Форум „Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на София: предизвикателства пред акустичната среда и състоянието на въздуха в контекста на градската мобилност”Дата08.06.2018
Размер49 Kb.

ПОКАНА

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в дискусионен форум „Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на София: предизвикателства пред акустичната среда и състоянието на въздуха в контекста на градската мобилност”, който ще се проведе на 16 април 2015 г. в зала „Паша Николова” в Център за култура и дебат „Червената къща” в София, ул. „Любен Каравелов” 15. Организатори на настоящото събитие са Фондация „ЕкоОбщност”, Фондация „Зеленика” и партньорите ни от Лайбниц институт за регионална география (Leibniz Institut für Länderkunde), гр. Лайпциг.

Предстоящият форум е своеобразно продължение на проведените през 2013-14 г. конференции „Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност” и „Граждани и местна власт – възможности за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност”. Цели да създаде диалог между представители на граждански организации, местна власт, Столичен общински съвет, представители и на други общини в страната – Русе, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен; експерти в областта на градската акустика и качеството на атмосферния въздух, здравни и пациентски организации. Той е част от проект „София - град на бъдещето, зелен, мобилен и атрактивен за живот“, който трите организации-домакини осъществяват в периода септември 2012 - май 2015 г.

Форумът е заключителното ни събитие, с което искаме да върнем фокуса на дискусията върху ролята на управлението на мобилността и градската среда за устойчивото развитие на градовете през призмата на „качеството на живот”. В случая то ще бъде разгледано през състоянието на акустичната среда и въздуха, като предпоставки за здравословен и по-добър живот на гражданите.

Очакванията ни са, че чрез форума и изразените мнения и анализи, ще можем да очертаем проблемите и необходимостта от повече внимание от страна на местните власти и други свъзрани с проблемите институции и работа на принципите на диалогичност, текущ анализ и оценка и предприемане на действия, които водят до качествена промяна. В рамките на форума стремежът ще бъде, от една страна да обрисуваме картината, показваща състоянието на тези компоненти на средата, а от друга - да проследим начина, по който оказват влияние прилаганите в София мерки и комуникирането им с гражданите.

Форумът ще допринесе за дебата как най-ефективно би могло да се провежда диалогът между гражданите и местната власт по въпросите на градската мобилност и зелени пространства, за да се превърне София едно по-приветливо и здравословно място за живот.

Поканените гост-лектори са представители на институции, фирми и организации, пряко ангажирани с проучвания на състоянието, изготвяне и прилагане на планове за намаляване на въздействието върху атмосферния въздух и акустична среда в София и други градове.

С настоящото писмо отправяме към вас покана за участие и ще се радваме, ако имате възможност да присъствате и да се включите с идеи, мнение и предложения, които да спомогнат да подобрим взаимодействието между гражданите и местната власт.

Приложено изпращаме предварителна програма на събитието и регистрационен формуляр за участие.

Молим да потвърдите участието си като върнете попълнен формуляра най-късно до 8 април, 2015 г. (сряда).

С уважение и в очакване да се присъедините към форума,

Златина Станкова

Председател

Фондация „Зеленика”

Любомира Колчева

Директор

Фондация „ЕкоОбщност”


Дискусионен форум

Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на София: предизвикателства пред акустичната среда и състоянието на въздуха в контекста на градската мобилност”Център за култура и дебат „Червената къща”, зала „Паша Николова”

гр. София, ул. „Любен Каравелов” 15
(предварителна програма)
16 април 2015 г.

Част 1 Въведение и резултати от проекта

9.30-10.00 Регистрация на участниците

10.00–10.15 Откриване – встъпителни думи

10.15-10.45 Представяне на дейностите и резултати от проекта „„София - град на бъдещето, зелен, мобилен и атрактивен за живот“: портал http://gradskinabludatel.org/, индикатори за оценка на средата; работна група към Столична община; взаимодействие с гражданите

Част 2 Състояние на въздуха в София и влияние на автомобилния трафик – възможности и идеи за подобряване

10.45-11:10 Трафикът като фактор за замърсяване на атмосферния въздух в София

(представител на отдел "Мониторинг на въздуха", Изпълнителна агенция за околна среда /ИАОС/ - очаква се потвърждение)

11.10-11.30 Влияние на замърсяването на въздуха от автомобилния трафик върху здравето на гражданите – ситуацията в София

Национален център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/

11.30-11.45 Кафе пауза

11.45-12.00 Политика на Столична община за намаляване на вредните емисии в столицата в резултат от трафика – мерки и резултати

(Столична община - Дирекция ''Общински земи, гори, водни обекти и околна среда” -очаква се потвърждение )12.00-13.00 Дискусия и предложения

13.00-14.00 Обяд

Част 3 Влияния на автомобилния трафик върху нивата на шум в София – възможности и идеи за подобряване на акустичната среда

14.00-14.30 Представяне на Шумова карта и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в Столична община. Наблюдения върху ефективността на мерките за намаляване на шума в големите градове в страната.

Борис Михайлов, управител на „Спектри” - очаква се потвърждение

14.30–14.50 Мерки за намаляване на нивата на шумово замърсяване от трафика (Столична община – Дирекция ''Общински земи, гори, водни обекти и околна среда” - очаква се потвърждение)

14.50-15.10 Опитът на Берлин в мониторинга и мерките за подобряване на акустичната среда.

15.10-15.40 Дискусия: мерки за подобряване на шумовата среда и оценка на състоянието й чрез индикатори,. Дейности по информиране и взаимодействие с гражданите - предложения и идеи от участниците в дискусията.

Част 4 Бъдещи действия и заключение

15.40-16:00 Обобщение и препоръки по обсъдените теми

Кафе паузата между част 3 и част 4 ще бъде включена в рамките на представянията и дискусията.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Немската федерална екологична фондация.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница