Фото Скенер hp scanjet G4010 / hp scanjet G4050 Кратко ръководство на потребителя Бутони и елементи на скенераДата12.03.2017
Размер111.33 Kb.
фото Скенер

HP Scanjet G4010 / HP Scanjet G4050
Кратко ръководство на потребителя

Бутони и елементи на скенера


Scan

(Сканиране)За сканиране на снимки, графики, документи или обекти.

Scan Film

(Сканиране на филм)За сканиране на 35-милиметрови диапозитиви и негативи. Сканирането им изисква използването на адаптера за прозрачни материали, намиращ се под капака на скенера.


Copy

(Копиране)За сканиране на обекта и изпращане към принтер за разпечатване.

PDF

(Сканиране в PDF)За сканиране на една или повече страници и съхраняването им като PDF файл, който можете да предоставяте или запазите.


Адаптер за прозрачни материали (TMA)
Можете са използвате адаптера за прозрачни материали (TMA), за да сканирате 35-милиметрови диапозитиви и негативи. С помощта на HP Scanjet G4050 TMA можете да сканирате също и среден и голям формат филм.

Инсталиране на софтуера


 1. Затворете всички програми.

 2. Поставете компактдиска на HP, който сте получили със скенера, в CD-ROM устройството на компютъра.

Изчакайте да се отвори диалоговият прозорец за инсталирането.

Ако инсталацията не се стартира автоматично:

От меню Start изберете Run и напишете Х: scanner.htm, където на X отговаря буквата, с която е обозначено Вашето CD-ROM устройство.


 1. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията.Качество на изображението (6-цветно сканиране) спрямо скорост
Когато сканирате изображения със скенерите HP Scanjet G4000 series, можете да конфигурирате настройките за сканиране за по-бързо сканиране или за по-високо качество на резултата. Ако изберете да се възползвате от високото качество при резултата, като използвате оптималните опции за точност на цветовете, процесът на сканиране ще се забави.
Скенерите HP Scanjet G4000 series включват функцията за 6-цветно сканиране. Тази технология позволява на сканиращото устройство да долавя по-голям диапазон от цветове. В резултат се получава по-реалистично възпроизвеждане на снимките с по-голяма точност на цветовете.
Можете да стигнете до настройките за качество и скорост, като направите следното:

1. Отворете HP Solution Center (НР Център за готови решения) и изберете вашето устройство.

2. Щракнете върху Settings (Настройки).

3. Изберете Scan Settings (Настройки за сканиране).

4. Щракнете върху Scan Preferences (Предпочитания на сканиране).

5. Щракнете върху Quality vs. Speed (Качество спрямо скорост).


За допълнителна информация относно настройките на скоростта и качеството щракнете върху Help (Помощ) в диалоговия прозорец Quality vs. Speed (Качество спрямо скорост).

Сканиране от бутоните на скенера
Сканиране на снимки
Забележка: Ако желаете да прегледате сканираните материали преди да ги изпратите по предназначение, изберете Show Preview (Визуализация) в диалоговия прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).


 1. Поставете оригинала с лицевата страна към стъклото на скенера според обозначенията и затворете капака. 1. Натиснете бутона Scan (Сканиране) ().

Появява се диалоговият прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).

 1. При What are you scanning? (Какво сканирате?) щракнете върху Picture (Картинка).

 2. Изберете Scan originals from glass (Сканиране на оригинали от стъклото).

 3. Щракнете върху Scan (Сканиране).

 4. Когато сканирането приключи, поставете друг материал върху стъклото на скенера и щракнете върху Scan, за да сканирате нова картинка, или върху Done (Край). Програмата запазва сканирания материал в подпапка към папката My Scans (Моите сканирани материали). Името на подпапката е съставено от текущата година и месец. Сканираното изображение се изпраща и на програмата HP Photosmart по подразбиране.


Забележка: Ако сте избрали Show Preview (Визуализация), трябва да щракнете върху бутона Accept (Приемане) на екрана за визуализация, за да започне сканирането. Когато излезе подкана, щракнете върху Yes (да), за да сканирате допълнителни картинки, или върху No (не), за да изпратите сканираните изображения до указаното местоположение.
Съвет: Софтуерът за сканиране HP Scanning може автоматично да прави корекции на картинките ви или да възстановява избледнели цветове на стари снимки. За да включите/изключите функцията за коригиране на картинки, изберете Auto Correct Photos (Автоматично коригиране на снимки) от менюто Basic (Основни) на софтуера за сканиране HP Scanning и след това изберете желаните опции. За да можете да използвате тази функция, трябва да сте избрали Show Preview (Визуализация).
Сканиране на документи
Забележка: Ако желаете да прегледате сканираните материали преди да ги изпратите по предназначение, изберете Show Preview (Визуализация) в диалоговия прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).


 1. Поставете оригинала с лицевата страна към стъклото на скенера според обозначенията и затворете капака. 1. Натиснете бутона Scan (Сканиране) ( ). Появява се диалоговият прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).

 2. Под заглавието What are you scanning? (Какво сканирате?) щракнете върху Document (Документ) и след това изберете една от следните опции:

 • Color (Цветно) – Това е настройката по подразбиране.

 • Grayscale (Степени на сивото) - Тази опция трансформира цветния оригинал в сива гама и създава по-малък файл, отколкото при опцията за цвят.

 • Black & White (Черно-бяло) – Това е най-добрата опция за сканиране на черно-бяла графика, но не е подходяща за цветни оригинали или за материали в сивата гама, ако искате да запазите детайлите.

 1. Щракнете върху Scan (Сканиране).

 2. Когато приключите с тази страница, поставете следващата върху стъклото и щракнете върху Scan (сканиране), за да сканирате друг документ или страница.

 3. Когато свършите с всички страници, щракнете върху Done (Край). След като изберете Done (Край), програмата изпраща сканирания файл до указаното местоположение.


Забележка: Ако сте избрали Show Preview (Визуализация), трябва да щракнете върху бутона Accept (Приемане) на екрана за визуализация, за да започне сканирането. Когато излезе подкана, щракнете върху Yes (да), за да сканирате допълнителни картинки, или върху No (не), за да изпратите сканираните изображения до указаното местоположение.
Сканиране на диапозитиви и негативи
Адаптерът за прозрачни материали (TMA) е вграден в капака на скенера. Диапозитивите си имат специални държачи. Те представляват правоъгълни рамки, в които се поставят диапозитивите.

Сканиране на диапозитиви или негативи (HP Scanjet G4010)
Адаптерът за прозрачен материал (TMA) в този модел ви дава възможност да сканирате до пет 35-милиметрови диапозитива едновременно, в зависимост от посоката им, или една лента с негативи.


 1. Отворете капака на скенера и отстранете капака на TMA, като го издърпате нагоре. 1. Извадете държача на негативите, ако има такъв, от държача на диапозитивите.

 2. Направете едно от следните неща, за да заредите диапозитивите или негативите:

 • Ако сканирате диапозитиви, поставете ги в държача за диапозитиви.

Поставете диапозитивите с горната им част нагоре и с лицевата страна към вас. Уверете се, че диапозитивите са легнали добре и не се застъпват.а. Пъхнете лента с негативи с максимум шест рамки в държача за лентата с негативи, така че лъскавата страна да е към вас. Негативите лесно се повреждат, затова трябва да ги хващате само за краищата им.

Ако има празно място в държача за негативите, пъхнете негативите докрай до долу и плъзнете капака на TMA, за да запълните свободното място.б. Поставете държача за негативите обратно в държача за диапозитивите.

 1. Затворете капака на скенера.

 2. Натиснете бутона Scan Film (Сканиране на филм) ( ) на скенера или щракнете върху Scan Film (Сканиране на филм) в HP Solution Center.

 3. В диалоговия прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?), изберете Picture (Картинка).

 4. Ако сканирате диапозитиви, изберете Scan positives, including 35 mm slides, using the TMA (Сканиране на позитиви, включително 35-милиметрови диапозитиви, с ТМА). Ако сканирате негативи, изберете Scan negatives using the Transparent Materials Adapter (TMA) (Сканиране на негативи с адаптера за прозрачен материал).

Ако искате да прегледате сканираната картинка, маркирайте Show Preview (Визуализация) на екрана или извършете сканирането от HP Solution Center.

 1. Щракнете върху Scan (Сканиране).

 2. За да завършите сканирането, следвайте указанията на екрана.

Сканираните материали се изпращат до местонахождението по подразбиране.

 1. Когато приключи сканирането, отстранете диапозитивите. Поставете държача на лентата с негативи обратно в капака на скенера за по-удобно съхранение, а след това върнете обратно капака на TMA.


Сканиране на диапозитиви или негативи (HP Scanjet G4050)
Адаптерът за прозрачен материал (TMA) е вграден в капака на скенера. Диапозитиви, негативи и филми със среден или голям формат имат собствени уникални медийни държачи, наречени “шаблони”. Шаблоните са правоъгълни рамки, които можете да използвате за оптимално позициониране на медията за сканиране.


 1. Отворете капака на скенера и отстранете капака на TMA, като освободите лостчето и издърпате капака нагоре и към вас. 1. Поставете диапозитивите или негативите в подходящия шаблон. Използвайте ориентацията, посочена чрез иконите върху шаблона. Ако сканирате диапозитиви, поставете шаблона първо върху стъклото на скенера, а след това заредете диапозитивите.
  • Поставете шаблона за диапозитиви върху стъклото на скенера, а след това заредете диапозитивите в шаблона. Започнете с местонахождението, обозначено с “1”, и продължете поред, както е указано с номерата.  • Поставете лентите със среден и голям формат филми в шаблона за голям формат.

  • Поставете лентите с 35-милиметрови негативи в шаблона за негативи. Започнете отгоре и запълнете редовете с ленти с негативи. Негативите лесно се повреждат, затова трябва да ги хващате само за краищата им.

Ако сканирате по-малко от максималния брой негативи с TMA, покрийте празните места с предоставения светлинен екран. Така при сканирането няма да проникне излишна светлина. 1. Затворете плътно отворените вратички на шаблона, ако има такива.

 2. Ако сканирате негативи, поставете шаблона с негативите върху стъклото на скенера. Подравнете стрелката на шаблона с ъгловата отметка на леглото на скенера. 1. Затворете капака на скенера.

 2. Натиснете бутона Scan Film (Сканиране на филм) ( ) на скенера или щракнете върху Scan Film (Сканиране на филм) в HP Solution Center.

 3. В диалоговия прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?), изберете Picture (Картинка).

 4. Ако сканирате диапозитиви, изберете Scan positives, including 35 mm slides, using the TMA (Сканиране на позитиви, включително 35-милиметрови диапозитиви, с ТМА). Ако сканирате негативи, изберете Scan negatives using the Transparent Materials Adapter (TMA) (Сканиране на негативи с адаптера за прозрачен материал).

Ако искате да прегледате сканираната картинка, маркирайте Show Preview (Визуализация) на екрана или извършете сканирането от HP Solution Center.

 1. Щракнете върху Scan (Сканиране).

 2. За да завършите сканирането, следвайте указанията на екрана.

Сканираното изображение се изпраща до местонахождението, което се избрали в диалоговия прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).

 1. Когато сканирането приключи, отстранете шаблона от стъклото на скенера.

Отстранете носителя от шаблона.

 1. Поставете обратно капака на TMA, като поставите кукичките в отворите на капака, а след това застопорите лостчето на капака плътно нагоре.


Копиране
Използвайте бутона Copy (), за да сканирате даден оригинал и да го изпратите в принтера.
Бутонът Copy (Копиране) на лицевия панел е предназначен да сканира и отпечатва копие на материала върху стъклото на скенера. Ако искате да промените изображението, например да го осветлите или потъмните, или да регулирате размера му, щракнете върху Cancel (Отказ) в диалоговия прозорец за прогреса на копирането. Задайте настройките и довършете сканирането. Ако използвате HP Solution Center (HP Център за готови решения), можете да щракнете върху бутона Make Copies (Правене на копия) и да зададете настройките в екрана за визуализация.


 1. Поставете оригинала с лицевата страна към стъклото на скенера според обозначенията.

 2. Натиснете бутона Copy (). Копието ще се разпечата на принтера по подразбиране.


Сканиране в PDF файл

Използвайте бутона Scan to PDF (Сканиране в PDF) (), за да сканирате документ или картинка и да го запаметите като PDF файл.
 1. Поставете оригинала с лицевата страна към стъклото на скенера според обозначенията.

 2. Натиснете бутона Scan to PDF (Сканиране в PDF) ( ). Появява се диалоговият прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).

 3. При What are you scanning? (Какво сканирате?) щракнете върху Document (документ) и след това изберете една от следните опции:

  • Color (Цветно) – Това е настройката по подразбиране.

  • Grayscale (Степени на сивото) – Тази опция трансформира цветния оригинал в сива гама и създава по-малък файл, отколкото при опцията за цвят.

  • Black & White (Черно-бяло) – Това е най-добрата опция за сканиране на черно-бяла графика, но не е подходяща за цветни оригинали или за материали в сивата гама, ако искате да запазите детайлите.

 4. В падащото меню Scan to (Сканиране в) изберете Save to file (Записване във файл) или изберете различна опция като E-mail (Електронна поща).

Проверете дали в падащото меню File Type (Тип файл) е избран PDF. За да изберете местоположението на записания файл, щракнете върху бутона Save to file Save Options (Опции при записване във файл).

 1. Щракнете върху Scan (сканиране).

 2. Когато приключите с тази страница, поставете следващата върху стъклото и щракнете върху Scan (сканиране), за да сканирате друг документ или страница.

 3. Когато свършите с всички страници, щракнете върху Done (край). След като изберете Done (край), програмата изпраща сканирания файл до указаното местоположение.


Изпращане на документ или картинка по електронна поща
Като спазвате долните инструкции, можете да сканирате картинки или документи от стъклото на скенера и да ги изпращате на поддържана програма за електронна поща като прикачен файл.


 1. Поставете оригинала с лицевата страна към стъклото на скенера според обозначенията.

 2. Натиснете бутона Scan (Сканиране) ( ). Появява се диалоговият прозорец What are you scanning? (Какво сканирате?).

 3. При What are you scanning? (Какво сканирате?) щракнете върху Document (документ) или Picture (картинка) и след това изберете желаните опции за документа или картинкитe, които сканирате.

 4. В полето Scan to (сканиране в) изберете E-mail (електронна поща).

 5. Щракнете върху Scan (сканиране).

 6. Когато приключите с първата страница от документа или картинката, поставете следващата върху стъклото и щракнете върху Scan, за да сканирате друга страница или картинка.

 7. Когато свършите с всички страници, щракнете върху Done (край). След като щракнете върху Done (край), програмата изпраща сканирания файл към програмата за електронна поща по подразбиране.


Забележка: Ако сте избрали Show Preview (визуализация), трябва да щракнете върху бутона Accept (приемане) на екрана за визуализация, за да започне сканирането. Когато излезе подкана, щракнете върху Yes (да), за да сканирате допълнителни изображения, или върху No (не), за да изпратите сканираните изображения до указаното местоположение.


 1. От програмата за електронна поща по подразбиране можете да довършите и изпратите електронното съобщение с прикаченото към него сканирано изображение. За да прегледате сканираното изображение, преди да изпратите електронното съобщение, щракнете два пъти върху прикачения файл.


Забележка: За да смените програмата за електронна поща, отворете програмата HP Solution Center от иконата на компютъра или от менюто Start (старт), щракнете върху скенера, след това върху бутона Settings (настройки) и изберете E-mail Settings (настройки за електронна поща). Появява се диалоговият прозорец на E-mail Settings (настройки за електронна поща). Изберете програмата за електронна поща, която желаете да използвате, и щракнете върху OK.


- -
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница