Формуляр за финансова подкрепа на местна инициатива I. Информация за кандидатаДата30.11.2018
Размер41.12 Kb.


ФОРМУЛЯР
за финансова подкрепа на местна инициатива


I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА


1. Адрес:

(град/село, улица, №, пощенски код, област)2. Кандидат (име/ Бустат за ЮЛ):


3. Упълномощен представител на кандидата:


4. Телефон за контакти:


5. Електронна поща:


6. Предишен опит на организацията (или на лицата в екипа за управление и координация) през последните 3 години (текст до 1 стр.)

II. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА


  1. Наименование на инициативата:
  1. Цел
  1. Кратко описание на местната инициатива

/Опишете в свободен текст до 1 стр. проблема, основанията за избора му и изложете намеренията за решаването му./
4. Целева група

/Опишете кой ще се възползва от резултатите на инициативата и по какъв начин./
5. Очаквани резултати

/Опишете преките и косвени, краткосрочни и дългосрочни резултати и въздействия от изпълнението на инициативата./
6. Участие на местното население

/Опишете формите на участие и гражданска подкрепа от местното население, които очаквате./

7. Принос на общността

/Опишете ролите, отговорностите и очаквания принос на различните общностни групи и партньори в човешки, финансови и материални ресурси./
8. Прозрачност

/Опишете как ще гарантирате прозрачност на механизма за решаване на изложения проблеми и на изразходваните средства./
9. Рискове

/ Опишете предполагаемите рискове пред изпълнението на инициативата./
10. Устойчивост

/ Опишете устойчивостта на прилагания граждански подход и на резултатите от инициативата./
11. Управление и координация

/Опишете кой, как и за какво е отговорен./
12. Дейностен план

/Опишете планираните конкретни дейности и сроковете за тяхното изпълнение./


Дейност

Срок
13. Финансови параметри на инициативата

/Дайте детайлно описание на разходите по видове и източници/


Дейност

Описание на разходите

Искани средства в лв.

Собствен и привлечен принос в лв.

Общ бюджет в лв.

1. Преки разходи за инициативата
....
2. Административни разходи*3. Друго /посочете/
....


Общо:

* Административните разходи са допустими, в случай че са подходящо обосновани и необходими за успешното реализиране на проекта, но не представляват повече от 10 % от общата стойност на инициативата (напр. координатор, режийни разходи, комуникационни разходи, разходи за канцеларски материали и други).

Екип, внесъл инициативата:1. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/ гражданска група/
2. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/ гражданска група/
3. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/ гражданска група/
4. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/ гражданска група/
5. ………………………………, ............................................

/Име/ /организация/ гражданска група/


Разработен в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна",

реализиран от Платформа „Агора“ с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница