Химимпорт ад финансов отчетстраница14/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

15Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


Предплатени суми за акции от вторично предлагане на публични дружества, които към момента не се търгуват на БФБ София

61 289

-
Дружество

брой акции

отчетна стойност в ‘000 лв


Холдинг Нов Век АД

439 107

9 695

Холдинг Варна А АД

446 612

20 228

Индустриален Холдинг България АД

4 011 337

31 366

 

 

61 289

От централизирана търговия за неупражнени права Химимпорт АД е закупил такива на Индустриален Холдинг България и на Холдинг Нов Век, даващи му право да запише както следва: 4 011 337 бр. акции от Индустриален Холдинг България и 439 107 бр. акции на Холдинг Нов век.


На 28.01.2008 г. в БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на последваща емисия акции на Неофициален Пазар на акции сегмент "B", както следва:

- Емитент: Холдинг Нов Век АД /HNVEK/;

- ISIN код на емисията: BG1100058988;

- Размер на емисията преди увеличението: 649 620 лева;

- Размер на увеличението: 907 589 лева;

- Размер на емисията след увеличението: 1 557 209 броя акции;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев.
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/28.01.2008 г., е взето следното решение:

Във връзка с Решение на КФН № 122-E/23.01.2008 г. относно вписване на последваща емисия ценни книжа, издадени от  „Индустриален холдинг България” АД /IHLBL/, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1 , т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, уведомяваме за следното:


Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 58 във връзка с чл. 51, ал. 5 и 6 от Правилника на Борсата,  регистрира на Официален пазар на акции, сегмент "А" последваща емисия от Ценни книжа, както следва:

- Емитент: Индустриален холдинг България АД /IHLBL/;

- ISIN код на емисията: BG1100019980;

- Размер на емисията преди увеличението: 26 254 040 лева;

- Размер на увеличението: 17 502 078 лева;

- Размер на емисията след увеличението: 43 756 118 броя акции;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;

- Вид акции: обикновени поименни безналични с право на глас;- Дата на въвеждане за търговия: 30.01.2008 /сряда/

16Предоставени заеми

 

2007

2006

 

000 лв

000 лв


АБАС ЕООД

22 646

-

Дамекс

8 450

-

АКИН ЕООД

6 158

-

Блясък ЕООД

5 143

257

Финанс Консултинг ЕАД

4 809

-

Бизнес център Изгрев ЕООД

4 485

569

АКС 77 ЕООД

3 645

-

Лориян ЕООД

3 596

1 640

ВЕЛГРАФ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

2 056

-

Холдинг Варна А АД

1 692

423

Номоканон ООД

1 665

1 269

ИНО ЕООД

1 513

-

ФИНТРАНС АД

1 118

-

ОФИС 1 СУПЕРСТОР – Украйна

1 001

1 001

Витела Нет АД

1 000

-

Други

7 214

3 878
76 191

9 037

Краткосрочните заеми са предоставени при годишни лихвени равнища от 9 до 14% в зависимост от срочността на кредита. Срокът на погасяване е при поискване от Дружеството. Заемите са без обезпечения. Справедливата стойност на предоставените заеми не е определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност. Към 31.12.2007 няма заложени вземания.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница