Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница1/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Хуан Хосе Бенитес


Завещанието на Свети Йоан

СЪДЪРЖАНИЕ


ВТОРА ЧАСТ

ВТОРОТО РАЗКРИТИЕ

ВИДЕНИЕТО НА ЙОАН - БОЖИЯ ОСТРОВ

СЕДЕМТЕ БОЖИИ ШКОЛИ

ВТОРОТО ПЪТУВАНЕ КЪМ БОГА

ВИДЕНИЕТО НА ЙОАН - ПАЗИТЕЛЯ, КОЙТО БДИ НАД НЕГО

СЪЗИДАТЕЛНОТО ДЕЛО НА ГОСПОД

ВТОРИЯТ ИЗВОР

СЕДЕМТЕ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА МИХАИЛ

ТРИТЕ ВСЕЛЕНСКИ АВАНТЮРИ

ТРЕТИЯТ ИЗВОР

СЕДЕМТЕ СЪНИЩА НА СМЪРТТА

ЕПИЛОГ


Издателство "Хелиопол" заявява, че не носи отговорност за заглавието на книгата и в случай, че авторът на настоящето Завещание, не е самият Апостол Йоан, то написалият този текст е най-малкото заслужаващ да носи името Йоан -Ученик на Наставника Светия Дух.
Книгата "Завещанието на Свети Йоан", в настоящето издание на български език, се посвещава на всички онези, които работят в тишина за идването на Новата Култура
Настоящето Завещание не е плод на моето въображение. Твърденията на Йоан Зеведеев, както и преценките му, които изобилстват, са достатъчно строги и самокритично откровени за да допуснат съмнения за достоверност или тщеславие на Евангелиста. Предисторията на същите произхожда от едно откритие подарено на света преди половин век и запазено досега от така наречената "Фондация Урантия". Заедно с моята благодарност към въпросната Фондация, заради позволението да черпя от нейните неприкосновени — за мен, святи — извори, Ви поднасям тази Йоанова творба.

Църквата знае за това откритие, но очевидно, го премълчава. А може би отрича, при това по същия начин, както "настанилите се на върха на светската власт" само благославят и оправят своето си: онова, което им носи облаги.
Х. Х. Бенитес

ВТОРОТО РАЗКРИТИЕ

ПрологДеца мои, от Седемте избрани Църкви в Азия: Позволете ми да ви предам сега новото си, Второ разкритие, което направих тук, в Ефес. Поради милостта на нашия Господ, стигнала до Неговия недостоен слуга, който гасне в последните си земни дни. Щастливи ще са прочелите и чулите за това проявление на Силата на Христа. В него е Духът на Истината. Който има уши, нека слуша.

Седемте ангели пазители на Седемте книги


Аз, живеещият в Ефес, Йоан Презвитер и най-смиреният от вярващите, бях изтръгнат в съня си, от присъствието на Седемте ангела, които пазят Седемте книги на Седемте Божествени тайни.Седемте им гласа, сякаш Седем съзвучни тромпета, прозвучаха в мен: "Каквото видиш и чуеш, напиши го, за да могат и другите, идващи след теб, да разберат и да прославят. Най-Светият измежду Светите. Преди това обаче, събуди дивния Пратеник, дремещ в теб, за да направи твое съдържанието на Седемте свитъка с тайните на Всемогъщия.Тази книга, Йоане, сине на Гръмотевицата, ти ще завършиш само ден преди смъртта си, но не и по-рано."

Седемте гласа, сякаш човешки, идваха от Седемте ангела, макар че никой от тях не бе отворил уста. Тези Седем Могъщи мълчаливо седяха пред мен и аз прозрях, че говорът бе на Осмата сила. Между тях и мен се носеха в Светлината, сякаш плаващи, Седемте свитъка, Книгите на Седемте Божии тайни. Всеки свитък сияеше със своя цвят между останалите, а всички заедно бяха като фрагмент на дъгата.

Първият от ангелите пазители на Божиите тайни се изправи от своя трон и разви първия свитък. Гласът му кънтеше от сила: "Чуй, Йоане, Първата тайна. Аз съм онзи, който бди над Книгата на Божията Безпределност." Този ангел бе безграничен, сякаш от злато, присъстваше навсякъде. Ако погледът му се насочеше наляво, лицето му вече бе там. Ако завъртеше очи надясно, там бе и неговото лице. Когато започна да чете първата тайна на загадъчната Божия същност, гласът му наподобяваше боботенето на хилядата води, слизащи от планината.

От Безкрайното до граничното

"Чуй сега, Йоане син Зеведеев, онова, което малцина знаят. Безпределността е първият отличителен белег на Всевишния. Дори да си допуснат да се докоснеш до Безпределния, никога не ще постигнеш очертанията Му. Такъв е Бог. Границите Му са безкрайни. Нищо не би могло да се сравни с мисловната способност на Неговия разум и величието Му. В Негово присъствие Светлината е толкова заслепяваща, че вие, създанията на времето и пространството ще смесите понятията, като приемете Светлината за мрак. Не само мислите и предначертанията Му са непроницаеми: всичко онова, което Той излъчва, е безкрайно. Безпределна е добротата, както усмивката и милосърдието Му. Безгранична е сянката на Светлината Му, която ляга върху последната от звездите. Как ли би завършил опитът да определите възрастта Му? Нима не знаете, че Небесата на Небесата не биха могли да я ограничат? Неговите преценки са несъизмерими и непостижимо верни. В средствата Му не може да се проникне, те са също недостижими. Бедни смъртни създания! Защо искате да узнаете нещо, за което никое съвършено създание не претендира? Нима бихте могли да галопирате на кон върху разпенената следа на кораба на Безпределността Му?"

"Чуй онова, което малцина знаят. Бог е единственият Бог. Той е Безкрайният Отец и Творец, верен на себе Си. Той е Изворът и Вселенския Координатор. Всички души бликат от този Извор и в Него се връщат. Дори и тези на невярващите атеисти, на езичниците, на коравосърдечните, извършили беззакония. Той е Върховната Душевност и Безграничния Дух на всичко сътворено и чакащо творението Му. Факелът на Неговия Дух дреме в Природата, като възбужда бури, обагря пролетта, обкръжавайки с внимание душевните вълнения."

"Той, Великият Координатор, не допуска грешка. Вие, несъвършените смъртни, разстройвате мъдрия ход на събитията. Вселенският Отец сияе от величие. Цялото Му войнство Го познава. Той не знае страх. Това Му качество е било предадено на Неговите безсмъртни синове. Вие обаче, въпреки че също сте безсмъртни, сте нерешителни и боязливи, защото сте в неведение за присъщата ви най-голяма Тайна. Той е безсмъртен и съществува от само Себе Си. Той е вечен и безпределно Божествен и благодетелен. Бог предшества всичко съществувало, съществуващо и онова, което ще съществува. Той, Безпределният, е така превъзходен, защото е сметнал за уместно да опъне мост до граничното крайно: това сте вие, последната брънка на творението. В това е голямото Му великолепие. С Бога всичко е постижимо. Дори и това, Божествеността да се настани и заживее в несъвършенството. Той е началото и края, Причината на Причините. Поради това, застани на колене, Йоане, пред Първата Му Книга: "Книга за Безпределността на Бог".

Така и сторих. Заедно с мен, всички ангели коленичиха пред Първия от Седемте свитъка за Седемте Божии тайни.

Ангелът прочете заради мен и чрез мен, заради онези, страстно устремилите се към Истината: "Чуй това, което малцина знаят. Само Бог съзнава Своята Безпределност. Ти, самият, познаваш ли границите на собствения си Дух? Той познава съвършенството и силата Си. Само Бог може да се оцени сам изцяло. Никой, извън Него, няма тази привилегия. Нито дори ние - създадените в съвършенството - не познаваме същността и пределите на собствената си природа. Само Той познава и разбира Себе Си. Само Той може да застане лице срещу лице, към всички потребности на Вселените, непогрешим, неуморим и постоянен. Всички ние, които бяхме дарени с определени огромни възможности, сили и могъщество, Него и от властта на всички индивидуалности на Божествеността. Само Бог съзнава всичките си характерни белези, качества и неотменима същност (нека ги наречем атрибути на съвършенството). Защо тогава издигате знамето на собственото си човеколюбив, справедливост и земна мъдрост? В очите на Небесата, вашето съвършенство дава повод за съчувствие."

"Чуй, какво е казано в Първата книга: Бог не е космическа случайност, нито някакъв експериментатор на Вселените. Суверенът, носител на върховната власт на Всемира, няма право на авантюри. Бащите на съзвездията трябва да натрупат опитност. Водачите на Системи от Светове трябва да могат да вземат решение без предварителна подготовка, като импровизират. Вселенският Отец обаче наблюдава внимателно Безкрая от самото му начало. Божественото Му предначертание и вечното намерение обхващат и имат предвид всички опити и приключения на Неговите синове от всички Светове, Системи, Съзвездия, Вселени. Нищо не би Го удивило. Нищо не е ново за Него. Никоя новина не е била сюрприз за Него. Нито, дори, вашата свобода или плодовете на свободата. Може би се смятате за волни? Вие сте предопределени от Бога и от силата на непреодолимата Му обич. Може да затворите вратата, когато Той ви зове, но Той ще я събори. Бог живее в кръга на Вечността. Дните Му не познават начало, нито край. Бог не познава привързаността, нито нетърпението. Не съдете за Всевишния като за човешко същество, защото Той няма минало, за Него не съществува "сега", нито бъдеще време. Той е и отрицателното време. Той, единствен е израза - Аз съм Аз."

Чуйте сега друго, за което малцина се досещат. Щом е Безкраен, как Бог може да се свърже с крайното? Как достига до Него и става неговата любов, как постига и обичта на другите мислещи, по-нискостоящи в интелекта си поданици извън нашата Вселена? Всесветският Отец, в безпределната Си мъдрост, е разположил три големи моста, които Му позволяват да се спусне до Вас, но в същото време служат на смъртните човеци да поемат пътя към Съвършенството. Вие или някои от вас познавахте Исус, Божия Син. Той бе и е първият МОСТ. Макар и съвършен в своята Божественост, този Син на Всемогъщия, ви се представи въплътен, като направи от Себе Си човешко същество, сякаш бе един от вас. Това бе чудото на Милосърдието и на Божията Безпределност.""Вторият МОСТ между Бога и смъртните създания на времето и пространството, бе прехвърлен чрез Многоликия, Когото наричаме Безкрайният Дух. Под Неговите заповеди се намират легиони от ангели и други звездни същества на Разума, които ви се притичват на помощ, като бдят над вашата съдба. Същият Безкраен Дух се спусна и върху Човечеството, като заживя във вашите души."

"ТРЕТИЯТ БОЖИ МОСТ е определен в този свитък на дивните тайни, като Наставник - Водач в Мистериите. Богът-Отец ви дари с част от собствената Си същност. Именно затуй ние, Звездните създания, ви уважаваме и почитаме. Наставникът в Мистериите не само е Пратеник, но и безвъзмезден дар на обичта, който да заживее в мисълта на всеки смъртен. Това бе дарението, което Бог направи по свой образ и подобие. Носете в духа си печата на Божествеността, който ще ви поддържа единни с Вселенския Отец. Щастливи сте вие, човешките създания, защото сте подобни на Бога!"

Седемте ангела коленичиха пред мен, скромния слуга на Господа и отдадоха почит на онази Божия частица, която живееше в мен. Седемте Могъщи, пазещи Седемте свитъка запяха: "Святи, Святи, Святи, Боже Безпределен, ти който живееш в душите на смирените..."

Първият от тях, Пазителят на свитъка за Божията Безграничност, продължи своя прочит на онова, което малцина знаеха:

"Това е така, защото по други пътища, познати само Нему, Дивният Отец слиза от Безпределното до имащото измерение и предел, за да ни изпълни със славата Си и Своето великолепие. Именно Той променя, като дава човешка конфигурация на своята власт, за да стигне любовта Му до всяко от Неговите създания. Това е така, сякаш просторните Му владения преливат от Неговото присъствие. Именно заради това - гордейте се с титлата на Синове, сътворени от Неговата Доброта. Първият свитък не говори нищо за дивните тайни на ентелехията1, а само за реалностите. Вие сте Неговите любими синове, предопределени да споделят любовта и съвършенството Му. Всичко това е било направено и така ще бъде до финала на времената, като проявление на безграничната Му Мъдрост. Бог не губи, нито печели от вашето сътворяване. Но не упорствайте да го проумеете. Дори така да е, въпреки че вашето скромно възприемане не може да различи светлината от мрака, всичко написано в този свитък е истинско. Не се измъчвайте в разбирането на Безпределния Бог или в тълкуването на намеренията и предначертанията Му. То само ще дойде в последния Ви ден, когато очакващият ви дълъг път на съвършенството се влее в Острова на Вечния Рай. Смъртния човек не би могъл да разкрие чудните предначертания на Вселенския Отец. Само от време-навреме, като плод и последица на Божественото Му Милосърдие, създанията на времето и пространството получат необходимото им откровение на споделената тайна, което ги насърчава и просветлява. Тази, Йоане, е една от тези отстъпки. Напиши за всичко, което виждаш и чуваш. Не забравяй да разкажеш, че въпреки човешката ограниченост за възможността да се вникне в Божията безпределност, Звездният Отец наистина разбира човешката крайност на синовете Си. Той ви обича закриля и поддържа, при това толкова повече, колкото по-голяма е присъщата ви ограничена природа."

"Вселенският Отец споделя свойствените Му Божественост и непреходна Вечност с голямото мнозинство от висшите същества на Рая. В това се криеше друга от непроницаемите загадки: дали щеше да сподели, също така, и своята Безкрайност? Бог и Светата Троица ли са единствените Безпределни в поредицата на Творението? По този въпрос, тази първа от Книгите за Седемте Божествени тайни, пази мълчание. Само се казва: "В Него живеем. Заради Него се движим и в Него е нашето съществуване. Който има уши, нека да слуша..."


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница