Химимпорт ад финансов отчетстраница12/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

11Дългосрочни финансови активи

Стойността на финансовите активи, признати в Баланса, се отнасят към следните категории финансови активи:
 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

14 932

30 042

Авансови плащания за придобиване и права на акции на ЦКБ АД

4 464

-

Финансови активи, на разположение за продажба

114

30

 

19 510

30 07211.1Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата


 

Страна на учредяване

2007

Участие

2006

Участие

 

 

000 лв

%

000 лв

%ЦКБ АД

България

14 932

2.64%

30 042

8.73%

Акциите в ЦКБ АД са регистрирани на БФБ – София. Към 31.12.2007 г. стойността им се базира на презумпцията за пазарни цени на активен пазар.


Към 31.12.2007 г дългосрочни финансови активи, класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са заложени като обезпечение по репо сделка с Българска Пощенска Банка АД. (Виж пояснение 23.2)

11.2Финансови активи на разположение за продажба


 

Страна на учредяване

2007

Участие

2006

Участие

 

 

000 лв

%

000 лв

%Пловдивска стокова Борса

България

88

0.00%

-

-

БЗОК Закрила

България

10

5.00%

10

5.00%

Газинвест АД

България

8

8.00%

8

8.00%

Оксиморон 2003 ООД

България

5

47.00%

5

47.00%

Иноферт ООД

България

2

20.00%

2

20.00%

ТБ Биохим АД

България

1

0.00%

1

0.00%

БКК АД

България

-

0.00%

4

0.00%114
30Дългосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба и се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена.


Към 31.12.2007 г. няма заложени дългосрочни финансови активи, на разположение за продажба.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница