Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница30/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44

Синът е във всичко подобен на Отеца-Бог


Вечният и Единствено Създаден от Бога Син е във всичко подобен на Отца. Когато почитате Бога и се прекланяте пред него, въпреки че не Го знаете, вие обожествявате също така и Вечния Създаден от Него пряко, Син. Богът-Син е толкова действителен и дивен по своята същност, колкото и Бащата-Бог. Той притежава безграничната правота и справедливост на Отца и е огледало на святостта на Централната Първопричина. Вечният Син е съвършен като Бащата-Бог и споделя с Него отговорността да насочва най-скромните създания по посока на Вечния Остров на Светлината. Когато, най-сетне, сте решили да изберете волята на Отца, вие сте избрали да стане волята на Вечния Син. Той е изобилието. Защото въплъщава пълнотата на абсолютния характер на Бога, както в своята индивидуалност, така и в духа Му. Той притежава всички дивни и присъщи на Бога-Баща атрибути и ги разкрива пред Сътворението. Тази е възвишената му задача."

"Богът-Баща е Дух. Нещо повече. Той е Вселенският универсален Дух. Тази духовна същност намира своето индивидуализиране в Божествеността на Вечния и Единствено Създаден от Бога Син. Всички отличителни духовни качества и свойства на Бога-Отец са още по-ясно изразени във Вечния Син. Дори и Безпределността. И двамата споделят дивната близост на Безкрайния Дух или третата Индивидуалност на светото Триединство."

"Кой би могъл да установи пределите на Добротата в Бога-Отец и във Вечния Му Син? Те са едно и също нещо. Добротата е неделима. Бог обича като Баща, а Синът - като Баща и като Брат. Обичта им към Истината и Красотата е еднаква, макар че Синът се посвещава в по-голяма степен от Отца, на развитието на духовната красота в ценностната система на Всемира."

"Като следствие, Вечният Син е във всичко подобен на Бога-Отец. При все това и макар че едва-едва го познавате, Той би трябвало да представлява за вас, смъртните създания от Царството Небесно, едно предварително стъпало към Светото Жилище, сиреч към Вечността. Вие вече сте виждали Вечния и Единствен Създаден от Бога Син в образа и лицето на Неговия Син, Сътворител, въплътен и изпратен ви на Земята. Това е Исус от Назарет. Чуйте думите на Михаил от Небадон и вие сте чули думите на Словото, думите на Втората Индивидуалност в светото Триединство."


Ето такъв е Вечният и Единственият –Създаден от Бога, Син

И Божият дух продължи да говори вътре в мен:

"Ето такъв е Вечният и Единствен, Създаден пряко от Бога, Син. Напиши това, за да го величаят и другите."

В отличие от Бога-Отец, Синът е единствено всемогъщ в духовното царство, където никога не бихте срещнали прахосничество, дублиране и разточителство във функциите на Божествеността. Тя не би одобрила, нито би позволила някога двойственост на функциите си в цялото творение." "Вечният Син е също вездесъщ. Това свойство на всеприсъствие е духовната единица на Вселената на вселените. Духовната сплотеност почива и се подхранва от повсеместността на Духа на Вечния Син. Божият дух е в този на Сина. Бог е вездесъщ духовно, но тази повсеместност е неделима, от вездесъщия Дух на Сина. При всички реалности с двойна духовна същност, в които и Бог и Син присъстват, Духът на Сина се съгласува с този на Вселенския Отец."Присъствието на Отца и присъствието на Сина"Не бива да се самозалъгвате повече. Въпреки, че Вечният Син е вездесъщ и духът му изпълва всичко, само Бог е този, който живее във вас. Само Неговият Дух-Наставник21 в Мистериите е живото Божие присъствие, което се е настанило в най-съкровеното кътче на сърцето ви. Сам Той насочва и настройва вашите мисли, мечти и воля в посока на възвишените предначертания за съвършенство. И го прави посредством прогресивното издигане на мисълта, на душата и духа на човека, както и останалите създания, носители на интелект И воля във времето и пространството, на вашия и другите еволюционни светове, заселени от цивилизация."

Вечният Син е безкрайно мъдър

"Както Вселенския Отец, Неговият Единствен Създаден Син е безгранично мъдър. Подобно на Бога-Баща, никое събитие, явление или произшествие във Всемира не биха Го изненадали."

"Вечният Син е част от безначалното Начало и онзи край, който никога не идва. Финалът на събитията му е познат преди началото. Той, подобно на Отца, е едно вечно настояще. Двамата, Бащата-Бог и Вечният Син знаят във всеки момент броя и разположението на всички съвършени духовни същества, както и на всички еволюционни създания. Вечният Син познава всички неща от само себе си по силата на своята духовна въздесъщност. Той познава, също така, обширната информираност на Върховното Същество. Именно затова е било писано: "Синът познава външността и вътрешността на Отца, както познава себе си". Никой в цялото Творение не би могъл да направи разлика между Мъдростта на първия или втори Извор. Въпреки че ги виждаме да бликат по отделно и двата имат едно и също начало, Един Източник."

Вечният Син е толкова любещ, колкото и неговите Синове, носещи едно и също име: Михаил

"Що се отнася до Любовта, Милосърдието и Доброжелателството на Вечния и Единствено Създаден от Бога Син, изброените и присъщи на Отца атрибути с нищо не се различават от Неговите. В онази непроницаема мистерия на Божествеността, те са едно и също нещо. Втората Индивидуалност е способна да обича колкото Първата, а тя - също толкова, колкото и Втората. При него не Съществува понятието "първа или втора Любов", както няма подобна поредност в Състраданието и Доброжелателството. Тази формула за принадлежност е прехвърлена изцяло и неограничено на Синовете на Вечния Син. Независимо от ограниченията на ума си, вие можете да си представите тези Синове, носещи до един името Михаил, тези Сътворители и Суверени, които отразяват образа на Вечния Син като някакво хилядолико огледало. Защото те са толкова милосърдни, всеопрощаващи, мъдри и любещи, какъвто е Единственият, Създаден от Бога, Син. Всъщност Те, това е Той. Те са Богът в Него. Те са мостът към ядрото на Всемогъществото на Единствения Син. Те, носещи името Михаил, имат силата да сътворяват Вселени, Съзвездия и са Суверени на всяка създадена и управлявана от тях Вселена. В тях е Бог, в тях е Вечният Син. Синовете с името Михаил са едно неделимо цяло с Двете Индивидуалности на Светото Триединство."

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница