Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница13/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44

Божията Мъдрост не се изчерпва


"Безпределното излияние на Божествения разум върху милиарди волеви създания не изчерпва мъдростта Му. Във финала на времената образно казано Синовете на еволюцията ще са неизброими. Само Бог би могъл да ги назове по име. Независимо от великолепието и неизмеримостта на творбата Му, Неговата Мъдрост не се е изчерпала в нея. Това е голямата мистерия на свещената Му и безпределна същност. Той прониква във всеки мъж или жена от световете на времето и пространството и ги изпълва. Той, самият обаче, продължава да "прелива".

Легиони и легиони Наставници на Мистериите Му, Негови посланици населяват Седемте Вселени, като даряват всяко създание с просветлението и възвишената възможност за вечен живот. По този начин, Той зарежда всеки от обичните Си синове и дъщери с най-ценното наследство - с безсмъртието. При все това, Мъдростта и Съвършенството Му остават непокътнати. Защото е Всемогъщ, Всезнаещ и Безпределен. Но въпреки, че произлизам от околностите на Вечното Му Жилище в Острова на Светлината, не искайте от мен да съм подобен на Отца. Безпределността може да бъде разбрана само от Безграничността... Вие, смъртните от царството на времето и пространството, ще се насладите на възвишеното си Бъдеще. През този дълъг преход, постепенно ще откривате онова, което сега не трябва да разкривам."

Любовта е единственият път, да се почувствува Бога


Така бе написано и така се преподаваше в Божията Школа: никое създание, което не е безпределно, не би могло да претендира за Безкрая. Ограниченото мислене на земните Му синове не може да възприеме абсолютната Истина. Вие сте като пасище, избуяло от частичните истини. Един-единствен път пред вас се отваря и това, не е пътят на познанието на Бога, а пътят на Неговото експериментиране, на опита, на възприемане чрез изпитанието и натрупването на опитността, придобита, както обикновено се казва: "Зная го от опит."

"Само чрез обичта можете да почувствувате Неговото присъствие. Само чрез обич могат да се изплатят дългове. Любовта е одеянието, което ви прави наистина Негов образ и подобие. Обичта ви ще бъде толкова по-голяма и по-силна, колкото по-голямо е разположението ви да търсите Бога. Нека са благословени синовете на еволюцията, които като се съмняваха в себе си дадоха доказателства за Любов! Благословени да са онези, които въпреки грешките си не губят вяра в силата на Обичта! Любовта ви бе подарък. Приемете го и мислете много за него!"


Бог упълномощава своите създания, които Го представляват и Му служат


Миг след това, видях белия блеснал в светлина пръстен (със "спици" и център) на Петата Вселена. Той се носеше в тъмнината, сякаш плаваше и така възвестяваше Божията слава. От сърцето на стоте и хиляди Вселени, Светове и Галактики дочух повика на петия от Седемте Духове-Ръководители, на онзи, който бди над петата Божия школа. И в същото си видение не само видях, но и чух онова, което изрече:

"Само Бог властва: Чуй, сине на Земята, петото от Божиите чудеса."

"Звездният Отец не въздействува пряко на Свръхвселените. Ето ви тук друга от Неговите възвишени привилегии. Неговите пълномощници, измежду духовните индивидуалности, Го представляват в управлението на Сътвореното. Това е подчинено на волята Му. Изборът Му е винаги справедлив. Не напразно е било написано: "Той детронира царе, Той ги издига. Всички земи и светове Му принадлежат. Най-издигнатите управляват човешките царства". Бог управлява от най-високото до най-ниското. Синовете Му са онези, които Го представляват и Му служат. Несъизмерима с нищо друго е веригата на управлението от Райския Остров до последния от еволюционните светове във времето и пространството."

Голямата грешка на развиващите се създания"Присъщата ви ограниченост и липсата на разбиране за дивните предначертания, оправдават честото смесване на понятията: Върховният Управляващ, и Синовете-Пълномощници. Вие коленичихте, треперещи от страх, пред ангелите Му, като ги наричахте Господи или Най-святи измежду Святите. Те са наистина съвършени създания на Отца, но трябвало е те да коленичат пред вас, защото вие сте дарени с индивидуалната Божия искра.

Вашата, както и всички останали от Седемте Свръхвселени, са наблюдавани, пазени и подкрепяни от една мириада11 възвишени създания, делегирани посланици, произхождащи от Божествеността, без самите те да са Божества. Въпреки тревогите и неспокойния ви живот, Той е във вас. И затова предизвиквате завист от другите части на Творението."
Всичко е било предвидено

"Защо сте потиснати? Защо повдигате очи към Небето и търсите справедливост? Съмненията, несигурността във вашия живот също са подчинени на големите предначертания на Божествеността. Вашата тъга, скръбта ви, бедствията, злочестината, грешките ви и опитите да ги поправите, не хвърлят никаква сянка, нито влизат в противоречие с всеобхватния суверенитет на Бога или правото Му на върховна власт над Всемира. Защото Той така е подредил нещата. Всичко е било предвидено много отдавна, дори преди вашето сътворение. Не обвинявайте никого за това! Така е било написано за доброто на всички. Всичко е било предвидено. Ако силата на характера ви е голяма, защо се оплаквате от бедствията, нещастията или враждебността? Всичките те са Божа работа. Приемете и това изпитание, като укрепите куража си."

"Защо се тревожите от социалното неравенство? Нима не разбирате, че всичко е Божа работа? Отговорете на предизвикателството с безкористна обич."

"Защо раздирате дрехите си пред несигурността и съмненията, щом като е голяма вярата ви в себе си и във Божията воля?"

"Защо губите сили и изпадате в безсъзнание, щом е добро потвърждението за човешката мисъл? Нима не разбирате, че всичко това е Божа работа? Приемете изпитанието със смирение."

"Защо се бунтувате срещу лъжата и грешката, щом вярвате в обичта и истината? Нима не разбирате, че това е Божа работа? Отговорете на това изпитание с вашата истина, дори да ви отведе това до смъртта и разорението.

"Щом за доброто търсите Бога, Защо ви натъжава злото по света? Нима не разбирате, че това също е Божа работа? Приемете предизвикателството с постоянна борба, на страната на красотата и добротата."

"Щом за вас е добра лоялността и верността, защо отстъпвате пред настъплението на предателството? Нима не разбирате, че всичко е Божа работа? Приемете смело предизвикателството на това изпитание, като се уповавате на приятелството."

"Щом е по-добре да забравим себе си, защо търсите почести? Не разбирате ли, че всичко е Божа работа? Приемете изпитанието без корист!"

"Защо обвинявате Бога, че ви изпратил страдания и самота? Нима е възможно да си винаги щастлив? Не разбирате ли, че всичко е Божа работа? Приемете изпитанието така, както приемате и своето, и чуждото страдание".

"Да се достигне съвършенство е немислимо, ако не сте познали несъвършенството."

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница