Г до участниците, закупилиДата25.06.2017
Размер54.25 Kb.Република българияАДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


№……….………………….
……………………. 2011 г.

ДОУЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпило запитване наш вх. № 04.01-301 от 17.11.2011 г. с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”:1. Въпрос: По отношение на раздел разделі. Техническо задание и описание на предмета на обществената поръчка възможно ли е да поясните точния брой на изискуемите лицензии за SIP или H.323 trunk или за SIP или H.323 абонати за телефонната централа Siemens HiPath 4000 (15 или 30 бр.)

Отговор:

Лицензиите за телефонната централа Siemens HiPat 4000 са 15, както са описани в точка 4 на закупената от Вас документация в разделі. Техническо задание и описание на предмета на обществената поръчка, като могат да бъдат SIP или H.323 trunk или SIP или H.323 абонати.2. Въпрос: Моля да се посочи точния брой устройства и интерфейсите им, необходими лицензи и дейности, по обекти, съгласно обема на процедурата, примерно в следната таблица:
Маршрутизатор, брой

комутатор, брой

Безжични рутери, брой

Лицензи за SIP или H.323 trunk или за SIP или H.323 абонати за телефонната централа Siemens HiPath 4000, брой и тип лиценз

Обучение на 2 експерта

Други (моля да се посочат ако има), брой и тип


Отговор:

Точният брой комутатори и маршрутизатори, лицензи и други дейности са описани в закупената от Вас документация в разделі. Техническо задание и описание на предмета на обществената поръчка, както следва:  1. Маршрутизатор за осигуряване на възможност за свързване към интернет на Министерски съвет и комуникационните центрове -

10 броя в съответните областни градове

 • Видин

 • Габрово

 • Враца

 • Добрич

 • Силистра

 • Ямбол

 • Пазарджик

 • Ловеч

 • Перник

 • Кърджали
  1. Маршрутизатор и комутатори за осигуряване на възможност за свързване към интернет на Министерски съвет и комуникационните центрове.

Да бъдат доставени и инсталирани в сградата на Министерски Съвет.
А/ Маршрутизатор 1 бр.

. (технически параметри)

Б/Комутатор – 2 бр.

……(технически параметри)


  1. Безжични рутери – 12бр.: доставка и монтаж в сградата на Министерски съвет
  1. Лицензи за 15 броя SIP или H.323 trunk или за SIP или H.323 абонати за телефонната централа Siemens HiPath 4000 в сградата на Министерски Съвет.

  2. Обучение на 2 експерта за обслужване системата в сградата на Министерски съвет или в учебна зала на кандидата.

3. Въпрос: Цитирам: «Предвижда се монтаж на маршрутизатора и преконфигуриране за включване на съществуващите телефонни постове към комуникационната система в горепосочените областни администрации», край на цитата – за кои съществуващи телефонни постове става дума и към коя комуникационна система следва да се включат?Отговор:

Към момента има изградена система за връзка към ситуационните центрове с 14 локации в Областните управи с инсталирани маршрутизатор Cisco 2901 всеки с включени лицензии за 5 абоната и опорен маршрутизатор Cisco 2851 с сградата на Министерски съвет, в който са регистрирани 38 телефонни поста, обслужващи областните управи в който няма монтирани рутери. Тези абонати трябва да се регистрират в рутерите който са предмет на доставка и инсталация на настоящата поръчка.


4. Въпрос: Цитирам: „Маршрутизаторът да има резервирано променливо-токово захранване в диапазон 200-240V.», край на цитата - какво следва да се разбира под това изречение:

- да се достави и монтира резервиране с UPS;

- да се достави и монтира втори резервен захранващ блок;

- друго – моля за разяснениеОтговор:

Различните комуникационни устройства от типа „Маршрутизатори” могат да бъдат поръчани/доставени с едно или две (резервирани) захранвания в шасито(кутията).Участника следва да включи в конфигурацията основно и резервно променливо-токово захранване в диапазон 200-240V.


5. Въпрос: Kъм текста от въпрос 3: Къде ще се монтира този Маршрутизатор – в чия сграда и към какво оборудване ще се свързва?

Отговор:

Както е описано в т.2.2 маршрутизатора ще бъде монтиран в сградата на Министерски съвет и ще бъде свързан с Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) и съществуващите маршрутизатори за достъп до Интернет.6. Въпрос:

5.1. Цитирам:” - Комутаторът да има 2 1000Base-X SFP порта, оборудвани съответно с един 1000Base-Т интерфейс.», край на цитата - как следва да се разбира това изречение:

- че комутаторът има 1000Base-Т интерфейс, който може да бъде дублиран чрез SFP с оптичен порт, или друго – моля за уточнение.

Отговор:

Комутатора следва да е оборудван с 2 1000Base-X SFP порта, като само за единия е предвидено едно SFP -1000 Base-LX/LH .

5.2. Цитирам:” «- Комутаторът да има 24 100Base-X SFP порта, оборудвани съответно с пет 100Base-LX и пет 100Base-FX интерфейса.» - как следва да се разбира това изречение:

- че комутаторът има 100Base-Т интерфейси, които да бъдат дублирани чрез SFP-та с оптични портове, или друго – моля за уточнение.Отговор:

Комутатора следва да е оборудван с 24 100Base-X SFP порта, като за тях се предвидят SFP 5бр. интерфейси 100Base-LX (едномодови) и 5бр. интерфейси 100Base-FX (многомодови).

5.3. Какви SFP модули следва да бъдат оферирани – single или multimode – да се конкретизират за всички SFP модули по поръчката и за какво разстояние – 10 км, 20 км.

Отговор:

Едномодовите SFP модули да са за 10км.7. Въпрос:

Булетите, цитирам: • «Управление и наблюдение

  • Чрез терминален монитор

  • Чрез WEB интерфейс

 • Монтаж

Монтира се и конфигурира в сградата на Министерския съвет.»,, край на цитата - за коя позиция се отнасят:

- А/ Маршрутизатор 1 бр.

- Б/Комутатор – 2 бр.

- Или и за двете заедно?Отговор:

Както в описано в разделі. Техническо задание и описание на предмета на обществената поръчка - позиция 2.2, 2.3 и 2.4 се монтират в сградата на Министерския съвет.8. Въпрос:

Цитирам: 4. Лицензи за 15 броя SIP или H.323 trunk или за SIP или H.323 абонати за телефонната централа Siemens HiPath 4000 в сградата на Министерски Съвет”, край на цитата – за лицензите от абзаците преди точка 1 ли става дума и ако е така защо има разминаване в количествата?Отговор:

Лицензиите за телефонната централа Siemens HiPat 4000 са 15, както са описани в точка 4 на закупената от Вас документация в разделі. Техническо задание и описание на предмета на обществената поръчка, като могат да бъдат SIP или H.323 trunk или SIP или H.323 абонати.9. Въпрос:

Изискването за оферираните изделия цитирам «да има възможност», следва ли да се оферира ценово, и ако да – задължително ли да се включва в ценовата калкулация или да се даде като опция с единичната му цена?Отговор:

Предложените устройства трябва да имат възможност да поддържат посочените изисквания и не е задължително да се включва в ценовото предложение на кандидата.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(Росен Желязков)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница