Gynazol за лечение на кандидозния вулво-вагинит – наш опит Е. Рачев, Клиника по акушерство и гинекология умбал „Св. Анна”Дата24.02.2017
Размер48.92 Kb.
GYNAZOL за лечение на кандидозния вулво-вагинит – наш опит
Е. Рачев, Клиника по акушерство и гинекология

УМБАЛ „Св. Анна”- София, директор Д.Димитров


Микотичните инфекции се причиняват от микросокпични гъбички (Fungi, Mycetes) които са няколко хиляди вида. Въпреки, че са описани още преди 2000 години, наличието им във влагалището е установено през 1839 г от Лангебек (2). Най-важни за медицинската практика са тези от класа на Fungi imperfecti, към които спада Candida. От целия род Candida най–патогенен и значим в клиничната практика е видът С. аlbicans, обаче патологичен процес при човека може да бъде предизвикан и от други представители на този род - С. glabrata, C. tropicalis, C. kefyr, C. Kruse и др. (4).

Гъбичките Сandida spp. са факултативни анаероби, т.е. условно – патогенни микроорганизми, като при здрави индивиди растежът им е подтиснат от нормалната бактериална флора. Нарушението на вагиналната екосистема (дисбиоза) във връзка с широко известни предиспозиционни фактори е в основата на вулво-вагиналната кандидозна инфекция (1,2,3).

През последните 1-2 декади се забелязва ръст на заболеваемостта от кандидозен вулвовагинит (КВВ). Той е най–често срещащата се клинична форма на генитална кандидоза и е най-честата генитална инфекция при жената. Счита се, че между 50 до 75 % от жените в сексуално активна възраст преживяват най-малко един епизод от ВВК, а 10 % от тях имат рецидивиращи епизоди (7,9). Въпреки, че инфекцията е подценявана и точни епидемиологични данни не могат да се представят, то само в САЩ годишно се регистрират над 13 милиона нови случаи (10).

Терапевтичните схеми включват локални и системни средства, най-често имидазоли (ketoconazole, butoconazole) и триазоли (fluconazole, itraconazole). Средният процент на излекуване се оценява на около 84-90 %, съчетанието на локални и орални средства не е дало по-добри резултати. Къмлайънсът при по-продължително лечение с интравагинални средства е по-незадоволителен в сравнение с оралните антимикотици. Нови схеми обаче, в които интравагиналната апликация е ограничена до 3-1 дни показват подобрен и сравним резултат с този на оралните средства.

GYNAZOL (вагинален крем, 2% Butaconazole nitrate, Gedeon Richter, Ltd) е ново поколение интравагинален крем със специфична биоадхезивност, даваща възможност за приложение по всяко време на денонощието, без вагинално изтичане.

Биоадхезивните качества се гарантират от специална, новосъздадена система за активно освобождаване на локални средства във вагиналната среда (11). Това е двуфазна система, съдържаща вътрешна, натоварена с медикамента зона, и воднонеразтворима външна компонента, като системата има силна биоадхезивност към вагиналната лигавица. Това дава отлична възможност чрез еднодозова апликация да се постигне терапевтичния еквивалент, съответстващ на многодозовото приложение на конвенционалния интравагинален крем (5). Приложението на тази нова система е свързано не само с крайната минимализация на вагиналното оттичане, но и резултира в значимо по-бързо облекчаване на симптоматиката (5,12). Въпреки еднократното приложение, вагиналното присъствие на медикамента и фармакологичното му въздействие продължава средно 4,2 дни (12).

Целта на настоящото проучване е да получим собствен опит от терапевтичните качества на новия препарат GYNAZOL® (Gedeon Richter, Ltd) - 5 г. вагинален крем за лечението на ВВК.

Като основни ЗАДАЧИ си поставихме да наблюдаваме ефективността, поносимостта и удобството за пациентите при приложението на GYNAZOL®.МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Общо 35 пациентки в репродуктивна и климактерична възраст бяха рекрутирани в проучването. В края на триседмичния наблюдавания период са отчетени данните при 31 от тях. Средната възраст на изследвания контингент е 32,06 (19-36) г. Данните от репродуктивната анамнеза посочват среден брой раждания 0,77 (0-2) и среден брой аборти - 0,80 (0-3).

Давността на оплакванията варират от 8,1 дни средно при остро настъпилата ВВК до 140 дни при хроничната. Предшестваща терапия с други анимикотици съобщават 12 пациентки, като някои от тях са използвали повече от един медикамент. Употребата на антибиотици посочват 8 жени, орални контрацептиви – също 8, и ХЗТ – 3. ВВК се диагностицираше чрез анамнеза, обективно гинекологично изследване и микроскопско изследване на вагиналния секрет (wet preparation). За оценка на поносимостта и удобствтото на медикацията се използваха анкетни данни на пациентите. Нежеланите резултати и реакции се протоколираха.
РЕЗУЛТАТИ

1. Извършена оценка от лекаря на обективното състояние след приложението на GYNAZOL® до края на 3-та седмица:

Липсват клинични данни за ВВК – при 25 пациентки

Подобрение - 5 пациентки

Изостряне на ВВК – 1 пациентка

2. Данни от повторното (контролно) бактериоскопско изследване:

При 27 от тях след лечението не се установи микроскопски Candida albicans (wet preparation) и при 4 – директната микроскопия е положителна.

3.Време на положително повлияване на субективната симптоматика:

Между 6-12 час – не се установява

Между 1-3 ден – 20 пациентки

Между 3-6 ден – 6 пациентки

След 6-ия ден – 4 пациентки

Забележка. При една пациентка състоянието е влошено.

4.Оценка на ефективността от лечението с GYNAZOL® според пациентките:

Много добро – 22

Добро – 4

Леко подобрение – 2

Незадоволително -3

5.Оценка на пациентките за удобството на приложение на GYNAZOL®:

Много удобно – 25

Удобно – 6

6.Наблюдаван нежелани резултати или странични явления:

Изостряне на вагиналната кандидоза - 1 (пациентка Г.М., № 28)
ОБСЪЖДАНЕ

Приема се, че еднократната доза от 2% Butaconazole nitrate в биоадхезивната система е иновативен подход (8). Акцентира се върху данните, че този модел на апликация дава по-бързо облекчаване на симптоматиката в сравнение с други антимикотици (10). Заедно с този факт клиничните изследвания показват преимущества като еднодневната доза, продължителното освобождаване в продължение на няколко дни след апликацията на активната субстанция, както и липсата на други лекарствени взаимоотношения. Странични ефекти се отбелязват само в 1 % от пациентките (5,12).

Клиничният опит с биоадхезивния антифунгален вагинален крем вече е налице и публикациите съобщават за много добри резултати – 94 % излекувани, като 74 % от тях получават значимо облекчение на симптоматиката още през първото денонощие (6).

В мащабно проучване 97 % от общо 1992 жени с ВВК, успешно третирани с препарата съобщават, че при нужда отново биха го използвали (6).

Нашите резултати при ограничен брой случаи са в синхрон с публикуваните по-рано по-големи клинични проучвания.

В заключение може да се приеме, че препаратът GYNAZOL® (Gedeon RichterLtd) е високо ефективен при третиране на вулвовагиналната кандидоза и довежда до бързото й излекуване. Същият изглежда по-ефективен при остро настъпилата кандидоза, отколкото при хроничната. Основно предимство е изключително удобния и лесен начин на приложение чрез еднодозов апликатор и много добрия къмплайънс. Практически нежелани странични реакции липсват. На основата на литературния и наш опит считаме, че GYNAZOL® може да се препоръча за широка употреба в ежедневната гинекологичната практика.КНИГОПИС

1. З л а т к о в, В, Т. Кантарджиев, Акуш. и гинекол.,С., 6,1989,67-70.

2. К а р а г ь о з о в, Ил., В. Механджиева. В: Генитален флуор, Мед. и физк., С., 1980.

3. М а з н е й к о в а, В. Вагинална кандидоза – протоколи за лечение с Myconazol и

Fluconazol, Гедеон Рихтер, 2003.

4.М и р з а б а л а е в а, Т.Н. Гинекология, М, 4, 2005.

5. B r o w n, D. et al. J. Repr. Med., 44, 1999, 933-938.

6. D a t a on file: Gynazol, Clinical Experience Program, 2000-2001.

7. D e s a i, P, B.Johnson. Am. Family Physician, 1, 1996.

8. H e n z l, H.M. Am.J. Drug Delivery, 4, 2005, 227-237.

9. R i n g d a h l, E. Am. Family Physician, 1, 2000, 1-10.

10. S e i d m a n, L.S., C. Skokos. Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 4, 2005, 197-206.11. T h o m p s o n , D., R. Levinson. Drug Delivery Systems&Sciences, 1, 2002, 17-19.

12. W e i n s t e i n, L. et al. Clin. Ther., 16, 1994, 930-934.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница