Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница33/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44

Синовете Божии носещи име Михаил"А сега, Йоане, сине земен, чуй какво е казано в това разкритие! Ето тези са Синовете Създатели на Вселени и Свръхвселени, носещи единственото име Михаил. Те са Синовете на Рая. Всеки Михаил е вечен, защото е бил създаден от Отца и Вечния и Единствен Син. Те са част от Божествеността. Като вярно отражение на Отца и Единствения Син, тяхната власт е безгранична, а обичта, добротата и състраданието им са безкрайни. Възникването им се дължи на Отца и Единствения Създаден от Бога Син. Затова, те се отчитат за действията си само пред тях. Всичко създадено във всяка отделна Вселена е тяхно дело, поради изрично предначертание на Божествеността. Ти си също тяхно творение, като всяко създание, населяващо всяка местна вселена. И Божият дух живее в теб. Михаил от Небадон, от Вселената, на която принадлежиш, е любещият Създател на своите Съзвездия, Системи от Светове и Светове, които кръжат, като се раждат и умират. Нищо не се изплъзва от погледа и властта Му. Той е горд с великолепието на всичко, сътворено в Небадон по предписание на Отца и Сина, както и по собствените Му предначертания и поставените цели. Той познава създанията Си и в безкрайната Си обич е слязъл седем пъти при тях, внедрявайки се в различните кръгове на тяхното съществуване, чрез превъплъщението Си в еволюционно същество."

"Той ви създаде и ви познава. Седмото Му и последно разливане върху света на еволюцията във времето и пространството е белязало Неговата Слава чак до вечността. В това именно превъплъщаване, Михаил се превърна в човек и получи името Исус от Назарет. Той сподели живота и смъртта, заедно със своите създания с най-скромните и най-бедните. Днес, Той царува и управлява в своята Вселена с целия си авторитет. Така назованият от вас Исус от Назарет е, с пълно право, Синът на живия Бог, вярно отражение на Вселенския Отец. Той ви извлече от мрака на древните времена, за да ви покаже пътя, който ви очаква. Той ви разкри присъствието на Отца и Вечния Син. На всичко отгоре, Той ви разкри собствената ви същност и Божествена природа. Съвсем справедливо и истинно, Исус ви бе обявил: "Вие сте Божии деца и никой не може да ви отнеме подобна привилегия."

"На финала на възнесението Ви през Вселената Небадон ви очаква Той, но не този е вашият финал. Щом настъпи денят, Михаил от Небадон, ще ви изпрати към Острова-Ядро на Светлината. С вас ще пътува цялата Му слава и великолепие. Така ще бъде във всяка една от 100 000 вселени от всяка Свръхвселена."

Тогава, в своето видение, погледнах наляво. Видях първото мнозинство от Синове Създатели. Разбрах. Погледнах надясно към втората тълпа от онези, които наричаха с едно име: Михаил. Разбрах. Онзи, седящият на втория трон в Светото Жилище, ме заговори:

"Аз съм Вечният и Единствен, Създаден от Бога Син, Втората индивидуалност от Триединството. Тези са моите Синове Създатели."

Разбрах И паднах на колене, като възпях Славата на моя Господ. Намиращите се отдясно и отляво единогласно се присъединиха към моя химн:

"Слава на Вечния и Единствен Създаден от Бога Син. За Него съществуваме и Негови сме. Великолепието Му е нашата Слава. Властта Му е нашето могъщество. На Отца и Вечния Син всичко им е неделимо."

Раждането на Синовете с име Михаил

Ето че Божият дух проникна в мен за седми път. И ми разкри друга от Мистериите си:

"Чуй, сине земен, онова, за което никой не знае. Напиши го сетне, за да повярват и другите. Ето как са възникнали Синовете Михаил. Те са рожба на съвместен замисъл на Бога-Отец и Вечния Му Син. Когато тези две Индивидуалности замислиха създаването на ново, абсолютно неповторимо мислене, тази идея се материализира в един нов Син Творец, един Михаил. За вашите ограничени понятия, това би могло да бъде "раждането" на един Бог. Защото всеки Михаил е потенциално подобен на Отца и на Вечния Син. Неговата същност е също така Божествена, мъдра и състрадателна. В Него лежи великолепие, заложено е могъщество и власт. Всеки Михаил е един Бог. Преди да замине към владенията си във времето и пространството, всеки Михаил получава от Вечния Син всички атрибути на Божествената си природа. Те са едновременно и Отец и Син. Мисията на тези Синове с едно и също име Михаил, е да разкрият пред материалните Вселени съществуването на Бога-Баща и Вечния Му Син. Разкритието е свещено, пряко и лично. Исус от Назарет или вашият Михаил е най-живият пример и красноречиво доказателство за това възвишено служене."

"При това, Раят е "люлката" на всеки Син Създател. Именно затова са наречени Синове на Рая, въпреки че носещите името Михаил не са единствените, родени от Рая. Щом веднъж те са били индивидуализирани от съвместната дейност на Отца и Вечния Син, носещите името Михаил предприемат голямо пътуване в сътворените от тях Вселени. Независимо, че присъствието на Бога е във всеки атом и енергия, носещите името Михаил са суверени на всяка Вселена. Заедно с други съвършени същества, които са Божии строители на Вселени и Светове, Михаил започва да реализира великолепната си задача да изгради и подреди своята Вселена. При това вашата Вселена получава името Небадон, а тя е само една от стоте хиляди, съставили Седмата Свръхвселена. Поради тази причина е било записано истинно и справедливо: "Аз съм тук преди Времето на вашия патриарх и праотец Аврам". Михаил от Небадон няма начало, но Той поставя Началото в Небадон и на всички негови еволюционни създания."


Вечният Син и Неговите Синове Сътворители, носещи името Михаил, са в постоянна връзка помежду си

"Поради Божественото си родство, всички Синове Създатели на развиващите се Вселени ползват постоянна и мигновена свръзка с Вечния Син, защото те имат една и съща същност, която е независима от времето и пространството."

"Само при определени превъплъщения и то по изрично тяхно желание, Синовете, носещи името Михаил, прекъсват временно тази толкова съкровена, колкото и постоянна връзка със Светото Жилище във Вечния Остров. Такъв е случаят с Михаил от Небадон, със земното име Исус от Назарет. В течение на някакъв относително дълъг период от земно време, при новото Си състояние на земно дете и юноша, Михаил също не е знаел нищо за истинския си произход, нито за Божествената Си същност. След като изрично изрази волята Си, Михаил се отказа от себе Си. През годините на детството и юношеството, в новото Му човешко мислене, Той се сблъска с присъщата ви мъка, страдаше от вашата несигурност от вашите съмнения, водеше битка с мрака на вашето невежество. Във всичко беше досущ като най-скромните земни създания. Неотстъпно, но лека-полека, според предначертанията на Бога-Отец и на Вечния Син, Михаил, превъплътен в Исус, се издигнал в духовното си съвършенство, докато открил, че Неговата Душа и Дух, Неговото мислене, са посетени свише и в тях се е настанила Божията искрица. Ето как Исус се слял в едно със своя Наставник в Мистериите, докато настъпил историческият момент, когато Той разбрал окончателно Истината:

"Кой всъщност съм Аз?" Дивната Му натура се проявила с блясък и великолепие. Само тогава Той е придобил усещането за уют в чудното Си състояние на Бог и Човек едновременно. Именно тогава се стабилизирал отново Божествения контакт на постоянна връзка между Сина Създател, Отца и Вечния Син. И те станаха отново едно и също нещо. В онзи момент мисията Му на Земята навлязла в своята решителна и последна фаза: да разкрие Бога и Сина пред хората от тази Земя. Философи, мислители и висши духовници от вашите църкви се потрудили и ще продължават в тази насока, да покажат, колко абсурдно било един Бог да се въплъти в човек и въпреки това, да остане съзнаващ дивния си произход и природа, които са неизменно свързани с Рая от момента на раждането Му Михаил от Небадон се реши на експеримента да се влее в човешката плът и доброволно се отказа, поне за известно време, от своята същинска Индивидуалност на Божи Син и на Създател на Вселени. Той се пожертвува на Разпятието. Тази саможертва бе оценена от висшите йерархични кръгове и създания на Всемира като най-хубавия пример на подчинение и уважение към Божията воля. Разбирате; ли сега смисъла на думите, изречени от Него в Гетсиман ската градина? Той, висшият Създател на човеци, на Разум и Вселени, прие страданието и унижението, без да възвести своите права и титли. Той, суверенът на тази Земя, позволи с обич и благосклонност на съществата, които създаде, да го охулят и екзекутират. И бяха казани и написани тези слова:

"Отче, ако е възможно, не ми давайте да изпия тази чаша, но нека това да не бъде по волята ми, а да се изпълни Волята ти". Един истински Бог, превърнат в човек отдава себе Си на Волята на Отца. Ето го висшият урок. Той изпълни Волята на Бога-Баща и Неговия суверенитет бе възвестен в цялото Творение. Благословен да е онзи, който също като Михаил от Небадон приема Волята на Вселенския Отец!"

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница