Годишно разпределение по история и цивилизция за класДата19.01.2018
Размер242.68 Kb.
sou-draginovo.org

Работен вариант на

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗЦИЯ ЗА 6. КЛАС


УЧЕБНИК: автори - Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова; издателство – „Просвета – София“
Брой учебни часове – 68 (първи срок: 2 ч. седмично, втори срок: 2 часа седмично);.

срок

Тема – №, заглавие, вид

Очаквани резултати на ниво учебна програма и ниво тема

Понятия и термини

ЗабележкиІХ

Начален преговор - Какво разбирам, знам и мога от 5 клас

Познава особеностите в развитието на България през древността и Ранното средновековие;

Разкрива връзки и взаимодействия между народи и култури;

Ориентира се във времето и пространството;

Прави оценки на събития и личности.Държава, народност, култура, владетел, хан, войска, летопис, Средновековие, аристокрация


ІХ

Начален преговор - Какво разбирам, знам и мога от 5 клас

Познава особеностите в развитието на България през древността и Ранното средновековие;

Разкрива връзки и взаимодействия между народи и култури;

Ориентира се във времето и пространството;

Прави оценки на събития и личности.Държава, народност, култура, владетел, хан, войска, летопис, Средновековие, аристокрация


ІХ

Контролна работа за входно ниво
ІХ

Обсъждане на резултатите от теста
Х

1. Българите навлизат в новото време

Разбира многообразието на промените в българското общество през ХVІІІ–ХІХ век; Установява асинхронност между епохата на Възраждането и модерното време на света.

Продължаване на работата върху цивилизация, европейска цивилизация; нови понятия: модерна епоха с нейните периоди; българско възраждане


Х

2. Стопански промени през XVIII -XIV в.

Разбира многообразието на промените в българското общество през ХVІІІ–ХІХ век; Установява асинхронност между епохата на Възраждането и модерното време на света.

Стопанство и стопански дейности през 18-19 век, предприемач; индустриална революция, общество, българско общество


Х

3. Светът на възрожденските

българи

Описва живота на българите в града и селото през Възраждането; анализира предпоставките за формиране на българската нация.

Х

4. Съжителство с другите

Описва живота на българите в града и селото през Възраждането; анализира предпоставките за формиране на българската нация.

Религиозни и културни общности, национална общност (нация( автономия – културна и политическа.


Х

5. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

Свързва личности с исторически събития и процеси.

Етническа общност , нация, будител.


Х

6. Новото българско училище

Разкрива връзката между модерната и българската просвета.

Светско образование, видове училища и образователни равнища, национално самочувствие.


Х

7. Българската възрожденска култура

Дава примери за значими културни постижения; описва паметници на възрожденската култура; свързва събития и културни изяви с определени личности.

Традиционна култура, модерна култура.


Х

8. Движение за независима българска църква

Разкрива връзката между модерната просвета, Българската църква и активизирането на българската общност; разбира значимостта на религията в живота на хората.

Общество, гражданско общество, национална общност (нация), национално признаване.


ХІ

9. Борбите на българите през първата половина на XIX век

Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития и периоди, разпознава бележити личности от възраждането; работи с илюстрации.

Въстание, държава.


ХІ

10. Българската освободителна революция (1856-1868г)

Различава ярките личности на политическото възраждане.

Историческа личност, революция, националноосвободително движение; велики сили, емигранти, емигрантски организации.


ХІ

Упражнение - Личности на новото време
ХІ

11. Българската освободителна революция. Васил Левски и Любен Каравелов. (1869-Т873г)

Описва ярки събития, определя значението им; свързва личности с исторически събития и процеси.

Национална революция, националноосвободително движение, свобода, демокрация, човешки права.


ХІ

12. Априлското въстание (1876г)

Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития и периоди, разпознава бележити личности от възраждането; работи с илюстрации.

Националноосвободително движение, националнореволюционно движение, Източен въпрос, Източна криза.


ХІ

13.Освобождението: Руско-турската война. (1877-1878)

Използва достъпни хронологични и пространствени ориентири за обяснение на исторически факти.

Източна криза, националноосвободително движение, външна политика (дипломация, война).


ХІ

Какво разбирам, знам и мога – От културно обособила се нация към независима държава

Описва елементи от начина на живот на възрожденските българи; разбира ролята на обществените движения; различава мирни и въоръжени форми на борба; разпознава паметници на възрожденската култура; оценява Българското възраждане като част от процеса на модернизация на Европа

ХІ

Българско възраждане - обобщение

Всички очаквани резултати по темите от раздела

Обобщаване на изучаваните понятия


ХІІ

Контролна работа „Българско възраждане"
ХІІ

14. Възстановяване па българската държава. Уредба на Княжество България (1877-1879г.)

Различава основните органи на властта, описва държавното устройство; разбира ролята на владетеля и на политическите партии.

Демократично управление, конституция, конституционна монархия; права на гражданите.


ХІІ

15. Възстановяване на българската държава. Първи стъпки на демокрацията (1879-1884г)

Различава основните органи на властта, описва държавното устройство; разбира ролята на владетеля и на политическите партии.

Конституция, политическа партия, преврат, коалиционно правителство.


ХІІ

16. Българският национален въпрос

Разпознава причините за борбата за национално обединение.

Национален въпрос, външна политика (дипломация, война).


ХІІ

17. Българите извън пределите на свободната държава

Описва, анализира, сравнява и оценява факти, събития и процеси, дейността на бележити българи.

Нация, национални общности, асимилация, културна пропаганда.


ХІІ

18. Българската следосвобожденска демокрация до края на XIX в. Стефан Стамболов (1886-1894г.)

Характеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.

Конституция, демокрация, демократично управление, историческа личност; опозиция, държавен преврат; регент.


І

Упражнение - Писмените извори за историята на модерна България
І

19. Българската следосвобожденска

демокрация до края на XIX в. Константин Стоилов (1894-1901г.)

Характеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.

Демокрация, конституция, политически опонент; външна политика, дипломация.


І

20. Съединението (1885г.)

Описва устройството на Източна Румелия; сравнява с държавното устройство на Княжество България

Национален идеал, национално обединение; държавни институции, административна автономия.


І

21. България по пътя на модернизацията. Независимостта (1908)

Разбира ролята на институциите в демократичното общество; предимствата на общественото

съгласие; отговорността на управленските елити.Национален въпрос, пътища за решаване на националния въпрос; външна политика и нейните средства.


І

Какво разбирам, знам и мога – България в Европа и на Балканите на границата между ХІХ и ХХ век

Всички очаквани резултати по темите от раздела

Обобщаване на изучаваните понятия


І

22. Войни за национално обединение. Цената на идеала (1912-1918)

Посочва, описва и разграничава причини и последици, свързани с дадени събития.

Външна политика и нейните средства – дипломация и война; военни съюзи: Троен съюз и Антанта, реваншизъм.


ІІ

23. Политически живот (1918-1925г.). Следвоенните сътресения.

Анализира конкретно политическо управление; характеризира и оценява дейността на бележити личности.

Атентат, държавен преврат; болшевишка партия на Русия.


ІІ

24. България през периода 196-1939г. От демокрация към авторитарно управление.

Анализира конкретно политическо управление; характеризира и оценява дейността на бележити личности.

Демократично управление, авторитарно управление, държавен преврат.


ІІ

25. България през неспокойният европейски мир (1919-1939). Външна политика под знака на разума.

Анализира и сравнява

общественото развитие на България и другите европейски страни; характеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.Мирен ревизионизъм, неутралитет.


ІІ

26. България в годините на Втората световна война (1939-1944г.)

Анализира и сравнява

общественото развитие на България и другите европейски страни; характеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.ІІ

Какво разбирам, знам и мога – От три войни към нова война

Всички очаквани резултати по темите от раздела

Обобщаване на изучаваните понятия


ІІ

Контролна работа „България от освобождението до средата на XX век"
ІІ

Обсъждане на резултатите от контролната работа
ІІ

27. Всеобщ напредък в началото на XX век

Разбира ролята на стопанските промени и модерните производствени

технологии и комуникации за напредъка на обществото и тяхното влияние върху ежедневието.Стопански живот и неговата диференциация: земеделие, индустрия, търговия, пътно и жп строителство.


ІІІ

28. Стопански промени и модерни производствени технологии (1919-1939г)

Разбира ролята на стопанските промени и модерните производствени

технологии и комуникации за напредъка на обществото и тяхното влияние върху ежедневието.Стопански дейности, модерни производствени технологии, стопанска криза, капитали, предприемачество.


ІІІ

29. Духовни процеси в следосвобожденското българско общество

Характеризира основните видове училища в

България; разбира тяхната роля за духовното развитие на нацията;

Открива влиянието на модерните школи в европейската култура в българското изкуство;

Разбира, че войната носи разруха, нещастия и смърт.Култура, културни институции, европеизация, интелигенция.


ІІІ

Упражнение - Институции на модерната българска култура
ІІІ

30. Българинът на прага на XX в. Едно променящо се общество.

Характеризира основните видове училища в

България; разбира тяхната роля за духовното развитие на нацията;

Открива влиянието на модерните школи в европейската култура в българското изкуство;

Разбира, че войната носи разруха, нещастия и смърт.Общество, социални групи, дискриминация, модернизация.


ІІІ

31. Всекидневният живот. Между Ориента и Европа.

Характеризира основните видове училища в

България; разбира тяхната роля за духовното развитие на нацията;

Открива влиянието на модерните школи в европейската култура в българското изкуство;

Разбира, че войната носи разруха, нещастия и смърт.Начин на живот, общество; традиционни обичаи и празници; модерен бит, Ориент.


ІІІ

32. Българското общество през военните години. Войната и хората.

Характеризира основните видове училища в

България; разбира тяхната роля за духовното развитие на нацията;

Открива влиянието на модерните школи в европейската култура в българското изкуство;

Разбира, че войната носи разруха, нещастия и смърт.Външна политика (война и дипломация), бежанци.


ІІІ

Упражнение - Образите на миналото - извор на знание и мъдрост
ІІІ

33. Променящият се свят на българина след Първата световна война

Разбира и приема различността и предимствата на съжителството; разбира

ролята на традицията в

процеса на модернизацията.


Общество, население, обществени групи; начин на живот (бит), колективистично общество, модерно общество; модерни комуникации.


ІV

34. Културните търсения след Първата световна война. България в европейската култура.

Разбира и приема различността и предимствата на съжителството; разбира

ролята на традицията в

процеса на модернизацията.


Култура, условия за развитие на културата: наследство, външни влияния, национални приноси.


ІV

Какво разбирам, знам и мога – Българската модернизация през първата половина на ХХ век. Икономика, култура, общество

Всички очаквани резултати по темите от раздела

Обобщаване на изучаваните понятия


ІV

35. Политическата система на

Комунизма (1944-1989)

Разбира характера на

тоталитарния режим;

оценява ролята на свободата като условие за икономически, духовен и културен напредък на личността и на човешките общности;

Различава демокрация от

демагогия, административен контрол от свободна изява.


Сталински модел на управление, държавен социализъм (тоталитарно управление), сателит.


ІV

36. Икономически промени в селото и града. От пазарна към планова държавна икономика.

Разбира характера на

тоталитарния режим;

оценява ролята на свободата като условие за икономически, духовен и културен напредък на личността и на човешките общности;

Различава демокрация от

демагогия, административен контрол от свободна изява.


Пазарни правила, икономика, колективизация, национализация.


ІV

37. Българското общество (1944-1989)

Разбира характера на

тоталитарния режим;

оценява ролята на свободата като условие за икономически, духовен и културен напредък на личността и на човешките общности;

Различава демокрация от

демагогия, административен контрол от свободна изява.


Общество, права на гражданите, привилегии.


ІV

38. България зад „желязната завеса"

Разбира характера на

тоталитарния режим;

оценява ролята на свободата като условие за икономически, духовен и културен напредък на личността и на човешките общности;

Различава демокрация от

демагогия, административен контрол от свободна изява.


Външна политика – дипломация, сателит, „желязна завеса“, „студена война“.


V

39. Краят на комунизма

Различава конструктивни от деструктивните идеи и политически проекти;

Свързва модернизацията и демократизацията на България с определени личности; прави разлика между демократичен и недемократичен режим; разбира ролята на човешките права като основа на демократичното общество.Човешки права, граждански свободи, „възродителен процес“.


V

40. Българският гражданин. Предизвикателствата на прехода (1990-1997)

Различава конструктивни от деструктивните идеи и политически проекти;

Свързва модернизацията и демократизацията на България с определени личности; прави разлика между демократичен и недемократичен режим; разбира ролята на човешките права като основа на демократичното общество.Общество, парламентарна демокрация, преход, реформи, приватизация, демокрация.


V

Интернет проект - Европейският съюз в моя свят
V

41. България в обединяваща се Европа (1997-2007 г.)

Различава конструктивни от деструктивните идеи и политически проекти;

Свързва модернизацията и демократизацията на България с определени личности; прави разлика между демократичен и недемократичен режим; разбира ролята на човешките права като основа на демократичното общество.Парламентарна демокрация пазарно стопанство, интеграция, Европейски съюз, НАТО.


V

42. Развитие на българската култура през втората половина на XX в.

Разбира ролята на идеологизацията на науката и културата; осъзнава необходимостта от свобода на духа;

Осъзнава икономическата и културната принадлежност на България към променящия се свят, етническото и културното многообразие като част от европейското наследство; разбира предимствата на европейското обединение; разпознава символите на ЕС.Култура, свобода на творчеството, натиск и контрол над творчеството, дисиденство, политически и идеен натиск над творците.


V

43.Българите в началото на третото хилядолетие

Разбира ролята на идеологизацията на науката и културата; осъзнава необходимостта от свобода на духа;

Осъзнава икономическата и културната принадлежност на България към променящия се свят, етническото и културното многообразие като част от европейското наследство; разбира предимствата на европейското обединение; разпознава символите на ЕС.Европейски съюз, етническа общност, национална общност.


V

44. Светът за България и българите. Образът на родината.

Разбира ролята на идеологизацията на науката и културата; осъзнава необходимостта от свобода на духа;

Осъзнава икономическата и културната принадлежност на България към променящия се свят, етническото и културното многообразие като част от европейското наследство; разбира предимствата на европейското обединение; разпознава символите на ЕС.Национална идентичност, европейска идентичност.


V

Какво разбирам, знам и мога – В капана на несвободата: България (1944-1989). „Завръщане” към Европа и демокрацията.

Всички очаквани резултати по темите от раздела

Обобщаване на изучаваните понятия


V

Преговор на изученото в 6 клас

Всички очаквани резултати по темите

Обобщаване на изучаваните понятия


V

Контролна работа за изходящо равнище


Обобщение на изученото в 6 клас

Всички очаквани резултати по темите

Обобщаване на изучаваните понятия
Обобщение на изученото в 6 клас

Всички очаквани резултати по темите

Обобщаване на изучаваните понятия
Обобщение на изученото в 6 клас

Всички очаквани резултати по темите

Обобщаване на изучаваните понятия
Оформяне на годишните оценки

Всички очаквани резултати по темите

Обобщаване на изучаваните понятияИзползвани източници:  • Мария Радева – Книга за учителя по история и цивилизация за 6 клас, издателство „Просвета“, С. 2007

  • Примерно годишно разпределение по история и цивилизация за 6 клас - anubis.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница