Фалшифицирането на евромонети през 2011 гДата28.02.2018
Размер31.26 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Фалшифицирането на евромонети през 2011 г.

Брюксел, 27 януари 2012 г. — Броят на фалшифицираните евромонети, изтеглени от обращение, се е понижил до 157 000 монети спрямо 186 000 монети предходната година. Деноминацията от 2 евро запазва категорично водещото си място сред фалшифицираните монети — почти две трети от откритите фалшификати са именно на тази монета. Ниските равнища на фалшифициране на евромонети са в резултат на съвместните усилия на държавите-членки, Комисията/OLAF (Службата на ЕС за борба с измамите) и останалите европейски институции.

Общият брой на фалшифицираните монети представлява много нисък дял от общия брой (16 млрд.) на истинските евромонети в обращение на трите деноминации с най-висока стойност (50 евроцента, 1€, 2€). Това съответства на 1 фалшифицирана монета на 100 000 истински монети.

Европейският комисар, отговарящ за борбата с измамите, Алдиргас Шемета заяви: „Продавачите, малкият бизнес и гражданите са изложени на особено голям риск да получат фалшиви монети и банкноти. Борбата с фалшивите пари следователно е от решаващо значение за защитата на честните данъкоплатци. Много се радвам, че еврото е добре защитено в резултат на работата на OLAF. Продължаваме да полагаме усилия за откриването на незаконни пари и да се борим за изкореняването на тези незаконни дейности в Европа.Добрите резултати в борбата срещу фалшифицирането на еврото се дължат на всеобхватен пакет от мерки в държавите-членки и на равнище ЕС за предотвратяване и разкриване на фалшификации. Те включват законодателство, технически анализ и сътрудничество, координирано правоприлагане, както и правно сътрудничество. Фалшивите монети могат също така да бъдат отхвърляни от специално настроени автомати за продажба или други машини, работещи с монети.

Тези мерки отразяват усилията и напредъка, отбелязан от държавите-членки и институциите на ЕС за откриване и изтегляне на фалшивите евромонети от обращение. В подкрепа на тези усилия Европейският парламент и Съветът приеха регламент, който влиза в сила на 1 януари 2012 г., за определяне на правила за финансовите институции, за да се подсигури автентичността на всички евромонети, връщани в обращение от тях.

Що се отнася до фалшивите евробанкноти, около 606 000 банкноти бяха изтеглени от обращение през 2011 г., както съобщи Европейската централна банка, която отговаря за защитата на банкнотите от фалшификация. Общият брой на фалшивите банкноти, изведени от обращение през 2011 г., е с 19,3 % по-нисък спрямо 2010 г. Най-често фалшифицирани продължават да бъдат банкнотите от 20 и от 50 евро.

Комисията ръководи програмата Перикъл за обмен, помощ и обучение, която е специално разработена за борбата с фалшифицирането на общата валута. През 2011 г. Комисията/ OLAF работи по 16 проекта по тази програма за защита на евробанкнотите и евромонетите срещу фалшифициране. Повечето от тях са свързани с конференции и семинари, предназначени за представители на национални правоприлагащи агенции, национални централни банки, търговски банки, бюра за обмен на валута и органи на съдебната власт. Проектите имаха за цел да предоставят техническа, научна и оперативна помощ, да осигурят специализирано професионално обучение, да подобрят сътрудничеството между компетентните органи и да повишат информираността относно фалшифицирането на еврото. Тези дейности следва да продължат по програмата Перикъл 2020, която беше предложена от Комисията на Европейския парламент и на Съвета през декември 2011 г.

Контекст

Съгласно правилата на ЕС (Регламент ЕО 1338/2001) Комисията отговаря за Европейския технически и научен център (ЕТНЦ). ЕТНЦ анализира и класифицира новоизсечени фалшиви евромонети. Той е в рамките на OLAF и използва техническото оборудване и съоръжения на Monnaie de Paris (френския монетен двор).

Комисията също така си сътрудничи тясно с Европейската централна банка (ЕЦБ), Европол, Интерпол и компетентните национални органи. Европейската централна банка е отговорна за анализите на фалшивите евробанкноти. Европол и Интерпол подкрепят правоприлагащите служби на държавите-членки в борбата със сериозните организирани престъпления чрез улесняване на информационния обмен и осигуряване на оперативен и стратегически анализ.

За повече информация виж:http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_bg.html

Интернет страница на Европейския комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакт :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)IP/12/81


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница