Хлебопекарна cb594 Инструкции за работастраница1/3
Дата27.09.2016
Размер427.96 Kb.
  1   2   3

MANUAL CB 594


Хлебопекарна

CB594

Инструкции за работа


 • Някои програми на машината за приготвяне на хляб предлагат две различни размера за печене на хляб. Уредът има 10 инсталационни програми с 31 различни опции. Машината предлага съвсем нова възможност, при която можете да изпечете пита хляб или просто да допечете веднъж направен вече хляб.

 • Машината предлага възможност за 13 часова процедура за приготвяне на хляб, така че спокойно можете да оставите тази задача за през нощта.

В настоящото упътване ще намерите рецепти за приготвяне на бял хляб, хляб с ядки и стафиди, пълнозърнест хляб, хляб с мляко и масло, хляб с лук, хляб със седем вида зърна, хляб със слънчогледово семе, груб бял хляб, подквасен хляб. Ще научите как да приготвите тесто, както и мармелад.


Инструкции за безопасност
Моля прочетете внимателно инструкциите за безопасност и ги следвайте!


 1. Не пипайте горещите части на уреда. Винаги използвайте ръкохватки. След приключване на работа машината за хляб остава дълго време гореща.

 2. Не мокрете и не потапяйте във вода или други течности уреда и кабела към него.

 3. Внимание! Опасност от пожар. Не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа.

 4. Внимавайте, когато по време на работа на уреда има деца наоколо. Винаги изключвайте уреда от мрежата при почистване или когато не го използвате дълъг период от време. Преди отстраняване на частите от уреда, оставете го достатъчно дълго време, за да се охлади.

 5. Никога не използвайте уреда при наличието на повреда по него или по кабела. При установяването на такива предайте уреда за проверка или поправка на оторизирано техническо лице или сервиз. Никога не поправяйте уреда собственоръчно ( в този случай гаранцията отпада)

 6. Използването на аксесоари и части различни от наличните в оригиналния комплект могат да доведат до повреда на уреда. Използвайте уреда само за целите, описани в настоящото упътване.

 7. Поставяйте уреда стабилно на плота, за да избегнете падането му по време на месене на по-плътно тесто. Ако плотът в кухнята ви е хлъзгав е необходимо да поставите уреда върху специално предназначена за целта гумирана подложка.

 8. По време на работа уредът за приготвяне на хляб трябва да се поставя на разстояние минимум 10 см от други предмети. Уредът може да се използва единствено в затворени помещения.

 9. Внимавайте кабелът да не се допира до горещи повърхности, кактои да не виси покрай остри ъгли. Не позволявайте достъпа на деца до кабела.

 10. Не поставяйте уреда в близост до газови, електрически печки и котлони.

 11. Внимавайте особено много при наличието на горещи течности в уреда ( при приготвянето на мармелади например)

 12. Не изкарвайте формата за печене по време на работа на уреда.

 13. Не пълнете формата за печене с количества по-големи от дадените в рецептите. Има опасност от преливане на тестото или от недопичане на хляба. Внимателно изпълнявайте всички инструкции, дадени в упътването.

 14. Не поставяйте метално фолио или други прибори в уреда, тъй като това може да доведе до възникване на пожар или на късо съединение.

 15. Не покривайте уреда с кърпи или други материали по време на работа. Парата и горещия въздух трябва свободно да излизат от уреда. Има опасност от възникване на пожар, ако уредът е покрит с лесно възпламеними материали, както и при допир до завеси, хавлии и др. подобни.


Производителят не носи отговорност, ако уредът се използва с търговски цели, както и при неспазване на инструкциите дадени в упътването.


Преглед на компонентите

А. Капак, подвижен

В. Дръжка

C. Панел

D. Отдушник

E. Форма за печене

F. Бъркалки за месене

G. Контакт

H. Контролен панел

I. Кутия

K. Странична вентилация

L. Бутон за включване/изключване


Аксесоари:

Кука за изваждане на бъркалките

Мерителна лъжичка

Мерителна купичка


Контролен панел


 1. LED дисплей – Показва информация относно избраната програма, степента на изпичане и теглото на хляба

 2. Start/Stop бутон – за стартиране/спиране на програмата

 3. Time/ Zeit – бутон за времето

 4. Color/Farbe – Избор на желаната степен на изпичане

 5. Dough Quantity/ Teigemenge – Избор на количество, две възможности

 6. Selection/Auswahl – Избор на програмаКонтролен панел
Поставете кабела в мрежата при захранване 230 V/ 50 Hz. Пуснете уреда с бутона за включване/изключване.
Дисплей

Normal Settings

С този надпис дисплеят ви информира кога точно уредът е готов за употреба. При първоначално включване на уреда се стартират стандартната програма. На дисплея се появява надпис “1 3:00”. Показанието „1” означава номера на програмата, която е избрана, а „3:00” е продължителостта на програмата. На дисплея се изписва и степента не изпичане и теглото. След включване на уреда автоматично се включват настройките за средна степен на изпичане и по-голямото тегло на хляба. По време на работа на уреда на дисплея можете да проследите нивото на приготвяне на хляба.
Бутон Start/Stop

Този бутон служи за стартиране/спиране на програмата. След като натиснете бутона Start/Stop двете точки на показанията за времето започват да мигат. За да изключите програмата, натиснете бутона Start/Stop отново. Задръжте бутона, докато не чуете сигналния тон. На дисплея ще се появи стартовата позиция на гореспоменатата първоначална програма. За да изберете друга програма, можете да го направите с бутона Selection/Auswahl.


Бутони Time/Zeit

Заедно с таймера можете да стартирате следните програми: програма за приготвяне на нормален хляб, за бял хляб, за сладък хляб, за тесто, за мармелади,за кексове, за сандвичи и за печене. Програмите Schnell и Ultra Schnell също могат да бъдат стартирани заедно с таймера.Необходимо е да добавите часовете и минутите, след които да започне приготвянето, към времето за приготвяне, автоматично зададено от избраната от вас програма. Добавете и един час време за затопляне (след края на процеса по изпичане). Максималното време на таймера е 13 часа.


Пример: В момента е 8:30 часа вечерта. Искате вашият хляб да бъде готов на следващата сутрин в 7:00 часа, т.е. след 10 часа и 30 минути . Натискайте бутоните за време (Time/Zeit), докато достигнете 10:30 – това е времето от 8:30 вечерта до момента, в който хлябът е приготвен на следващата сутрин в 7:00. Необходимо е по време на работа уредът да не се оставя без наблюдение.
При работа с таймера не трябва да се използват лесно развалящи се продукти, като мляко, яйца, плодове, кисело мляко, лук и др.
Бутон Color/Farbe

С този бутон можете да изберете желаното ниво на изпичане (светло-средно-тъмно)


Бутон Dough Quantity/Teigmenge

Бутонът ви позволява да избирате между две възможности:

Level I – за хляб до 750 гр

Level II – за хляб до 1000 гр


Бутон Selection/ Auswahl

Бутонът служи за избор между следните програми: 1. Normal (Normal) Програма за пригтвяне на бял пшеничен и ръжен хляб. Най-често използваната програма.

 2. Weissbrot (White bread) Програма за приготвяне на лек бял хляб

 3. Vollkorn (Wholemeal) Програма за приготвяне на пълнозърнест хляб

 4. Shnell (Quick) Програма за бързо приготвяне на бял пшеничен или ръжен хляб

 5. Süsses Brot (Sweet bread) Програма за приготвяне на сладко тесто

 6. Ultra Schenll I (Ultra quick) Програма за месене и печене на хляб до 750 гр

 7. Ultra Schnell II (Ultra quick) Програма за месене и печене на хляб до 1000 гр

 8. Teig (Dough) Програма за приготвяне на тесто

 9. Marmelade (Jam) Програма за приготвяне на мармелади и сладка

 10. Kuchen (Cake) Програма за приготвяне на кексове с хлебна сода/бакпулвер

 11. Sandwich (Sandwich) Програма за приготвяне на лек бял хляб за сандвичи

 12. Backen (Bake) Програма за доизпичане на хлябове и кексове


Функции на уреда за приготвяне на хляб
Функция Buzzer / Аларма

Алармата се включва: • При натискане на всички бутони за програмиране

 • При втория цикъл на месене при следните програми: Normal, Vollkorn, Schnell, Ultra Schnell, Kuchen, Sandwich. Алармата се включва в момента, в който могат да се добавят зърната, плодовете, ядките и други допълнителни съставки.

 • При приключване на програмата

По време на фазата на затопляне, на края на изпичането, алармата се включва неколкократно.
Функция Repeat / Повторение

В случай на временно спиране на електрическия ток уредът трябва да бъде стартиран отново. Това е възможно само, ако програмата е спряна преди да е достигната фазата на месене. В противен случай трябва да стартирате програмата от нейното начало.


Инструкции за безопасност

Ако температурата на уреда е все още твърде висока ( по-висока от 40 °C) при опит да стартирате нова програма на дисплея на уреда ще се появи следната индикация: H:HH. В този случай натиснете бутона Start/Stop, докато показанието H:HH изчене и на дисплея се появят основните настройки. Изкарайте формата за печене и изчакайте, докато уредът изстине. Програмата за доизпичане (Backen) може да бъде стартирана директно след приключване на програмата, дори когато уредът е горещ.


Основни операции на хлебопекарната
Поставяне на формата за печене

Трябва да хванете леко формата за печене и с двете си ръце и да я поставите в средата на отделенеито за печне. Натиснете я леко надолу, докато попадне точно на мястото си. Поставете двете бъркалки.


Поставяне на съставките

Съставките трябва да се поставят точно в реда описан в рецептата.


Включване

Включете уреда в контакт 230V/50Hz, и натиснете бутон L.


Избор на програма

1.Може да изберете програма, като натиснете бутона Auswahl.

2. Ако е възможно може да изберете и степентта на препичане

3. Може да изберете и количеството на тестото.

4. С бутон Zeit може да отложите старта на програмата.

5. Натиснете бутон Start/Stop.


Моля забележете:

Програмите: NORMAL, SGHNELL, WEISSBROT, SUSSESBROT, VOLLKORN, TEIG, SANDWICH започват с подготвяне на съставките. През това време програмата е включена без да се меси тестото. За повече подриобности моля вижте в раздела „Настройки на програмите”.


Смесване и месене на тестото

Хлебопекарната смесва продуктите автоматично, докато се достигне нужната консистенция.


Втасване на тестото

След последния етап на разбуркване, хлебопекарната се загрява до оптималната температура за втасване.


Печене

Хлебопекарната определя температурата на печене автоматично. Ако хляба не е допечен, използввайте програма BACKEN за да го допечете. За да направите това натиснете бутона START/STOPP и след това бутона BACKEN за да стартирате програмата. Когато достигнете желанот ниво на препичане може да спрете програмата.

Затопляне

След като печенето е приключило се чува сигнал, които показва, че хляба може да бъде изваден. Ще стартира едночасова програма на затопляне.


Край на програмата

Изключете уреда след употреба с бутон ON/OFF. След края на програмата извадете формата за печене, като използвате кухненски ръкавици. Ако хляба не може да се извади от формата обърнете я надолу. Ако е необходимо раздивжете бъркалките надолу нагоре. Намажете с мазнина бъркалките преди печене. Можете да изкарате бъркалките преди последното втасване на хляба, като предварително сте набрашнили пръстите си. В зависимост от програмата това трябва да стане, когато машината показва показания около 1:30 часа. В друг случай е необходимо да изкарате бъркалките с помощта на куката в комплекта. При внимателно процедиране ще избегнете получаването на дупки по хляба.


Продължителност на програмите

Затоплянете се включва само ако температурата в стаята е под 25 градуса. Ако температурата е над 25 градуса съставките са на подходящата температира и не се нуждаят от предварителна подготовка. За първото и втора втасване температурата трябва да е над 25 градуса за да не се включи предварителното затоплне.
Почистване и поддържане на уреда


 • Преди използване на уреда за първи път е необходимо да измиете формата за печене (не я потапяйте във вода), както и да почистите бъркалките.

 • Препоръчително е да намажете бъркалките и формата за печене с термично устойчива мазнина преди да ги използвате за първи път и да ги оставите да се загреят във фурната за около 10 минути на 160°С. След като се охладят, избършете с хартиена салфетка мазнината от бъркалките и формата за печене. Процедурата е необходима, за защита на незалепващото покритие. Можете да повтаряте процедурата на известен период от време.

 • След употреба винаги оставяйте уреда да се охлади преди да го изкарате или почистите. Охлаждането става за около 30 минути – след това отново може да използвате машината за месене и печене.

 • Преди да почистите уреда трябва да изключите кабела от контакта и да оставите уреда да се охлади. Не използвайте химически почистващи препарати, бензин, препарати за фурна или други препарати, които могат да надраскат или повредят уреда.

 • Отстранете всички съставки и трохи от капака , формата за печене и останалите части на уреда с влажна кърпа. Никога не потапяйте уреда във вода! Не пълнете уреда с вода! За по-лесно почистване можете да разкачите капака, като махнете капачето на пантата на капака. След това е необходимо просто да издърпате капака назад, за да го откачите.

 • Избършете външната част на формата за печене с леко влажна кърпа. Вътрешността на формата можете да измиете с гореща вода. Моля не потапяйте формата във вода. Неизползвайте почистващипрепарати.

 • Бъркалките и задвижващият вал трябва да бъдат почистени веднага след употреба. Ако оставите бъркалките във формата за печене без да ги почистите, след това ще ви бъде трудно да ги изкарате. Ако все пак срещате затруднения в изкарването на бъркалките, напълнете формата с топла вода и изчакайте 30 минути. След това изкарайте бъркалките.

 • Формата за печене е направена от незалепващо покритие. Не използвайте метални предмети, които могат да надраскат повърхността на формата за печене. Нормалано е цветът на покритието да се промени след време. Това не възпрепятства ефективността на уреда.

 • Преди да приберете уреда за съхранение, уверете се, че същият е напълно сух, чист и охладен. Съхранявайте уреда със затворен капак.


Въпроси и отговори относно машината за приготвяне на хляб


 • Хлябът е залепнал по формата за печене. Оставете хляба да се охлади за около 10 минути след изпичане. Обърнете формата надолу. Ако е необходимо раздивжете бъркалките надолу нагоре. Намажете с мазнина бъркалките преди печене.

 • Как да избегна оставянето на следи по хляба от бъркалките? Можете да изкарате бъркалките преди последното втасване на хляба, като предварително сте набрашнили пръстите си. В зависимост от програмата това трябва да стане, когато машината показва показания около 1:30 часа. В друг случай е необходимо да изкарате бъркалките с помощта на куката в комплекта. При внимателно процедиране ще избегнете получаването на дупки по хляба.

 • Тестото прелива при втасване. Това се случва при използване напшенично брашно с по-високо съдържание на глутен. В такъв случай намалете количеството на брашното и това на другите съставки или налейте супена лъжица разтопен, горещ маргарин в брашното.

 • Хлябът втасва и прелива. А) Ако по средата на хляба се образува V-образна дупка, това означава, че брашното няма достатъчно глутен и че пшеницата съдържа твърде малко протеин (при дъждовно лято), или че брашното е прекалено влажно. Б) Ако по средата на хляба се получава дупка под формата на фуния. Причините може да са следните: тепературата на водата е прекалено висока, Използвана е твърде много вода, Брашното е бедно на глутен, Капакът на уреда е отварян по време на печене

 • Кога капакът на уреда може да бъде отварян? Капакът може да бъде отварян по време на месене. По време на тази фаза все още може да добавяте малки количества брашно или течност.

 • Какво означават различните номера на типа брашно? Колкото по-нисък е номера на брашното, толкова по-малко груби частици съдържа брашното и толкова по-светъл става хлябът.

 • Какво представлява пълнозърнестото брашно? Пълнозърнестото брашно е направено от различни видове семена и пшеница. «Пълнозърнест» означава, че брашното е направено от цели зърна и има по-високо съдържание на фибри. Пълнозърнестото брашно е по-тъмно от чистото пшенично брашно, но то не прави хлябът по-тъмен, каквото е общоприетото схващане.

 • Как се работи с ръжено брашно? Ръженото брашно не съдържа глутен и затова хлябът, направен с ръжено брашно втасва по-трудно. За да избегнете този недостатък на ръженото брашно е необхдимо да приготвяте ръжен хляб с добавка на пълнозърнесто брашно. Необхдоимо е да добавите една част брашно тип 550 на всеки четири части ръжено брашно без глутен.

 • Колко различни типа брашно съществуват и как се използва всеки от тях.

а) Царевичното, оризовото и картофеното брашно са подходящи за хора, алергични към глутен или за хора, страдащи от глутенова ентеропатия.

б) Брашното от лимец е много скъпо, но не съдържа химически добавки. Подходящо е за хора с алергии. Може да се използва в рецептите, дадени в упътването, съдържащи брашно тип 405, 550 или 1050.

в) Брашното от просо също е подходящо за хора с алергии. То може да бъде използвано в рецептите, съдържащи брашно тип 405, 550 или 1050.

г) Брашното от твърда пшеница е подходящо за франзели, благодарение на консистенцията му. Същото може да бъде заменено с брашно от лимец или грис. • Какво количество мая е необходимо да се използва? Необходимо е да следвате инструкциите на опаковката на съответния производител на мая, като спазвате съотношенията за съответното количество брашно.

 • Какво да направя, ако хлябът има вкус на мая?

а) Намалете количеството на захарта, ако такова се използва в рецептата. Вкусът на хлаба ще стане по лек.

б) Добавете лъжица и половина (супена) оцет към водата за малък хляб или две супени лъжици за голям хляб.в) Използвайте високомаслено мляко или кефир вместо вода. Това е възможно при всички рецепти. Използването на кефир/мляко вместо вода ще направи хляба по-свеж.

 • Защо хлябът, изпечен във фурната има различен вкус от този, направен в машината за правене на хляб? Това се получава заради различната влажност: хлябът, изпечен във фурната е по-сух от този, направен в машината за печене на хляб.


Въпроси и отговори за хлебопекарната


Проблем

Причина

Решение

Уредът или дисплеят не функционират

 • Не сте включили контакта в мрежата

 • Не сте включили бутона On/Off ( в позиция L)

Проверете кабела и контакта

От отделението за печене или от отворите за вентилация излиза пушек

Съставките са полепнали по отделението за печене или по външната част на формата за печене

Изкарайте кабела от контакта. Почистете външната страна на формата за печене и отделението за печене

Хлябът е влажен и потъва в средата

Хлябът е престоял твърде дълго във формата след изпичането

Изкарайте хляба от формата за печене преди функцията за затопляне да приключила или директно след това

Трудно може да се изкара хлябът от формата за печене

Дъното на хляба е залепнало за бъркалките

Почистете бъркалките и задвижващия вал след печене. Ако е необходимо, напълнете формата за печене с топла вода за около 30 минути. След това вече лесно можете да изкарате и почистите бъркалките.

Съставките не са смесени и хлябът не е изпечен правилно

 • Неправилни настройки на програмата

 • Натиснат е бутона Start/Stop по време на работа на машината

 • Капакът е отварян многократно по време на работа на машината


 • Токът е спрял за дълъго по време на програмата.

 • Спряло е въртенето на бъркалките

 • Проверете менюто и настройките

 • Изхвърлете съставките и започнете програмата отново

 • Капакът на уреда може да се отваря само, ако на дисплея се показани повече от 1:30 часа. Уверете се, че капакът е затворен добре след като вече веднъж е отворен.

 • Изхвърлете съставките и започнете програмата отново.

 • Проверете дали бъркалките не са блокирани от зърна или други по-едри частици. Изкарайте формата за печене и проверете дали двигателят се движи. При установяване на проблем в двигателя занесете уреда за поправка.

Уредът не стартира. Алармата се включва. На дисплеят се появява индикацията H:HH

Уредът все още е горещ след предишната процедура

Натиснете бутона Start/Stop за 10 сек., докато на дисплея се появят индикациите за стандартна програма – 1 3:00. Изкарайте кабела от контакта. Изкарайте формата за печене и я оставете да се охлади до стайна температура. Вкарайте кабела в контакта.


Въпроси за отговори за рецептите

Проблем

Причина

Решение

Хлябът втасва твърде бързо

Твърде много мая, брашно и/или недостатъчно сол


a/b

Хлябът не втасва въобще или не втасва достатъчно

Липса на мая или малко мая

Стара или вкиснала мая

Твърде гореща течост

Маята е влязла в контакт с течността

Грешен тип брашно или старо брашно

Твърде много или недостатъчно течност

Недостатъчно захар


a/b

d

cc
d/l
a/b/g
a/b

Тестото втасва прекалено много и прелива от формата за печене

При твърде мека вода маята ферментира твърде бързо.

Голямо количество мляко. Млякото оказва влияние на ферментациятаf/k
c

Хлябът потъва в средата

Обемът на тестото е по-голям от формата за печене и хлябът потъва

Прекалено бърза или ранна фарментация в резултат на прекалено топла вода, прекалено топъл съд, висока влажност. Топлите течности карат тестото да втасва твърде бързо и хлябът пропада в средата преди да бъде опечен.

Липса на сол или недостатъчно захар.

Твърде много течност.a/f

c/h/i

a/b
f/g


Тежка структура, на бучки

Твърде много брашно или недостатъчно течност.

Недостатъчно мая или захар

Прекалено много плодове, зърна или други допълнителни съставки.

Старо или некачествео брашно.a/b/g
a/b

b

d
Хлябът не е опечен в средата

Твърде много или недостатъчно течност

Твърде висока влажност

Рецепти със влажни съсътавки, като кисело мляко например


a/b/g
g

f


Твърде много дупки, лоша структура на хляба

Твърде много вода

Липса на сол

Висока влажност, гореща вода

Прекалено много течностf/g

b

f/hc

Гъбоподобна, недопечена повърхност на хляба

Обемът на хляба е прекалено голям за ормата за печене

Много брашно, особено при белия хляб

Много мая или малко сол

Прекалено много захар

Други сладки съставки освен захарта


a/e/j
e
a/b/j

a/b


b

Неравни парчета, Бучки в средата

Хлябът не е изстинал напълно

i

Бучки брашно по коричката на хляба

Брашното не е добре смесено по време на фазата на месенe

k

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница