Фонетика и диалектологияДата15.08.2018
Размер31.5 Kb.
ФОНЕТИКА И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Артикулационен аспект а говорния звук. Анатомия на говорните органи. Инициация, видове инициация. Фонация, видове фонация.

Акустика на речта. Звук, звукова вълна, периодични и непериодични вълни. Честота, интензитет. Резонанс, стояща вълна. Форманти и формантна структура.

Гласни. Артикулационно и акустично описание на гласните. Система на кардиналните гласни. Квантова теория на речта на К. Стивънс.

Вторични признаци на гласните. Назализация, обеззвучаване, квантитет. Дифтонги и дифтонгизирани гласни.- Типове вокални фонологични системи.

Сонорни съгласни. Назални съгласни. Латерални съгласни. Р-звукове. Акустично описание на сонорните съглани.

Обструенти Място и начин на учленение. Акустично описание на обструентите.

Двойни и вторични артикулации. Проблемът за меките съгласни в българския език. Акустично описание на меките съгласни.

Темпорална организация на речта. Вътрешно-присъщи (инхерентни) признаци на говорните звукове.

Суперсегментни единици на речта. Ударение и интонация. Фонетична и фонологична същност на ударението и интонацията.

Транскрипция. Видове транскрипция. Принципи на Международната фонетична асоциация. Международна фонетична азбука.

Теория на звуковите промени. Принцип на максималния перцептивен контраст. Верижни промени.

Фонетика и фонология. Фонема, диференциални признаци. Артикулационни и акустични признаци.

Фонемен инвентар. ниверсални тенденции в размера и структурата на фонемните инвентари. Фонетичен и фонологичен инвентар на българските диалекти.

Инструментални методи за проучване на акустиката на речта. Спектрограф, спектрорама, видове спектрографи и спектрограми.
Граници на българския език. Характерни особености на българския език в сравнение с останалите славянски езици.

Класификация на българските диалекти по различни признаци: по рефлексите на ят; по рефлексите на носовките; по рефлексите на еровете; по рефлесите на *tj, *dj; по фонетични, акцентни, морфологични и лексикални особености.

Основно диалектно членение на българския език. Особености на източните и западните говори – история на въпроса. Особености на рупските и югозападните говори.

Териториално описание на българските диалекти.


ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Стойко Стойков. Увод във фонетиката на българския език. III изд. Наука и изкуство, София, 1966.

Димитър Тилков, Тодор Бояджиев. Българска фонетика. I изд. Наука и изкуство, София, 1977.

Тодор Бояджиев. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. София, 2012.

Лев Зиндер. Общая фонетика Издательство ленинградского университета, 1960.

John Clark, Colin Yallop. Introduction to Phonetics and Phonology. Blackwell Publishers, 1990.

The Handbook of Phonetic Sciences. Ed. by William J. Hardcastle and John Lavor. Blackwell Publishers, 1997.

Peter Ladefoged. Vowels and Consonants. Blackwell Publishers, 2001.

Peter Ladefoged, Ian Maddieson. The Sounds of the World Languages. Blackwell Publishers, 1996.

John Lavor. Principles of Phonetics. Cambridge University Press, 1994.

Стойко Стойков. Българска диалектология. Издателство на БАН, 1993.Български диалектен атлас.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница