Г. „Екуест” опита да купи България, не успяДата05.02.2018
Размер224.92 Kb.


17.11.2008 г.

Екуест” опита да купи България, не успя


Продава имоти в цяла София, закъса с боклука на столицата.

Печеливши останаха само застраховане, продажба на автомобили и търговия

с мебели и техника
СОФИЯ ТЕРЗИЙСКА

„Екуест", фондът, който купуваше всичко в Бълга­рия освободи мениджъра си Георги Крумов и разпрода­ват активи, заради лоши финансови резултати.

Инвестиционният фонд, който набираше пари ос­новно от външни инвести­тори, заложи много на имо­ти в България, взе конце­сията за боклука на София, има застраховател и дилър на автомобили.

В момента обаче недвижимостите се разпродават, боклукът трупа загуби и печеливши дейности са за­страховането и търговията с коли, техника и мебели.

„Екуест"" е създаден през 2001 г. в Лондон от управляващите партньори Кари Хаатая и Петри Карлайнен. Малко по-късно, когато компанията пред­приема инвестиционна дей­ност към Югоизточна Европа, към тях се присъе­динява и бизнесменът Геор­ги Крумов, който преди то­ва бе шеф на компанията за масла „Кастрол" в Бълга­рия. Заради финландските мениджъри мнозина свърз­ват фонда с известния биз­несмен Атанас Тилев, още повече, че фондът придоби и застрахователната ком­пания „Витоша"(вече с името Уника"), основана от Тилев. Но само тримата -Хаатая, Карлайнен и Кру­мов оглавяват „Екуест партнерс" - компания под надзора и регулациите на Великобритания. Тя кон­султира фондовете на „Ек­уест", листвани на борсата, както и на останалите ком­пании. Подпомага и инве­стиционното управление чрез „Екуест капитал ме­ниджмънт".

У нас работи чрез две компании - „Екуест инвест-мънтс Болканс" и „Екуест Болкан пропъртис". И две­те са листвани на Лондон­ската фондова борса. Пър­вата е създадена през.2003 г. и инвестира на Балканите.

Основно в България и Ру­мъния. В края на юни 2006 г. вложенията у нас , в Румъ­ния, Сърбия и Черна гора са оценени на 450 млн. евро.

„Екуест Болкан пропър­тис" бе създаден малко по-късно с цел инвестиции в недвижими имоти.

И доскоро всичко бе в ро­зово. Но от началото на та­зи година „Екуест Болкан пропъртис" трупа загуби. За шестмесечието тя бе 9 млн. евро. При печалба от 9,3 млн. година по-рано. Оценката за дейността на „Екуест инвестмънтс Бол­кан" в края на деветмесечието също не е добра. Ме­ниджмънтът проучва оп­ции за частично или цялостно прехвърляне и про­дажба на активи, пише в отчета до борсата.

Още в средата на годната „Екуест инвестмънтс Бол­канс" обяви, че смята да продаде две компании -„Пеликан" и „Иммофинанс". Първата притежава четири кина в София -„Сердика", " Изток", " Европа палас"," Урвич", и завод "Родакар" във Варна. Втората разработва проек­ти в София и страната -"Ембаси сютс", "Бояна парк", "Бояна дипломати­чески клуб", "Созополис", "Баня СПА и Уелнес резорт", "Баня СПА 2", "Каварна Блу лагун".

Очаква се продажбите да бъдат завършени през четвъртото тримесе­чие на тази и първото три­месечие на 2009 г.

Така няма да се реализи­рат първоначалните наме­рения на "Екуест" да пре­върне кината в комплекси с магазини и офиси. Част от проектите с имоти също ня­ма да бъдат завършени.

Една от първите продаж­би на "Екуест" бе веригата магазини " Фамилия". Тя премина изцяло в ръцете на компанията през 2006 г., след като по-рано притежа­ваше дял от около 30 на сто.

По-късно веригата изпадна в криза и фондът я изкупи. Плановете бяха да се инвестира в нея, да я оз­драви, и тя да работи.

В края на миналата годи­на обаче част от магазините на "Фамилия" бяха прода­дени от "Екуест" налатвийците от "Т-Маркет". Оста­налите преминаха в ръцете на бивши мениджъри на "Фамилия".

Най-голямата продажба бе на "Екуест Болкан про­пъртис". Тя се раздели със " Сити център София". Молът срещу хотел "Хемус"в столицата бе продаден срещу 101,5 млн. евро на американците от "Хайтман". Той премина в ръцете на "Екуест" през2006г. сре­щу 94 млн. евро.

С нов собственик е и хо­тел "Сердика" в столицата. " Екуест" се спря на оферта­та на "Уника риъл естейт". Идеята бе хотелът да се превърне в бизнес и търгов­ски център. Възможно е "Уника" да се заеме с ре­конструкцията.

Освен е активи "Екуест" се раздели и с един от мени­джърите си. В началото на

месеца Георги Крумов на­пусна поста изпълнителен директор. Функциите му бяха поети от Кари Хаатая. В момента се водят прего­вори за подписване на спо­разумение Крумов да оста­не като консултант.

Част от инвестициите, за които още няма решение как ще продължат да се раз­виват, също се оказаха не добри. Става дума за" Нове­ра" - концесионерът на со­фийския боклук", и " Супер Боровец". Финансовите ре­зултати на "Новера" про­дължават да са разочароващи, пише в доклада за деветмесечието. Разходите за дейността надхвърлили бюджета заради по-скъпо­то гориво, увеличените за­плати и скъпата поддръжка на автопарка. Преговорите с общината за вдигане на цената на услугата не дове­ли до успех и така" Новера" продължава да трупа загуби и има затруднения с обс­лужването на задължения­та ей. Водели се преговори с кредиторите за разсрочва­нето им. Освен това се раз­работвал план с участие на стратегически партньор.

Без развитие е "Супер Боровец". Предвижда се разделяне на проекта на шест части, които може да се реализират индивидуал­но. Целта е да се намали ри­скът на инвестицията, коя­то е 800 млн. евро.

В момента се подготвял пълен архитектурен и устройствен план и се правело

подробно пазарно проучва­не за търсенето на жилищ­ни апартаменти.

Според резултатите от проучването инвеститори-' те ще решат за бъдещия си ангажимент и отговорност по проекта и срокове за из­пълнението му, пише в от­чета до борсата. (Още за проекта - виж карето).

Някои от инвестициите на "Екуест" са успешни и продължават да носят пе­чалба.

Една от тях е дилърът на автомобили "Авто Юнион". Той е отчел 40% ръст в продажбите на авто­мобили за деветмесечието на 2008 г. Приходите са в размер на 52 млн. лв.

" Техномаркет Домо "съ­здаден от обединението на българската фирма за тех­ника "Техномаркет" и ру­мънската "Домо", също е реализирала добри резул­тати. С 16% повече продаж­би за 275 млн. евро има от дейността у нас и с 12 на сто до 137 млн.. евро - от дей­ността в съседката ни.

Очаква се 40% ръст на про­дажбите в края на годината.

Успешна е и инвестиция­та в застрахователната компания "Уника Бълга­рия". Тя е на 5-о място по пазарен дял при общото за­страховане. Събраните премии са се увеличили с 35%.

В интервю за "24 часа" през септември тогавашни­ят изпълнителен директор Георги Крумов обясни, че "Екуест" не се изтегля от страната. Овобождавал се от компании или активи са­мо когато те могат да донесат добра възвръщаемост в конкретната обстановка на акционерите и инвестито­рите.
17.11.2008 г.

Земетресение паникьоса софиянци

Няма щети след двата силни труса, очакват се по-слаби тази седмица
Силвия Георгиева, Николай Марченко

София се паникьоса от два силни труса в събота и неделя.

Първият бе в 22.08 часа в събота. Той продължи само 2-3 секунди, но бе усетен от всички, особено от живеещите на по-високите етажи и в южните квартали.

Десетки хора потърсиха веднага "Гражданска защита", чиито телефони след първите позвънявания блокираха. Оттам първоначално потвърдиха, че става дума за земетресение, но без никакви подробности за сила и епицентър. Дежурните на спешния телефон 112 пък отговаряха, че само събират информация и не могат да кажат дали става дума за трус или за взрив. Вчера отново обясняваха по медиите, че те координират институциите при сигнал за бедствие или пострадали, а не дават информация на граждани.

Отново закъснялата информация провокира паника - плъзнаха слухове, че тътенът може да е причинен от авария в "Кремиковци", в Челопечене, където все още се унищожават останалите от големия взрив на 3 юли боеприпаси. Тръгнаха въпроси и колко здрава е стената на язовир "Искър".

Първа Столична община в 22.49 ч. съобщи официално, че наистина става дума за земетресение. В 23.29 и от Сеизмологичния институт към БАН обясниха, че земетресението е от 4-та степен по Рихтер, като епицентърът му е в района на Южния парк. Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център епицентърът на вечерното земетресение е под квартал "Манастирски ливади".

Близо час и половина след труса - в 23.35 ч., се обадиха и от ведомството на Емел Етем. От Министерството на извънредните ситуации (МИС) съобщиха, че няма регистрирани вторични трусове и данни за разрушения и жертви. Обяснено бе, че полиция и "Гражданска защита" обикалят столицата и успокояват хората.

Десетки софиянци изхвърчаха от домовете си по пижами, за да са на открито при евентуален по-силен следващ трус. Някои отидоха да спят при приятели, трети направо потеглиха при свои близки в други градове. Зрителите, гледащи по това време филм от "Киномания", също напуснаха сградата на НДК. От баровете и ресторантите в София спешно са си тръгнали клиенти, макар да има и други, които просто повторили поръчката.

Уплашени столичани загряха интернет форумите, в които разказваха за перипетиите си - на кой му изпопадали книгите, къде се люлели полилеи и дрънчали прозорци. Доста хора са имали проблеми с мобилните комуникации, стационарните телефони и интернет.

"В "Надежда" блокът ни се разтресе, избягахме навън почти целият блок", ни написа читателка. "Разлюля се ужасно", "Адски се изплашихме", "Много страшно", бяха най-честите коментари.

В 7.03 ч. вчера очакваният нов силен трус събуди софиянци. Този път той бе от 3.5 степен по скалата на Рихтер с епицентър на 5 км от София в Симеоново. От БАН обясниха, че за цялата нощ е имало 6 труса, но само сутрешният е бил по-силен.

"Плашещият ефект идва от близостта на земетресението и от това, че хората го усещат нестандартно. То не е имало силно разлюляващ бавен ефект, а с рязък удар и с шум, идващ отдолу. Ефектът се дължи на относително голямата дълбочина на земетресенията, които са непосредствено под краката на хората", обясни ст.н.с., д-р Емил Ботев от Геофизичния институт на БАН. Той съобщи, че през следващата седмица се очакват вторични трусове, но е това е нормално и те ще са слаби. През последните 24 часа 2 труса с подобна сила са регистрирани в Южна Гърция.

Металургичния комбинат "Кремиковци" функционира нормално и язовирната стена на яз. "Искър" е в нормално експлоатационно състояние, съобщиха от ведомството на Емел Етем. От столичната община успокоиха, че няма прекъсвания по електропреносната мрежа, както и изменения върху системата от язовири, каскади и водопреносните съоръжения в града. Нормално функционира и столичното метро.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) провери няколко сигнала за напукани сгради, но установи, че няма нищо сериозно, което да застраши цялостно постройките.

Проверка на "Сега" установи, че първопричината за аварията в блок 33 на бул. "Никола Вапцаров" всъщност е немарливата работа на "Софийска вода". В 13-етажния блок още преди две години се е спукала захранващата тръба на водопровода в мазето и при всеки дъжд то се наводнява. Мазето е опасно за влизане, тъй като подът пропада, пълен е с широки по 5-10 сантиметра пукнатини, същото е положението и по стените.

"Ние непрекъснато викаме пожарната, Гражданска защита, а и ни се налага да вадим водата с кофи", обясни домоуправителката Невена Поповска. Тя самата е уведомявала писмено концесионера на софийското водоснабдяване, особено след като по фасадата на блока се е появила пукнатина. След земетресението се появила още една по вътрешната стена, която започва от мазето и свършва чак на 6-ия етаж. В много от апартаментите има по-малки процепи, от които мазилката пада. В събота вечерта дошли от Гражданска защита, но я уверили, че няма нищо опасно. "Каква е гаранцията, че утре няма да има по-силно земетресение", се пита обаче тя.

Вчера и кметът Бойко Борисов посетил блока и обещал да изпрати експерти в понеделник.

ВЕРСИЯ


Според столичния кмет Бойко Борисов "нищо чудно" земетресението да е провокирано от взривовете в Челопечене. "Не може тонове взрив да се взривяват и това да не повлияе на сеизмичните процеси. Земята все пак е нещо, което реагира на тези процеси. Поне така си го обяснявам аз", заяви Борисов. След експлозията в Челопечене в София също имаше земетресение, макар и по-слабо -3.2 по Рихтер, като епицентърът му бе на около 10 километра югозападно от столицата.


17.11.2008 г.

Трусът пропука два блока
Проверяват строежите в София До края на седмицата ще има нови земетресения, предупредиха от Геофизичния институт на БАН
Сеизмографите първи отчитат земните трусове

Силното земетресение, което разлюля столицата в събота през нощта, пропука жилищен блок на бул. „Вапцаров“ № 30. С видими деформации е коридорът на 8-ия етаж. Голяма пукнатина е зейнала между стара и нова постройка на ул. „Чавдар войвода“ № 3 в район „Средец“. Напуквания има по носещи колони на тераса. Опасно наклонен е 8-метров бор. Пропукала се е мазилката на стара кооперация на бул. „Патриарх Евтимий“ № 62. Два бяха подземните трусове, които изплашиха софиянци през почивните дни. Първият от тях стана в 22,08 ч. в събота. Земетресението бе с магнитуд 4 по скалата на Рихтер, продължи около 2,5 сек и беше на два-три тласъка. По данни на Геофизичния институт към БАН епицентърът се е намирал в Южния парк. Нов трус със сила 3,8 с епицентър бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Йерусалим“ събуди столичани малко след 7 часа. Софиянци разказват, че при по-силния трус първо чули бучене, идващо под земята, след което последвали трусовете. В някои апартаменти са изпопадали книги, окачени снимки и други предмети в стаите. Разлюлели са се полилеи, задрънчали са прозорци. Трусът бе усетен дори по ниските етажи на сградите. Притеснени хора излязоха на улиците и обсъждаха случилото се до късно през нощта в градинките. В западните комплекси са се откачили пощенски кутии, а панелките в „Люлин“ сякаш се огъвали. Хора по пижами напускаха жилищата си и стояха с децата пред входовете на сградите. Първоначално сред някои столичани имаше паника, тъй като преди да бъде потвърдена информацията за земетресение, от спешния телефон 112 отговаряха, че не могат да кажат дали става дума за трус или взрив. Екипи на полицията и „Гражданска защита“ се движеха из града и водеха разговори с граждани, за да ги успокоят. Веднага след земетресенията екипи на Министерството на извънредните ситуации започнаха оглед на жилищни и обществени сгради, съобщиха от министерството. Спасителни групи от Териториалната дирекция на МИС в столицата са инспектирали „МОЛ-София“ и хотелите „Хилтън“ и „Кемпински Зографски“. Не е констатирано нищо обезпокояващо. Металургичният комбинат „Кремиковци“ работи нормално и язовирната стена на язовир „Искър“ също е в добро състояние. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов е разпоредил проверка на състоянието на строежите в София, която ще бъде извършена от дирекция „Национален строителен контрол“. Перничани от квартал „Ралица“ са съобщили, че трусът е бил усетен и там. Дори хора от Червен бряг са почувствали, макар и леко, земетресение. Припомняме, че последното земетресение, което бе усетено в София, бе с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер. То бе регистрирано на 3 юли т.г. в следобедните часове на деня. Епицентърът на земетресението бе на около 10 км югозападно от столицата.
17.11.2008 г.

Ст.н.с. Николай Милошев,

директор на Геофизичния институт при БАН:
Не очакваме ново земетресение
Велиана Христова
- Г-н Милошев, земетресението вечерта се усети като вертикално, такова ли беше?

- Няма верктикални и хоризонтални земетресения. При всяко земетресение има три вида влияния, но когато епицентърът е близо, хората усещат труса като вертикален.

- За две земетресения ли става дума, с два различни епицентъра?

- Не, епицентърът е един и същ. Първият трус е със сила 4,3, вторият - с 3,5, което всъщност означава, че се е усетил като 10 пъти по-слаб. Ние наблюдаваме проявлението на земетресението на земната повърхност, т.нар. хипоцентър. Вечерният трус е бил на дълбочина 8-10 км, сутрешният - на 15 км, затова хората са го усетили по-встрани. Но става дума за едно и също огнище. Според европейската система, където нашият институт изпраща цифрова информация за земетресението, епицентърът е на ъгъла на Цариградско шосе и бул. "Йерусалим".

- За какъв разлом става дума?

- Това е т.нар. Витошки разлом, който минава в полите на Витоша. Посоката е Бояна-Княжево-Симеоново-Бистрица и след това към Панчарево.

- Хората се страхуват, че има опасност от нов силен трус, може ли да се случи?

- Едно земетресение не вещае следващ трус. Мисля, че този път няма да има по-силни трусове. Иначе винаги има затихващи трусове, и в случая те продължават, но хората вече не ги усещат, защото са по-слаби. Науката в света не умее още да предсказва кога ще се случи земетресение. Но по принцип хората казват: "Където е текло, пак ще тече", бих перифразирал: "Където е тресло, пак ще тресе".

- Искате да кажете, че София е в рискова зона и друг път е имало земетресения тук, което значи, че пак ще има?

- Сеизмичният риск за София е до 7-ма степен по Рихтер, столицата ни е в земетръсна зона и това всички го знаем. Най-силното земетресение в този район е станало през 1858 г., тогава не е имало сеизмични измервания, но по косвени данни съдим, че е било над 6-а степен по Рихтер. И през 1917 г. в столицата също е имало земетресение със сила 5,2 по Рихтер, то е предизвикало силни разрушения. Затова сега е моментът да се замислим колко и как се строи сега в София и дали основният ни проблем не е безопасността на сградите.
17.11.2008 г.

13 само за 20 часа
Диана ГЕНЧЕВА
Тринадесет труса люляха Западна България от 22 ч в събота до 18 ч в неделя. Две от земетресенията хвърлиха в паника цяла София и околностите й. Първото стана в 22,08 ч в събота. То бе от 4-та степен по скалата на Рихтер. Вторият силен трус бе в 7,03 ч в неделя сутринта - с мощност 3,5 по Рихтер.

В посочения интервал от 20 часа бяха реги­стрирани още два труса с магнитуд от 2-ра сте­пен (в 00,05 ч и 13,02 ч в неделя) и още девет, но по-слаби от 2-ра степен по скалата на Рихтер. Те бяха засечени 623,02 в съ­бота и в неделя в: 5,47 ч, 6,32, 7,11, 7,15, 12,04, 12,31, 13,50 и 17,15 ч.
Силният трус, който раз­търси София в 22,08 ч в събо­та, е с магнитуд от 4-та сте­пен по Рихтер и от 5-а степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (тя е от 12 степени). Това съобщи вчера ст. н. с. Емил Ботев, ръководител на секцията по сеизмология в Геофизичния институт към БАН (още - виж най-долу). Специалистът добави, че скалата на Медведев се отнася за въздей­ствието върху повърхността.

„Това е същото като със

светлината от крушката. По принцип тя е да кажем 60 вата, но една е осветяемостта в ъглите на стаята, друга е под самата лампа, а съвсем различно е в останалите по­мещения. Ето защо съще­ствува скала за силата на земетресението (Рихтер) и друга (Медведев) за усеща­не на ефекта върху сградите и съоръженията. Трусът в събота повлия на хората, но за щастие не и на сградите", обясни Емил Ботев. И доба­ви: „Вторият от силните тру­сове (в 7,03 ч в неделя) е с 10 пъти по-слаба енергия от то-

зи в събота, въпреки че магнитудната му оценка е 3,5 по Рихтер."

98 % от територията на България е сеизмично ак­тивна (т. е. там във всеки един миг може да се случи земетресение). Изключение правят 2 % от земите ни. Става дума за района в най-северозападната част на страна във Видинско и в най-югоизточната (между Странджа и морския бряг), добави директорът на Гео­физичния институт

„При земетресение не из­падайте в паника, застанете под врата, изчакайте да ми­не труса и чак тогава излезне пред жилището си. Но не използвайте асансьорите!", съветва Милошев.
17.11.2008 г.

СЕИЗМОЛОЗИТЕ ПРЕДВИЖДАТ ОЩЕ НЯКОЛКО СЛАБИ ТРУСА

4 по Рихтер уплаши София в събота вечерта
Тресе ни още седмица
Цветомила Петрова

Слаби затихващи трусове ще люлеят София и околността поне до края на седмицата. Това съобщи пред "Монитор" директорът на Геофизичния институт към Българската академия на науките (БАН) Николай Милошев. В 22,08 ч вечерта в събота 4 по Рихтер стресна столичани и изкара мнозина от домовете им. Уплахата беше повторена от по-слаб трус - с магнитуд 3,5, който събуди София в 7,03 вчера сутринта.

"Слабите трусове са нормални и подсказват, че огнището затихва. В бъдещата седмица, дори две са нормални подобни люлеения. Например между двата труса, които са стреснали хората, имаше и по-слаби, който отчетохме само в БАН.

Техният магнитуд е под 3 по Рихтер", обясни още Милошев. Той беше категоричен, че причина за паника сред софиянци няма, макар че "изненадите не били изключени".

Епицентърът на земетресенията е Витошкият разлом, а най-силно люлеене е усетено в южните квартали на София. Там част от хората дори излизат в паника от жилищата си при съботния трус.

"Разместването на земните пластове е станало на 8-10 км под повърхността. Затова радиусът на епицентъра е около 4 км", обясни пред "Монитор" Николай Милошев. Той опроверга твърденията, че епицентърът на втория трус е бил точно на кръстовището между булевардите "Цариградско шосе" и "Ерусалим".

Софийската зона е сред сеизмологичните в Европа и люлеения с магнитуд 4 по Рихтер са нормални, сочат данните на Геофизичния институт към БАН. Според статистиката всяка година на Земята стават над 6000 земетресения в зони със степен на сеизмологичност като Софийската.

"Трусът може да е провокиран и от взривовете в Челопечене, нищо чудно. Нека специалистите го докажат", заяви пък градоначалникът Бойко Борисов в предаването "Неделя 150". Той беше категоричен, че всички български институции, които трябва да реагират при такова бедствие, са влезли в незабавна връзка помежду си. Както "Монитор" писа, последното земетресение, което разлюля София, стана в деня на експлозията в Челопечене. Тогава трусът беше с магнитуд 3,2 по Рихтер.

"Молим всички граждани да бъдат спокойни", призова още час след първото земетресение кметът Бойко Борисов. Директорът на Бърза помощ Георги Гелев съобщи, че имало обаждания от изплашени хора, които вдигнали кръвно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов пък разпореди проверка на дирекция "Национален строителен контрол", за да стане ясно дали има щети по строежите в София.
Топ 10 на най-силните земетресения

18 септември 1858 г. в София. Според историческите източници то е с магнитуд около 9-а степен по Рихтер.

Март 1901 г. - Шабла и Калиакра - две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,1 по Рихтер.

4 април 1904 г. - долината на р. Струма - две земетресения с магнитуд 7,1 и 7,8 по Рихтер.

8 октомври 1905 г. - Струма - магнитуд 6,4 по Рихтер.

април 1908 г. - Велико Търново и Горна Оряховица - магнитуд 7 по Рихтер.

15 февруари 1909 г. - Ямбол - магнитуд 5,9 по Рихтер.

14 април 1909 г. - Горна Оряховица - магнитуд 7 по Рихтер.

14 юни 1913 г. - Горна Оряховица - магнитуд 7 по Рихтер.

18 октомври 1917 г. - София - магнитуд 5,3 по Рихтер.

14 април 1928 г. - Чирпан - магнитуд 6,9 по Рихтер.

7 декември 1986 г. - Стражица и Попово- магнитуд 5,1 и 5,7 по Рихтер.


Разместването напука стени и събори комин

63-годишната Богдана Дурчева показва потрошеното от падналите керемиди задно стъкло на паркирания пред блока "Сеат Толедо".

Потрошена кола, паднали комини, разместени керемиди, много пукнатини и силно изплашени хора. Това изглеждаше София вчера след земетресението, което разлюля няколко квартала.

"Няма данни за големи имуществени щети, причинени от трусовете. Тук-там има сгради с пукнатини", съобщиха от Гражданска защита. По информация на Столичната община трусът напукал стените на две сгради - в "Лозенец" и "Средец".

"Ужас беше. Много се изплашихме. Още не мога да се успокоя. Такова нещо не ни се беше случвало", каза пред "Монитор" 63-годишната Богдана Дурчева, която живее на първия етаж в блока с най-големи щети - на улица "Иван Йосифов" 27. В неделния ден мъжът є от рано беше запретнал ръкави да оправя комина на къщата си, който трусът съборил.

"Гражданска защита мина сутринта и огледа всичко. Казаха, че сега ще дойде комисия от общината да изчисли щетите. Дано ни помогнат, че с тази пенсия не знам как ще се оправим. Аз взимам 113 лв.", притесняваше се Богдана.

Освен комина падналите тухли и керемиди са изпотрошили и паркиран пред блока "Сеат Толедо". То е на семейство от съседния вход. Задното му стъкло беше станало на сол.

Снимка: Марин Кръстев

Още в неделя сутринта Никола Бурчев се бе заел да поправя комина на къщата си, който трусът в събота вечерта отнесъл. Софиянецът се беше покатерил на покрива, а жена му се молеше да няма нов трус, докато той работи.

Мая Попова, българката, която прогнозира с тялото си: Заболяха ме краката, но не усещам голямо бедствие

Блиц

- Госпожо Попова, прогнозирахте трус от 4-а степен по Рихтер в София и познахте. Обяснете как усещате, че ще има земетресение?

- Усещам болка няколко дни преди труса. С времето разгадах, че мястото на болката по тялото ми отговаря на точката на земетресението. Например за България и Румъния болката е от колената надолу, при свивката на крака. На повърхността е като от охлузване. Продължителността на болката също е различна. Отброила съм, че за района на България болката е 11 или 12 дни преди самото земетресение. За по-далечните места разликата е 8 дни.

- Кога разбрахте за дарбата си?

- Разбрах за способността си през 1994 г. Тогава имаше много силно земетресение в района на Япония от 7-а степен по Рихтер.

- Да очакваме ли по-силен трус в близките дни?

- Не усещам в момента да има силни трусове в България в близките дни. Но може да почувствам нещо след часове. Големи земетресения ще има в шелфа и в океаните. Едното от тях ще е в Тихоокеанската част на Америка.

- Сътрудничите ли си със сеизмолозите?

- Да, първо се обърнах към БАН, и то във връзка с земетресение в Балчик. В началото не ме взеха на сериозно. След като в продължение на години им звънях за по-големи трусове в различни части на света, започнаха да вярват. Обикновено предупреждавам за земетресения над 3 степен по Рихтер.
Как да реагираме

Без паника. Застанете под носещата греда на вратата или под стабилна маса. Не напускайте сградата, освен ако не можете да излезете за 10 секунди.

Не използвайте асансьор.

Отдалечете се от сгради, далекопроводи и дървета, ако сте навън по време на труса.

Ако шофирате, спрете на открито и излезте от колата.

След затихването на труса напуснете сградата по най-бързия начин, като преди това изключете тока, газта и водата. Вземете си документи и пари.


50 000 жертви в столицата при 7-а степен

Прогноза


Между 30 000 и 50 000 софиянци ще загинат при бъдещо земетресение в България. Това прогнозира проф. Рангел Гюров от Нов български университет, цитиран от агенциите.

"Мога със сигурност да потвърдя, че в страната ще има трус от 7-а степен по скалата на Рихтер, за което ние не сме готови", заяви проф. Гюров. Според Гюров трусът ще е най-силен по линията София-Пловдив-Благоевград-Петрич.

Най-големи поражения ще има в столицата и жертвите могат да стигнат 30 000 до 50 000 души, а половината сгради ще рухнат, смята професорът.
2000 звъннали на 112

Близо 2000 уплашени души са потърсили помощ и информация от спешния телефон 112. Обажданията завалели минути след трусовете, които разлюляха София в събота и неделя.

"Проверяваме всички получени сигнали на 112. Експертните екипи направиха оглед на "Кремиковци" и язовир "Искър" още след първото усетено земетресение в събота вечерта. Няма опасност от спукване на язовирната стена, каквито спекулации се чуха в неделя сутринта", обясни за "Монитор" Андрей Иванов, директор на Гражданска защита. Заради многото сигнали спасителите са сформирали два екипа.


17.11.2008 г.

Два труса разклатиха София
Две сравнително силни земетресения разклатиха София късно в събота вечерта и в неделя сутринта. Трус от четвърта степен по Рихтер с епицентър в района на Южния парк регистрира в 22.08 ч. в събота Геофизичният институт на БАН. Повече от час столичани се надяваха безрезултатно на информация от големите медии.
Докато официалните власти реагират, единственият източник на информация за явлението бяха кабелната телевизия Канал 3, форумите и гражданските блогове в интернет, в които се обменяха данни за ефекта на труса. Минути след първото разлюляване имаше нарушение в телефонните връзки, както по стационарните линии, така и в системата на някои мобилни оператори.
Второто земетресение беше регистрирано в 7.03 ч. сутринта в неделя. От Столичната община съобщиха, че има случаи на пропукали се сгради, а кметът Борисов заяви, че не е изключено трусовете да са заради поредицата взривове край Челопечене, където военните разчистват остатъците от избухналия през лятото арсенал.
До края на 2009 г. се очаква да има ново сеизмично райониране на България, което може да доведе до промени в строителни норми, съобщиха от БАН.


17.11.2008 г.

В три акта

"Разговорът беше открит и сърдечен и аз съм изключително доволен от него. От кмета на София научих много ценни неща, нова информация, която ще ми е полезна в моята работа. Ролята на Бойко Борисов в борбата с организираната престъпност по времето, когато беше главен секретар на МВР, е много по-голяма, отколкото аз предполагах, свършил е много повече неща, отколкото си мислех. Той и партията му желаят да продължат тази борба с корупцията и организираната престъпност и от днес аз съм негов поддръжник. Ако имах възможност, щях да гласувам за партията, на която г-н Борисов е лидер", заяви Юрген Рот след срещата си с кмета на София. Германският журналист добави, че в следващото издание на книгата си ще редактира главата, отнасяща се до г-н Борисов, както и че ще добави получената днес нова информация".Информация на сайта на Столичната община за разговора между кмета Борисов и Юрген Рот, 14 ноември, петък"Вижте, всичко, което е казал, е записано, има звук от него... Има запис там, така че може да го цитирате."Столичният кмет и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред "Неделя 150", 16 ноември, неделя
Какви са ви личните впечатления от ГЕРБ и г-н Борисов, как оценявате срещата?

- Във всеки случай това беше една много открита среща. Г-н Борисов ми изложи своята позиция, която беше убедителна. Индиректно ми даде напътствия за определени състояния на нещата, които аз си отбелязах. Видях със сигурност, че той е оказал доста влияние, свършил е доста работа, що се отнася до борбата с определени форми на престъпност. Научих доста особености, що се отнася до миналото, свързано с баба му и дядо му. Това обяснява и защо излиза на битка срещу комунистическата номенклатура в България. Казах му, че в следващото издание на тази книга тази информация ще бъде преработена и втъкана.


Тоест вие сте научили по-нови и по-интересни неща от разговора?

- Научих нови неща, нови гледни точки от разговора. Той беше много открит в този разговор и така, както ми го разказа, нямаше нищо, което да крие. Това беше наистина убедително.


Точно това беше, което ме интересуваше. Не искам да ви задържам, сигурно сте изморени.

- Да, относително натоварен ден беше. След малко пътувам за Германия. Интересна беше неговата оценка по отношение на Румен Петков, която споделям напълно. Само това вече е нещо, за което си струва човек да подкрепя в бъдеще г-н Борисов. Познавам и други членове на ГЕРБ, особено Ваньо Танов, когото считам за висококвалифициран човек. Бих си пожелал при това да получава още повече подкрепа също и от Борисов.


Какво точно е споделил той за Румен Петков?

- Повече или по-малко той каза, че Петков е бандит. Така и ще го цитирам. Заради г-н Петков той е напуснал поста си във вътрешното министерство. И неговият наследник Ваньо Танов е имал същия опит. Разследвания не са можели да бъдат водени повече. Така погледнато, това е една традиция в България.


Много благодаря. Пожелавам ви успех.

- Г-н Борисов ми даде и интересен съвет: В България не бивало да се безпокоя за нищо, но да съм много внимателен в Германия.Записът от разговора, към който Борисов препраща, след срещата му с германския журналист, предоставен от пресцентъра на кметската администрация. Въпросите са задавани от неидентифициран засега мъжки глас.
Епилог

"Приписаните ми думи, че съм поддръжник на г-н Борисов, са пълна глупост. Единственото, което си позволих да кажа за него, е, че той ми се струва по-различен от г-н Румен Петков, за когото Борисов се изрази много остро. Абсолютна безсмислица е и твърдението, че съм искал да гласувам за него и неговата партия. Всъщност това е изключително неразумно от страна на г-н Борисов или неговите служители. Така само се подхранва впечатлението, че манипулирането на чужди мнения все още е на дневен ред в България. Впрочем същата оценка се споделя и от служители на ОЛАФ - едните фронтално те атакуват, докато другите се опитват да се договорят с теб."Юрген Рот пред "Дневник"


17.11.2008 г.

Промяна в закона ще спре имотната мафия
Проф. Анелия Мингова, член на Висшия съдебен съвет

- Проф. Мингова, забелязва се активизация на ВСС по дисциплинарните производства? Колко са те през последния месец и срещу кого?

- Не бих искала да коментирам конкретни данни, с които съветът още не е сезиран. В три констатирани по собствена проверка случаи или по материали в медиите ВСС се е самосезирал и е образувал три дисциплинарни производства. Две от тях са приключили - едното с дисциплинарно уволнение, а третото е висящо и в законовия срок ще бъде финализирано.
- Колко са дисциплинарните производства от началото на годината?

- До момента са образувани 27 дисциплинарни производства. Още 30 са потвърдените наказания, които са наложени от административни ръководители. Като прибавим и особената мярка - обръщане на внимание на провинил се магистрат, която има по-скоро превантивен ефект, се получава внушителна цифра. Това показва засилен интерес на ВСС към дисциплинарните му правомощия.


- Само че обществото не спира да говори за корупция в съдебната система. Получавате ли такива сигнали?

- Корупцията като явление съществува в почти всяка сфера и обществото е особено чувствително към нея. Точно затова ВСС осъзнава ролята си в две посоки - да може чрез действията си да спомогне системата да се изчисти от съмнителни кадри, а от друга - това да доведе до законно самочувствие на тези, които си вършат работата. И не на последно място - да повиши общественото доверие и респект.


- Факт е обаче, че 7 от 18 дела с обществен интерес, наблюдавани от ЕС, са били спрени. Правят ли се проверки за движението на знаковите дела?

- Проблемът съществува и не бива да бъде отричан. ВСС води на специален отчет делата с висок обществен интерес. Има ги и в доклада на ЕК и в доклада на ОЛАФ. ВСС ще извърши проверка на място по движението на делата срещу Марио Николов и Тодор Иванов. Ще проверим и три дела срещу Валентин Димитров. Изискали сме и информация от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за всички висящи дела, образувани по Закона за отнемане на имущество в полза на държавата.


- Кой ще извършва проверките?

- Създадохме специална работна група във ВСС, която ще анализира и обобщава непрекъснато данните, ще предлага мерки с оглед наблюдение на тези дела, движението им и приключването им. Така ще се преодолее неоснователното им отлагане или връщане в досъдебна фаза. Виновните за това магистрати ще понесат своята отговорност.


- Ще проверите ли на какво основание делото "Румен Петков" е засекретено?

- Ако е било засекретено, това е било преценка на прокуратурата. Случаят е медийно интересен, но е на фаза, в която съответните органи трябва да си свършат работата. Не става дума за забавяне.


- Докъде стигна проверката на случая с имотните измами в Костинброд, които ВСС засече?

- В момента, в който сигналът по този случай пристигне във ВСС, ще бъде образувано и дисциплинарно производство. Всичко, което е в компетенциите на съвета, ще бъде извършено в хода на това дисциплинарно производство. Проблемът обаче е доста сложен и до момента не са постъпили материалите.


- Имате ли сигнали за имотни измами с участие на магистрати в други градове?

- Това очевидно е проблем, който тепърва ще бъде разплитан от оправомощените институции. Обнадеждена съм, че има виждане как да се промени Наказателният кодекс, за да може да понесат наказателна отговорност извършващите подобни измами. Системата вече работи.Антония Кюмюрджиева


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница