Г е о д е з и ч е с к а с н и м к а и обработка на измерванията заснемане на съществуваща ограда заДата03.07.2017
Размер36.89 Kb.Г Е О Д Е З И Ч Е С К А С Н И М К А

И ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

ЗАСНЕМАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ЗА

"Преустройство на винарски цех за смесване на съставки за биологични торове в с. Надарево" общ.ТЪРГОВИЩЕ


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БУЛКОН-Х ООД

Управител :


Б.Георгиев

гр. Търговище 03.2016г. „Геопойнт - Георгиев“ – ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2. ДАННИ ОТ GPS ИЗМЕРВАНИЯТА

3.ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА

4. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

5.. ЗАСТРАХОВКА ПО ЗКИР

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАГ Е О Д Е З И Ч Е С К А С Н И М К А И ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Обектът е възложен от БУЛКОН-Х ООД на правоспособното лице “ГЕОПОЙНТ - ГЕОРГИЕВ” ЕООД, вписано в регистъра по чл.12, т.7 ЗКИР под регистрационен № 2750 въз основа на заповед № РД-15-95 / 04.09.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Имотът се намира с.Надарево, общ.Търговище.

Обектът представлява заснемане на съществуваща ограда във винарски цех в с.Надарево . По молба на инвеститора е заснета съществуваща ограда и 1 брой ВиК шахта. Измерени са 14 броя GPS точки ,данните за координатите и тяхната обработка са приложени на магнитният носител.

Мащаб и координатна система на кадастралната карта.

Координатната система е Кадастрална геодезическа система 2005, а височинната система е Балтийска.


Методи и технология при изработването на изменението на кадастралната карта.

Заснемането бе извършено с GPS TOPCON HIPER II в реално време. Работата по обработката на подробните точки и техническото оформление на снимката е извършено с програмен продукт MKAD

.

Project : NADAREVO Date : 04/04/2016 Time : 06:33:49List of GNSS-Raw-measurements, WGS84 (ETRS89)

Occupation point Surveyor : Date : 20/02/16 Time : 13:48:28 Comment :

Point nr Code Line Longitude[°'"] Latitude[°'"] Ell.Height Ant-H sLon [m] sLat [m] sH[m] Sat PDOP GPS-Time Status

X [m] Y [m] Z [m

26 45 26.62858 43 14 39.03975 153.696 0.0000 0.000 0.000 0.000 0 0.00 13:50: 0 Base

4155227.179 2095079.682 4347406.971

101 26 45 26.13399 43 14 38.98388 158.115 2.0000 0.017 0.015 0.013 8 2.83 13:50: 0 Fixed

4155217.098 2095137.446 4347389.954

102 26 45 29.13875 43 14 38.25907 158.337 2.0000 0.021 0.014 0.020 9 1.98 14: 2: 0 Fixed

4155219.439 2095139.203 4347392.600

103 26 45 29.16187 43 14 38.21303 158.307 2.0000 0.014 0.010 0.019 8 2.40 14: 2:16 Fixed

4155220.054 2095140.097 4347391.545

104 26 45 29.07473 43 14 38.23284 158.392 2.0000 0.012 0.008 0.014 8 2.36 14: 2:34 Fixed

4155220.621 2095138.181 4347392.049

105 26 45 28.23046 43 14 36.71878 157.840 2.0000 0.012 0.007 0.009 9 2.07 14: 3:37 Fixed

4155257.422 2095135.404 4347357.634

106 26 45 28.21035 43 14 36.63794 157.867 2.0000 0.009 0.005 0.007 9 2.07 14: 3:52 Fixed

4155259.169 2095135.777 4347355.834

107 26 45 27.25267 43 14 35.96074 157.914 2.0000 0.012 0.008 0.011 9 2.00 14: 4:26 Fixed

4155281.712 2095122.946 4347340.643

108 26 45 27.06645 43 14 35.87501 157.918 2.0000 0.014 0.010 0.011 8 3.05 14: 4:50 Fixed

4155285.225 2095120.012 4347338.718

109 26 45 26.23359 43 14 35.63852 158.162 2.0000 0.008 0.006 0.007 8 3.05 14: 5:15 Fixed

4155298.308 2095105.565 4347333.569

110 26 45 27.92027 43 14 37.33393 157.957 2.0000 0.012 0.007 0.010 10 1.83 14: 6:34 Fixed

4155249.035 2095123.338 4347371.543

111 26 45 27.12844 43 14 38.79304 157.812 2.0000 0.015 0.011 0.018 10 1.95 14: 7:18 Fixed

4155229.437 2095093.450 4347404.245

112 26 45 27.00474 43 14 38.83689 157.861 2.0000 0.011 0.007 0.019 10 2.36 14: 7:30 Fixed

4155229.897 2095090.557 4347405.264

113 26 45 26.33683 43 14 38.64111 158.387 2.0000 0.014 0.009 0.019 8 2.24 14: 7:56 Fixed

4155240.720 2095079.138 4347401.224

114 26 45 26.03408 43 14 39.15183 158.436 2.0000 0.012 0.009 0.022 7 3.08 14: 8:55 Fixed

4155234.185 2095068.193 4347412.739

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ТОЧКИТЕ
Координатна система - 2005г.

101 4790601.145 602105.799 118.573

102 4790579.788 602173.912 118.802

103 4790578.375 602174.455 118.772

104 4790578.957 602172.480 118.857

105 4790531.955 602154.130 118.302

106 4790529.454 602153.714 118.329

107 4790508.237 602132.422 118.376

108 4790505.529 602128.260 118.373

109 4790497.952 602109.581 118.617

110 4790550.833 602146.851 118.422

111 4790595.590 602128.319 118.270

112 4790596.901 602125.509 118.319

113 4790590.636 602110.532 118.845

114 4790606.294 602103.468 118.894

Дата: март 2016г.

Търговище Изготвил:..................

“Геопойнт-Георгиев” ЕООД

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница