Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница24/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44

И Бог създаде времето

Седмият от Старейшините на Дните ми посочи Окото на времето и каза: "Ела и виж съзидателното дело Божие. Това е само част от Творението Му."

Окото се разтвори отново пред мен. Видях великолепието на сътвореното от Отца. Видях, че Не-времето създаваше времето. Седемте Старейшини на Дните възкликнаха в един глас:

"Ние бдим над Божиите времена, но само Той бди над Не-времето. Слава на Отца във времената и в Не-времето!"

И тогава видях ясно съзидателните дела Божии. Четете за това, което видях и за вас записах:

"От самото Не-време, Бог създаде най-напред времето без времето на Рая. Бог създаде Вечността. Тази бе първата Му творба.

От самото Не-време, Бог извлече времето на Великия Всемир. Един ден на Вселената Хавона е като хиляда земни години. Тогава е било записано:

"Не забравяйте, любими мои, че един ден пред Бога е като хиляда години и заедно с това -хиляда години са като един ден."

Това бе второто Му творение.

От така нареченото "Не-време", Бог отправи своя взор към всяка от седемте Свръхвселени, въртящи се около Хавона. И създаде времето за всяка Свръхвселена. Един ден, от която и да е Свръхвселена е равен на тридесет дни на Земята, където все още живея. Ето, тази бе третата Му творба.

От Не-времето, Бог създаде времето на всяка от стоте хиляди Вселени, съставящи Свръхвселената. Един ден от това време се равнява на 18 дни на Земята, онази, на която все още живея. Тази бе четвъртата Му творба.

По-сетне от Не-времето, Бог създаде времето на системите от Светове за всяка една от Вселените. Един ден на всяка система е равен на три земни дни. И това бе петото Му творение.

Най-накрая, като изход, от Не-времето, Бог създаде времето на Земята и останалите светове на нашата Свръхвселена. И тази бе шестата Му творба. На седмия ден Той си отдъхна, като повика при Себе Си легионите на звездното войнство и им възложи опазването на творбата Си. Синовете-Сътворители напуснаха Вечния Остров на Светлината и всеки от тях се разположи в една Вселена. А техният брой е седем пъти по сто хиляди. И всички те, в чест на Неговото великолепие, носеха едно и също име: Михаил. Тези са Синовете на Вечния Син, втората индивидуалност в Светата Троица. Всеки от тези 100 000 синове управлява в своята Вселена. Нашата е позната като Вселената на Небадон. Нейният Бог-сътворител се е спуснал върху Земята под името Исус от Назарет. Той е моят Бог, Господ и Творител. Той е Синът на Вечния Син и внук на Отца.

Дивното провидение

Седмият от старците-Старейшини на Дните и най висшевластният предводител на седмата Свръх вселена ми заговори за трети път, като ми каза:

"Ела и виж ръката Божия върху Великия Всемир и Свръхвселените! Това е част от творението." Окото на Времето се разтвори за трети път и така узнах за дивното Провидение:

"Още от Не-времето, Божията ръка е положена върху Цялото творение. Всеки свят, всяка Система от светове, всяко Съзвездие, всяка Вселена и Свръхвселена има своя собствена определена цел, свое предопределение. Нищо не, е оставено на самотек, като жребец с отпуснати юзди. Нищо не е оставено на случайността. Бихте се излъгали, ако предположите, че Божията опека върху Вашия свят е безпричинна или произвол на Божественото Провидение се изгражда от съсредоточаването на съгласувани деяния на Божествени духове и звездни създания, които в хармония с космическия закон работят неуморно, за да възвеличат Бога и могъществото Му, както и за да повдигнат духовно съществата на всяка от Вселените. Вселените, с всичките им физически, интелектуални и духовни прояви не са дивна случайност или внезапно произшествие. Всяко явление, всеки грам материя, всяка видима или невидима реалност са били предварително обмислени и предначертани от Отца. Всяко от тях е причинно-целеви феномен, който носи отговор на някакво "защо?" Не си правете прибързани заключения, заради привидния хаос от разпръснати звездни светове! Всичко е под контрола на Божия поглед. Всичко се дължи на Волята Му. А тя цели прогреса на Творението. Тази е дивната парола. Това е духът на сътвореното и несътвореното. Прогресът, като движение по възходяща линия, като усъвършенствуване, съществува. Той присъстваше още в началото на началата. Раят е същността и най-големият израз на прогреса. Той бе изграден като свещено жилище на радостта. Следователно, радостта е вятърът на оживлението, тя е двигателят на прогреса. Радостта е дъхът на Отца. Този дъх носи име: Провидение. Вижте миналото и днешния ден в еволюцията на човешката цивилизация! Колко страдания и какво развитие, докато се стигне до тук и колко още остава? Дивното Провидение винаги постига своето - бавно, но неотстъпно. Очевидните грешки, очевидните провали, онези привидни поражения или отстъпления на Човечеството, са именно такива. Всичко е записано в свитъците на Провидението. Но върховното Провидение не е обвързано с грешките. Било е писано: "Бог е предан и Неговата преданост се намира в Небесата". Всичко работи в полза на Отца. Нищо не би се отдалечило или преместило без Неговото знание. Падащите звезди, които виждаш, падат в нозете Му. Светлината произлиза от Него и се връща при Него. Кой не е подвластен на погледа Му? Имат ли граница силите Му? Той е сътворил и поддържа всичко. Равновесието Му е неизменяемо. Не се заблуждавайте за избухването на слънцата: то става под Негов контрол. Буйното движение на природните елементи е равновесно. Дори смъртта е равновесие."Във Вселената на Вселените
всичко е в постоянно обновление"Бихте ли могли да си представите, Всемира на Бог? Ако това бе така, всичко би се срутило. Мъдреците ви биха обеднели в мъдростта си, ако можеха да си представят Вселената като случайно махало, нямащо нищо общо с присъствието и волята на един Бог. Неговото отсъствие би направило Сътворението ирационално. Без Него всичко би било недействително. Вечният Отец никога не изоставя управлението и поддържането на Системата, те на Творението Му. Той не е бездеен. Бог е активна Реалност. Преди да създаде времето, Той поддържаше Не-времето. И сега, в царствата на времето и на пространството, Той подкрепя миналото, настоящето и бъдещето. Вселената на вселените се намира в състояние на постоянно обновяване. Дори и в смъртта, обновлението намира живот. Вселенският Отец е обновяващият извор. Той удовлетворява колосалното, но не пропуска и безкрайно малкото. Излъчва живота, светлината и енергията. Негова грижа е и материалното и най-възвишената духовност. Той усъвършенствува полета на птиците и скока на лъва. Той оформя силуета на рибите и подбира цвета на моретата. Труди се върху крайното и безкрайното. Бихте ли могли вие, земните смъртни създания, да сравните с нещо пурпура на розите? Може ли вашата наука да създаде толкова хармонично явление като дъгата? Разполагате ли с могъществото да възпроизведете мълнията? Написано е: "Който може да разшири Севера, това е Бог. Само Той може да закрепи Земята в нищото."

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница