Химимпорт ад финансов отчетстраница7/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

6Инвестиционни имоти

Притежаваният от Дружеството инвестиционен имот представлява сграда, намираща се на ул. ”Батенберг” № 1, гр. София, която се отдава под наем. 

Инвестиционни имоти

 

000 лв

Към 1 януари 2006 г.
Отчетна стойност

1 964

Натрупана амортизация

(633)

Балансова стойност

1 331Към 31 декември 2006 г.
Отчетна стойност

1 964

Натрупана амортизация

(711)

Балансова стойност

1 253Към 31 декември 2007 г.
Отчетна стойност

1 964

Натрупана амортизация

(794)

Балансова стойност

1 170

Балансовата стойност на инвестиционния имот, представени във финансовия отчет към 31 декември 2007 г., е изчислена както следва:


 

Инвестиционни имоти

 

000 лвЗа 2006 г.
Начално салдо балансова стойност

1 331

Начислена амортизация за годината

(78)

Крайно салдо балансова стойност

1 253За 2007 г.
Начално салдо балансова стойност

1 253

Начислена амортизация за годината

(83)

Крайно салдо балансова стойност

1 170

За представените отчетни периоди са отчетени оперативни приходи. Данък сгради в годишен размер от 3 хил. лв. е отразен като разход в Отчета за доходите за 2007 г. (3 хил. лв. за 2006 г.)


Към 31.12.2007 г. справедливата стойност на инвестиционния имот възлиза на 28 674 хил. лв. (към 31.12.2006г.- 24 300 хил. лв.) и е определена от Дружеството съгласно актуалните пазарни нива, като не е използвана оценка на независим оценител.

Към 31.12.2007 г. върху притежавания от Дружеството инвестиционен имот е учредена ипотека във връзка с ползван банков кредит в полза на банка ДСК АД. (Виж пояснение 23.2.1).


Към 31.12.2007 г. дружеството няма поети ангажименти за закупуване на инвестиционни имоти.
Инвестиционните имоти са представени във финансовите отчети на Дружеството като е използван моделът на себестойността.
Следните суми, свързани с инвестиционните имоти, са отразени в Отчета за доходите:

2007

2006
000 лв

000 лв


Приходи от наеми

1 421

1 125

Данък сгради

(3)

(3)

Дружеството има сключени следните дългосрочни договори с наематели:


  • Дългосрочен 10–годишен договор от 23.10.2004 г. с ЦКБ АД за офис помещение с месечна наемна цена от 26 599 лева (13 600 евро) от 01.01.2007 г. (13 299 лева (6 800 евро) до 31.12.2006 г.)

  • Дългосрочни договори за отдаване на офис помещения с наемна цена от 8 евро/кв.метър.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница