Годишно разпределение на учебното съдържание по математика – класДата22.07.2016
Размер149.77 Kb.
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА – 3. КЛАС
32 учебни седмици по 3,5 часа – 112 часа
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

 • Усвояване на числата до 1000, редицата на естествените числа до 1000 и позиционния принцип за представяне на тези числа в десетичната бройна система.

 • Усвояване на действията събиране и изваждане на трицифрени числа и техни свойства.

 • Усвояване на действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрени и техни свойства.

 • Запознаване с половинка, третинка, четвъртинка и десетинка на базата на деление с 2, 3, 4 или 10.

 • Усвояване на нови мерни единици за дължина (км и мм), маса (г, тон) и време (век и секунда), на връзки между техни производни и действия с тях (без мерките за време).

 • Запознаване с понятието „ъгъл“ и видовете ъгли. Усвояване на знания за видовете триъгълници според ъглите.

 • Овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел (текстови задачи с не повече от три действия).

 • Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия.

 • Развиване на когнитивните свойства на учениците в обучението (съзнателност, активност, самостоятелност, наблюдателност, внимание и др.).

 • Развиване на някои качества на мисленето, като рационалност, бързина, гъвкавост, критичност и др.

 • Създаване на интерес към математиката чрез използване на дидактически игри и занимателни елементи.

 • Развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

 • Създаване на навици за опазване на околната среда и на собственото здраве.

Дата

Тема

ЗабележкаI с.

Числата до 1000

Числата до 100 – четене, писане (преговор)Редицата на числата до 100. Сравняване. Представяне на числата до 100 като сбор на десетици и единици (преговор)

Числата 100, 200, 300, ..., 1000. Четене, писане, сравняване

Числата от 101 до 1000 – четене, писане


II с.

Представяне на числата до 1000 като сбор на стотици, десетици и единици

Редица на числата до 1000. Сравняване

Права и крива линия

Лъч


III с.

Числата до 1000 (обобщение)

Самостоятелна работа № 2

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване (преговор)400 + 200; 400 + 20; 400 + 2


IV с.

600 – 200; 420 – 20; 402 – 2

Събиране и изваждане

Километър

220 + 30; 600 + 250


V с.

250 – 30; 850 – 250

Събиране и изваждане

Милиметър

Събиране на трицифрени числа без преминаване (234 + 123)


VI с.

Изваждане на трицифрени числа (357 – 123)

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане без преминаване. Именуване на геометрични фигури

Текстови задачи от събиране и изваждане на трицифрени числа без преминаване


VII с.

Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване (преговор)128 + 243

371 – 243

Събиране и изваждане


VIII с.

Събиране и изваждане

164 + 253

417 – 253

Събиране и изваждане


IX с.

Събиране и изваждане

156 + 167

323 – 167

Събиране и изваждане (съкратен запис)


X с.

Събиране и изваждане (графично представяне)

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане

Намиране на неизвестно умаляемо


XI с.

Намиране на неизвестно умаляемо

Събиране на трицифрени числа с преминаване (743 + 257)

Изваждане на трицифрени числа с преминаване (1000 – 257)

Събиране и изваждане


XII с.

Ъгъл. Елементи на ъгъла

Видове ъгли

Видове ъгли (чертане на прав ъгъл

на квадратна мрежа)Текстови задачи от събиране и изваждане на трицифрени числа с преминаване


XIII с.

Събиране и изваждане на трицифрени числа (обобщение)

Самостоятелна работа № 3

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНИ И ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

Таблично умножение и деление (преговор)4 . 40; 2 . 200


XIV с.

160 : 4; 400 : 2

Видове триъгълници според ъглите

Видове триъгълници според ъглите

Умножение на сбор с число


XV с.

Умножение на сбор с число

Умножение без преминаване (23 . 3; 123 . 3)

Умножение без преминаване

Умножение с преминаване (26 . 2 и 126 . 2)


XVI с.

Умножение с преминаване

Умножение с преминаване

Умножение с преминаване

Умножение с преминаване (63 . 2; 163 . 2)


XVII с.

Умножение с преминаване

Умножение с преминаване

Умножение с преминаване


XVIII с.

Умножение с преминаване (64 . 3; 264 . 3)

Умножение с две преминавания

Умножение с две преминавания


XIX с.

Умножение с две преминавания

Текстови задачи от умножение

Деление на сбор с число


XX с.

Деление на сбор с число

26 : 2; 264 : 2

Деление


XXI с.

Деление

Деление

48 : 3; 483 : 3


XXII с.

Деление

Деление

Грам


XXIII с.

Грам

625 : 5

Деление


XXIV с.

Половинка, третинка, четвъртинка

Десетинка

Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка


XXV с.

Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка

368 : 8

Деление


XXVI с.

Деление

Деление

Тон


XXVII с.

Тон

324 : 3

Деление


XXVIII с.

Деление

Намиране на неизвестно делимо

Секунда


XXIX с.

Век

Секунда, век

Секунда, век


XXX с.

Текстови задачи от деление

Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено число (обобщение)

Самостоятелна работа № 4


XXXI с.

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Числата до 1000 – четене, писане, сравняванеСъбиране и изваждане на числата до 1000

Умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число


XXXII с.

Годишен преговор

Годишен преговор

Годишен преговор

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница