Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 гДата13.09.2016
Размер47.93 Kb.
С о ф и й с к и У н и в е р с и т е т “Свети Климент Охридски”

Ф и з и ч е с к и ф а к у л т е т

А Т Е С Т А Ц И Я

за работата на докторанта Станимир Петров Кисьов

през календарната 2015 г.


Начало на докторантурата 05.01.2013 г. , заповед № РД 20-33 от 09.01.2013 г. срок на завършване 05.01.2016 г.
Тема на дисертацията: Структура на нисколежащи състояния в слабо деформирани и преходни ядра

Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Русанов Янков

Изучени общотеоретични и специални въпроси:
В рамките на изследванията беше изучена структурата на ядра от масовата област на изотопите, които представляват интерес за дисертационната работа на докторанта. Бяха разучени и използвани различни софтуерни пакети за анализ на експериментални данни. Бяха сравнени конфигурациите на твърд триаксиален ротор и γ-меки ядра за нуклиди в масовата област A~100, както и куплирането на нечетни нуклони към тях.

Работа над дисертацията (извършена научно-изследователска и експериментална работа, написани глави, раздели и др.):


Във връзка с научно-експериметалната си дейност през 2015г. докторантът взе участие в следните експерименти:


  1. In-beam and off-beam studies in 105Ru via (d, pγ) reactions, Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Букурещ, Румъния, март, 2015г.
  1. Fast-timing measuremnts in 192,194Os, Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Букурещ, Румъния, ноември - декември, 2015г.

Докладвани резултати на катедрен съвет: атестационен семинар в катедра “Атомна физика” на 07.01.2016 г.

Публикации във връзка с дисертацията:


1. S. Kisyov, S. Lalkovski, D. Ivanova, N. Mǎrginean, D. Bucurescu, Gh. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, D. Deleanu, N. Florea, D. Ghiţǎ, T. Glodariu, R. Lica, R. Mǎrginean, C. Mihai, A. Negret, C. Niţa, A. Olacel , S. Pascu , P. Petkov, T. Sava, E. A. Stefanova, R. Suvaila, S. Toma, O. Yordanov, and N.V. Zamfir, T1/2 = 1.71 ns isomeric state in 103Ru, Physical Review C (2015), изпратена за публикуване
2. S. Kisyov, S. Lalkovski, D. Ivanova, N. Mǎrginean, D. Bucurescu, Gh. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, D. Deleanu, D.G. Ghiţǎ, T. Glodariu, R. Lica, R. Mǎrginean, C. Mihai, A. Negret, C.R. Niţa, S. Pascu, P. Petkov, T. Sava, E. Stefanova, R. Şuvăilă, S. Toma, O. Yordanov, and N.V. Zamfir, Structure of Low-Lying Positive-Parity States in 99,101,103Ru from In-Beam Fast-Timing Measurements, Bulg. J. Phys. 42, 583–592 (2015)
3. S. Kisyov, D. Ivanova , S. Lalkovski, N. Mǎrginean, D. Balabanski , D. Bucurescu , Gh. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, D. Deleanu , D. Filipescu , I. Gheorghe , D. Ghiţǎ, T. Glodariu, R. Lica, R. Mǎrginean, C. Mihai, A. Negret, T. Sava, E. Stefanova, L. Stroe, R. Suvaila, S. Toma, O. Yordanov, and N.V. Zamfir, Structure of the low-lying excited states in 99,101,103 Ru from in-beam fast-timing measurements, Proceedings of the International Workshop on Nuclear Theory, vol. 32, 187-195 (2013)

4. С. Кисьов, Д. Иванова, Д. Радулов, С. Лалковски, Ядрено-структурни изследвания с детектори от LaBr3:Ce, Научни трудове, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по физика и инженерни технологии, том 38, кн. 4, 174-179 (2013) 

5. S. Kisyov, S. Lalkovski, N. Mǎrginean, D. Bucurescu, L. Atanasova, D. L. Balabanski, Gh. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, J.-M. Daugas, D. Deleanu, P. Detistov, D. Filipescu, G. Georgiev, D. Ghiţǎ, T. Glodariu, J. Jolie, D. S. Judson, R. Lozeva, R. Mǎrginean, C. Mihai, A. Negret, S. Pascu, D. Radulov, J.-M. Régis, M. Rudigier, T. Sava, L. Stroe, G. Suliman, N. V. Zamfir, K. O. Zell, and M. Zhekova, In-beam fast-timing measurements in 103,105,107Cd, Physical Review C 84, 014324 (2011)

6. S. Kisyov, S. Lalkovski, N. Mǎrginean, D. Bucurescu, L. Atanasova, D. Balabanski , Gh. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, D. Deleanu, P. Detistov, D. Filipescu, D. Ghiţǎ, T. Glodariu, R. Mǎrginean, C. Mihai, A. Negret, S. Pascu, T. Sava, L. Stroe, G. Suliman, N. V. Zamfir, and M. Zhekova, Fast-timing measurements in 95,96Mo, J. Phys.: Conf. Ser. 366, 012027, doi:10.1088/1742-6596/366/1/012027 (2012)

Други публикации:

1. S. Kisyov, F. Negoita, M.M. Gugiu, D.P. Higginson, L. Vassura, M. Borghesi, L. Bernstein, D.L. Bleuel, F. Gobet, B.L. Goldblum, A. Green, F. Hannachi, S. Kar, H. Petrascu, D. Pietreanu, L. Quentin, A.-M. Schroer, M. Tarisien, M. Versteegen, O. Willi, P. Antici, and J. Fuchs, Time of Flight Measurements for Neutrons Produced in Reactions Driven by Laser-Target Interactions at Petawatt level, Physics Procedia 77, 29-33 (2015)

2. T. Daniel, S.Lalkovski, S. Kisyov, N. Marginean, C. Mihai, P. H. Regan, T. Alharabi, L. Atanasova, A. Bruce, C. Costashe , D. Ghita, E. R. Gamba, L. A. Gurgi , J. Kownacki , R. Marginean, C. R. Nita , O. Roberts, O. Yordanov, J.Srebrny, E. Stefanova, S. Toma, Gamma ray spectroscopy of 105Ru, obtained via the sub-Coulomb barrier (d,pγ) reaction, Radiation Physics and Chemistry (2015), изпратена за публикуване

3. J. Jolie, J.-M. Régis, D. Wilmsen, N. Saed-Samii, M. Pfeiffer, N. Warr, A. Blanc, M. Jentschel, U. Köster, P. Mutti, T. Soldner, G.S. Simpson, G. De France, W. Urban, F. Drouet, A. Vancraeyenest, A.M. Bruce, O.J. Roberts, L.M. Fraile, V. Paziy, A. Ignatov, Th. Kröll, D. Ivanova, S. Kisyov, S. Lalkovski, Zs. Podolyak, P.H. Regan, E. Wilson, W. Korten, C.A. Ur, R. Lica, and N. Marginean, Test of the SO(6) selection rule in 196Pt using cold-neutron capture, Nuclear Physics A 934, 1-7 (2015)


4. S. Lalkovski, D. Ivanova, E. A. Stefanova, A. Korichi, P. Petkov, J. Kownacki, T. Kutsarova, A. Minkova, D. Bazzacco, M. Bergström, A. Görgen, B. Herskind, H. Hübel, A. Jansen, S. Kisyov, T. L. Khoo, F. G. Kondev, A. Lopez-Martens, Zs. Podolyák, G. Schönwasser, and O. Yordanov, Coexisting structures in 105Ru, Physical Review C 89, 064312 (2014)
5. J.-M. Régis, J. Jolie, N. Saed-Samii, N. Warr, M. Pfeiffer, A. Blanc, M. Jentschel, U. Köster, P. Mutti, T. Soldner, G. S. Simpson, F. Drouet, A. Vancraeyenest, G. de France, E. Clément, O. Stezowski, C. A. Ur, W. Urban, P. H. Regan, Zs. Podolyák, C. Larijani, C. Townsley, R. Carroll, E. Wilson, L. M. Fraile, H. Mach, V. Paziy, B. Olaizola, V. Vedia, A. M. Bruce, O. J. Roberts, J. F. Smith, T. Kröll, A.-L. Hartig, A. Ignatov, S. Ilieva, M. Thürauf, S. Lalkovski, D. Ivanova, S. Kisyov, W. Korten, M.-D. Salsac, M. Zielińska, N. Mǎrginean,

D. G. Ghitǎ, R. Licǎ ̆, C. M. Petrache, A. Astier, and R. Leguillon, B(E2; 21+ 01+) value in 90Kr, Physical Review C 90, 067301 (2014)


6. J.-M. Régis, H. Mach, G.S. Simpson, J. Jolie, G. Pascovici, N. Saed-Samii, N. Warr, A. Bruce, J. Degenkolb, L.M. Fraile, C. Fransen, D.G. Ghiţǎ, S. Kisyov, U. Koester, A. Korgul, S. Lalkovski, N. Mǎrginean, P. Mutti, B. Olaizola, Z. Podolyák, P.H. Regan, O. J. Roberts, M. Rudigier, L. Stroe, W. Urban, D. Wilmsen, The generalized centroid difference method for picosecond sensitive determination of lifetimes of nuclear excited states using large fast-timing arrays, Nuclear Instruments and Methods 726 ,191-202 (2013)
7. P. J. R. Mason, Zs. Podolyák, N. Mǎrginean, P. H. Regan, P. D. Stevenson, V. Werner, T. Alexander, A. Algora, T. Alharbi, M. Bowry, R. Britton, A. M. Bruce, D. Bucurescu, M. Bunce, G. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, N. Cooper, D. Deleanu, D. Delion, D. Filipescu, W. Gelletly, D. Ghiţǎ, I. Gheorghe, T. Glodariu, G. Ilie, D. Ivanova, S. Kisyov, S. Lalkovski, R. Lica, S. N. Liddick, R. Mǎrginean, C. Mihai, K. Mulholland, C. R. Nita, A. Negret, S. Pascu, S. Rice, O. J. Roberts, T. Sava, J. F. Smith, P.-A. Söderstrom, L. Stroe, G. Suliman, R. Suvaila, S. Toma, C. Townsley, E. Wilson, R. T. Wood, M. Zhekova, and C. Zhou, Half-life of the yrast 2+ state in 188W: Evolution of deformation and collectivity in neutron-rich tungsten isotopes, Physical Review C 88, 044301 (2013)
8. S. Lalkovski, A. M. Bruce, A. M. Denis Bacelar, M. Górska, S. Pietri, Zs. Podolyák, P. Bednarczyk, L. Caceres, E. Casarejos, I. J. Cullen, P. Doornenbal, G. F. Farrelly, A. B. Garnsworthy, H. Geissel, W. Gelletly, J. Gerl, J. Grębosz, C. Hinke, G. Ilie, D. Ivanova, G. Jaworski, S. Kisyov, I. Kojouharov, N. Kurz, N. Minkov, S. Myalski, M. Palacz, P. Petkov, W. Prokopowicz, P. H. Regan, H. Schaffner, S. Steer, S. Tashenov, P. M. Walker, and H. J. Wollersheim, Submicrosecond isomer in 117Rh72 and the role of triaxiality in its electromagnetic decay rate, Physical Review C 88, 024302 (2013)
9. S. Lalkovski, A. M. Bruce, A. Jungclaus, M. Górska, M. Pfutzner, L. Caceres, F. Naqvi, S. Pietri, Zs. Podolyák, G. S. Simpson, K. Andgren, P. Bednarczyk, T. Beck, J. Benlliure, G. Benzoni, E. Casarejos, B. Cederwall, F. C. L. Crespi, J. J. Cuenca-García, I. J. Cullen, A. M. Denis Bacelar, P. Detistov, P. Doornenbal, G. F. Farrelly, A. B. Garnsworthy, H. Geissel, W. Gelletly, J. Gerl, J. Grębosz, B. Hadinia, M. Hellström, C. Hinke, R. Hoischen, G. Ilie, G. Jaworski, J. Jolie, A. Khaplanov, S. Kisyov, M. Kmiecik, I. Kojouharov, R. Kumar, N. Kurz, A. Maj, S. Mandal, V. Modamio, F. Montes, S. Myalski, M. Palacz, W. Prokopowicz, P. Reiter, P. H. Regan, D. Rudolph, H. Schaffner, D. Sohler, S. J. Steer, S. Tashenov, J. Walker, P. M. Walker, H. Weick, E. Werner-Malento, O. Wieland, H. J. Wollersheim, and M. Zhekova, Core-coupled states and split proton-neutron quasiparticle multiplets in 122−126Ag, Physical Review C 87, 034308 (2013)
10. E. A. Stefanova, S. Lalkovski, A. Korichi, T. Kutsarova, A. Lopez-Martens, F. R. Xu, H. L. Liu, S. Kisyov, A. Minkova, D. Bazzacco, M. Bergström, A. Görgen, F. Hannachi, B. Herskind, H. Hübel, A. Jansen, T. L. Khoo, Zs. Podolyák, and G. Schonwasser, Observation of positive-parity bands in 109Pd and 111Pd: Enhanced γ-softness, Physical Review C 86, 044302 (2012)
11. T. Alharbi, P. J. R. Mason, P. H. Regan, N. Mǎrginean, Zs. Podolyák, A. Algora, N. Alazemi1, A. M Bruce, R. Britton, M. R. Bunce, D. Bucurescu, N. Cooper, D. Deleanu, D. Filipescu, W. Gelletly, D. Ghiţǎ, T. Glodariu, G. Ilie, S. Kisyov, J. Lintott, S. Lalkovski, S. Liddick, C. Mihai, K. Mulholland, R. Mǎrginean, A. Negret, M. Nakhostin, O. J. Roberts, S. Rice, J. F. Smith, L. Stroe, T. Sava, C. Townsley, E. Wilson, V. Werner, M. Zhekova and N. V. Zamfir, Electromagnetic Transition Rate Measurements in the N=80 Isotone, 138Ce, J. Phys.: Conf. Ser. 381 012057 (2012) doi:10.1088/1742-6596/381/1/012057
12. S. Lalkovski, A. M. Bruce, A. M. Denis Bacelar, M. Górska, S. Pietri, Zs. Podolyák, P. Bednarczyk, L. Caceres, E. Casarejos, I. J. Cullen, P. Doornenbal, G. F. Farrelly, A. B. Garnsworthy, H. Geissel, W. Gelletly, J. Gerl, J. Grębosz, C. Hinke, G. Ilie, G. Jaworski, S. Kisyov, I. Kojouharov, N. Kurz, S. Myalski, M. Palacz, W. Prokopowicz, P. H. Regan, H. Schaffner, S. Steer, S. Tashenov, P. M. Walker, H. J. Wollersheim and M. Zhekova, Single-particle isomeric states in 121Pd and 117Ru, J. Phys.: Conf. Ser. 366, 012029 (2012) doi:10.1088/1742-6596/366/1/012029
13. N. Mǎrginean, D. L. Balabanski, D. Bucurescu, S. Lalkovski, L. Atanasova, G. Cǎta-Danil, I. Cǎta-Danil, J. M. Daugas, D. Deleanu, P. Detistov, G. Deyanova, D. Filipescu, G. Georgiev, D. Ghiţǎ, K. A. Gladnishki, R. Lozeva, T. Glodariu, M. Ivaşcu, S. Kisyov, C. Mihai, R. Mǎrginean, A. Negret, S. Pascu, D. Radulov, T. Sava, L. Stroe, G. Suliman, N. V. Zamfir, In-beam measurements of sub-nanosecond nuclear lifetimes with a mixed array of HPGe and LaBr3:Ce detectors, Eur. Phys. Journal A 46, 329-336 (2010)
Участие в конференции и семинари през 2015г.:
1. Shapes and Dynamics of Atomic Nuclei: Contemporary Aspects (SDANCA-15),

София, България, 8 – 10 октомври 2015г.

• Изнесен доклад на тема In-beam Fast-Timing Measurements in Transitional and Triaxially Deformed Ru Isotopes
2. Sesiunea de comunicări științifice a tinerilor cercetători din IFIN-HH, Букурещ, Румъния, 17 декември 2015г.

• Изнесен доклад на тема Structure of low-lying states in Ru isotopes from fast-timing measurements


3. International Conference on Laser Applications at Accelerators, LA3NET 2015, Майорка, Испания, 25 - 27 март 2015г.

• Изнесен доклад на тема Neutron Production From Nuclear Reactions Driven by TW Laser-Target Interactions


4. International Conference on Extreme Light (ICEL 2015), Букурещ, Румъния, 23 – 27 ноември 2015г.

• Представен постер на тема Energy Measurements of Neutrons Produced in Nuclear Reactions Driven by Laser-Target Interactions


Във връзка с дисертационната си работа на тема ''Структура на нисколежащи състояния в слабо деформирани и преходни ядра'' докторантът започна подготовка на уводната и общо-теоретичната част на текста на дисертацията.

Мнение на научния ръководител за работата на докторанта:

През отчетната година са изпълнени следните задачи от индивидуалния план:


• Извършена научноизследователска и експериментална работа:
- провеждане на експерименти за измерване на времена на живот на възбудени ядрени състояния;

- анализ на експериментални данни;

- интерпретация на резултатите в рамките на съвременни теоретични модели.
• Оформяне на дисертацията:

- изготвяне на уводната част от дисертацията.


Докторантът взе участие в провеждането на два експеримента. Извърши анализ на експериментални данни и интерпретация на получените резултати в ракмите на теоретични модели. Резултати от работата си докторантът представи на четири конференции с международно участие.
• През изтеклата година докторантът има педагогическа работа със студенти и дипломанти.
Като заключение може да се каже, че всички точки от Индивидуалният план на докторанта са изпълнени. Публикационната активност свързана с темата на дисертацията е достатъчна и покрива препоръчителните критерии на Физическия факултет за представяне на дисертации за образователната и научна степен “доктор”. Докторантът има и голям брой допълнителни несвързани с докторантурата публикации. Подготвена е и значителна част от текста на дисертацията. Въз основа на всичко казано предлагам на Катедрения съвет да даде положителна оценка за работата на докторант Станимир Кисьов за последната 2016 година и за целия срок на докторантурата. Предлагам докторантът да бъде отчислен с право на защита. Предполагаемо окончателно зъвършване и представяне на дисертацията за предзащита се очаква в следващите три месеца.

Дата 6.01.2016 г. Научен ръководител:

(доц. д-р Венцислав Русанов Янков)

Атестацията е обсъдена и приета на заседание на катедрения съвет на 07.01.2016 г. с протокол N 353

По-важни забележки към работата на докторанта:

Няма................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………...............................

Ръководител на катедра:

(проф. дфн Георги Иванов Райновски)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница