Expresivní vyjadřovací prostředky v bulharské a české internetové komunikaci


Některé jazykové rysy vyskytující se na diskusních fórechстраница5/14
Дата19.07.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4.3. Některé jazykové rysy vyskytující se na diskusních fórech


Jazyk se chápe jako prostředek dorozumívání v komunikačních situacích, které jsou vymezovány různými pragmatickými činiteli. Za nejvýznamnější činitele ve vztahu k dichotomii spisovnosti a nespisovnosti se jeví pozice komunikačního momentu na rovinách oficiálnost – neoficiálnost, veřejnost – neveřejnost a psanost – mluvenost (srov. ČnaCh, 2006, s.86). Z tohoto můžeme usuzovat, že v prostředí diskusního fóra, jakožto v prostředí neoficiálním, se nachází značné množství nespisovných prvků v rovině morfologické, syntaktické i lexikální.

V prostředí českém mnoho účastníků nepoužívá horní řadu počítačové klávesnice, na kterých se nacházejí znaky s diakritickými znaménky, což si můžeme vysvětlovat např. úsporou času, vlivem psaní SMS na mobilních telefonech, nebo také používáním jiné než české klávesnice. (srov. ČnaCh, 2006, s.86)

V případě bulharských diskursů se setkáváme s případy psaní bulharských replik uživateli místo cyrilicí, která je jejich národním grafickým systémem, latinkou. Při transkripci diskutéři užívají hned několik variant přepisu.

U obou zkoumaných jazyků pozorujeme na diskusních fórech různým způsobem využívanou interpunkci (interpunkční znaménka psaná za sebou a jiné zápisy vyskytující se v rovině syntaktické). Mluvčí svůj zápis obvykle začíná malým písmenem, čárky v textu příliš nepoužívá nebo je užívá na nesprávných místech, koncové interpunkční znaménko se mnohdy vůbec nevyskytuje, a to převážně u vět, jež mají být zakončeny tečkou. V případě potřeby účastníka dialogu vyjádřit nějakým způsobem své pocity se užívá v textu tečky (nejméně v počtu tří za sebou) a samozřejmě interpunkční znaménka vykřičník a otazník (opět ve větším počtu). Velice podstatným a možno tvrdit nejčastěji se vyskytujícím jevem jsou emotikony, tzv. smajlíky různého druhu (animované, grafické, sestavené pomocí znaků na klávesnici). Mnohdy komunikanti využívají možnosti psát tučným písmem a rozličné prostředky sémiotické, jako zmnožení písmen, psaní velkými písmeny, nebo užívání různých ornamentů (hvězdičky, noty).

(srov. ČnaCh, 2006, s.35, 85-98; Л. Кирова, 2007, c.193)


5. Expresivita na diskusních fórech s fotbalovou tematikou

V této části diplomové práce se zaměříme na výzkum expresivního výraziva v praxi, a to z pohledu lexikální sémantiky. Již v úvodu bylo zmíněno, že materiál pro náš výzkum budeme hledat na fotbalových diskusních fórech - Slávia Praha a ЦСКА София. Příklady v bulharském jazyce čerpáme již z neaktivních (uzavřených) diskusí s tématem Черноморец-ЦСКА А ПФГ 17-ти Кръг 05.03.2011 a ЦСКА - Литекс Купа на България 20.04 сряда. Česká expresivní pojmenování excerpujeme z diskuse o zápasu AC Sparta Praha : SK Slavia Praha - 11.4.2011 a FC Viktoria Plzeň : SK Slavia Praha - 25.4.2011. Snažili jsme se připravit výběrem diskusních témat co nejshodnější podmínky pro náš komparativní výzkum.

Expresivní lexiku s kladným hodnotícím příznakem diferencujeme do kategorie eufemismů, familiér, hypokoristik a slov spadajících do kategorie dětská řeč. Vyexcerpovaná pojmenování záporně zabarvená budeme přiřazovat do skupiny slov dysfemisistických, hanlivých (pejorativ) a vulgárních. Expresiva, u kterých určíme tzv. hybridní expresivitu, zařadíme buď mezi kakofemismy, nebo výrazy s ironickým významem, či výrazy hyperbolické. Vybraná slova (slovní spojení, věty) budeme uvádět v celých replikách nebo jen v jejich části, ale vždy tak, aby byl rozpoznatelný kontext vztahující se k expresivům.

V rámci každé kategorie (eufemismy, dysfemismy,…) budeme vytvářet paradigmatické podskupiny, které budeme následně komentovat. Jelikož se jedná o práci komparativní, tak na konec každé kategorie umístíme subzávěr, ve kterém se pokusíme shrnout naše dílčí poznatky.

Vybrané příklady (úryvky z diskuse) nijak neupravujeme. Ponecháváme je v originálním znění s gramatickými chybami, nesprávným slovosledem, překlepy, atd.

Zkoumaná expresiva jsou zvýrazněny v textu tučně a kurzívou. V případě, že autor napsal příspěvek tučným písmem, zkoumané expresivum je odlišeno od zbylého textu pouze kurzivou.

Než přejdeme k samotné diferenciaci excerpovaných výrazů, zmíníme se o určitých skutečnostech souvisejících s naším výzkumem. Přestože diferenciace lexikální expresivity slov je v lingvistické literatuře vymezená, přesto podle našeho názoru, zatřídění expresiv na tomto základě závisí velkou částí i na subjektivním názoru posuzujícího člověka. Klasifikaci expresivní lexiky bezpochyby ovlivňuje vzdělání člověka, dále také to, zdali je klasifikující osoba muž či žena, propojení člověka (zájmově, profesně) s oblastí, do které zkoumaná lexika spadá (v našem případě sport), či typ osobnosti (humanitní X technický). Neméně důležitými aspektem je dále i věk, a je-li osoba zkoumající expresivitu určitého jazyka cizincem či rodilým mluvčím, jelikož cizinec nemůže v mnoha případech cítit veškeré složky expresivního výrazu stejně jako rodilý mluvčí. Na základě těchto poznatků jsme vypracovali v bulharštině i češtině krátkou anketu, s jejíž pomocí se pokusíme potvrdit výše uvedená tvrzení.

5.1. Eufemismy/евфемизми

5.1.1. Eufemismy na bulharském diskusním fóru

● Ако играе както първото полувреме и се бори повече никой няма да го кори.

Podle našeho názoru se jedná o řídce užívaný výraz, který může být brán jako archaismus.

● Марки е мн добър играч но в момента се намира в плачевна форма и трябва да бъде заменен.


Zde vidíme podle našeho názoru společensky přístupnějším způsobem, avšak se silnějším expresivním nádechem, že daný hráč je ve špatné fyzické kondici. Můžeme dále konstatovat, že se jedná o bulharské ustálené slovní spojení v hovorové řeči často užívané.5.1.2. Eufemismy na českém fóru

mně zas přijde úsměvné, když sparťani poukazují na cizí kapříky:-)

a to že celý zápas hraje nejmarnější hráč, který snad kdy derby hrál…

V těchto replikách diskutéři užili zjemňujících prostředků (úsměvné, nejmarnější) u slovních spojení.


● Až vypoklonkujou klokana, tak se o tom můžeme začít bavit...

Vy dementi si jako myslíte, že fanoušci pojedou do Plzně ( nebo někam jinam) s pocitem, že to hráči vypustí?

Tato slovesa nejsou v běžné komunikaci příliš užívaná. Např. místo slovesa vypoklonkovat se běžném hovoru setkáváme spíše s výrazem vyhodit.

● aby se díval na nějakou blamáž?

ale ten se ani nemusel snazit pri nasi jalovosti

… ale bojují za sebe a slavií a to víc než Ty řečníku.

standardky Koreš kope moc dobře, ale jak je pod tlakem, tak dělá koniny...

…a nejen v derby,tenhle moula jen stojí a připosraně přihlíží !

Užívání výrazů blamáž, jalovost a řečník není v dnešní době příliš časté. Tyto výrazy nejsou samy o sobě expresivy na rozdíl od pojmenování konina a moula.
● jak se celý zápas schovává a nedá kloudný balon, jímá mě vztek.

Jedná se o ustálené slovní spojení s nádechem archaičnosti.

● …doporucoval bych ti si konecne vyndat si hlavu z rektalniho ustroji

jdi do prioru .....

Škoda že proti Spartě jsme už nastupovali s hnědejma trenkami

V těchto případech je společensky přípustnějším způsobem nahrazena vulgární varianta.

5.1.3. Shrnutí


Při porovnání této kategorie si na první pohled všímáme, že jsme na české straně objevili podstatně více eufemistických pojmenování (jednoslovných i víceslovných) než v prostředí bulharském.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница