Химимпорт ад финансов отчетстраница9/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

8Инвестиции в дъщерни дружества

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:
Име на дъщерното дружество

2007

участие

2006

участие

 

000 лв

%

000 лв

%
ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД

160 270

100.00%

79 552

100.00%

Зърнени Храни България АД

96 058

57.78%

-

0.00%

Слънчеви Лъчи България АД

-

0.00%

7 222

70.97%

Бългериан Авиейшън Груп ЕАД

23 568

100.00%

23 568

100.00%

Спортен Комплекс Варна АД

22 474

65.00%

22 474

100.00%

Пристанище Леспорт АД

14 880

99.00%

990

99.00%

Проучване Добив на Нефт и Газ АД

12 744

52.70%

11 891

52.00%

Булхимекс ЕООД

2 500

100.00%

2 500

100.00%

Транс Интеркар ЕООД

2 095

100.00%

-

0.00%

Българска Корабна Компания ЕАД

2 000

100.00%

5

100.00%

Енергопроект АД

1 664

83.20%

1 664

8320.00%

Химснаб АД

1 011

93.33%

1 011

93.33%

Химимпорт Груп ЕАД

998

100.00%

998

100.00%

СК Химимпорт Консулт ООД

111

59.00%

111

59.00%

Бранд Ню Айдиъс ЕООД

5

100.00%

5

100.00%

Анитас 2003 ЕООД

5

100.00%

-

0.00%

Химимпорт Лега Консулт ООД

4

70.00%

4

70.00%
340 387
151 995Инвестициите в дъщерни дружества се отчитат по себестойностния метод.


Към 01.01.2007 г. Химимпорт АД, по силата на чл.192а ал. (1) т. 2 от Търговския Закон, има задължение за довнасяне на парична вноска в размер на 30 718 хил. лв. от увеличението на капитала ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, във връзка с решение 12 от октомври 2006 г., които са ефективно внесени до датата на следващо увеличение на капитала от декември 2007. С решение №14 на СГС, Химимпорт АД, в качеството му на едноличен собственик на акционерния капитал на ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, е взел решение за увеличение на капитала на дружеството с 50 000 хил. лв. Към 31.12.2007 г. сумата за увеличение на капитала е внесена изцяло.
С Решение №7 от юли 2007 г. на Софийски градски съд Българска Корабна Компания ЕАД увеличава капитала си на 2 000 хил. лв. и Химимпорт АД внася пълния размер на задължението си в размер на 1 995 хил. лв.
През 2007г. БМ Порт АД е преименуван на Пристанище Леспорт АД и през Август 2007г. увеличава капитала си на 15 000 хил. лв. и Химимпорт АД внася задължението си в размер на 13 890 хил. лв.
През юни 2007 г. Химимпорт АД е закупил 86 000 бр. акции на ПДНГ АД е придобил нови 0.70% от Дружеството.
През 2007 г. Химимпорт АД е придобил дружествата Транс Интеркар ЕООД и Анитас 2003 ЕООД.
Зърнени Храни България АД възниква в резултат на преобразуване чрез сливане съгласно договор от 21 септември 2007 г. между Слънчеви лъчи България АД, Зърнени храни трейд АД, Бек Интернешънъл АД, Зърнени храни - Вълчи дол АД, Зърнени храни Балчик ЕАД, Зора АД, Прима Агрохим ЕООД и Химимпорт Агрохимикали ЕООД и с решение №1 от 26 ноември 2007 г. на Софийски градски съд. Всички активи и пасиви на участващите в преобразуването дружества преминават към новоучреденото дружество Зърнени храни България АД.
Към 31.12.2007 г. стойността на заложените инвестиции в дъщерни дружества е 5 686 хил. лв., във връзка с получен инвестиционен кредит от Българска Пощенска Банка АД (Виж пояснение 23.2.1).

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница