Европейски съюз комитет на регионитеДата26.11.2018
Размер39.84 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗКомитет на регионите

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕСCOR/09/93

Брюксел, 7 октомври 2009 г.Комитетът на регионите успява да прокара искането си за специална дунавска стратегия на ЕС

На проведената днес в Брюксел пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) избраните представители на регионалните и местни власти в ЕС подчертаха особено стратегическото значение на дунавското пространство и приветстваха планираното изготвяне на европейска стратегия за река Дунав. В подготвения, от министъра на европейските въпроси на федерална провинция Баден-Вюртенберг г-н Волфганг Райнхарт (DE/EНП) доклад на КР, се предлагат конкретни области на действие за тази стратегия и се подчертава централната роля на регионите и градовете при нейното изготвяне и прилагане.

От векове насам, синята ивица на река Дунав свързва хората, градовете и регионите отвъд границите. Освен това дунавското пространство свързва държавите-членки на ЕС със страните кандидатки и съседните страни. За да може да се използва в пълна степен икономическият и социален потенциал на подобни „макрорегиони“, ЕС вече представи всеобхватни стратегии за Средиземно и Балтийско море. Изготвянето на специална „дунавска стратегия“ обаче е едва в началото си. Тя е резултат от ангажимента на съседните региони и градове, както и на КР.

Докладчикът на КР г-н Волфганг Райнхарт приветства още веднъж ясния мандат за представяне на европейската стратегия за река Дунав до края на 2010 г., който бе даден на Европейската комисия по време на срещата на върха на ЕС миналия юни. „Това беше първа важна стъпка. Сега трябва също да се вдъхне живот на тази бъдеща стратегия. Ние трябва да проверим точно в кои случаи засиленото сътрудничество може да доведе до конкретни ползи за цялото дунавско пространство и за хората по места. Регионите и градовете играят централна роля при планирането, прилагането и по-нататъшното развитие на дунавската стратегия поради своята близост до гражданите. Ето защо от извънредно решаващо значение е те да бъдат включени в по-нататъшните стъпки“, посочи г-н Райнхарт.

Въз основа на практическия си опит в рамките на съществуващото сътрудничество и мрежи, членовете на КР представиха днес конкретни области на действие за дунавската стратегия. Предложените мерки обхващат от изграждане на транспортната инфраструктура и трансгранично сътрудничество в областта на защитата срещу наводнения до общи концепции за устойчив туризъм и регионална културна дейност. Във връзка с това г-н Райнхарт подчерта ролята на мост, която играят градовете и регионите: „Наред с „Европа на институциите“, ние трябва да създадем и „Европа на контактите“ – чрез конкретни инициативи по места, например в областта на партньорствата между градовете и младежкия обмен.

Разглеждането на дунавското пространство като единна зона е и предпоставка за неговото устойчиво икономическо развитие. Така например КР посочи, че в сегашния програмен период 2007–2013 г. дунавското пространство се разделя на два припокриващи се района на подпомагане от ЕС. Ето защо КР призова европейските институции през следващия програмен период да го разглеждат като едно цяло. „За да може да се използва в пълна степен икономическият, социалният, екологичният и културният потенциал на дунавското пространство, то трябва да се разглежда като един транснационален район на подпомагане“, отбеляза докладчикът г-н Райнхарт.

Дунавското пространство в Комитета на регионите

През изминалите години КР постоянно подчертаваше особеното значение на дунавското пространство в Европа и отправяше искания за изготвяне на дунавска стратегия на ЕС. По предложение на г-н Петер Щрауб (DE/EНП) – председател на Ландтага на федерална провинция Баден Вюртенберг и бивш председател на ЕИСК в края на 2008 г. в КР бе създадена и междурегионална група „дунавско пространство“. В групата са включени регионални и общински представители от дунавските региони на Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Румъния и България, както и гост-членове от Хърватия и Сърбия. Целта на групата е да засили видимостта на дунавското пространство в Брюксел и да представлява интересите на участващите региони на европейско равнище.

КР в Интернет: www.cor.europa.eu

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

Комитетът на регионите е Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Около две-трети от законодателството на Европейския съюз се прилага от местните и регионалните власти в държавите-членки. Комитетът на регионите беше създаден през 1994 г. с цел да даде възможност на представителите на местните и регионалните власти да изразяват становище относно съдържанието на това законодателство. КР организира пет пленарни сесии годишно, на които неговите 344 членове приемат становища, изготвяни в отговор на предложеното законодателство. Европейската комисия, която има право на инициатива по отношение на законодателството на ЕС, и Съветът на министрите, който определя окончателното му съдържание (обикновено съвместно с Европейския парламент), са длъжни да се консултират с КР относно широк кръг политики, включително околната среда, заетостта и транспорта. Договорът от Лисабон ще засили още повече ролята на Комитета на регионите. В бъдеще той трябва да бъде консултиран от Европейския парламент относно всички теми, които са важни за регионите и общините. Комитетът може също така да се обърне към Съда на Европейските общности, ако правата му бъдат нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не се зачита правомощията на местните и регионалните власти.За повече информация можете да се обръщате към

Michael Alfons

Тел.:32 (0)2 546 8559 59

michael.alfons@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата можете да прочетете тук.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница