Годишно разпределение на учебното съдържание по математика – класДата22.07.2016
Размер161.68 Kb.
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА – 4. КЛАС
32 учебни седмици по 4 часа – 128 часа
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА


  • Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията събиране, изваждане, умножение и деление с едноцифрено или двуцифрено число и свойствата на тези действия

  • Задълбочаване и разширяване на знанията за мерни единици чрез въвеждане на мярката за ъгъл, мерните единици за лице и връзките между тях

  • Задълбочаване и разширяване на знанията за основните геометрични фигури ъгъл, правоъгълник, квадрат, познаване на окръжността и елементите ѝ и усвояване на понятието „лице на правоъгълник

  • Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания, като се показват и някои от интегративните възможности на математиката

  • Развиване на наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта

  • Създаване на предпоставки и използване възможностите на математиката за развиване на логическото мислене на учениците, за използване на анализа, синтеза, сравняването при генериране и изучаване на математически понятия, формулиране на твърдения, извършване на умозаключения

  • Развиване на интереса и мотивиране на учениците за изучаване на математиката и формиране на положително отношение към нея

  • Изграждане на умения за работа в групи, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения

  • Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве

  • Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка
Седмица

ТЕМА

ЗАБЕЛЕЖКАI с.

Числата до 1000

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

Събиране на числата до 1000 с преминаване

Упражнителен урок


IIс.

Изваждане на числата до 1000 с преминаване

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Първо математическо състезание


III с.

Умножение и деление на сбор с число

Умножение и деление на числата до 1000 без преминаване

Умножение на числата до 1000 с преминаване

Деление на числата до 1000 с преминаване


IV с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Второ математическо състезание

Числата от 1001 до 10 000


V с.

Упражнителен урок

Числата до 100 000

Упражнителен урок

Числата до 1 000 000


VI с.

Многоцифрени числа

Упражнителен урок

Естествени числа

Естествени числа, по-големи от 1 000 000


VII с.

Упражнителен урок

Окръжност

Упражнителен урок

Упражнителен урок


VIII с.

Първи математически турнир

Самостоятелна работа

3000 + 2000 = 5000 3000 – 2000 = 1000

25 000 + 347 = 25 347

786 340 – 340 = 786 000
IX с.

71 123 + 13 413 = 84 536

45 279 – 33 001 = 12 278

53 742 + 24 856 = 78 598

287 194 + 108 175 = 395 369


X с.

58 467 + 19 073 = 77 540

5803 + 94 197 = 100 000

Упражнителен урок

Намиране на неизвестен умалител


XI с.

Упражнителен урок

Трето математическо състезание

718 405 – 293 405 = 425 000

169 863 – 95 446 = 74 417


XII с.

8611 – 2925 = 5686

10 000 – 3714 = 6286

Упражнителен урок

Упражнителен урок


XIII с.

Измерване на ъгли

Упражнителен урок

Римски цифри

Упражнителен урок


XIV с.

Упражнителен урок

Втори математически турнир

Самостоятелна работа

4 . 3000 = 12 000 14 000 : 2 = 7000


XV с.

Упражнителен урок

2313 . 3 = 6939

2486 : 2 = 1243

Упражнителен урок


XVI с.

1834 . 2 = 3668

291 374 . 2 = 582 748

987 . 2 = 1974

Упражнителен урок


XVII с.

Лице на правоъгълник

Намиране на лице на правоъгълник

Упражнителен урок

Упражнителен урок


XVIII с.

Четвърто математическо състезание

8491 : 7 = 1213

2688 : 3 = 896

41 000 : 2 = 20 500


XIX с.

Упражнителен урок

Умножение на разлика с число

Деление на разлика с число

Намиране на неизвестен делител


XX с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Трети математически турнир


XXI с.

Самостоятелна работа

Умножение с 10, 100

Деление с 10, 100

Упражнителен урок


XXII с.

Упражнителен урок

Умножение с 20, 30, …, 90

Умножение с двуцифрено число

Упражнителен урок


XXIII с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Пето математическо състезание

Деление с двуцифрено число


XXIV с.

Упражнителен урок

1116 : 12 = 93

Упражнителен урок

6528 : 32 = 204


XXV с.

39 900 : 35 = 1140

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Упражнителен урок


XXVI с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Четвърти математически турнир

Самостоятелна работа


XXVII с.

Естествени числа

Упражнителен урок

Събиране и изваждане на естествени числа

Умножение и деление с едноцифрено число


XXVIII с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Умножение и деление с двуцифрено число

Упражнителен урок


XXIX с.

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Пети математически турнир


XXX с.

Самостоятелна работа

Упражнителен урок

Упражнителен урок

Упражнителен урок


XXXI с.

Годишен преговор

Годишен преговор

Годишен преговор

Годишен преговор


XXXII с.

Изходно ниво

Годишен преговор

Годишен преговор

Годишен преговор

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница