Химимпорт ад финансов отчет



страница11/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

10Нематериални активи

Нематериалните активи на Дружеството включват придобити софтуерни лицензи, търговски марки и права върху собственост. Балансовата им стойност за текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:







Права върху собственост

Търговски марки

Софтуерни лицензи

Общо




000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
















Към 1 януари 2006 г.













Отчетна стойност

978

1

43

1 022

Натрупана амортизация

(244)

-

(41)

(285)

Балансова стойност

734

1

2

737
















Към 31 декември 2006 г.













Отчетна стойност

978

1

49

1 028

Натрупана амортизация

(488)

-

(45)

(533)

Балансова стойност

490

1

4

495
















Към 31 декември 2007 г.













Отчетна стойност

978

1

51

1 030

Натрупана амортизация

(733)

(1)

(49)

(783)

Балансова стойност

245

-

2

247
















За 2006 г.













Начално салдо балансова стойност

734

1

2

737

Новопридобити активи

-

-

6

6

Начислена амортизация за периода

(244)

-

(4)

(248)

Крайно салдо балансова стойност

490

1

4

495
















За 2007 г.













Начално салдо балансова стойност

490

1

4

495

Новопридобити активи

-

-

2

2

Начислена амортизация за периода

(245)

(1)

(4)

(250)

Крайно салдо балансова стойност

245

-

2

247

Към 31.12.2007 г. Дружеството няма заложени нематериални активи като обезпечения по задължения и няма поети ангажименти за закупуване на нематериални активи. Отчетната стойност на напълно амортизираните активи, които са все още в употреба към 31.12.2007 г., е 41 хил. лв. (към 31.12.2006 г. -39 хил. лв.)
В групата на права върху собственост се съдържат капитализирани разходи във връзка с проведени през 2005 г. маркетингови проучвания, чиято балансова стойност към 31.12.2007 г. е 245 хил. лв. (към 31.12.2006 г. - 490 хил. лв.) Към 31.12.2007 г. оставащият полезен срок на ползване им е 2 години.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница