се спират на границите. Те дори се възползват от границите, за да избегнат преследване. Това е неприемливо в рамките на Европейския съюз. Трябва да направим така, че подозренията за измама не само да се разследват от ОЛАФ и националните органи, но също така да се преследват наказателно. Дори най-резултатното разследване не може да защити парите на данъкоплатците, ако прокурорите и съдилищата на държавите-членки не започнат съгласувани последващи действия.“

Нови инструменти за борба с престъпленията против финансовите интереси на ЕС

ЕС вече разполага с необходимия набор от правни инструменти, за да поеме това предизвикателство. В Договорите на ЕС се съдържат добри възможности за защита на финансовите интереси на ЕС, като например установяването на минимални наказателноправни норми (член 83 от ДФЕС) или на нови правомощия за разследване на Евроюст, органът за съдебно сътрудничество на ЕС (член 85 от ДФЕС), както и възможността за създаване на Европейска прокуратура за борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС (член 86 от ДФЕС).

В съобщението на Комисията се предвиждат няколко области, в които наказателното право може да бъде допълнително подобрено с цел защита на финансовите интереси на ЕС:


  • По-добри производства: Комисията ще направи така, че прокурорите и съдиите в целия ЕС да се борят по-лесно с измамниците, като се разшири кръгът от лица, които участват в обмена на информация, включвайки полицията, митниците, данъчните органи, съдебните органи и други компетентни органи. Предвижда се ново предложение относно административната взаимопомощ за защита на финансовите интереси на ЕС.

  • По-ефективно действие на материалноправните наказателни разпоредби: Комисията счита, че съществуващите понастоящем състави на съответните престъпления, като присвояване или злоупотреба с власт, се различават значително в рамките на ЕС и следва да бъдат пояснени чрез инициативи за защита на финансовите интереси със средствата на наказателното право.

  • Засилване на ролята на органите на европейско равнище: Както ОЛАФ, която понастоящем е в процес на реформи (IP/11/321 и MEMO/11/176), така и Евроюст следва да бъдат допълнително подсилени, за да провеждат разследванията си по-ефективно (SPEECH/11/201).

  • На равнище ЕС ще бъде обсъдено как при наличието на специализирана Европейска прокуратура, тя би могла да прилага общи правила за измамите и другите престъпления против финансовите интереси на ЕС (SPEECH/10/89).

Недостатъчни правни действия

Разнообразните правни системи в Европа превръщат в особено предизвикателство защитата на финансовите интереси на ЕС. Измамите и корупцията, засягащи финансовите средства на ЕС на национално равнище, могат да приемат различна форма. Престъпниците могат незаконно да получат финансови средства на ЕС за селско стопанство, изследвания, образование или инфраструктурни проекти. Те могат също така да се опитат да повлияят на определени държавни служители с подкупи.

Полицията, прокурорите и съдиите в държавите-членки на ЕС решават въз основа на националните си правила дали и, ако да, как да се намесят в защита на финансовите интереси на ЕС. В резултат на това процентът на произнесени присъди по случаите на престъпления против бюджета на ЕС варира значително на територията на ЕС, като се простира в обхвата от 14 % до 80 %.

Заедно с ОЛАФ и Евроюст, националните следователи, прокурори и съдии вече работят в посока на борбата с тези престъпления. Те обаче са изправени пред някои сериозни правни и практически препятствия.

Тези препятствия се отнасят до ограничения в компетентността им спрямо случаи, които възникват в собствената им държава, правни проблеми при използването на доказателства от чужбина и нееднакви правила за борбата с измамите и свързаните с тях престъпления. Това води до приключването от националните органи на случаи, без те да стигнат до съда, дори когато ОЛАФ вече е разследвала случая и го е счела за достатъчно сериозен.

Например по един случай с участието на няколко държави-членки на ЕС и държави извън ЕС нито един от националните органи на замесените държави-членки не проведе наказателно преследване във връзка с подозрението за широкомащабно избягване на мита (на стойност над 1,5 млн. EUR).

От 2000 г. насам 93 от общо 647 случая на ОЛАФ бяха прекратени от националните прокуратури без конкретна причина, а 178 случая бяха прекратени на основания, почиващи на дискреционна преценка.

За повече информация:

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Уебсайт на Алгирдас Шемета комисар по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница