Home station [Company address]страница2/9
Дата10.04.2018
Размер1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Глава 2 - Светът на Езавел

Езавел обича да изолира учениците си от останалите хора, за да може да контролира живота им и душевно да ги пристрасти към себе си.


Търпиш жената Езавел
Нека погледнем какво Бог казва на Тиатирската Църква
“До ангела на тиатирската Църква пиши: Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък и Чийто крака приличат на лъскава мед”

Откровение 2:18


Там, където Писанието говори за ангел на определена Църква, Бог говори специфично за пастора. Пасторът е този, който е делегиран от небето духовно да надзирава определената Църква.
“Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Но имам против теб това,че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено”

Откровение 2:19-20


Повърхностно погледнато, Църквата в Тиатир е едно похвално и добро служение. Те имат здрави дела и любов, и са посветени на вяра и търпение. Служението расте и все пак Бог ги държи отговорни за това, че са позволили на Езавел да действа посред тях.

След това, Бог изрежда някои специфични проблеми, които пасторът и Църквата позволяват. Първо, те толерират Езавел, което значи, че знаят, че тя е посред тях, но и позволяват да действа така или иначе. Второ, виждаме, че тя се изявява пророчески. И накрая, Бог посочва желанието на Езавел да учи и прелъстява Божиите деца.


Езавел обича да поучава
Езавел обича да поучава. Тя обича да привлича хора към себе си, за да ги поучава на собствените си доктрини. “Ето как получих това в Духа. За това имам потвърждение в духа си. Това е, в което вярвам. Той всъщност имаше в предвид това и това. О, няма нужда да слушаш това, трябва да слушаш мен”. И тя започва да привлича хора към себе си. “Нека не ходим на тази Църква, те са старомодни. Нека отидем на ето тази.” Следващото нещо, което ще се случи е, че Езавел ще ви накара да скачате от една Църква в друга, така че никога да не бъдете насадени никъде и никой да не може да говори в живота ви освен тя самата.
Входът на Езавел
Когато Езавел влезе в Църквата, тя моментално започва да се оглежда за вакантни учителски позиции. Спомням си, когато започвахме нашата Църква Spirit of Life Ministries Church във Fort Lauderdale, много хора идваха и се опитваха да станат учители. Ако не им позволите да поучават, те ще ви създадат много проблеми и в крайна сметка, няма и да останат в Църквата. Една жена, на която не позволих да поучава ме обвини,че съм имал “Църква направена от човешки ръце, не от Божиите” и напусна Църквата, обиждайки. Спомням си, че точно преди това тя ми беше казала, че съм толкова чудесен. Езавел използва прелъстяващи ласкателства, спомняте ли си? Повечето от тях имат някаква форма на духовност, което показва, че такива личности са духовно чувствителни, но типично, винаги ще има елемент на мистификация включен в цялата работа. Например, такива хора биха могли да кажат: “Бог ми показа, че синът ти има призив за живота си, но ти трябва да го пазиш, за да не му се случи нещо лошо”. Да го пазиш? Естествено, всеки би пазил сина си. Но няма нужда в това да бъде въвлечен и страх, че нещо може да му се случи.
Мистични видения
Много такива хора имат контролиращи или мистични видения. Проблема с тези видения е, че те са неясни и мистични, в смисъл, че не могат да бъдат разбрани точно и могат да бъдат разтълкувани по 50 различни начина. Когато използвам термина “мистичен”, описвам духовно по естество проявление (звученето или начина на предаването му), но е мистериозно и не лесно разбираемо без някакво допълнително тълкуване или разпознаване. Пророческите излияния на Езавел са обикновено пълни с мистицизъм или са пълни със символи. Аз не съм против пророкуването, но източникът на пророческото слово трябва да бъде разпознат. Пророческите действия на Езавел представят нашия Бог като един “мистичен” Бог, Който не е много лесен за разбиране и Който трябва да бъде разтълкуван и естествено тя е, която дава тълкуването. Словото на Бог казва, че Святият Дух говори ясно (1Тимотей 4:1). Това означава, че Бог е напълно способен да се изрази точно и ясно и не обвива пророческото Си слово в мистериозни твърдения. Нашият Бог не е облечен в мистицизъм.
Душевно пристрастяване
Езавел обича да изолира учениците си от другите хора. Преди да се усетите, вече ще сте емоционално зависим от нея за всичко. Вие се пристрастявате душевно към нея, понеже тя постоянно ви кара да се връщате при нея за повече информация. Някои хора са толкова жадни за насока и отговори, че ще я преследват за лични пророчески откровения. Помнете, че тя нарича себе си пророчица. И естествено, тя определено е много пророческа. Това означава, че тя може да се движи в областта на личното пророкуване. Тя може да влезе във фалшивия пророчески поток като работи във взаймодействие с фамилиарни духове.

Тя може би ще пророкува една малка пророческа частичка, само за да ви хване на въдицата и да ви накара да я преследвате за по-нататъшно пророческо слово. На следващата седмица, тя отново може да ви пророкува част, за да ви пристрасти към себе си. Или може да ви накара да идвате при нея и тя да ви тълкува откачените си видения и сънища. Езавел не иска да търсите Бог за насока, тя иска да търсите нея. Тя гледа на личното пророчество като на средство, с което да ви контролира и чрез което да издигне своята духовност. Важно е да се разбере, че повечето хора, действащи чрез този поток не разпознават влиянието на Езавел върху дейностите си. Но е жизнено важно вие да разбирате това.

Езавел гледа на “супердуховността” като на нещо показващо, че си постигнал целта си. Нека кажа точно тук, че колкото по-духовен сте, толкова по-зависими от Бог трябва да бъдете.
Езавел се прави на холивудска звезда
Много пъти Езавел ще действа като холивудска актриса, когато е пред хора. Когато Езавел излезе от прикритите си дейности, тя ще действа като холивудска звезда. Знаете ли какво е холивудски Християнин? Холивудски Християни са тези, които не можете да накарате да дойдат на конференция с вас освен ако не минете да ги вземете с луксозна лимозина. Да не бъде такива хора да са заедно с вас в колата. Знам за какво говоря. Абсурд е да им предложите да отседнат в някоя странноприемница. Няма начин. “Няма ли ‘Мариот’ в града ви? Няма да дойда”! По никакъв начин те не биха отишли в страна от третия свят - тя не би била достойна за тях. Те обичат сцената на “Холивудското Християнство”.
Преследване на идоли
“Но имам против теб това,че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено”

Откровение 2:20


Езавел ще ви изкара от стабилна Църква само за да започнете да преследвате неща, които не са реални, или са съвременните Християнски “прищявки”. Тя и учениците и ще преследват всяко “ново откровение”, което пристигне в Църквата. Защо? Езавел не гони духовна стабилност, а по-скоро свръхдуховност. Езавел води децата и учениците си от място на място, преследвайки суперзвезди от Холивудското Християнство. Тя има склонността да издига хора и личности над Исус. Езавел е отегчена от “посредствено” служене, понеже служителите може да не изглеждат както трябва. Нейните хора не пеят “по същия начин”, не оперират по същия начин, нито освобождават пророчества по същия начин и затова човек се пристрастява душевно към тях, и холивудската им личност, вместо да се пристрастят към гласа на Бог, Който може да излезе от всеки Божи служител.

Можете ли да видите това? Така че вие или се пристрастявате душевно към Холивудското Християнство, или към “фалшивото”. Преди да се усетите, фалшивото става вашата реалност и когато дойде истинският Божи глас, вие не го разпознавате. Понеже, ако пророчеството не е било “предадено правилно”, вие не го чувате. Виждате ли какво имам в предвид? Вие започвате да съдите посланника, а не да изпитвате посланието.

Има хора, на които, ако не проповядвате така,че да ги накарате да скачат на седалките си, те няма да сеят. Има хора, които ще използват манипулация, за да ги накарат да дават, вместо просто да кажат: “Библията казва, че ние трябва да правим това; ние трябва да даваме с радост, едно-две-три - хайде да го направим”. Виждате ли, те няма да го направят. И тъй като те отхвърлят обикновената простичка истина, те си намират извинение да не дават: “Няма начин да дам! Той явно не е помазан. Не, не, не – нищо не давам тази вечер. Е, ако ме манипулираш малко, ще дам нещичко. Сложи си Холивудските Християнски слънчеви очила и тогава ще се съглася с теб. Изпей ми някоя кънтри песен, дай ми полагащият ми се безплатен компакт диск или кафена чаша и стикер, и ще ти изпратя 5 долара”.
Политически точна
Езавел обича да бъде религиозно и политически права. Ще ви кажа какво имам в предвид. Тя ще променя публичното си мнение за неща в зависимост от това кой е около нея.

Бях в Европа на едно събрание на борд на директори, където обсъждахме някои неща за една от конференциите. На събранието всички членове на борда бяха съгласни с една определена позиция, а на следващия ден промениха мнението си. Промяната им беше напълно базирана на манипулация от страна на духа на Езавел, който говореше на всеки от тях след събранието. Не можех да повярвам, но разпознах, че те бяха под влиянието на Езавелска прелъстителна манипулация.

Застанах срещу нея и казах: “Не, Не, Не. Какво ви става момчета? Единия ден вземате решение, а на следващия променяте ума си. Какво не е наред с вас?” Винаги, когато някой застане посред вас и каже: “Какво не е наред с вас”? - това привлича внниманието на всички.
Териториални атаки
Спомням си за един факс, който получих от един евангелизатор, който гласеше: “Ще проповядвам в една Църква тази вечер, в която има повече чародейства от където и да е другаде, където съм бил”. Чародейства в Църквата? Факса продължаваше: “Знаеш ли? Те дори не могат да се задържат достатъчно дълго на едно място за да концентрират ума си и да ме чуят. Моля те, моли се за мен вечерта, защото чувствам, че и аз заспивам”. Чародейства са атакували хората и те не са могли да стоят будни на събранията. Това дори удряше евангелизатора.

Това, което тя казваше е, че чародейството беше толкова силно, че се опитваше да приспи и нея. Тя каза, че 5 църкви са се събрали за съживлението и че се нуждае от помощ, за да върже това чародейство в молитва. “Не мога да говоря с тях за това, понеже те не разбират за какво говорим, но ти знаеш за какво става дума, така че помоли Църквата си да се моли с мен, защото това нещо се опитва да ме извади от строя още преди да съм открила събранията”. Защо толкова много проблеми? Защото тя има духовно разпознаване и колкото по-близо си до Бог, толкова по-способен ще си да разбираш териториалните атаки на Езавел.


Как да функционираме
Трябва да разберете как да функционирате в територията в която живеете. Ако сте служител, определено трябва да знаете как да функционирате в духовно разпознаване и ако заспивате точно преди да излезете да проповядвате или когато трябва да се подготвяте - нещо не е наред. Или не сте си починали достатъчно, или сте под духовна атака. Разбирате ли какво имам в предвид? Така че, когато влизате в определена Църква е добре да можете да разпознаете какво действа там и да сте способни да го ударите в ходатайствена молитва. Амин?

Ако сте като мен и докато се разхождате в задния си двор нещо отвътре вас се включи (вътрешен свидетел) и каже: “Война, война, война”, по-добре се издигнете и се бийте в духа на молитва. Не си лягайте и не включвайте телевизора. Знаете ли какво се случва, когато попаднете в тежка духовна среда? Знаете ли какво ще направят хората, поради това, че духа им започва да усеща конфликт и сблъсък? Те ще затворят духа си и ще зопочнат да хранят плътта си. Те затварят духовното си разпознаване и войната през която преминават. Те ще включат телевизора, ще си вземат касета от рента или просто ще си легнат. Духът им вика: “бий се, бий се, бий се, моли се, моли се, моли се”, но те не разбират какво означават тези чувства, говорещи вътре в тях. Така че това, което те правят е да нахранят плътта си. Тогава плътта им ще бъде задоволена и те ще получат облекчение от духовната война, която усещат в духа си и така ще си останат плътски Християни. Можете ли да го видите?

Много пъти, вие може да прихванете атаката на Езавел, или посланието и в духовната област. Езавел ще дойде за да открадне, убие и унищожи. Тя ще ви изпрати послание. Посланието може да бъде: “Бог няма да снабди нуждите ти като проповядваш тази вечер”. Изведнъж, вие хващате това в духа и не знаете какво е. И вместо да влезете в молитва, пост, стенания и ходатайство, вие ще пропуснете духовното и ще отворите хладилника, за да се опитате да получите облекчение по този начин. Езавел може да ви атакува в духовната област, независимо дали стои физически в стаята с вас или не. Помнете, че тук говорим за дух, а не за човек (Ефесяни 6 :12).
Езавел иска да ви върже
Този дух на Езавел обича да ви вързва за себе си. Духът на Езавел иска да върже свободата ви. Знаете ли какво ще направи той? Езавел ще ви позволи да бъдете духовни, но тя иска вие да влезете в областта на духа с нея, а не с Бог.

Има много хора, които се наричат Християни и които действат в духовната област без Бог. Духът на Езавел гледа на пророчеството като средство за контрол. Знаете ли, че някои от словата на знание и на мъдрост пророкувани днес в Църквата, не са нищо повече от Християнско предсказване? Но понеже начина на предаването на пророчеството има духовен оттенък, хората мислят, че е от Бог. Дори и дявола може да пророкува истини.


Търговия с Божиите дарби
Искам точно тук да ви кажа нещо. Ако някой ви пророкува за да се добере до портфейла ви, вие трябва да си вземете портфейла и да си отидете в къщи. Амин? Бягайте от там и не се връщайте никога повече. Амин? След това вържете в името на Исус всяка дума изговорена над вас. Никога не се връщайте на това място отново. Това е търговия с Божиите дарби.
Не е Бог
Бог не манипулира хората Си, това е контрол от духа на Езавел. Бог не пророкува над вас за да ви контролира, това е чародейството на Езавел. Бог не пророкува над вас за да се възползва от портфейла ви, това е предсказвателен дух. Когато Бог ви пророкува, Той има цел да ви приближи по-близо до Себе Си и да ви доведе до място на промяна (покаяние). Амин? Така че, ако имате грях в живота си, по-добре е да не търсите пророческо слово.
Липса на покаяние
“И дадох и време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето Аз скоро ще я тръшна на болнично легло; и ще потопя в голяма скръб онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за делата си”

Откровение 2:21-22


Погледнете това: Бог даде на Езавел време да се покае за блудствата си, а тя какво направи? Не се покая. Тя просто каза: “Няма да се покая”! Бог и даде време да се покае и тя каза: “няма да го направя”.

Сега погледнете Божието отношение към нея след като тя отказа да се покае. Той и даде време да се покае, нали? Бог и даде шанс. Сега гледайте. Бог казва: “Ето, Аз скоро ще я тръшна на болнично легло и ще потопя в голяма скръб онези, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят за нейните делата си”. Хората, които се обвържат с Езавел и и позволят да ги контролира и манипулира (включително и Ахавовците, които ще се съгласят с нея и ще я оставят да вземе авторитета им), Бог казва, че живота им ще стане жалък и нещастен. Няма да имат нищо друго, освен скръб в живота си. Кой иска живот на скръб?


Следата на Езавел
Всеки дух на Езавел, който съм срещал някога, оставя след себе си следа от скръб, хаос, объркване и разрушение. Всеки човек, който е влязъл някога в по-близък контакт с дух на Езавел е виждал как този дух по-някакъв начин е атакувал взаимоотношенията му с другите хора.
“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела”

Откровение 2:22


Езавел се цели в пасторите
Ако вие сте Ахав, какво означава това? Означава, че трябва да се покаете за това, че сте я оставили да узурпира авторитета ви и трябва да се заздравите и да се изправите, като заемете твърдо позицията си. Спрете да се измъквате и започнете да я покривате в молитва. Амин? Не вземайте Езавел да работи за вас само защото знаете, че тя може да свърши неща, с които вие не искате да се занимавате.

“Да, ама може да се наложи да и се противопоставя”. Определено ще трябва. Знам за една Църква, която ще позволи на Езавел да избере пастора им. Тя вече контролира управителния съвет. Тя вече казва на хората от Църквата кого харесва и за кого ще гласува тя. Това, което тя има впредвид е: “по-добре и вие да гласувате за тях, иначе ще направя живота ви в тази Църква доста мизерен”! Това се случва по целия свят. Вместо Бог да поставя Своя човек, тези Езавелски духове се намесват и решават кой да ги пастирува. Те търсят лесно контролируеми пастори, които ще им позволят да се правят на супер духовни. Така, че в крайна сметка ние получаваме “наети проповедници”, които са снижени до това да бъдат слуги на Езавел.

Езавел винаги иска някой, който да може да контролира. Този дух превръща силните пастори в слаби мъже. Ето защо, пасторите трябва да бъдат здрави и да побеждават този дух.
Ще убия децата й
“И децата и ще погубя с мор. И всички Църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му”

Откровение 2:23


Знаете ли какво означава: “ще убия децата и”? Означава, че нищо, което Езавел ражда в духовния си живот и служение няма да устои, и ще бъде отсечено.

“И децата и ще погубя с мор. И всички Църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му”. Нашият Бог няма просто да направи нещо, за което никой да не узнае. Цялата църква ще познае, че Бог го е направил.


Езавел в дълбочините на Сатана
“А на вас, останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали сатанинските дълбини (както те ги наричат) казвам: Няма да наложа на вас друг товар”

Откровение 2:24


Езавел работи чрез дълбочините на сатанинската демонична сила. Исус каза: “Няма да наложа на вас друг товар”. Тези от вас, които не знаят нищо за духовно воюване, ето какво ще ви кажа: не толерирайте Езавел. Това е, което Бог казва. Не и позволявайте да функционира и оперира всред вас. Не и позволявайте да работи в дома ви. Не я оставяйте да действа в Църквата, или в работата ви. Не и позволявайте да узурпира авторитета ви.
В бизнес сферата
Говорих с един бизнесмен онзи ден и му казах: “наблюдавай някои от тези компании, с които правиш бизнес. Заслушай се, когато някой ти се обади. Дали няма дух на Езавел действащ в тези, които ти се обаждат? Кой плаща сметките? Ако Езавел плаща сметките в определена компания с която искаш да работиш, бъди много внимателен. Езавел ще се опита да те контролира и ще го направи като каже: “Ще напиша този чек за теб, но…” По-добре бъди внимателен. Ако отидеш в банката да вземеш пари на заем, което би трябвало да направиш само в свръх краен случай (най-добре е без дългове); но ако все пак трябва да вземеш пари на заем, бъди внимателен кой е шефа. Ако дух на Езавел ръководи, пази се. Тя може да очерни живота ти. Добре е да знаеш с кого си имаш работа, понеже това е порочен дух. Разбра ли?” Маркирайте си този пасаж, много е важен. Никога не го забравяйте. Това ще ви спести много главоболия. Никога не се обвързвайте с дух на Езавел. Тя ще направи живота ви толкова мизерен, че ще искате да бяхте вече на небето. Внимавате ли? Бъдете много внимателни относно това с кого вършите бизнес. Езавел така ще обърка ума ви, че ще се чудите какво точно ви е направила.
Този, който победи
“Но дръжте онова, което имате, докато дойда. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите”

Откровение 2:25-26


“И този, който победи”. Ако погледнете думата ‘побеждавам’ в Гръцкия, ще откриете, че тя означава: завладявам. Сега нека прочета стиха по следния начин: “На този, който завладее този дух на Езавел и пази думите Ми до края, на него Аз ще дам сила над нациите”. Какво означава това? Означава, че няма да можете да имате интернационално служение, докато не се научите как да побеждавате духовно Езавел, всичките и пророци и духовни деца, които ще атакуват служението ви. Бог се нуждае от победители. Вие никога няма да можете да излезете от местната ви околност в пълнота, докато не се научите да побеждавате духа на Езавел. Трябва да се научите как да го побеждавате, или служението ви никога, никога няма да порастне до пълната си ефективност. Духовното ви състояние и духовния ви живот няма да расте правилно, докато не се научите как да побеждавате духа на Езавел и как да го изхвърляте. Духът на Езавел ще ви изхвърли, ако вие първо не го победите. Езавел ще се опита да ви лиши от всичките ви духовни дарби. Тя няма да ви позволи да действате, оперирате или функционирате в призива си. Когато пророкувате, тя ще кара хора да стават и да напускат събранието точно по средата на пророческото ви послание. Тя ще сграбчи всеки и ще им извърти главите, така че да гледат към нея като техен пастор и ще ги провокира да атакуват вас. Ето как действа тя.
Управлявай дома си
Духът на Езавел ще се опита да управлява дома ви. Някога някой опитвал ли се е да управлява дома ви? На мен ми се е случвало. Веднъж един човек се опита. Знаете ли какво трябваше да направя, тъй като аз съм главата на дома ми? Трябваше да вляза в конфликт. “О, ти си Християнин. Ти не можеш да навлизаш в конфликти”. Така ли? Опитайте се да управлявате дома ми и ще се въвлечете в стабилна война. Веднъж Езавелски дух се опита да се разпорежда в дома ми. Тя се опита да нахлуе в дома ми и да ни раздели с жена ми, за да може тя да управлява. Тя обаче попадна в доста сериозна война. Аз просто вдигнах багажа и и го изхвърлих на двора, като заключих вратата след нея. Амин! Виждате ли какво имам в предвид? Колкото и да ми беше неприятно, трябваше да го направя. Научил съм се как да заставам срещу този дух и да не му позволявам да управлява над мен или у дома ми, въпреки, че аз обичам този определен човек. Езавел не се страхува да ви поставя в ситуации, в които не бихте искали да попадате. Разбирате ли за какво говоря? Аз трябваше да имам духовна сила за да извърша необходимото и да не и позволя, да узурпира авторитета ми. Трябваше да разбера какъв дух действа срещу мен и да направя нещо по въпроса.
Булото на Езавел
Когато започнем да откриваме булото на духа на Езавел, можем да я видим по-ясно и да знаем как да се бием с нея. Разбирате ли?

Словото казва: “На този, който победи”. Ако победите “Аз ще ви дам авторитет над нациите”. С други думи, Бог ще разшири и придвижи служението ви. Имате ли служение? Искате ли да бъдете по-ефективни в служението си, така че да помогнете за изграждането на Божието царство? Тогава ще е добре да се научите как да се биете с духа на Езавел. Ако не го направите, никога няма да бъдете ефективни - Езавел ще се погрижи за това.

Всеки ефективен служител, който съм срещал е трябвало да се бие с и да се научи как да побеждава духа на Езавел и вие ще трябва да направите същото.

В следващата глава ще изучаваме боговете на Езавел. Чрез това изучаване ще можем да свалим булото и на заблуда и да видим истинското естество на характера на Езавел.


Факти относно Езавел


  • Езавел ще ви позволи да бъдете духовни, но тя иска да влизате в областта на духа без Бог.
  • Духът на Езавел гледа на пророчеството като на средство за контрол.
  • Езавел е манипулатор от класа, никой не е по-добър от нея в това.
  • Тя винаги иска да ви привлече към себе си, понеже иска да има свои собствени ученици.
  • Духовните територии в които Езавел управлява имат силно объркване.
  • Езавел може да носи и да се движи добре в атмосфера на страх, несигурност, и объркване.
  • Езавел гледа на децата като средства и оръжия с които да манипулира сърцето ви.
  • Езавел обича фалшивите духовни управления и тя знае как да се движи в тях.
  • Езавел обича да ражда своите собствени духовни деца.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница