Хуан Хосе Бенитес Завещанието на Свети Йоан съдържание втора частстраница34/44
Дата14.01.2018
Размер2.04 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44

Вечният Син – пример за Синовете, с име Михаил"Бе записано още, че Вечният и Единствено Създаден от Бога Син, е неделим. Чуй, Йоане, сине земни! Това е разкритието на мистериите на Сина или загадките от Втория Извор на Триединството. За разлика от Бога Баща, Вечният Син не може да проникне и да заживее в човешкото сърце. Този дар идва изключително и само от Отца. Наставникът в Мистериите е Божията искрица и частица от Неговата прединдивидуалност. Тя наистина може да произхожда само от Бога. Вечният Син има свои пътища, за да постигне проникването в човешката мисъл и в разума на другите, развиващи се в еволюцията си създания. Тези пътеки са Неговите Синове Създатели, носещи единственото име Михаил. Посредством въплътяването Им, Вечният Син се разкрива и проявява пред цялото творение и отново изпълнява мисията Си за разкриване присъствието на Бога. Писано е: "Бъдете съвършени като вашия Отец". Този стремеж към перфектност се осъществява чрез разпращането на Синовете Му с името Михаил в различни светове, еволюционни Вселени, където ще разпространяват истината за Отца и Вечния Му Син. Последният сякаш присъства при превъплъщенията и се слива ведно със Синовете Михаил. Ето така, вие, човеците от Земята, познахте Сина. Той се превърна в мъж и се настани трайно в най-новата ви История, както и в мислите ви. Справедливо и истинно бе написано: "Аз съм пътят, истината и живота". Михаил от Небадон, чрез трансформирането Си в Исус, ви разкри пътя към Бога и Вечния Му Син. Той ви разкри, също така, истината за Божественото родство и за онова, което се крие в живота: изборът на всяко човешко същество да обяви, че приема да изпълнява Божията воля. Исус ви показа Вечния Син и чрез себе Си направи така, че да бъде приет като човек. Затова справедливо бе наречен Син Човешки. Това бе големият Му експеримент. Онова, което Наставниците в Мистериите представляват за Отца, като емисари в човешките души, е уравновесено от Вечния Син, чрез опита за въплътяването на Синовете Създатели. Тези превъплъщения в развиващите се във времето и пространството Светове не са обаче единствените експерименти на Втората Индивидуалност в Триединството на Всемирното управление. Написано е още в Светото Жилище: "... Имало е един Михаил, Единствен създаден от Бога. И този Михаил бил Вечният Син, в Неговото дивно и загадъчно превъплъщение в Хавона."

Нека да разгадаем този текст: някъде, в някакво Начало, Вечният Син, като използва Божествените прерогативи, е решил да се превъплъти във всеки един от съвършените кръгове и циркулации, които заобикалят Вечния Остров-Ядро на Светлината, като се "предреши" в една от многото странстващи души по пътя към Божественото Съвършенство на Рая. Така се трансформира в едно от милиардите дивни същества на Хавона, както и онези създания възнасящи се от развиващите се светове от същото централно съзвездие. И сторил това седем пъти, за да опознае създанията от седемте кръга. Този преход е познат като Прехода на Михаил, Единствения Пряко създаден от Бога. Неговите саморазпръсквания сред несъвършените, са извън присъщите ви ограничения за разбиране на Божествените събития. Важното е, че Той бе истински "пилигрим" между звездите, като изживя, експериментирайки чрез себе Си, опита на възнасящите се към Рая души. Той, Богът-Син и Единствен, роден пряко от Бога Отец, "абдикира" седем пъти, отричайки се от властта, могъществото и великолепието Си. Взе участие в последния преход на ощастливените, изкачващи последните стъпала, които отвеждат към Светото Жилище на Божествеността. Този е възвишеният Му пример за собствените Му Синове Строители на Светове. Носещите името Михаил, трябва да Му подражават в сферите на еволюционно развиващите се Светове и Вселени. Носещите името Михаил са неспокойни, докато не изпълнят собственото Си претопяване между създанията от сферите на техния суверенитет. Михаил от Небадон или Исус от Назарет постигна апогей на изявата в тази мисия със седмото Си и последно превъплътяване на планетата Земя. Като Човек Той бе съвършен. Като суверен на Небадон, Неговият преход през Земята утвърди Божественото Му Съвършенство. Той разтвори света за присъствието на Вечния, Единствено Създаден пряко от Бога Син. И ето че Вечният Син живее между вас."СЕДЕМТЕ ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ
НА МИХАИЛВ онова видение, един от Синовете с общото име Михаил изпъкваше сред множеството от събратята Си, Синове Сътворители на Вселени. И Той бе моят Господ, Този на когото казвахме Христос. Лицето Му обаче не бе на моя Исус. То бе като осветено от дивен огън, който никога не затихва. Паднах по очи при нозете Му. Тогава дочух глас. Това бе Неговият глас, какъвто го бяха слушал в Галилея, в Перея, в Йерусалим и в Юдейските планини. Беше топъл, хармоничен, досущ като гласа на моя Господ. Ето какво ми каза:

"Йоане, сине на гръмотевицата22, дете мое и братко мой, тази е книгата на моето създаване. Прочети я и моята история ще стане част от теб."

Между пламтящите Му, сякаш от огън ръце, видях книга. Погълнах я и се почувствах част от историята на моя Господ. Тази история има седем страници, седем имена и седем пасажа. И всичко това бе изписано на първата от седемте страници:

"Слова на Михаил от Небадон, Син на Вечния и Единствен Създаден от Бога Син! Аз, Гавалия, предводител на Звездите, изгряващи Надвечер над Небадон, пиша това по нареждане на Гавраил. Тук е загадката на Седемте превъплъщения на Михаил, Суверен и Създател на Вселената Небадон. Тази е историята на неговото изобилие, както и на всички Негови развиващи се в еволюцията, създания."

"В дивните предначертания е записано: когато Вечният и Единствен Божи Син, съвместно с Вселенския Отец, създаде един Михаил, то този Син Създател ще понесе отговорността да създава, да поддържа мирна Вселената, която е избрал за седалище на своя суверенитет. Пред Светата Троица се закле да не използва тази пълновластна суверенност, докато не приключи със седемте предвидени превъплъщения в сферите на своите творения. Така е записано още от Началото на началата. Тези превъплъщения трябваше да бъдат съответстващи на външността на създанията, които обитаваха в онова царство или свят, развиващи се във времето и пространството. Ето така Синовете Създатели се научиха да бъдат по-мъдри, справедливи, състрадателни суверени, което бе допълнение към онази естествена и безкрайна Мъдрост, Справедливост, Доброта и Милосърдие, което носеха в себе си. Така е и така е написано още от началото на началата. И аз, Гавалия, съм свидетел на това."

"В Божествените наставления е записано: всеки мой Син Създател и син на Вечния Син, е длъжен да се превъплъти, така, както Вечния и Единствен пряко Създаден от Бога Син се превъплъти в седемте контура на Хавона. Само така те ще могат да станат едно цяло с творението си. Само така те ще разкрият Отца и Сина на легионите интелигентни, но несъвършени създания, които управляват. Само така ще постигнат окончателното въвеждане в своята суверенност. Ето така ще се подготвят, за да изпитат и познаят личния възглед на еволюционните си синове, поставени под тяхно попечителство. Само така ще станат причастни към живия опит, към разума, търпението, самотността и грешките на съществата през дългия им процес на постигане на съвършенство."

"Записано е още в Божествените предписания, че онези, носещи името Михаил, които приемат дивното предначертание за Седемте превъплъщения, ще бъдат коронясани от Старейшините на Дните и предводители на Свръхвселените."

"Ето такава е историята на седемте превъплъщения на един от Синовете Създатели на Рая: Михаил от Небадон, същият, който управлява своята Вселена от близо 400 хиляди милиона земни години."Сина от Небадон се въплъщава в Син на планетата Мелкиседек
(Земя)
Първата страница казваше следното:

"Пред хиляди милиони земни години, нещо подобно се е случило в една местна Вселена от Небадон. Именно тогава, администраторите на царството научили за едно странно желание на Сина Създател: Михаил ще отсъства определено време и Емануил, Неговият по-голям брат, ще поеме отговорността за суверенитета на Вселената. Преди да потегли за изпълнение на необяснимата Си мисия, Михаил от Небадон се сбогувал с думите: "Оставям ви за кратко време. Зная, че мнозина ще пожелаят да ме придружат, но не бихте могли да дойдете там, където отивам. Не бихте могли да изпълните онова, което съм на път да сторя. Тръгвам, за да изпълня Волята на Райската Божественост. Когато доведа нещата докрай и придобия необходимия опит, ще се завърна на мястото си при вас". Така Михаил изчезнал от погледа на висшите създания и помощници в управлението.Три дни по-късно,в един отдалечен свят, населен със съществата, намиращи се под властта на Ордена на Мелкиседек, се появил непознат син Мелкиседекски, съвсем подобен във всичко на тези възвишени създания, но .....от неизвестен произход. Днес в Небадон се подозира, че онзи жител на планетата Мелкиседек е бил всъщност Михаил, приел външността и индивидуалността на един от Синовете на тези създания. Новодошлият е трябвало да направи всичко възможно, за да бъде приет и да се приюти в тази общност, като намери своето място в службите за подкрепа и подпомагане при бедствия в околното пространство на този свят. Така живял и споделял опита на тези същества, все едно, че бил един от тях. Неговото внедряване сред обитателите на онзи свят продължило сто земни години. След този период, скромният и анонимен пратеник на Триединството изчезнал и се завърнал на престола Си в Небадон като Михаил и Суверен на Небадон. В един скромен храм на онази Планета може да се прочете многозначима легенда. В нея се разказва за образцовия живот на този непознат Син на Мелкиседек, за неговото безстрашие и доблест по време на 24 спасителни акции във Вселената. Този паметен надпис завършва така: "Днес, без предварително предупреждение и в присъствието на трима от нашите братя, този Син-пратеник и носител на нашия Орден, изчезна така, както дойде, придружен само от един самотен ангел. Той живя сред нас, като един от нас. Бе във всичко подобен на нас и работеше както работим всички тук на Мелкиседек. Той изпълняваше точно и предано всички мисли. С всеобщо съгласие, той достигна до длъжността предводител на Мелкиседек, защото бе спечелил нашата любов и обожание, а мъдростта му бе несъпоставима, обичта му - върховна, предаността към задълженията му - великолепна. Той ни обичаше, той ни разбираше, той служеше с нас и ние сме завинаги неговите предани другари от Мелкиседек. От сега нататък, този чужденец ще се зачита и признава като вечен, върховен и всеобщ министър на природната среда на Мелкиседек".

"Само в тайните архиви на Небадон, се пазят и знаят точно данните за онова първо превъплътяване на Михаил. Те са недостъпни за развиващи се в еволюция същества. Също така, не би могло да бъде обяснено, как един истински Създател и Божи Син може да пожелае да не бъде такъв и да се превърне в същество от Мелкиседек, като работи един век във въпросния Орден и неговата служба за бърза помощ. И въпреки всичко, това е така и в първата страница на историята, която е била написана по нареждане на възвишения Гавраил."

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница