Гео-тайник Моля прочетете! Поздравления! Вие го намерихте, случайно или целенасоченоДата09.09.2016
Размер20.66 Kb.
Гео-тайник Моля прочетете!

Поздравления! Вие го намерихте, случайно или целенасочено

Защо е скрита тук тази кутия? Що за майтап са всичките тези дреболии, скрити вътре?


Това е част от световната игра, посветена на тези, които ползват GPS (Global Positioning System – Глобална система за позициониране). Тази игра се нарича Geocaching. (ГЕОТАЙНИК) Участник в играта, който притежава GPS скрива «съкровището» (тази кутийка и нейното съдържание), и

публикува точните координати на които е скрита, за да могат останалите ползватели на GPS да се заемат с «търсене на съкровището». Единствените правила са: ако вземете нещо от кутията, да оставите нещо в замяна, и да се запишете в дневника на посетителите. Надяваме се че този контейнер е скрит добре и за непосветени хора не би било лесно да го намерят. Макар че понякога прекрасното място място не е много подходящо за скривалище.


АКО ВИЕ СЛУЧАЙНО СТЕ ОТКРИЛИ НАШЕТО СЪКРОВИЩЕ:

Чудесно! Можете да се присъедините към нас! МОЛИМ ВИ:

• Молим Ви, не местете, и не повреждайте кутията! Истинското съкровище – това е мястото, на което се намира, както и възможността да споделите своите мисли с тези, които ще го намерят след Вас

Ако желаете, можете да си вземете нещо, но, молим Ви, оставете нещо Ваше, за да могат тези след вас да го открият, и го опишете в дневника за посещения.

• Ако е възможно, съобщете ни за това на указания по-долу сайт.

Играта Geocaching е за всички, които имат GPS и обичат приключенията. Подобни сайтове съществуват в цял свят. Всичко се организира чрез Интернет. Посетете нашия сайт, ако искате да

узнаете нещо повече или имате някакви коментари: http://www.geocaching.com
Ако тази кутия трябва да бъде преместена по някаква причина, моля съобщете ни за това.

Поднасяме Ви своите извинения и с радост ще я преместим.
GEOCACHE SITE - PLEASE READ
Congratulations, you've found it! Intentionally or not!
What is this hidden container sitting here for? What the heck is this thing doing here with all these things in it?
It is part of a worldwide game dedicated to GPS (Global Positioning System) users, called Geocaching. The game basically involves a GPS user hiding "treasure" (this container and its contents), and publishing the exact coordinates so other GPS users can come on a "treasure hunt" to find it. The only rules are: if you

take something from the cache, you must leave something for the cache, and you must write about your visit in the logbook. Hopefully, the person that hid this container found a good spot that is not easily found by uninterested parties. Sometimes, a good spot turns out to be a bad spot, though.


IF YOU FOUND THIS CONTAINER BY ACCIDENT:

Great! You are welcome to join us! We ask only that you:

• Please do not move or vandalize the container. The real treasure is just finding the container and sharing your thoughts with everyone else who finds it.

• If you wish, go ahead and take something. But please also leave something of your own for others to find, and write it in the logbook.• If possible, let us know that you found it, by visiting the web site listed below.
Geocaching is open to everyone with a GPS and a sense of adventure. There are similar sites all over the world. The organization has its home on the Internet. Visit our website if you want to learn more, or have any comments: http://www.geocaching.com
If this container needs to be removed for any reason, please let us know. We apologize, and will be happy to move it.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница