Г. София прекрати концесията за чистотатаДата25.02.2018
Размер235.33 Kb.


10.03.2009 г.

София прекрати концесията за чистотата
Столичният общински съ­вет реши вчера да прекрати едностранно и предсрочно договора с фирма „Новера" за почистването на 19 райо­на на града от 1 април т. г. Мотивът е виновно неизпъл­нение от страна на конце­сионера. Предложението на кмета Бойко Борисов бе­ше подкрепено единодуш­но от съветниците от всички политически групи на из­вънредната сесия на град­ския парламент.

От БСП, СДС и ДСБ на­стояха обаче развалянето на концесията да започне до 2 седмици, и то след по­ложителен правен и финан­сов анализ на процедурата, за да не бъде ощетена об­щината. Съветниците въз­ложиха на кмета да предяви също иск към „Новера" за претърпени вреди и пропус­нати ползи, както и да поис­ка обезпечение за това. Бо­рисов ще трябва да започне и процедура за създаване на общинска структура, която да поеме дейността в освободените райони, как­то и да осигури хигиенизи­рането им до изграждането на структурата.

Мотивите на Борисов са, че „Новера" системно не из­пълнява задълженията по

почистването на града. Това станало в периода 21 -25 юли 2008 г. Тогава конце­сионерът не извозва близо седмица отпадъците в цен­търа с обяснението, че ги нямало работниците му. За­това били наложени неу­стойки от 10 000 лв. за райо­ните „Средец", „Възражда­не", „Красна поляна" и „Триадица". На 5 март ве­черта „Новера" спряла за 3 дни извозването на боклука на всичките 19 района, тъй като общината дължала 6,4 млн. Още на 7 март кме­тът бил уведомил „Новера", че предприема действия за прекратяване на договори­те.

От опозицията в съвета изразиха съмнения, че правното основание за раз­валяне на концесията може да не издържи в съда. „Неу­стойката, ако загубим, мо­же да е и 30 млн. лв., което не е малко", заяви Георги Кадиев (БСП). „Трябва да имаме и финансов план на новото предприятие, за да видим как ще се отрази на бюджета", предложи и Ди­митър Бъчваров (ДСБ). „Против сме всеки, който се опитва да рекетира общи­ната. Но нека докладът да се подпише и от правния отдел на общината, за да има гаранции, че всичко е на­ред", поиска Владимир Кисьов (СДС).

„Според това, което ми каза заместник-кметицата Юлия Ненкова, концесионерите не могат да ни осъд­ят. Живеем в ЕС и не може някой да държи столицата за заложник", заяви Бори­сов. По повод обвиненията, че иска да превърне чисто­тата в касичка на ГЕРБ, кметът заяви: „Това са БСП -единият ден трябва да си направят пиар. Търсих пре­миера Станишев само за да осигури сигурност за хора­та, които чистят, а не да ре­шават други въпроси".
10.03.2009 г.

Въпреки клетвите София пак не развали концесията за боклука

Решението бе отложено заради опасността от милиони левове неустойки
Таня Петрова

София за пореден път се оказа неподготвена по темата "разваляне на концесионните договори за боклука". След категорични изказвания на кмета Борисов и единодушно решение на три комисии договорите да бъдат прекратени от 1 април мнозинството неочаквано промени мнението си заради пълната неяснота какво ще последва от изгонването на "Новера". Така в крайна сметка СОС реши да къса договорите за 20 района само при положителен финансов и юридически анализ, който трябва да е готов до 2 седмици. На същото заседание съветниците упълномощиха кмета да иска запор на сметките и имуществото на "Новера" и да предяви иск за претърпени вреди при спирането на работата през уикенда. До пълния обрат се стигна след няколко часа препирни, но пък с пълно мнозинство на съветниците от всички групи. Така те за пореден път демонстрираха, че имат обща воля да развалят концесиите, но някой друг път и под условие.

Причина за отлагане на решението е опасността от налагането на милиони левове неустойки при евентуално дело от страна на "Новера". От фирмата твърдят, че неизвозването на боклука в петък, събота и неделя не е достатъчно основание за прекратяване на договора. Той може да бъде разтрогнат при три бойкота от по три дни в рамките на 3 месеца, но според юристите на общината всеки непочистен район трябва да се брои поотделно и условието е налице."Това тълкуване е спорно и не следва директно от договора. С такава ли лекота ще рискуваме милиони левове неустойки?", коментира при първоначалното обсъждане в комисиите Георги Кадиев от БСП. Той предупреди, че фирмата ще може да претендира за пропуснати ползи от евентуалните постъпления до изтичането на договорите - около 360 млн. лв. При 12% възвръщаемост това е равносилно на около 43 млн. лв. Експерти пък припомниха, че миналата година "Новера" не чисти 4 района за 5 дни, но общината не прекрати договора.

Спорове предизвика и липсата на яснота кой и как ще поеме чистенето на града от 1 април и няма ли да последва още по-голяма криза. "Ние сме в ситуация "Студио X", коментира Николай Желев от СДС след признанието на общината, че "Новера" е единствената фирма в момента, която има капацитет да чисти районите. "Можем да започнем пряко договаряне с малки фирми, които да поемат отделните райони, но не знаем колко от тях биха отговорили и колко време ще е нужно за производството на контейнерите", призна зам.-кметът Мария Бояджийска. При смяна на концесионера фирмите трябва да осигурят 69 000 малки кофи, 17 000 по-големи контейнера и 120 от най-големите съдове, трябва да се купят 70 сметосъбиращи камиона и 20 машини за останалите дейности по чистене, обясни тя. Въпреки тези неясноти в комисиите ГЕРБ отхвърли искането за анализ и по-голям преходен период. "Ако не прекратим договорите, още от утре трябва да хвърляме боб дали концесионерът ще излезе да чисти. Сигурно ще има някаква криза, но по-добре от тая агония", аргументира се Орлин Алексиев от ГЕРБ.

При дебатите в зала от опозицията изложиха същите аргументи като в комисиите. Този път обаче ГЕРБ поиска почивка и промени становището си. "Счетохме предложението за анализ за разумно. Видяхте, че с пълно мнозинство ме подкрепиха. Ще направим всичко възможно да осигурим допълнителни юридически доводи за прекратяване на концесията", коментира кметът Бойко Борисов. Той отхвърли като абсурдни твърденията, че целта на случващото се е концесионерът да вземе лесни пари от общината. Борисов допусна, че все пак може да преговаря с "Новера" за купуване или наемане на кофите.

Междувременно прокуратурата си приписа заслуга за възстановяването на реда в София след кризата през уикенда. "Извикан е шефът на "Новера" и смятам, че така донякъде беше решен проблемът, тъй като започнаха да чистят от въпросната фирма", заяви градският прокурор Николай Кокинов. Прокуратурата разследва дали фирмата е създала предпоставки за избухване на епидемия и зараза в София, като е оставила несъбрани купищата боклук. Това може да бъде квалифицирано като престъпление срещу народното здраве.
10.03.2009 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Необходимо е да развиваме ускорено енергийния сектор

Искането на електроразпределителните предприятия за 10% увеличение на тока не е антикризисно


Иглика Горанова, Георги Велев

Министър Димитров, електроразпределителни­те предприятия обявиха, че искат увеличение на тока от 1 юли с 10%. От ДКВЕР отговориха, че то­ва е нереалистично. Ще има ли увеличение на ел.енергията и какво ще то?

Рано е да се каже каква ще е цената на тока и разби­ра се основната преценка за това е в правомощия­та на ДКЕВР. Виждате, че ставките на международните пазари са изклю­чително динамични и ни­кой не може да гарантира какво ще се случи до нача­лото на лятото. Електроразпределителните предприятия си предявя­ват очакванията и те са по същата схема, по коя­то бяха и миналата, и по­миналата годиш. Според мен цените трябва да се коригират в съответ­ствие с кризата. За съжаление, монополната цена се определя на обосновка на разходите, които пра­вят дружествата, без да се отчитат пазарните промени. В същото време цената на нефта падна с около 70%, въглищата паднаха изключително се­риозно, а металите бу­квално се сринаха по паза­рите. В ситуация на кри­за трябва да се отчитат не само разходите, които са неизбежни, а и конюнктурата на пазара. На нея има конкуренция, а не мо­нопол. Цял свят в момен­та затяга коланите. Ве­роятно и ЕРП-та ще го направят и едва ли ще има такъв ръст на запла­тите, както имаше през предишните две година Освен това има и свито потребителско търсене. При това положение е не­реалистично очакването за цени с 10% в повече, особено в ситуацията на икономическа криза. По друга философия трябва да се формират цените този път.

Имаше идея миноритарният държавен дял от ЕРП-та да стане част от Българския енергиен холдинг (БЕХ). Кога ще се реа­лизира това? Ако има такова желание от БЕХ, това може да стане в много кратки срокове, макар че може да се говори и за някакъв кон­фликт на интереси. Все пак нарушава се пазарна­та конкуренция, защото тогава холдингьт ще бъ­де и доставчик, и соб­ственик.

Идеята на създаването на БЕХ не беше ли точно та­кава - да се покрива цяла-

та верига от производ­ство до доставка на елек­троенергия?

Това е изгодната верига в енергетиката. Повечето енергийни гиганти от ЕС печелят от края на вери­гата с крайните цени, а ние преди това. факт е обаче, че у нас ЕРП-та са приватизирани и тази идея не може да стане по друг начин, освен ако има желание за продажба и ако има ресурс в БЕХ за заку­пуване. Това е проблем на собственика и не може да става въпрос за национа­лизация, каквито идеи чу­вам, че имат някои олеве­ли десни лидери.

Председателят на ДКЕВР проф. Шушулов заяви, че е склонен да запази триме­сечното отчитане на то­ка. Какво е вашето мнение по въпроса?

Аз имах няколко срещи и с ЧЕЗ,и с ЕОН. Изисквания­та на ЕС са категорични, че трябва да се издават сметки за фактическа консумация. Разбира се, едномесечното отчита­не може да бъде икономи­чески трудно достъпно за някои хора. Тоест, ако се разделят тарифите и ис­каш едномесечно отчи­тане, това означава всеки месец при теб да идва ин­касатор. Това означава, че ти ще трябва да плащаш с 10% повече за ток при­мерно. И обратното - ако си на тримесечно отчитане, ще плащаш с 10 на сто по-малко за ток. На дружествата неедно­кратно съм им поставял въпроса да въведат ясни стимули, за да знаят хора­та каква им е ползата за това, че ги отчитат на три месеца. Засега обаче оставаме в сферата на агитацията и пропаганда­та. ЕРП-та трябва да обяснят на хората пре­димствата на тримесеч­ното и на едномесечното отчитане, за да могат да преценят кой вариант да предпочетат.

Каква е ситуацията в страната с намаляване цените на парното?

Правя срещи с всички топлофикации. Много е ша­рена ситуацията. Най-интересно е положението във Варна, където ползват добра система за преференции. Ако ти си коректен платец и си плащаш навреме, то на­малението ти стига до 20%. Това е добрият под­ход към клиентите. По подобен начин от EVN твърдят, че намаление­то при тях е 4-5%. Те по­еха ангажимента от март също да въведат ясна система от префе­ренции. Крайно време е и "Топлофикация София" да започне да работи по то­зи начин.

Намаление на цената на парното в София с 19% няма ли да доведе друже­ството до границата на оцеляването?

Тя е доведена зад граници­те на възможното съще­ствуване заради несъбирането на вземанията от клиентите. Тук разгово­рът с ръководството на "Топлофикация" не е чак толкова спокоен, защото частните топлофикации почти нямат проблеми с взиманията. Явно е , че въпросът опира до соб­ственика, който, когато е държавен, изглежда обезличен. Вижкдате, че щом нещо стане частно и се почват какви ли не пакети. Започва реклама, която търси хем да те заинтересува, хем да потребяваш и да плащаш по-малко. За съжаление, такива пакети все още няма там, където има държавна собственост. А в две от топлофикациите - в Перник и в Шу­мен, ситуацията е напра­во драматична.

Има ли основание твърде­нието, че шансовете ни за отваряне на блокове Ш и IV в АЕЦ "Козлодуй" са на път да бъдат погребани? Отговорът на този въ­прос зависи от взаимо­действието с два субек­та. Единият са 26-те държави-членки на ЕС и вторият - Европейската комисия. Един от основ­ните въпроси, които е обсъждал премиерът

Станишев с председате­ля на ЕК Жозе Барозу на среща на 5 март е бил и за компенсациите за III и IV блок. Такива разговори се водят и с държавите-членки. Министърът на външните работи Ивай­ло Калфин води разговори в тази посока, аз също преговарям със съответ­ните министри. Ако има и най-малък шанс, той трябва да бъде използван. Преговорите вървят в двете посоки - както за увеличаване на компенса­циите, така и за възможността за пускане на бло­ковете. По време на сре­щата с Барозу е била по­искана конкретна сума, но нека да не я абсолютизираме. Досега България е получила 550 млн. евро за фонд "Козлодуй", като основно средствата се изразходват за енергоефективни мерки, които са от изключителна важност за страната.

В ситуация на икономиче­ска и финансова криза мо­жем ли да очакваме огро­мен срив на производство­то до изборите? Дори и най-мрачните прогнози не са за отрица­телен ръст на производ­ството. Но че кризата влияе на България, никой не го отрича, това е оче­видно. Намаляват инве­стициите, външните по­ръчки, износът, цените на редица стоки се срина­ха. Влиянието на кризата върху България е силно. Да се надяваме, че няма да паднем до нулев растеж. Казано по-просто - ако имаме положително ра­звитие, каквото и да е то, ние ще сме по-добре, отколкото сме били м.г. Ако паднем на нулата, тогава трябва да сме в състоянието на 2008 г. Големият проблем е Бъл­гария да не падне под нула­та, да няма отрицателен ръст, защото тогава ще сме по-зле, отколкото сме били. ЕС като цяло очаква свиване на ръста с около 2,5% , т.е общото влошаване на икономика­та да е с толкова. Като се прибави и инфлацията, разбирате, че нещата стават доста песими­стични. Но за България очакванията са да имаме положително развитие.

20-те икономически зони, които правителството планира като антикризисна мярка в подкрепа на бизнеса, достатъчни ли са?

Няма ясен измерител, по който да се каже кое е до­статъчно и кое не. Голе­мият въпрос за всяка страна е да реши кое е важно не днес, а кое е важно за след кризата.

Ще дам един непопулярен пример с всички рискове. За "Кремиковци" отдавна можехме да кажем, че не ни трябва, но дори купу­вачите, които се появя­ват и се отказват, твър­дят, че комбинатът е из­вънредно важен за Бълга­рия, макар че е катего­рично становището, че трябва да се направят се­риозни инвестиции в еко­логията. Този комбинат дава стратегически пози­ции на България, понеже е свързано с пристанищна дейност, с ж.п. транс­порта и много подизпъл­нители. Разбира се, пак повтарям, че това е обект, който трябва да се модернизира и екологизира, а това без сериозен инвеститор не може да се случи.

Определено трябва да бъ­де запазена българската енергетика. Ако допу­снем загуба на енергиен капацитет, после просто няма да има с какво да обслужваме един ускорен икономически растеж. Затова и инвестициите на американската компа­ния AES в ТЕЦ "Марица изток 1" са много важни. Всички енергийни проек­ти е добре не само да не бъдат замразявани, а да бъдат ускорени. Идеята е след кризата да имаме сравнително евтина енергия, както за нас, та­ка и за Балканите. Есте­ствено, трябва да запа­зим социалната си инфра­структура - не можем да спрем образованието и здравеопазването. И два­та сектора трябва да са в добро състояние след кризата. Там е необходи­мо да се инвестира, от­делно да има инвестиции и в инфраструктура, за­щото тя създава работ­ни места. Във всеки сек­тор трябва да се опреде­ли кое е най-важното, за да се инвестира там.

Според проучване на "Галъп" специално за в. "Класа" дори след газова­та криза българите продължават да са поло­жително настроени към Русия. Как си обяснявате този феномен?

Има факти, които са не­променими. Съвременна­та българска държава е създадена в резултат на Руско-турската освобо­дителна война. Каквито и да са били мотивите на политическата върхушка на Русия за тази война, това не променя факта, че хиляди руски войници са загинали в България. И няма българин, който да не разбира това и да не го цени. Трудно можем да обърнем историята и за­ради газовата криза да станем русофоби.
10.03.2009 г.

Слабо да любиш и мразиш, силно да търпиш

От Веселин Стойнев
БСП отпочна предизборната си кампания с пъстроцветни позиви изпод мотото "Изпълнихме, каквото обещахме". Станишев пак е надянал каска, изпод която аха да изпадне трудовата книжка с нулев трудов стаж. Бойко Борисов и наяве, и насън все е в кампания. С едната ръка гони вечно недоизгонения от столичната чистота Вълк, а с другата юнашки разбива шампанско по първи копки. Макар да му стига тая награда генералската униформа, е готов да се нагърби и с премиерския жезъл - стига да каже лятос народът.

Иван Костов пък е извисил визионерска снага над кризата и като един Алвин Тофлър и Ал Гор, взети заедно, провижда отвъд нея всеобща дигитална икономика и администрация плюс зелено човечество.

Царят се брани от "виртуалната политика" със слаборечие, закотвено в най-често идващата му на ум дума "теми" (равно и на проблеми, ценности, идеи, концепции или каквото там още дойде), за да остане пълномандатно при горите си в реални граници. Падналото в жертва на политиката експертно говорене на Мартин Димитров все по-често извисява от парламентарната трибуна кресчендото на ранноседесарските години, а на партийното алегрото му е съвсем ma non tropo, защото трябва да се съобразява и с тайно продепесарския, и с явно антикостовисткия хор.

След трагичната история с "мъжката си секретарка" Доган е на път да се мумифицира като един Ким Ир Сен в боянските си сараи. След като удариха по кабелното разпространение на СКАТ пък (на принципа няма СКАТ - няма "Атака"), Сидеров взе да се изживява като Любимия вожд от уличната платформа и като Ким Чен Ир за рождения си ден аха да изстреля за 3 март балистична ракета срещу турския "конак" край "Попа".

На прага на предизборната кампания сега управляващите залагат на успехите си досега, а кандидат-управляващите - на мотивите от неуспешните си 7 вота на недоверие.

Премиерът Станишев например е убеден, че 2/3 от обещанията в предизборната платформа на БСП са изпълнени - особено като се има предвид, че управлението е все пак коалиционно (в интервю пред в. "Култура").

Да, разбира се - голям ръст на БВП, на заплатите, на пенсиите... календарът от успехи, който произвеждаха и предшествениците му, но без никакъв електорален успех за повторен мандат. Микроикономиката, глупако, както биха казали в САЩ. За гласоподавателя са по-важни неимоверно порасналите сметки за ток, парно и транспорт плюс европейските цени в магазините. Плюс корупционната чест юнашка - защото у нас и малкият човек иска да е голям корумпар.

А нима БСП бе обещала плосък и корпоративен данък от по 10%? И поради что се сра-ми да не го изтъква сред постиженията на управлението, ако и в него да няма нищо ля-во? А, да, защото, ако иска да остане тъкмо с тези си заслуги на власт, трябва да я изби-ра друг електорат. Но понеже този друг електорат, колкото и да е доволен от 10-те про-цента, надали ще гласува за нея от благодарност, не й остава друго, освен пак да напла-ши своя предан битките на прехода електорат: като дойде бате ви Бойко и ония сини реваншисти, ще паднете жертва - защото сте социалисти! "Затова се опасявам да не бъдем отново разделени на добри и лоши; да не се върне посочването на врага, който трябва да бъде унищожен." (Сергей Станишев, в. "Култура".) Опасява се или ще ги опасява?

Дясната опозиция пък смята, че тройната коалиция е некадърна и корумпирана и просто трябва да бъде изгонена без по-нататъшни обяснения по същество - дали данъкът ще стане още по-плосък например, дали в условията на криза ще се върви към бюджетен дефицит, или ще се пази още по-голям излишък, дали масирано ще се строят пътища, или масирано ще се инвестира в образование... Предизборни обещания, разбира се, ще има, но те нямат особено значение.

Целофанът с макропоказателите вече изглежда като мазна амбалажна хартия, пропита от некадърност и корупция, а и десният контрацелофан пак е само "за ценз". И бъдещите, както и сега управляващите просто трябва да убеждават избирателите си, че положението ще стане още по-лошо, ако противникът е на власт. Даже не трябва да ги убеждават, а да дадат шанс на повечко народ да се изока: писна ни от наглите комунис-ти и депесари - да ги изритаме! Защото за мнозина десни, останали в годините на синия разпад без политическо представителство, това е единствената мотивация за гласуване.

Партиите го знаят много добре от сондажите, които поръчват, видно е и с просто око от интернет форумите - едни мразят Борисов повече и от Станишев, други мразят Костов повече и от себе си, трети недолюбват Шулева и Свинаров, четвърти ненавиждат Софиянски, Бакърджиев и Кошлуков... Всички заедно обаче мразят комунистите и Доган. И тази енергия на негативния вот е на път да бъде пропиляна, ако за пореден път не се случи коалицията СДС - ДСБ и всеки поотделно се размечтае, че сам ще седне в мотора с кош на ГЕРБ. Защото за мнозина разочаровани десни изборът само за ДСБ или само за СДС вече е позитивен избор, на който по-трудно биха се решили.

Махалото на негативния вот може да не се раздвижи достатъчно и да си остане почти в мъртва точка. Затова в ГЕРБ отсега си правят сметка как ще предизвикат нови, предсрочни избори. Кой обаче ще навие пружината?

Засега кризата не е ключов фактор в предизборната борба - нали не е наша, дошла е отвън. А Виденов, който я предизвика отвътре, за малко сам да въведе валутния борд. Какво ли ще им дойде наум на часовникарите при втория ремонт? Дали няма да оставят маховика в покой в името на "националното спасение". Или да пренавият пружината до скъсване и махалото да се забие силно в една от двете посоки? И дали пак няма да пострада целокупният електорат, свикнал слабо да люби и мрази от първия път и силно да търпи през цялото останало време?


10.03.2009 г.

Общината скъса концесията за боклук

Павлина Араджиева

На извънредна сесия вчера Столичният общински съвет прекрати договорите на концесионера „Новера” за чистенето на 19 столични района, които изтичат през 2014 г. До предсрочното прекъсване на споразуменията с подизпълнителите „Чистота-София” и ДИТЦ се стигна, след като „Новера” спря да чисти за три дни – петък, събота и неделя, в столицата заради забавени плащания от страна на общината.

Според зам.-кмета по финанси Минко Герджиков „Новера” е нямала причини да не извършва услугата, тъй като за първите два месеца от годината са й били преведени над 17 млн. лв. дължими плащания. След двучасов вял дебат с прекъсвания за съвещания съветниците от СОС гласуваха с пълно мнозинство предложението на кмета Бойко Борисов да бъдат скъсани договорите и анексите към тях на Столична община с концесионера.

Предизвестието ще бъде подписано след две седмици, когато бъде готов правният и финансов отчет, който е възложен на независим консултант, и той бъде с положително становище. По думите на Борисов „Новера” със сигурност ще води дела, въпреки че според юристите те нямат правни основания за това. Договорите трябва да бъдат прекратени до 31 март, като от началото на април столицата ще се чисти от по-малки фирми чрез пряко договаряне.400 млн. лв. ще бъдат предполагаемите претенции на „Новера” към общината, смятат съветници, тъй като това е предполагаемата печалба на фирмата за година. Как и дали ще има възможност общината да покрие тези плащания все още не е ясно. В момента обаче се водят преговори с банките-кредитори на концесионера за възможността за купуване на задълженията му към тях.


10.03.2009 г.

Прокурори проверяват за епидемия
СОФИЯ. Прокурори проверяват дали "Новера" е застрашила София с епидемия, след като три дни чистачите не извозваха сметта от улиците на града. Кметът Бойко Борисов изпратил в събота молба, с която иска да бъде образувана проверка срещу фирма "Новера". Това съобщи градският прокурор Николай Кокинов. По думите му в молбата се казва, че фирмата концесионер не чисти 19 столични района, като по този начин създава предпоставки за епидемия. Кокинов уточни, че негови колеги са привикали управителя на "Новера" Борислав Лазаров, след което той е обещал да изпълни задълженията си.10.03.2009 г.

ОТКРИХА СИСТЕМА ЗА КЛИЕНТИ В ОБЩИНА „СЛАТИНА"
Система за управление на чакащите клиенти беше откри­та и работи от вчера в Центъра за обслужване на клиенти в район "Слатина". Центърът об­служва средно между 200-300 граждани на ден и работи от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване. Максималното време за изчак­ване за предоставяне на услуга преди пускането на системата е било до 15 минути. Системата беше открита от министъра на държавната администрация Ни­колай Василев и районния кмет Антоанета Апостолова. Общо 5 офиса на общински служби в София са включени в проекта на МДААР за внедряване на системата. Освен район "Слати­на" това са още район "Подуя­не", където системата работи от януари, район "Искър", дирек­ция "Архитектура и градоуст­ройство" и офисът на дирекция "Общинска собственост" към Столична община.


10.03.2009 г.

СОС прекрати концесията на „Чистота” и „ДИТЦ”

Всички общински съветници гласуваха едино­душно „за”
Столичният общински съвет прие решение за разваляне на концесионните договори с „ДЙТЦ" и „Чистота-София" за почистването на столицата от 1 април. „За" гласуваха всички 54 общински съветници, които присъстваха на извънредната сесия вчера. „Против" и „въз­държали се" нямаше. Концесиите за сметопочистване и анексите към тях се прекра­тяват едностранно поради нередовно изпъл­нение на задълженията. Освен това кметът на столицата трябва да предяви иск към концесионерите за пропуснати ползи. Съвет­ниците решиха още кметът да внесе пред­ложение към СОС за създаване на общинска структура за управление на битовите отпа­дъци.10.03.2009 г.

Концесия: Прекратяване

Развалиха договора с Новера

Все пак кметът чака анализ дали има заплаха от неустойки
Евгени Сираков, esirakov@pari.bg

Столичният общински съвет с пълно единодушие даде съгласието си кметът на София Бойко Борисов предсрочно и едностранно да прекрати договорите с фирмите по чистотата ДИТЦ и Чистота-София, собственост на Новера, заради неизпълнение на задълженията им.Застраховане

Концесията ще бъде прекратена на 31 март, ако след извършване на правен и финансов анализ се установи, че концесионерът Новера няма да има възможност да осъди общината за неустойки и пропуснати ползи. Ще разпиша предизвестие за прекратяване, след като получа този анализ, заяви кметът Бойко Борисов. Правният анализ на заместник-кмета Юлия Ненкова ме уверява, че няма да ни осъдят, но за стопроцентова сигурност ще изчакаме 2 седмици, добави Борисов. Към оценката ще бъдат привлечени и външни консултанти.

Общинският съветник от БСП Георги Кадиев обаче изрази опасение, че концесионерът може да съди общината за пропуснати ползи в размер от 50 млн. лв., и настоя гласуването за прекратяване на концесията да стане едва след изготвянето на оценката на риска.

Неизпълнение

В двуседмичен срок анализът трябва да бъде готов, след което в СОС да бъдат обявени положителните резултати и договорът да бъде прекратен едностранно. Причината е системно неизпълнение на концесионния договор по почистването на столицата през 2008 г. от страна на фирмите изпълнители, като с протоколи са наложени неустойки в размер на

10 000 лв. за всеки район. На 5, 6 и 7 март не е извършвана нито една дейност от ДИТЦ и Чистота-София по сметосъбиране и сметоизвозване, което води до основание за едностранно прекратяване на договорите, заяви Борисов.

Иск

Съветниците възлагат на кмета на София да предяви иск за претърпени вреди и пропуснати ползи с искане за обезпечение и запориране на банковите сметки и движимите вещи на фирмите концесионери по чистотата.

Платили сме над 17 млн. лв. за 2 месеца на концесионерите и столицата трябва да свети, заяви Борисов. Заради спешната ситуация с неприбрания боклук през почивните дни общината възложи на Титан АС да поеме част от почистването на районите на Новера. Новера отново пое задълженията си, ние няма за какво да се договаряме с общината, заяви управителят на Титан АС Ивайло Даковски. Той обаче не пожела да коментира какви цени биха предложили, ако в бъдеще се организира конкурс за почистването на тези райони.


10.03.2009 г.

Получили сме € 455 млн. през 2008 г.

като заеми от Европейската инвестиционна банка, съоб­щи институцията в годиш­ния си отчет. 105 млн. от тях за софийското метро, 174 млн. за малкия бизнес и още 100 млн. за разширяване на мрежата за мобилна теле­фония. С тях общо дългът на София към ЕИБ става 2,8 млрд.

България е предвидила да изхарчи близо 3 млрд. евро, за да направи по-екологична икономиката си, съобщи еврокомисарят за регионал­ното развитие Данута Хюбнер вчера. Най-голяма част от евросубсидиите до 2013 г. у нас ще бъде вложена във водния сектор (934 млн.), БДЖ (464 млн.) и управле­нието на отпадъците - 300,5 млн. Брюксел ще ни изплати 243 млн. предсрочно за инфраструктурни подобрения и за вятърни централи.


10.03.2009 г.

Нено Димов, независим депутат: КОСТОВ НЯМА МЯСТО В БЪДЕЩАТА ДЕСНИЦА

Той разцепи СДС, за да си направи личен проект, а сега се опитва да се върне към остатъка от голямата кауза
Майя Любомирска

- Г-н Димов, необходимо ли е дясно обединение и възможно ли е да се осъществи, след като сме свидетели на всекидневната агресия от страна на партията на Иван Костов?

- Ще започна от това, че по принцип обединението не може да бъде цел. То се прави, за да се постигне цел. Коя е целта? В дясното политическо пространство от доста време не е поставяна цел, различна от обединение. Затова то винаги се е проваляло. Моите опоненти ще кажат, че целта е алтернатива на сегашното управление, което без всякакъв спор се провали. Такава е просто едно клише - трябва да си предлагал алтернативни политики през изминалите години и ако те са общи, съюзът за постигането им ще е естествен. Така стана през 1996-97 година между тогавашния Съюз на демократичните сили и коалицията Народен съюз. Имаше много тежко разделяне и въпреки това събирането около една цел, евроатлантическо бъдеще за България, направи коалицията лесна. Тогава никой не е говорил за обединение, тогава се говореше за политика. Докато този разговор за политики не се проведе, реално обединението няма да донесе до нищо, дори и ако се случи. А дали е необходимо, ще отговоря с аргумента, че всяко фрагментирано пространство е слабо. Така че от тази гледна точка е добре да има единен десен политически субект. Аз обаче мисля, че на този етап той е трудно постижим.
- Но сроковете до изборите са толкова кратки, кога може да стане всичко това? Май засега можем само да очакваме, ако има обединение, то да е механичен сбор?

- Много време беше пропуснато. Политиката вдясно се измества от тема, която не е политическа. Това, което се очаква да се случи утре (б.р. днес) на Националния съвет на Съюза на демократичните сили, не е каква политика да направи и предложи на избирателите, а дали може да се коалира с партията на Иван Костов. Тук ще отворя една скоба - никой в България не се интересува от това. Всеки гражданин се интересува от това дали може да преживее кризата с минимални поражения, дали ще загуби работата си и дали ще му отнемат жилището, дали ще има сигурност в дома си или не. Друг важен въпрос, който интересува хората, е как ще се развиваме след кризата, за да не сме на опашката в Европейския съюз. Това са теми, които интересуват гражданите. А кой с кого ще се коалира вълнува само върха на политическата класа.


- Струва ли ви се възможно с ДСБ да се осъществи едно обединение, след като те постоянно рекетират по своеобразен начин партньорите си?

- Ако решения на проблемите, за които говорих, бяха предложени от десницата преди време, обединението щеше да бъде формалност. Десницата и специално СДС са изправени пред тежка емоционална дилема. Човекът, който получи всичко от СДС, който на практика беше председател на тази партия 7 години, я разцепи и я обяви за мъртва. Думите, които каза по адрес на тази партия, за оставащата клиентела, за това, че е тяло без дух, зомби и прочие, определиха отношението му. След като Костов провали личния си проект - ДСБ, се опитва да се върне към СДС, партията, която се оказа по-жизнеспособна. Иван Костов разцепи големия десен проект на България, за да си направи личен проект. А днес се връща към остатъка от онзи десен проект. Това нанесе тежка емоционална рана сред хората от СДС. Ако искаме да погледнем в перспектива бъдещето на десницата, Костов няма място там. По същия начин се отваря и проблем към гласоподавателите на ДСБ. Защото в края на краищата те също искат да видят перспектива и доброволното оттегляне на Иван Костов е единственият възможен начин те да гласуват за такова обединение. Защото ако Иван Костов остане в една бъдеща коалиция, тя няма никакъв шанс за успех. Представете си само каква алтернатива ще е всяко съглашение около човек, който е обвързан с руските интереси в България (днес в сутрешния блок бе показан такъв документ). Каква е разликата с днешното управление?


- Вие бяхте заместник-министър на околната среда в правителството на ОДС, на което Костов беше министър-председател. И до днес обществото не знае защо бяха направени персоналните смени на министри. Вие тогава знаехте ли каква е причината? Знаете ли сега?

- Спомням си, че беше в една неделя, при доста изнервена ситуацията се очакваше в понеделник да се внесат промените, говорихме по телефона с колеги, без да знаем изобщо какво ще се случва. От днешна гледна точка мога да кажа, че това е стил на абсолютно еднолично вземане на решения. Само ще ви припомня един факт от много по-новата история, когато трябваше да издигнем кандидатура за президент и тогава имаше дебат дали да се оттегли искът срещу Бойко Борисов в съда или не. Националното ръководство на ДСБ, в което аз участвах, единодушно взе решение с 11 от 12 души, че не трябва да се оттегля искът. И часове по-късно Костов нареди и искът беше оттеглен. Това очевидно е стил.


- Доста нелицеприятни факти вече се събраха. Какво трябва да се случи, за да се оттегли Костов от поста председател на ДСБ? Всъщност какво може да провокира малко разум у Костов? За всички е ясно, че той цели единствено да влезе и в следващия парламент.

- Аз ще се върна на това, което се случва по време на преговорите в момента, което също е стил и то крайно безотговорен. Извършва се тежка манипулация, в която очевидно е вложен много талант, тръгвайки от някакви организации от страната, които натискат да стане подобно обединение. Т.е. хората искат. Само че този натиск е върху едно много вътрешно решение на СДС. И много изстрадано решение. Този натиск е влизане с бутоните в сфера, която е много чувствителна за СДС. Това е нещо, което продължава да руши отвътре Съюза на демократичните сили и на практика може да го разцепи отново. Дори утре да се случи подобно обединение, то ще е минус за изборите. В момента Иван Костов играе ролята отново на жертва. А на практика той поставя в жертва на собственото си его всички останали. Затова е и тази естествена реакция на хората да се защитят, защото никой не желае да бъде жертван. Естествен е и този дебат в СДС, защото е поставен по такъв начин. Най-отговорното нещо, което би могъл да направи Костов пред десницата, е да се оттегли безусловно. Не така, както го направи след президентските избори, когато уж подаде оставка. Не така, както го направи през 2001 г., когато също уж подаде оставка. А просто да намери своето естествено място извън политиката.


- Но да очакваме Иван Костов да се оттегли, е все едно да чакаме писмо от мъртвец. Поправете ме, ако греша, но нали последно беше казал, че подава оставка през този февруари?

- Имаше такава заявка, но не правена реално, защото преди нея имаше друга. Това е част от манипулациите. Васил Филипов показа с документи по една телевизия обвързаността с интереси на руски олигарси, разплатили се през фондация "Демокрация". За тази обвързаност Костов лъга - лъга хората от ДСБ, от десницата, от цялата нация, че такива документи няма. А се оказа, че има. Само този факт е достатъчен за незабавното му оттегляне от политиката.


- Един по-дълбок анализ за какво говори, чии интереси обслужва Костов?

- Аз не съм привърженик на теорията за конспирацията, но предполагам, че се използват различни интереси и различни хора, за да бъдат активирани по различен начин. За мен е важно, че продължава да се измества темата от проблемите със "за" или "против" една личност. В криза десницата дава разумните решения. В нормална обстановка десницата е тази, която дава икономически възход. Ние сме се лишили вече 8 години от тези решения и вижте на какво е заприличала страната. И това става, защото се въртим около една и съща личност.


- Вие като редови гражданин знаете например за кого бихте гласували, ако изборите са утре?

- С този въпрос ме "застреляхте" в упор. Аз изключително внимателно гледам и това, което се случва в СДС, защото това е единствената партия, която успя да оцелее след 9 лидери. Колкото и да е свита, с промените, които направиха, с този крайно демократичен подход, те събудиха отново живеца. Гледам и много любопитно развитието на "Ред, законност и справедливост", защото това е заявка за реална операция "Чисти ръце". Страхувам се обаче, че това го правят хора като нас, които се занимаваме с политика. Гражданите имат много по-важни за себе си проблеми, те не могат да се вглеждат така внимателно в тези въпроси. И затова отклоняването на вниманието с друга тема - за обединение или не - допълнително ги обърква. Не им дава шанс да вземат разумно решение. Затова разговорът вдясно от Бакърджиев-Костов-Софиянски трябва да се насочи към Свобода-Справедливост-Просперитет.
10.03.2009 г.

Арх. Димитър Димитров, сдружение Граждани за София:

А къде ще се складира отровената почва на Яна?!
- Г-н Димитров, на 4 април се прави пър­ва копка на завода за отпадъци. Кога според вас той ще бъде готов?

- Ние сме майстори по първите копки. За­водът не е ясно кога ще стане, тъй като има доста работа по него. Засега само са изкупени терените за него­вия строеж край гара Яна. А трябва тепърва да се прави път от гара Яна за него, трябва да се местят дълекопроводи, което е доста сложно във времето...

- Екооценката за завода е одобрена от Ми­нистерството на еколо­гията, но защитници на природата водят дела срещу строежа, който кметството се гласи да започне.

- Така е. Освен това знаете, че там почвата е много замърсена. Тя е от­ровена на един метър дъл­бочина. Общината иска да подмине този факт. По мои данни са закупени 300-400 декара земя, върху която да се строи заводът. Значи от този терен трябва да бъдат извозени 240 000 кубически метра отровена пръст и чак тогава да се почне строежът.

- Дали това ще ста­не?

- Съмнявам се. Спо­ред вас някой мислил ли е къде ще се скла­дира тази отровена почва? Никой не е из­числил и колко ще струва въпросната процедура.- Камионите на, сметопочистващите фирми, които ще се движат по магистра­лата там, няма ли да пречат на движение­то?

- Това също го няма никъде в цивилизованите страни. Всичките 500 ав­томобила ще минават по магистрала Хемус. Така ще се смесват две движе­ния - градско и магистрално, и ще се натовари и без това натовареният учас­тък.
Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница